'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổ chuyên môn, Tổ Toán trường THPT Kế Sách xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2020 - 2021...Đọc thêm...
Căn cứ công văn số 1859/HD-SGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2019 – 2020....Đọc thêm...
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống