'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 09/06/2023

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Họ và tên: Trương Thị Kim Thoa
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Chủ tịch
Số ĐT:

Họ và tên: Lý Thị Muội
Năm sinh: 
Chức vụ: UV BCH
Số ĐT: 
Họ và tên: Trần Kim Lâm
Năm sinh: 
Chức vụ: UV BCH
Số ĐT: 
Họ và tên: Thạch Thị Huỳnh Nga
Năm sinh: 1976
Chức vụ: CN. UBKT
Số ĐT:
Họ và tên: Quách Thị Thanh Nhàn
Năm sinh: 
Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành
Số ĐT: 
Họ và tên: Lý Hồng Hạnh
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành
Số ĐT: 
Họ và tên: Đặng Thị Tố Quyên
Năm sinh: 
Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành
Số ĐT: 
Họ và tên: Bùi Thanh Nhã
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Ủy viên BCH
Số ĐT: 

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống