'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 09/06/2023

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC - GDQP

Họ và tên: Nguyễn Văn Phui

- Năm sinh: 1971

- Năm vào ngành: 2003

- Điện thoại: 

- Email: nguyenvanphui.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Lê Thị Thu Nguyệt

- Năm sinh: 01/12/1984

- Năm vào ngành: 2013

- Điện thoại:

- Email: lethithunguyet.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn

- Năm sinh: 1985

- Năm vào ngành: 2010

- Điện thoại: 

- Email: nguyenductoan.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Nương

- Năm sinh:27/07/1988

- Năm vào ngành: 2010

- Điện thoại:

- Email:nguyenthinuong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Quách Hồng Tươi (TTCM)

- Năm sinh: 1985

- Năm vào ngành: 2010

- Điện thoại:

- Email: quachhongtuoi.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Lưu Minh Đường (TPCM)

- Năm sinh: 1978

- Năm vào ngành: 2005

- Điện thoại:

- Email: luuminhduong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trương Văn Đợi

- Năm sinh: 1983

- Năm vào ngành: 2006

- Điện thoại: 

- Email: truongvandoi.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Tiến Anh

- Năm sinh: 1982

- Năm vào ngành: 2008

- Điện thoại: 

- Email: nguyentienanh.c3ks@soctrang.edu.vn

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống