'; 
Thứ năm, 18/07/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước
 03/07/2023

HỌC SINH GIỎI 2016-2017

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2016-2017

 


TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG
ĐỊA CHỈ:ẤP AN KHƯƠNG, THỊ TRẤN KẾ SÁCH, HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG
THƯ ĐIỆN TỬ: thptkesach@soctrang.edu.vn
ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
 
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống