'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 09/06/2023

ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI CHỖ NĂM HỌC 2022 - 2023

STT HỌ VÀ TÊN THÀNH VIÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Thùy Linh PHT Đội Trưởng  
2 Trần Minh Trí Nhân viên Đội Phó  
3 Phạm Hoàng Mỹ Nhân viên Đội Phó  
4 Đinh Sô Na BTĐ Đội viên  
5 Nguyễn Văn Tiếp P.BTĐ Đội viên  
6 Tân Ngọc Kiều Văn thư Đội viên  
7 Nguyễn Mai Hùng GV Đội viên  
8 Phạm Thanh Liêm GV Đội viên  
9 Quách Hồng Tươi TTCM Đội viên  
10 Trương Văn Đợi CT.HLHTN Đội viên  
11 Phan Minh Biển GV Đội viên  
12 Trần Trung Quân TTCM Đội viên  
13 Trần Văn Phúc TTCM Đội viên  
14 Đặng Văn Hữu TTCM Đội viên  

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống