'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước

 29/06/2023

HỌC SINH ĐỖ ĐẠI HỌC NHẬN THƯỞNG

HS đỗ ĐH 2020 về nhận thưởng tập trung tại trường lúc 6 giờ 50 phút thứ 7 ngày 21/11/2020
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống