'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 09/06/2023

BAN QUẢN TRỊ TRANG WEB VÀ TỔ CNTT NĂM HỌC 2022 - 2023

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐOÀN THỂ CHỨC VỤ BQT
1 Ông Dương Hoàng Dẫn PHT TB
2 Bà Thạch Thị Huỳnh Nga     TTCM PB
3 Ông Lâm Quốc Trung TPCM TV
4 Bà Lê Thị Kim Ngân             TTCM TV
5 Bà Trần Thị Như Ý               GV TV
6 Ông Lê Văn Tài                     TKHĐ TV
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống