'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 05/05/2023

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Họ và tên: Hoàng Xuân Quang

Chức vụ: Hiệu trưởng

Năm sinh: 22/3/1966

Năm vào ngành: 1989

Email: Hoangxuanquang@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

Năm sinh:13/01/1968

Năm vào ngành: 1991

Email: nguyenthithuytrang.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Dương Hoàng Dẫn

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

Năm sinh: 18/10/1977

Năm vào ngành: 2001

Email: duonghoangdan.c3ks@soctrang.edu.vn

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống