'; 
Thứ năm, 18/07/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
Trường THPT Kế Sách là loại hình trường công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và nhà nước trực tiếp quản lý. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí chi cho thường xuyên, chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm....Đọc thêm...
Chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo, tổ chuyên môn truòng (trích Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT và việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học)Đọc thêm...
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG
ĐỊA CHỈ:ẤP AN KHƯƠNG, THỊ TRẤN KẾ SÁCH, HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG
THƯ ĐIỆN TỬ: thptkesach@soctrang.edu.vn
ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
 
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống