'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước

 29/06/2023

Nội dunh họp chi bộ tháng 7

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

NGHỊ QUYẾT
Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 7/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2019

PHẦN I. SINH HOẠT CHI BỘ
          1. Thời gian, địa điểm
          a) Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 7 năm 2019
          b) Địa điểmPhòng họp hội đồng
c)Thu nộp đảng phí: Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 7/2019.
d) Tình hình đảng viên chi bộ
- Tình hình đảng viên của chi bộ.
+ Tổng số đảng viên: 48, đảng viên chính thức: 46 (nữ 23), đảng viên dự bị: 2; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác: không có.
+ Số đảng viên có mặt dự họp: …; Số đảng viên vắng mặt:
     e) Nội dung họp chi bộ
Nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận.
     1. Sinh hoạt chính trị
2. Thông qua dự thảo báo cáo.
3. Công tác tổ chức chi bộ.
4. Công tác xây dựng đảng
*Cử thư ký cuộc họp: Bùi Thị Như Ngọc
PHẦN II . NỘI DUNG
I. Thông tin tình hình thời sự, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của đảng, nhà nước và các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy cấp trên
1. Thông tin về tình hình thời sự
          Thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới: ….
2. Các chủ trương, chính sách, chỉ thị và nghị quyết mới của Đảng, nhà nước, các cấp.
          Triển khai, quán triệt những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên:
          - Công văn 606/PC-VP về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019;
          - Công văn 880-CV/VPHU về việc xin phép đi nước ngoài;
          - Giấy mời số 25-GM/VPHU về dự hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 7-2019.
           II. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 7 năm 2019.
1.  Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị
- Tuyên truyền thông qua các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh( Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 7/2019 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc thiếu nhi 1/6; ngày thương binh liệt sĩ 27/7; ngày thành lập công đoàn 28/7.
2Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 07/2019 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Hoàn thành hồ sơ, báo cáo năm học;
- Tổ chức ôn tập và thi lại cho học sinh K10, K11;
- Thực hiện thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 vào ngày 15-17/6/2019;
- Phân công thầy cô gác thi THPT quốc gia theo quyết định Sở GD;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia;
- Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia vào các ngày 24-27/6/2019, đạt tỉ lệ 96,54% (tỉ lệ tỉnh 96,74%);
- Tổ chức du lịch hè cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường;
3.  Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
Tổ chức du lịch hè cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường; 
    b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Phổ biến các  cuộc thi, và khuyến khích học sinh tham gia.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng, xét hạnh kiểm cho học sinh K12.
          4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
          5. Công tác xây dựng Đảng
          Kiểm tra, giám sát quí 3 năm 2019: từ 01/7/2019 đến 30/9/2019
            Danh sách Đảng viên được kiểm tra giám sát (Đảng viên giám sát)
1. Đ ỗ Tuấn Phương (Đ/c Mộng)                 2. Bùi Thanh Hiếu (Đ/c Mộng)
          3. Nguyễn Bình Kha (Đ/c Thùy Trang)      4. Trần Kim Lâm (Đ/c Minh)
          5. Lư Thanh Thảo Trang         (Đ/c Thu Trang)   6. Lê Văn Tài (Đ/c Thùy Trang)
          7. Phạm Thị Thu Hương          (Đ/c Đức Ngọc)    8. Phan Minh Biển (Đ/c Đức Ngọc)
          9. Trần Thị Thanh Tuyền        (Đ/c Út)               10. Thạch Nơ (Đ/c Minh)
 
          6. Công tác khác:
III. Phương hướng công tác tháng 8 năm 2019
1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:
- Tuyên truyền các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05 của Bộ chính trị). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 08 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 08/2019 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Hoàn thành PCCM, TKB toàn trường.
- Tiến hành lao động chuẩn bị cho năm học mới.
- Tập trung học sinh toàn trường ổn định cơ cấu chuẩn bị năm học mới.
- Tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp và khai giảng năm học mới.
3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Các cuộc thi các cấp.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng cho học sinh.
Ổn định nề nếp của học sinh chuẩn bị cho năm học mới.
c. Công đoàn, Đoàn TN tích cực làm tốt công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.
    4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
5. Công tác xây dựng Đảng
(Kiểm điểm xoay vòng 10 đ/c)
6. Công tác khác
- Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.
- Tiếp tục hoàn chỉnh lý lịch của người xin vào Đảng tiến hành xác minh, thẩm tra lý lịch (nếu có):
- Duy trì đẩy mạnh việc thực hiện và đánh giá việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ  giáo viên công nhân viên.
 

Nơi nhận:
- Bí thư chi bộ (để triển khai và thực hiện);
- Chủ tịch CĐCS (để thực hiện);
- Bí thư Đoàn trường (để triển khai và thực hiện);
TM. CHI BỘ
P.BÍ THƯ
 
 
Trần Thanh Mộng
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống