'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 09/06/2023

CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG

Họ và tên: Hoàng Xuân Quang

Chức vụ: Bí Thư Chi Bộ

Năm sinh: 22/3/1966

Năm vào ngành: 1989

Email: Hoangxuanquang@soctrang.edu.vn

 

CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang

  Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

  Năm sinh: 13/01/1968

  Email: nguyenthithuytrang.c3ks@soctrang.edu.vn

   

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống