'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 09/06/2023

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD

Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Nhung (TTCM)

- Năm sinh:

- Năm vào ngành: 

- Điện thoại:

- Email: hoangthihongnhung.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Đăng Khoa
- Năm sinh: / /
- Năm vào ngành:
- Điện thoại:
- Email: nguyendangkhoa.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trần Thị Dịu ý

- Năm sinh:14/08/1980

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email:  tranthidiuy.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Bùi Thị Nga

- Năm sinh:26/01/1989

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: Buithinga.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Trần Kim Lâm (TPCM)

- Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: trankimlam.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Phan Minh Biển

- Năm sinh:15/01/1980

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: phanminhbien.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

- Năm sinh:01/09/1982

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: nguyenthutrang.c3ks@soctrang.edu.vn

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống