'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 09/06/2023

TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023

STT HỌ VÀ TÊN Chức vụ đoàn thể Chức vụ Tổ tư vấn
1  Dương Hoàng Dẫn  PHT  Trưởng ban
2  Ông Đinh Sô Na                  Bí thư Đoàn     Phó trưởng ban
3  Ông Nguyễn Quốc Văn  TPCM  TV
4  Bà Quách Thị Thanh Nhàn   PBT ĐTN  TV
5  Ông Nguyễn Đức Toàn        PBT ĐTN  TV
6  Bà Nguyễn Thị Trinh           GV  TV
7  Bà Bùi Thanh Nhã               GV  TV
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống