'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
Căn cứ vào công văn số:. ./KH -THPT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;Đọc thêm...
Căn cứ vào công văn số: 126 /KH -THPT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;Đọc thêm...
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015 tỉnh Sóc Trăng;Đọc thêm...
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống