'; 
Chủ nhật, 19/05/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước

 29/06/2023

THÔNG BÁO NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO HS HKII NĂM HỌC 2021-2022

Click vào link bên dưới để xem

THÔNG BÁO

DANH SÁCH NHẬN TIỀN

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
 
 
- ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG
- ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống