'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 04/05/2023

TÓM TẮT THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I . ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

 
Qúa trình thành lập : Trường được thành lập năm 19.. mang tên là Trường cấp 3 Kế Sách, sau đó đổi tên trường là THPT Kế Sách.
Chức năng nhiệm vụ chính trị được giao : nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng tốt công nghệ thông tin thực hiện đổi mới công tác quản lý và giảng dạy.
 
Biên chế :
 
Ban Giám Hiệu : 3  - Giáo  viên : 
Công Nhân Viên :   (trong đó có .. NV bán trú).
 
Tổng cộng : 100 CBGV
 
Tổ chức các phòng ban : 8 tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng.
 
Các tổ chức Đảng và Đoàn thể : Chi bộ (.. Đảng viên), Công Đoàn GD (.. Đoàn viên), Chi Đoàn (.. Đoàn viên)
 
Cơ sở vật chất : .. phòng học, .. phòng chức năng, và 70 máy tính. 

 
II . THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:  
1/ Thành tích tập thể :
Liên tục nhiều năm nhận Bằng khen Tập thể tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh.

Nhiều năm liền đạt Tiên tiến xuất sắc về hoạt động Công Đoàn Giáo Dục.
Đặc biệt được nhận hình thức khen thưởng cấp cao trong các năm học như:

2002-2003: Bằng  khen của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (quyết định số 5479/GDĐT, ngày 09/10/2002)
2003-2004:
2004-2005:
2005-2006: Bằng UBND Tp.Hồ Chí Minh (quyết định số 5916/QĐUB, ngày 22/12/2006)
2006-2007:
2007-2008:
2007-2008:
2007-2008:
2008-2009: Bằng khen của
2008-2009: Bằng khen của
2008-2009: Bằng UBND
 Bằng  khen của
2009-2010: Đề nghị hình thức khen thưởng: huân chương Lao Động hạng 3.
2/ Thành tích nổi bật trong năm năm liền:

 

  • Năm học 2004-2005:

Học sinh giỏi cấp trường: ?? (%)
Học sinh giỏi cấp Quận:  (%)
Học sinh giỏi cấp Thành phố: (0.38%)
GV Giỏi cấp trường: (%)
CB-GV đạt CSTĐ cấp cơ sở: %)
CB-GV đạt CSTĐ cấp thành phố:  (%)

 

 

  • Năm học 2005-2006:

Học sinh giỏi cấp trường: 1625 (57.90%)
Học sinh giỏi cấp Quận: 222 (97.90%)
Học sinh giỏi cấp Thành phố: 18 (0.64%)
GV Giỏi cấp trường: 54 (50.50%)
CB-GV đạt CSTĐ cấp cơ sở: 38 (35.5%)
CB-GV đạt CSTĐ cấp thành phố: 8 (7.5%)
CB-GV nhận BK của BGD&ĐT:  2 (1.9%)
 

 

  • Năm học 2006-2007:

Học sinh giỏi cấp trường: 1404 (52.60%)
Học sinh giỏi cấp Quận: 236 (8.84%)
Học sinh giỏi cấp Thành phố: 21 (0.79%)
GV Giỏi cấp trường: 60 (57.10%)
CB-GV đạt CSTĐ cấp cơ sở: 23 (18.70%)
CB-GV đạt CSTĐ cấp thành phố: 2 (1.60%)

  • Năm học 2007-2008:

Học sinh giỏi cấp trường: 1284 (52.60%)
Học sinh giỏi cấp Quận: 192 (7.62%)
Học sinh giỏi cấp Thành phố: 20 (0.79%)
GV Giỏi cấp trường: 66 (64.70%)
CB-GV đạt CSTĐ cấp cơ sở: 21 (17.60%)
CB-GV đạt CSTĐ cấp thành phố: 2 (2.00%)

  •  Năm học 2008-2009:

Học sinh giỏi cấp trường: 1360 (51.70%)
Học sinh giỏi cấp Quận: 114 (4.30%)
Học sinh giỏi cấp Thành phố:     21 (0.79%)
GV Giỏi cấp trường: 62 (58.40%)
CB-GV đạt CSTĐ cấp cơ sở: 20 (18.90%)
CB-GV đạt CSTĐ cấp thành phố: 2 (1.90%)
CB-GV nhận BK của TW CTĐ: 1 (0.95%)

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống