'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 09/06/2023

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA

Họ và tên: Dương văn Hòa (TT)

- Năm sinh: 1972
- Năm vào ngành: 1996
- Điện thoại:
- Email: duongvanhoa.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Mã Thị Thu Thanh

- Năm sinh: 1979

- Năm vào ngành: 2001

- Điện thoại: 

- Email: mathithuthanh.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Dương Thị Hồng Nhung

- Năm sinh: 1990

- Năm vào ngành: 2013

- Điện thoại: 

- Email: duongthihongnhung.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Mai Hùng (Trưởng BTTND)

- Năm sinh: 1980

- Năm vào ngành: 2005

- Điện thoại:

- Email: nguyenmaihung.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Lâm Quốc Trung (TPCM)

- Năm sinh:1985

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 

- Email: lamquoctrung.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Quách Thị Thanh Nhàn (PBT ĐTN)

- Năm sinh: //

- Năm vào ngành:

- Điện thoại: 

- Email: quachthithanhnhan.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thái Trân

- Năm sinh: 23/10/1989

- Năm vào ngành: 

- Điện thoại: 

- Email: nguyenngocthaitran.c3ks@soctrang.edu.vn

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống