'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 30/06/2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM HỌC 2022-2023

Quyết định lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân
Click download-> QUYẾT ĐỊNH

Click download-> LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống