'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 09/06/2023

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TIN HỌC

Họ và tên:  Thạch Thị Huỳnh Nga  (TTCM)

-  Năm sinh: 23/01/1976

- Năm vào ngành: 2002

- Điện thoại: 

- Email: thachthihuynhnga.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Phạm Thị Xuân Hương

-  Năm sinh:30/06/1986

- Năm vào ngành: 2008

- Điện thoại: 

- Email: phamthixuanhuong.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Phạm Thụy Băng Tâm

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: phamthuybangtam.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Mai Thị Bích Vân

-  Năm sinh:20/10/1987

- Năm vào ngành: 2010

- Điện thoại: 

- Email: maithibichvan.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Lê Văn Tài

-  Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 

- Email: levantai.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Hoàng Minh Khoa

-  Năm sinh://

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 

- Email: hoangminhkhoa.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Đỗ Văn Lùn

-  Năm sinh:20/10/1984

- Năm vào ngành: 2008

- Điện thoại: 

- Email: dovanlun.c3ks@soctrang.edu.vn

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống