'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 04/07/2023

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ THỂ DỤC NĂM HỌC 2017-2018

SỞ GD-ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
TỔ TD – QPAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2017  2018

Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018;
Căn cứ công văn số 1955/HD-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017 – 2018 với chủ đề năm học là:
“Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường”
Phương châm:
Đối với CBQLGD phải: “Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra” .
Đối với giáo viên phải có: “Tác phong chuẩn mực, tận tụy yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học”.
Căn cứ Kế hoạch số 126-KH/THPT ngày 15 tháng 9 năm 2017 thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của Trường THPT Kế Sách năm học 2017-2018.
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của tổ; Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Tổ TD - GDQPAN xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
1.1:Đối với trường:
     - Chi bộ: 47 đảng viên, nữ 21, đảng viên chính thức 41, đảng viên dự bị: 06.
     - Hiện toàn trường có tổng số cán bộ, giáo viên, viên chức: 104. Phần đông trẻ nhiệt tình trong công tác, nhiều giáo viên giảng dạy lâu năm có nhiều kinh nghiệm, năng nổ, hòa đồng với đồng nghiệp, tinh thần đoàn kết cao, chung sức vì mục tiêu giáo dục và đào tạo của nhà trường.
      + Lãnh đạo trường (LĐT): 04 (Trình độ: 02 thạc sỹ (nữ 1), 02 Đại học)
      + Giáo viên (GV): 94 (Trình độ: thạc sỹ 07 (nữ 3), Đại học: 87 (nữ 54)). Có 06 giáo viên đang học sau đại học.
      + Công nhân viên chức (CNVC): tốt nghiệp 12: 06 (nữ 4)
      + Có 09 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng.
     Tổ Toán: 13(nữ 8) 2 Thạc sỹ; Tổ Lý-CN:13(nữ 6) 2 Thạc sỹ; Tổ Hóa: 07(nữ 3) 2 Thạc sỹ; Tổ Sinh-CN: 09(nữ 4); Tổ Văn: 14(nữ 12); Tổ Sử-Địa-GDCD: 13(nữ 8); Tổ Ngoại ngữ: 09(nữ 6); Tổ Tin học: 07(nữ 4); Tổ TD-QPAN: 09(nữ 2); Tổ văn phòng: 06(nữ 4)
     - Học sinh (HS) toàn trường 3 khối 10,11,12 có: 35 lớp gồm: 1395 HS.
      + Khối 12: 12 lớp: 459 HS. Lớp từ A1-A7 nâng cao; Lớp từ A8-A12 cơ bản
      + Khối 11: 12 lớp: 482 HS. Lớp từ A1-A6 nâng cao; Lớp từ A7-A12 cơ bản
      + Khối 10: 11 lớp: 454 HS. Lớp từ A1-A6 nâng cao; Lớp từ A8-A11 cơ bản
     -  Phòng học: 29.
     - Khu hành chính, phòng họp, thư viện.
     - Khu phục vụ dạy học:
      + 02 phòng học dạy tin học.
 + 02 phòng nghe nhìn
      + 03 phòng thí nghiệm, thực hành: Lý, Hóa, Sinh.
1.2:Đối với tổ:
Tóm tắt lý lịch của tổ:
 
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH HỆ ĐÀO TẠO NĂM VÀO NGÀNH QUÊ QUÁN GHI CHÚ
1 PhùngVăn Minh 30.5.1962 ĐHTDTT 1981 KS, Sóc Trăng TT
2 NguyễnVăn Phui 1.1.1971 ĐHTDTT 2003 Lai Vung Đ.Tháp  
3 Trương Văn Đợi 13.5.1983 ĐHSP Địa 2005 KS, Sóc Trăng             QP
4 Lưu Minh Đường 1978 ĐHSP Văn 2005 Phú Tâm Ch.Thành TPCM, QP
5 Nguyễn Tiến Anh 1982 ĐHSP(CT) 2007 KS, Sóc Trăng             QP
6 Quách Hồng Tươi 1985 ĐHTDTT 10/2010 TAH. Kế Sách  
7 NguyễnThị Nương 1988 ĐHTDTT 10/2010 Đại Hải. Kế Sách  
8 Nguyễn Đức Toàn 15.4.1985 ĐHTDTT 10/2010 Kế An. Kế Sách  
9 Ngô Công Bằng 1.1.1989 ĐHTDTT 10/2011 Phú Tâm Ch.Thành  
 
-  Tổ TD-QPAN có 9 giáo viên: môn TD 6 giáo viên, môn GDQPAN 3 giáo viên, đa số đều đạt chuẩn quy định. Giáo viên trẻ có phẩm chất tư tưởng, đạo đức, phong cách tốt.
-  Tinh thần tự học cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
-  Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
     - Các giáo viên của tổ nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt, có nhiều sáng tạo trong công việc.
-  Được sự quan tâm của Lãnh đạo nhà trường giúp tổ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch năm học.
-  Rất nhiều phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học tập của học sinh.
2. Khó khăn:
2.1: Đối với trường:
     - Lực lượng giáo viên trẻ nhiều rất nhiệt tình trong công tác nhưng giảng dạy không được đồng đều, còn thiếu kinh nghiệm.
     - Nhiều mặt giáo dục học sinh chịu sự tác động của xã hội rất lớn như: bạo lực trong học đường, đánh lộn với nhau; 1 số ý thức chấp hành luật ATGT còn yếu. Học sinh về học lực yếu kém còn nhiều; Việc giáo dục học sinh không bỏ học dưới 1% cũng là một thách thức không nhỏ. …
     - Các phòng học kiên cố, bàn ghế học sinh, trang thiết bị phục vụ dạy học 1 số bộ môn còn hạn chế: thiếu thiết bị phòng thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học, sân bãi luyện tập thể dục hạn chế….
     - Chỉ tiêu đỗ tốt nghiệp THPTQG đạt 100% đó cũng là thách thức không nhỏ đối với Lãnh đạo trường và tất cả giáo viên trong năm 2017-2018.
2.2:Đối với tổ:
  - Là tổ ghép môn Thể dục và môn Giáo dục Quốc phòng an ninh.
  - Thể chất và thể trạng học sinh còn hạn chế nhiều.
- Trang thiết bị phục vụ học tập trong luyện tập còn thiếu nhiều (Môn Cầu lông, Đá cầu, Đẩy tạ, Bóng chuyền …). Khối 10,11 không có phòng học lý thuyết môn giáo dục quốc phòng an ninh. 
- Giáo viên dạy môn TD việc dạy ứng dụng CNTT còn khó khăn khi soạn bài và dạy theo PPCT.     
II.CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
 1.  Thực hiện nhiệm vụ năm học : 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013; Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 của Tỉnh ủy Sóc Trăng; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 1594/KH-SGDĐT ngày 13/10/2014 của Sở GDĐT triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29.
“Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới phương pháp quản lý; đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy của cán bộ giáo viên”
a) 100% thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụ thể là thực hiện thật tốt nhiệm vụ của người giáo viên; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là gia đình văn hóa”.
b) 100% thực hiện tốt quy chế chuyên môn (hồ sơ: giáo án, sổ báo giảng, sổ điểm, sổ chủ nhiệm, sổ dự giờ, sổ kế hoạch cá nhân, sổ hội họp-họp tổ CM hoặc sổ tự học bồi dưỡng). Bảo đảm dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành; thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của LĐT và kế hoạch của tổ.
     - Giảng dạy bám sát chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định của Bộ. GV giúp HS nắm kiến thức và có kỹ năng vận dụng tốt trong học tập và cuộc sống. Dạy vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống và vận dụng giảng dạy tích hợp, phát huy năng lực của học sinh. Môn GDQPAN phối hợp với tổ Địa nghiên cứu tích hợp trong giảng dạy hoặc viết bài vận dụng kiến thức liên môn ở chương trình có chủ đề Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.
c) Trong giảng dạy cần chú trọng giáo dục toàn diện. Trước nhất giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS, biết ứng xử có văn hóa trong các mối quan hệ trong cũng như ngoài nhà trường. Thứ hai giáo dục kiến thức, kỹ năng trong học tập và trong cuộc sống xã hội.
 2. Về việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp đánh giá:
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp đánh giá coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như sau:
a)Khâu soạn bài
·    Bài giảng phải tinh gọn và có tính hệ thống, HS dễ hiểu và dễ luyện tập.
·     Mỗi bài GV phải định hình phương hướng triển khai bài giảng, bao gồm: xác định trọng tâm, thiết kế hệ thống ý, các hoạt động của thầy và trò. Soạn những câu hỏi trả lời trắc nghiệm và trả lời tự luận với bốn mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Đối với môn thể dục đánh giá theo cách nhận xét. (Thông tư số 58/BGD-ĐT ngày  tháng 12 năm 2011)
·     Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tìm kiếm tư liệu, ứng dụng phần mềm Power point, Violet 1.7, Adole, Preserter, E-learnning ... để soạn một số bài mà mình cho là cần thiết và có hiệu quả thật sự trong giảng dạy. 
       b) Khâu lên lớp:  
·     Mục tiêu đề ra: giúp HS nắm được kiến thức cơ bản.
 + Vận dụng kết hợp các phương pháp dạy học, không xem nhẹ bất kì phương pháp nào, điều quan trọng là vận dụng phương pháp đó một cách thích hợp và đạt hiệu quả. Tránh việc vận dụng có tính chất hình thức một số phương pháp như thảo luận, phát vấn (GDQPAN)
 + Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Yêu cầu HS làm việc nhiều hơn (trả lời câu hỏi của GV, thảo luận, luyện tập nhóm khi GV yêu cầu).
  + Hạn chế việc đọc - chép, nhìn - chép
  + Giáo viên tránh viết quá nhiều trên bảng, hạn chế cho học sinh ghi lại sách giáo khoa trong vở.
  + Rèn luyện kỹ năng diễn đạt cho học sinh nói; hướng dẫn nội dung, phương pháp luyện tập.
      c) Khâu hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài:
  + Hướng dẫn học sinh soạn bài và luyện tập trước ở nhà
  + Hướng dẫn học sinh tiếp cận với nguồn tài liệu từ thư viện, từ mạng internet
   3. Những hoạt động nâng cao:
      a) Coi thao giảng là một hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm. Tất cả GV trống tiết phải đi dự giờ GV thao giảng, phải đóng góp ý kiến,  rút kinh nghiệm để vận dụng chung cho tổ.
      b) Họp tổ CM 2 tuần/lần. Sinh hoạt tổ CM theo hướng “Nghiên cứu bài học”. Mỗi GV phải thực hiện ít nhất 2 tiết dạy sử dụng giáo án điện tử. 
      c) Giáo viên giỏi đăng ký đề tài viết sáng kiến kinh nghiệm từ đầu năm học. Tất cả GV phải nộp SKKN để xét LĐTT cuối năm học.
     d) Mỗi GV tăng cường dự giờ đồng nghiệp. Người dự giờ phải báo trước với người dạy đầu tuần. Tổ trưởng có thể dự giờ đột xuất và chỉ cần báo trước 15 phút.
e) Tham gia các phong trào do trường tổ chức thi ĐDDH, thi thiết kế bài giảng điện tử E-learning, thi “Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn và vận dụng giảng dạy lồng ghép chủ đề tích hợp …
f) Tổ xây dựng 4 chủ đề đổi mới phương pháp dạy học/năm.
   4. Bồi dưỡng HS giỏi:
+ Tháng 9/2017, GV dạy tuyển chọn đội tuyển thi HSG các môn thế mạnh. Lập kế hoạch huấn luyện thi HKPĐ tỉnh từ 15,16,17/3/2017.
  + Môn QPAN tuyển chọn HSG huấn luyện từ tháng 10/2017; tham dự hội thao QP từ 14,15,16/12/2017
+ GV tập luyện các môn TDTT tham gia Hội thao ngành GD 9-11/11/2017
 5. Thực hiện tốt quy định về kiểm tra - đánh giá - thúc đẩy trong hoạt động chuyên môn.
    a) Mỗi HK tổ trưởng kiểm tra toàn diện giáo viên, dự giờ đột xuất giáo viên
    b) Dự giờ, thao giảng
    c) Kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo quy định của LĐT và tổ chuyên môn theo kế hoạch.
 6. Hoạt động bổ trợ:
    a) Duy trì câu lạc bộ thể thao (Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bi sắt ...)
    b) Phối hợp với Đoàn trường tổ chức phong trào thể thao cấp trường chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
    c) Tổ chức tốt các buổi giao lưu thể thao giữa các lớp với các trường bạn.
7. Xây dựng đội ngũ:
 + Xây dựng đội giáo viên có tcas phong mẫu mực, thái độ làm việc tận tuỵ và có trách nhiệm với nghề, có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi, biết giúp đỡ đồng nghiệp và yêu thương học sinh  
  + Nâng cao tinh thần tự học tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hướng năm học 2015-2020 phấn đấu có từ 1-2 giáo viên đi học sau đại học. Khuyến khích GVGDQP đăng ký học văn bằng 2 giai đoạn 2015-2020.
+ Bồi dưỡng thường xuyên công tác chuyên môn, triển khai chuyên đề để học tập kinh nghiệm. Mỗi HK báo cáo 2 chuyên đề và chia sẻ diễn đàn "Trường học kết nối"
+ Tích cực nghiên cứu khai thác công nghệ thông tin vào giảng dạy.
+ Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ quy định, chọn 3 module để học tập.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Đối với học sinh:
a) Môn TD: Phấn đấu cuối năm đánh giá đạt 100%; không có HS đánh giá chưa đạt; Tham gia HKPĐ tỉnh phấn đấu có huy chương.                  
b) Môn GDQPAN: Chất lượng HS cuối năm đạt: khá - giỏi: 96%; HS TB 4%, không có HS yếu kém.
c) Cuối năm môn TD-QPAN lên lớp đạt 100%.
2. Đối với GV: 100% đạt LĐTT; GVG (CSTĐ cơ sở): 3; GVG (CSTĐ Tỉnh): 00
3. Đối với tổ : Tổ đạt danh hiệu “Tổ vững mạnh”
4. Đối với lớp chủ nhiệm: Bám sát Chỉ tiêu của trường: Công tác quản lý, giáo dục HS cần sâu sát, gần gũi với HS tìm hiểu tâm tư tình cảm, nguyện vọng của HS để có giải pháp kịp thời đẩy mạnh HS học tập đúng hướng và đạt kết quả cao trong năm học. Vận động HS tích cực, nhiệt tình tham gia đầy đủ các phong trào nhà trường.
Chỉ tiêu: Tỷ lệ xếp loại Hạnh kiểm: Khá - Tốt 100%, không có HS TB, yếu-kém; Tỷ lệ xếp loại Học lực: Trung bình trở lên: 95%, Yếu kém không quá 5%; Bỏ học không quá: 1%; Lưu ban không quá: 3,5%
Biện pháp thực hiện:
- Bám sát kế hoạch trường, kế hoạch tổ theo chủ điểm hàng tháng thực hiện.
- Tổ trưởng thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các thành viên thực hiện công việc được phân công; kiểm tra đánh giá kịp thời.
- Từng thành viên phải thật sự nổ lực, phấn đấu hết khả năng của mình để cống hiến, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
IV.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
Tháng Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
 
8/2017
 
Chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9.
- Họp HĐSP 11.8.2017  7 giờ 30'
- HS tập trung 14-19/8/2017. Chủ nhiệm làm CT TC, SH nội quy, LĐ.
- HS tập trung thực hiện chương trình tuần 1 từ 21/8/2017
 
- Ổn định hoạt động dạy và học
- Tổ chuẩn bị kế hoạch hoạt động tổ.
- Chuẩn bị HSG tỉnh, hoàn thành hồ sơ thi nộp Sở GDĐT.
- Dự ĐHCĐ nhiệm kỳ 2017-2022
- Thống nhất PPCT TD, GDQPAN. LĐT ký duyệt.
 
 
 
Tất cả GV dự
GVCN
GV lên lớp
 
 
Cả tổ
Tổ trưởng
GV bộ môn, VP
 
Cả tổ
TT và GV tổ
 
 
 
LĐT
 
 
 
 
 
 
KH trường
 
9/2017
 
Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
Tổ chức họp tổ CM
- Dạy và học theo TKB, đúng PPCT
- Ngày 5/9/2017 Khai giảng năm học 2017-2018 và hội
- Họp tổ CM. Xây dựng kế hoạch tổ và thảo luận. LĐT ký duyệt
- Ngày 22-23/9/2017 tập huấn Võ Cổ truyền tại THPT DT Huỳnh Cương
- Ngày 6,7/10/2017 Môn QPAN tập huấn CM tại DTNT Huỳnh Cương
- Dự giờ, thao giảng
- Chuẩn bị tuyển chọn VĐV tham gia HKPĐ tỉnh, hội thao ngành GD, hội thao QP.
- Ngày 14,15/9/2017 thi HSG tỉnh
 
 
 
 
Cả tổ
Cả tổ dự
 
Tổ trưởng và GV
Cả tổ
 
Tất cả GVQP dự
 
Tổ trưởng
TD-QP tuyển chọn
Trường TC đưa đi
 
 
 
 
 
 
LĐT chỉ đạo
 
10/2017
 
Chào mừng ngày 20/10
Tổ chức họp tổ CM
- Dạy và học theo TKB, đúng PPCT;
- Chuẩn bị nội dung SH chuyên đề
- Tổ chức Điền kinh cấp trường và môn QPAN tuyển đội HSG huấn luyện chuẩn bị hội thao Tỉnh
- Lập kế hoạch huấn luyện đội tuyển  HKPĐ tỉnh ngày 15-17/3/2017
- Hội giảng GVG cấp trường. Lý thuyết, thực hành.
- Dự giờ, thao giảng, kiểm tra hồ sơ chuyên môn.  
- Nộp ĐDDH, Bài giảng điện tử
- Báo cáo chuyên đề: Chủ đề nhảy cao
 
 
Cả tổ
Nhóm GVTD
Cả tổ
 
 
Cả tổ
Cả tổ dự
 
Cả tổ
TD, QP
Phân công GV báo cáo
 
 
KH/LĐT
Theo lịch của tổ, LĐT
 
11/2017
 
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Tổ chức họp tổ CM
- Dạy và học theo TKB, đúng PPCT
- Thi HKI khối 12 môn QP
- Dự Lễ nhà giáo Việt Nam 20-11
- Báo cáo chuyên đề.
- Ngày 9-11/11/2017 tham gia hội thao ngành GD tỉnh
- Dự giờ, thao giảng
- Tiếp tục huấn luyện đội tuyển HKPĐ; đội tuyển HSG, QPTỉnh; Tham gia hội thao ngành (nếu có)
- Kiểm tra hoạt động sư phạm GV
- Triển khai chuyên đề: Chủ đề đẩy tạ
- Thi ĐDDH, Bài GĐT cấp trường, thi GVG
 
 
Cả tổ
GV QP K/tra
Cả tổ
Ph/công gv/bc
1 số GV tham gia
 
GV dự
Cả tổ và GV trường
 
Cả tổ
 
Tươi, Phui, Anh, Đợi, Nương
 
 
KH/LĐT
 
20/11/2017
Kế hoạch
 
TT+LĐT
 
Lịch trường
 
12/2017
 
Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
Tổ chức họp tổ CM
- Dạy và học theo PPCT
- Chuẩn bị đề cương ôn tập HK1, ra đề Kiểm tra HKI; thi HKI
- HSG thi hội thao môn GDQPAN Tỉnh 14,15,16/12/2017
- Huấn luyện đội tuyển HKPĐ
 
 
 
Cả tổ
GV trong tổ thống nhất ra đề
 
GVQP đưa đi thi
TT phân công HL
 
 
KH/LĐT
Thi trước lịch của Trường.
KH Sở GD
 
1/2018
 
Kỷ niệm ngày HS, SV  9/1
Tổ chức họp tổ CM
- Thi HKII khối 12 QPAN, tổng kết.
- Dạy và học theo PPCT
- 7/1/2018 HSG thi MTCT tỉnh
- Bình xét thi đua HKI
- Sơ kết HKI của tổ CM
- Dạy TKB học kỳ II
 
GV QP KT
Cả tổ
Tổ trưởng, GV
 
Cả tổ
 
KH/LĐT
 
 
2/2018
 
Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2
Tổ chức họp tổ CM
- Dạy và học theo PPCT, Dự giờ
- Nghỉ tết Bính Thân
- Thi BGĐT; Thi vận dụng kiến thức liên môn; giảng dạy tích hợp cấp trường
- Thông qua đề cương SKKN
- Báo cáo chuyên đề: Chủ đề Bóng chuyền
- Dự giờ, thao giảng
 
 
 
 
Cả tổ
Cả tổ
Nhóm QP; QP và TD
GVG trình
TT phân công báo cáo
 
 
KH trường
2/2018
Theo lịch LĐT
22-27/2/2018
 
3/2018
 
Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3; Quốc tế phụ nữ 8/3
Tổ chức họp tổ CM
- Dạy và học đúng PPCT
- Dự giờ, thao giảng
- Kiểm tra HĐSP GV
-Tổ chức thi đấu bóng chuyền chào mừng các ngày lễ lớn.
- Tham gia hoạt động ngày 26/3
- Nghiệm thu SKKN ở tổ, trường
- Đưa đoàn HS thi HKPĐ Tỉnh ngày 15,16,17/3/2018
- Báo cáo chuyên đề: Chủ đề QP
 
 
 
Cả tổ
TT KT 3-4 GV
Tổ TD kết hợp với Đoàn
Cả tổ
Tổ trưởng
 
GV được PC
TT phân công báo cáo
 
 
 
Theo KH tổ
TT+LĐT
 
 
KH trường
KH/Đoàn 25/3
 
KH/Sở GDĐT
 
4/2018
 
Mừng đất nước thống nhất 30/4; Quốc tế LĐ 1/5
Tổ chức họp tổ CM
- Dạy và học đúng PPCT, Dự giờ
- Thi thử 12
- Ôn tập cho Khối 12 thi THPTQG
- Kiểm tra học kỳ II TD, QP
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
 
 
 
Cả tổ
GV gác thi
GV dạy k.12
Cả tổ
Tổ trưởng
 
 
 
KH trường
 
KH/ LĐT
 
5/2018
 
Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5
- Tổ chức họp tổ CM
- Dạy và học đúng PPCT
- Thi HK 2 khối 10 và 11
- Họp tổ tổng kết năm học. Đánh giá GV.
- GV nộp SKKN. Hội đồng trường chấm
- Ngày 22/5/2018 Tổng kết năm học và Lễ tri ân khối 12.
- Ngày 23/5/2017 Họp HĐSP
- TT họp xét thi đua
 
 
Cả tổ
GV gác thi
Cả tổ
HĐ thi đua chấm
Tất cả dự
 
 
 
Hội đồng thi đua.
 
 
KH trường
 
 
 
KH/LĐT
 
6/2018
 
Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
- Tuyển sinh lớp 10
- Tổ chức coi thi lại
- Ngày 15,16/6/2017 tổ chức tuyển sinh lớp 10.
- Coi thi TN THPT QG 2018
 
 
 
GV được PC
GV được PC
GV được PC
 
 
K/hoạch LĐT
 
 
7/2018
 
Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7
- Ngày 1-4/7/2018 Coi và chấm thi TN THPT QG 2017-2018
- Du lịch hè
 
GV được PC
GV tham gia đi
 
Điều động Sở GDĐT
KH/CĐoàn
 
8/2018
 
Kỷ niệm Cách mạng tháng 8
- Học chính trị hè 2018
- Họp HĐSP chuẩn bị năm học mới
- Nhập học năm 2018-2019
 
GV toàn trường
LĐT, GV, VC.
GV lên lớp
 
KH.BTG
 KH/LĐT

 
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:
Đối với trường: Trang bị vợt cầu lông, Cầu đá, Banh bóng chuyền, lưới …             
Tổ thống nhất ký                                          Kế Sách, ngày 25 tháng 9 năm 2017
 1. Nguyễn Tiến Anh                                                          Tổ trưởng
 2. Ngô Công Bằng                                                               
 3. Lưu Minh Đường                                                                       
4. Trương Văn Đợi                                         
5. Nguyễn Thị Nương                                                    Phùng Văn Minh                               
6. Nguyễn Văn Phui
7. Nguyễn Đức Toàn
8. Quách Hồng Tươi

Kế Sách, ngày 26  tháng 9 năm 2017
                 Duyệt của Hiệu trưởng
                   
 
                 
                  Lê Tứ Hải    

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống