'; 
Thứ năm, 18/07/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước

 29/06/2023

Tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Các Chỉ thị, công văn chỉ đạo về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Chỉ thị Ủy ban tỉnh Sóc Trăng
Chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng
Sở Giáo dục và đào tạo Sóc Trăng
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG
ĐỊA CHỈ:ẤP AN KHƯƠNG, THỊ TRẤN KẾ SÁCH, HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG
THƯ ĐIỆN TỬ: thptkesach@soctrang.edu.vn
ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
 
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống