'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước

 29/06/2023

HỌP CHI BỘ THÁNG 4

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

NGHỊ QUYẾT
Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 4/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019

PHẦN I. SINH HOẠT CHI BỘ

          1. Thời gian, địa điểm
          a) Thời gian13h30 ngày 03 tháng 5 năm 2019
          b) Địa điểmPhòng họp hội đồng
c)Thu nộp đảng phí: Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 04/2019.
d) Tình hình đảng viên chi bộ
- Tình hình đảng viên của chi bộ.
+ Tổng số đảng viên: 48, đảng viên chính thức: 48 (nữ 23), đảng viên dự bị: 0; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác: không có.
+ Số đảng viên có mặt dự họp: …; Số đảng viên vắng mặt:
     e) Nội dung họp chi bộ
Nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận.
     1. Sinh hoạt chính trị
2. Thông qua dự thảo báo cáo.
3. Công tác tổ chức chi bộ.
4. Công tác xây dựng đảng
Kết nạp đảng viên mới.
*Cử thư ký cuộc họp: Bùi Thị Như Ngọc
PHẦN II . NỘI DUNG
I. Thông tin tình hình thời sự, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của đảng, nhà nước và các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy cấp trên
1. Thông tin về tình hình thời sự
          Thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới: ….
2. Các chủ trương, chính sách, chỉ thị và nghị quyết mới của Đảng, nhà nước, các cấp.
          Triển khai, quán triệt những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên:
          - Chỉ thị số 33-CT/TWvề tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân;
           II. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 04 năm 2019.
1.  Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị
- Tuyên truyền thông qua các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh( Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 03/2019 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa ngày Giải phóng Miền nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 01/5 .
2Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 04/2019 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Thực hiện chuyên môn tháng 04 và ôn tập cho học sinh K12 (bắt đầu thực hiện từ ngày 25/3/2018);
- đưa đoàn học sinh dự thi Olympic tháng 4 từ ngày 5-7/4/2019 (Kết quả đạt 22 huy chương, trong đó có 5 HCV, 11 HCB và 6 HCĐ)
- Tiếp tục bồi dưỡng cho HS các đội tuyển: HSG K10-11;
- Hoàn thành hồ sơ học sinh giỏi K10, K11;
- Hoàn thành đề thi HKII của K10, K11;
- Tổ AV có KH tiếp tục tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh định kì tháng 4;
- Tổ chức thi thử k12 theo kế hoạch của Sở Giáo dục từ 25-27/4/2019;
- Thực hiện ôn tập cho học sinh lớp 10 và 11;
- Hoàn thành nộp SKKN cho sở GD và ĐT Sóc Trăng;
- Các tổ sinh hoạt chuyên môn trên trang “trường học kết nối”;
- GVCN thực hiện việc kiểm tra hồ sơ thi THPT quốc gia.
3.  Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
Chuẩn bị quà tết cho GV, CBCNV là người dân tộc.
    b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Phổ biến các  cuộc thi, và khuyến khích học sinh tham gia.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng, xét hạnh kiểm cho học sinh K12.
Thực hiện tiết ngoài giờ lên lớp theo qui định.
Ổn định việc thực hiện nề nếp học sinh.
          4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
          5. Công tác xây dựng Đảng
          Làm hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng cho 2 đ/c:
                   1) Lê Tứ Hải
                   2) Nguyễn Văn Tổng
          6. Công tác khác:
III. Phương hướng công tác tháng 05 năm 2019
1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:
- Tuyên truyền các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05 của Bộ chính trị). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 04 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa ngày Giải phóng Miền nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 1/5.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 05/2019 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Thực hiện chuyên môn tháng 5 theo TKB, Ôn thi THPT quốc gia;
- Các tổ tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG tỉnh K10-11 dự thi vào 31/5/2019;
- Tiến hành kiểm tra HKII K10,11 vào tuần 35 từ ngày 02/05;
- GVBM -GVCN hoàn thành điểm, hạnh kiểm vào thứ Ba ngày 14/5;
- Duyệt KQ K10,11 vào ngày 17/5;
- Hoàn thành các DS: HSG, HSTT, HS thi lại và HS lưu ban năm học 2018-2019;
- Hoàn thành vào điểm học bạ K10,11;
- GVCN hoàn thành học bạ khối 10,11;
- Kiểm tra chéo học bạ 28/5: A1 KT A2…..và nộp BB về trường  sau buổi kiểm;
- Họp CMHS toàn trường vào ngày  Chủ nhật 19/5;
- Tổng kết năm học và làm lễ tri ân cho K12 vào sáng thứ Bảy ngày 25/5;
- Họp liên tịch cuối năm;
- Họp hội đồng cuối năm;
- Lập PA tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020;
- Chuẩn bị CSVC phục vụ kỳ thi THPT quốc gia.
3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
    b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Các cuộc thi các cấp.
Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng cho học sinh.
Tiếp tục ổn định nề nếp của học sinh.
Phân công đoàn viên giáo viên hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa cho học sinh ở xa.
c. Công đoàn, Đoàn TN tích cực làm tốt công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.
    4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
5. Công tác xây dựng Đảng
6. Công tác khác
- Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.
- Tiếp tục hoàn chỉnh lý lịch của người xin vào Đảng tiến hành xác minh, thẩm tra lý lịch (nếu có):
- Duy trì đẩy mạnh việc thực hiện và đánh giá việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ  giáo viên công nhân viên.
 

Nơi nhận:
- Bí thư chi bộ (để triển khai và thực hiện);
- Chủ tịch CĐCS (để thực hiện);
- Bí thư Đoàn trường (để triển khai và thực hiện);
TM. CHI BỘ
P.BÍ THƯ
 
 
Trần Thanh Mộng
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống