'; 
Thứ năm, 18/07/2024 Xem lịch
 Điểm tin
 Trở về trước

 16/07/0034

THÔNG BÁO HS ĐỖ ĐH NHẬN THƯỞNG

THÔNG BÁO ĐỐI VỚI HS ĐỖ ĐH VỀ TRƯỜNG NHẬN THƯỞNG NGÀY 18/11 LÚC 6H30. (CÓ KÈM DS).
LƯU Ý: CÁC EM HS NHẬN THƯỞNG TRANG PHỤC CHỈNH TỀ VÀ KHÔNG NHUỘM TÓC MÀU SẶC SỠ.
 
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
LỊCH VẠN SỰ
 
TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG
ĐỊA CHỈ:ẤP AN KHƯƠNG, THỊ TRẤN KẾ SÁCH, HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG
THƯ ĐIỆN TỬ: thptkesach@soctrang.edu.vn
ĐIỆN THOẠI: 0299.3.876301
 
© 2022. All rights reserved.
Designed by Nguyễn Quốc Thống