'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 09/06/2023

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SINH

Họ và tên: Trần Trung Quân (Tổ trưởng)

- Năm sinh: 1968

- Năm vào ngành: 1989

- Điện thoại: 

- Email: trantrungquam.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Sơn Thị Thúy Hằng (TPCM)

- Năm sinh: 1983

- Năm vào ngành: 2007

- Điện thoại: 

- Email: sonthithuyhang.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Đinh Thị Mỹ Trang

- Năm sinh: 1983

- Năm vào ngành: 2008

- Điện thoại: 

- Email: dinhthimytrang.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Đinh Sô Na (Bí thư ĐTN)

- Năm sinh: 1985

- Năm vào ngành: 2008

- Điện thoại: 

- Email: dínhsona.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Văn Tiếp (PBT ĐTN)

- Năm sinh: 20/10/1990

- Năm vào ngành: 2013

- Điện thoại: 

- Email: nguyenvantiep.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều

- Năm sinh: 21/09/1989

- Năm vào ngành: 2013

- Điện thoại:

- Email: nguyenthikieu.c3ks@soctrang.edu.vn

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống