'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước

 29/06/2023

TỔ HỢP MÔN KHỐI 10 NĂM HỌC 2022-2023

DỰ KIẾN CHỌN MÔN KHÔI 10 NĂM HỌC 2022-2023
NỘI DUNG GIÁO DỤC SỐ TIẾT
 /NĂM HỌC
/LỚP
SỐ TIẾT /TUẦN TH 1
(A1--> A6, 13)
TH 2
(A7--> A11)
TH 3
(A12)
GHI CHÚ
MÔN BẮT BUỘC 1. Ngữ Văn 105 3 X X X  
2. Toán 105 3 X X X  
3. Ngoại ngữ 1 105 3 X X X  
4. Giáo dục thể chất 70 2 X X X  
5. Giáo dục quốc phòng và an ninh 35 1 X X X  
6. Lịch sử 52 1,5 X X X  
MÔN LỰA CHỌN
(4 môn)
1. Địa lý 70 2   X X  
2. Giáo dục kinh tế và pháp luật 70 2   X    
3. Vật lý 70 2 X      
4. Hóa học 70 2 X      
5. Sinh học 70 2 X X X  
6. Công nghệ (Thiết kế và CN) 70 2     X  
7. Tin học(TH ứng dụng) 70 2 X X X  
8. Âm nhạc 70 2        
9. Mỹ thuật 70 2        
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỰA CHỌN
(3 cụm chuyên đề)
Cụm chuyên đề Toán 35 1 X X    
Cụm chuyên đề  Ngữ văn,  35 1   X    
Cụm chuyên đề  Lịch sử  35 1   X    
Cụm chuyên đề  Địa lí 35 1        
Cụm chuyên đề  Giáo dục kinh tế và pháp luật 35 1        
Cụm chuyên đề  Vật lí 35 1 X      
Cụm chuyên đề  Hóa học 35 1 X      
Cụm chuyên đề  Sinh học 35 1     X  
Cụm chuyên đề  Tin học( TH KH máy tính) 35 1        
Cụm chuyên đề  Tin học( TH ứng dụng) 35 1     X  
Cụm chuyên đề  CN (Thiết kế và CN) 35 1     X  
Cụm chuyên đề tích hợp … 35 1        
HOẠT ĐỘNG GD
BẮT BUỘC
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 105 3 X X X  
 Nội dung giáo dục địa phương 35   X X X  
MÔN HỌC TỰ CHỌN Tiếng dân tộc thiểu số 105 3        
Ngoại ngữ 2 105 3        
Tổng số tiết/năm học(không kể các môn tự chọn) 997          
Số tiết trung bình/tuần (không kể các môn tự chọn) 28,5          
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống