Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ VẬT LÝ_KTCN NĂM HỌC 2019-2020

Xem chi tiết tại đây   
Căn cứ vào công văn số:. ./KH -THPT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020  của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào công văn số:. /KH -THPT Kế hoạch chuyên môn năm học 2019 2020 của Phó Hiệu trưởng chuyên môn trường THPT Kế Sách;
Căn cứ kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của tổ chuyên môn.
Tổ Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp đưa ra kế hoạch tổ chuyên môn năm học 2019 - 2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 1. Bối cảnh năm học
 1.1. Quy mô lớp
Tổng số 1316 học sinh chia ra 34 lớp, trong đó khối 10 có13 lớp (542 học sinh), khối 11 có 11 lớp (426 học sinh), khồi 12 có 10 lớp (348 học sinh). 
1.2. Đội ngũ cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên
      Tổng số là 95, trong đó:
          Cán bộ quản lý: 3 người, 1 nữ (thạc sĩ).
Nhân viên 6, chia ra: 1 kế toán, 1 văn thư, 1 thư viện, 1 y tế, 2 bảo vệ, 1 tạp vụ.
Giáo viên:  85, chia 9 tổ:
1/ Tổ Toán 13 giáo viên (8 nữ), 3 thạc sĩ (1 nữ);
2/ Tổ Vật lí – Kĩ thuật Công nghiệp 12 giáo viên (6 nữ), 3 thạc sĩ;
3/ Tổ Hóa học 7 giáo viên (3 nữ), 4 thạc sĩ;
4/ Sinh học – Kĩ thuật Nông nghiệp 8 giáo viên (4 nữ), 1 thạc sĩ;
5/ Tổ Tin học 7 giáo viên (4 nữ);
6/ Ngữ văn 11 giáo viên (1 nam), 1 thạc sĩ (nữ);
7/ Tổ Lịch sử - Địa lí – GDCD 11 giáo viên (7 nữ);
8/ Tổ tiếng Anh 9 giáo viên (6 nữ);
9/ Tổ Thể dục – Quốc phòng 9 giáo viên (2 nữ), 1 thạc sĩ (nữ).
2. Lí lịch trích ngang từng giáo viên
2.1. Môn Vật lí
STT Họ và tên Năm sinh Nữ Trình độ
chuyên môn
Năm vào
ngành
Dân tộc  
1 Đặng Văn Hữu (TT) 1978   Thạc sĩ 2003 Kinh
2 Nguyễn Quốc Văn (TP) 1983   Thạc sĩ 2005 Kinh
3 Lê Đoàn Chuẩn 1975   Đại học 2002 Kinh
4 Bùi Thanh Nhã 1979 x Đại học 2001 Kinh
5 Nguyễn Thị Dung 1978 x Đại học 2002 Kinh
6 Huỳnh Thị Lệ Hằng 1981 x Đại học 2003 Kinh
7 Lý Thị Muội 1982 x Đại học 2003 Khơme
8 Đỗ Ngọc Anh Thuy 1986 x Đại học 2010 Kinh
9 Nguyễn Bình Kha 1987   Thạc sĩ 2010 Kinh
 
 
2.2. Môn Kĩ thuật Công nghiệp
STT Họ và tên Năm sinh Nữ Trình độ
chuyên môn
Năm vào
ngành
Dân tộc
10 Hồ Thanh Tâm  1981   Đại học 2007 kinh
11 Phạm Thanh Liêm 1983   Đại học 2006 kinh
12 Trần Thị Vân Anh 1984 x Đại học 2012 kinh
 
3. Những thuận lợi và khó khăn của tổ chuyên môn
3.1. Thuận lợi
Môn Vật lí là môn thế mạnh của trường THPT Kế Sách về chất lượng giảng dạy với học sinh giỏi khá cao, học sinh yếu kém thấp và phong trào thi học sinh giỏi đạt kết quả cao, cụ thể qua nhiều năm liền có nhiều học sinh thi học sinh giỏi, thi giải Vật lí bằng tiếng Anh và cuộc thi Olympic tháng 4 khối không chuyên đều đạt giải cao.
Phong trào thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi và nhiều phong trào khác thường xuyên được duy trì tốt, có nhiều phong trào đạt giải cao.
Giáo viên trong tổ có tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiến khức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
Nội bộ tập thể giáo viên trong tổ nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong tổ có 3 trong 12 giáo viên có trình độ trên chuẩn và có một giáo viên đang theo học chương trình Cao học.
Hầu hết giáo viên trong tổ đều biết khai thác và tìm kiếm thông tin trên mạng nhằm thực hiện tốt cho việc giảng dạy của mình.
Cơ sở vật chất: Có phòng thí nghiệm Vật lí phục vụ cho giảng dạy của hai môn Vật lí và Công nghệ. Đặc biệt trong năm học này có thêm một giáo viên quản lí phòng thực hành qua đó việc thí nghiệm thực hành được duy trì và phát triển tốt.
Nghề điện gia dụng giảng dạy hiệu quả trong năm  học này số lượng học sinh tham gia tăng cao so với năm trước, có nhiều dụng cụ được mua sắm  mới cho các em khối 11 thực hành.
3.2. Khó khăn
Trình độ chuyên môn của giáo viên trong tổ không đều do được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau.
Số giáo viên cốt cán của tổ chưa nhiều. Sự hợp tác giữa các thành viên trong tổ chưa tốt.
Số lượng học sinh yếu kém ở khối 10 còn nhiều, do nhiều em mất căn bản từ lớp dưới.
Các dụng cụ thí nghiệm rất dễ hỏng, các dụng cụ đo không chính xác sai số rất lớn vì hầu hết dụng cụ kém chất lượng.
4. Phân công chuyên môn
Dựa trên những thuận lợi và khó khăn trên nên tổ chuyên môn tham mưu cùng Lãnh đạo trường  sắp xếp phân công chuyên môn trong năm nay, cụ thể như sau:
STT HỌ VÀ TÊN CHỦ NHIỆM PHÂN CÔNG
CHUYÊN MÔN
SỐ TIẾT DẠY TỔNG SỐ TIẾT GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Thùy Trang   12A3 4.5 16.6 PHT
2 Đặng Văn Hữu 12A1 12A1;11A2, 11A1 10.5 16.6 TT
3 Nguyễn Quốc Văn 12A2 12A2;12A7; 10A6, 10A7 13 16.6 PTT
4 Lý Thị Muội 10A5 10A5; 10A10; 10A11; 10A13 12 17.25 TTCĐ
5 Nguyễn Bình Kha 10A9 12A4;10A2; 10A9 10.5 13.85 NGLL
6 Bùi Thanh Nhã 12A9 11A6; 11A8; 12A5; 12A9 13 15.6  
7 Đỗ Ngọc Anh Thuy   11A4; 11A7;11A9; 11A10 12 12 Đi học
8 Huỳnh Thị Lệ Hằng 12A6 10A8; 12A6; 12A8 10.5 12.6 Trực
9 Nguyễn Thị Dung 10A1 10A1; 10A3; 10A12; 12A10 11.5 15.25  
10 Lê Đoàn Chuẩn 10A4 10A4; 11A3; 11A5; 11A11 12 16.25  
11 Hồ Thanh Tâm 11A3 11A3;11A5;11A10; 11A11; 12A2; 12A5;
12A7
9 13.25 NGLL
12 Phạm Thanh Liêm 11A4 11A2; 11A4; 11A8; 11A9;12A1; 12A4; 12A10 9 13.25 NGLL
13 Trần Thị Vân Anh 11A10 11A1;11A6; 11A7; 12A3; 12A6; 12A8; 12A9 8.5 13.75 Thiết bị, NGLL
 
 
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

 Tiếp tục việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020”.
Thực hiện nghiêm túc sinh họat chuyên môn theo văn bản số: 5555/BGDĐT-GDTrH việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, văn bản số 2176/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2017 của Sở  Giáo dục và Đạo tạo Sóc Trăng về việc chỉ đạo tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn và Công văn số 1938/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc tổ chức và quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
Thực hiện công văn số 1859/HD-SGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2019 hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng với chủ đề năm học năm học 2019 – 2020 là:“Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo”. 
Từ các cơ sở trên, hoạt động tổ chuyên môn tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.
            3. Tổ chuyên môn chủ động thống nhất xây dựng phân phối chương trình (có đưa vào các tiết dạy của những chủ đề đã được xây dựng, giảng dạy có hiệu quả ở năm học trước. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường với nội dung trong tâm theo hướng “Nghiên cứu bài học”; sinh hoạt Chuyên đề, chủ đề tích hợp; thực hiện tiết học trải nghiệm và sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng “trường học kết nối”.
4. Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên trong đó chú trọng việc dạy học có hiệu quả theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng một cách hiệu quả. Bên cạnh đó giáo viên trong tổ phải chú trọng việc nâng cao năng lực học Ngoại ngữ và Tin học.
5. Tập trung việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học yếu kém có hiệu quả.
6. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên trong tổ. Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
7. Đẩy mạnh các phong trào thi giáo viên giỏi, chủ nhiệm giỏi; phong trào thi học sinh giỏi, sáng tạo thanh thiếu niên, cuộc thi Khoa học Kĩ thuật,…
8. Tổ chức hội thảo chuyên đề giao lưu học hỏi với các trường bạn.
9. Thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm đúng quy định.
 
III. ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Đổi mới phương pháp dạy học
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của nhà trường qua trang trường học kết nối. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, mỗi giáo viên dạy ít nhất 2 tiết có ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.
Giáo viên chú ý thực hiện có hiệu quả Công văn số 1938/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc tổ chức và quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng học tập chủ động tích cực của người học: Hoạt động nhóm, nêu vấn đề, hệ thống câu hỏi gợi mở, ứng dụng Công nghệ thông tin.
Giáo viên phải biết tạo điều kiện và hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc.
 
2. Đổi mới cách kiểm tra và đánh giá
Thực hiện đúng Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh; thực hiện đầy đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì, kiểm tra học kỳ cả lí thuyết và thực hành.
Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức thi, kiểm tra đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Giáo viên ra đề căn cứ vào ma trận của tổ chuyên môn đã thống nhất. Sau mỗi bài kiểm tra, giáo viên phải tiến hành sửa bài rút kinh nghiệm cho học sinh. Thực hiện việc nhập điểm đúng quy định nhằm thực hiện tốt việc quản lý.
   Chú ý đối với lớp 10, 11 của bộ môn Vật lí: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 1462/KH - SGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 về việc tập huấn cho giáo viên THPT lớp 10-11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá. Từng môn phải xây dựng được ma trận đề kiểm tra.
 
3. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
     Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
    Tổ chức tốt, động viên học sinh trung học tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học theo Công văn số 3486/BGDĐT- GDTrH ngày 09/08/2017 của Bộ GD&ĐT và văn bản hướng dẫn số 1898/SGDĐT- GDTrH ngày 18/8/2017 của Sở GD&ĐT. Tăng cường tổ chức các hoạt động dạy học thí nghiệm - thực hành cho học sinh.
 
III. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị và lối sống nhà giáo
1.1. Chỉ tiêu
+ Không có giáo viên vi phạm pháp luật, vi phạm những điều giáo viên không được làm. Không có giáo viên trong tổ vi phạm đạo đức nhà giáo.
+ Tất cả giáo viên có phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt và là tấm gương tốt cho học sinh noi theo.
+ Tất cả giáo viên tham gia học tập chính trị nghiêm túc.
+ Tất cả giáo viên trong tổ thực hiện tốt thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về quy tắc ứng xử trong cơ quan trường học.
1.2. Biện pháp
+ Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” đi theo chiều sâu bằng những việc làm thiết thực và cụ thể và lập thành tích hướng tới kĩ niệm ngày sinh nhật Bác.
+ Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
2. Thực hiện quy chế chuyên môn
 2.1. Chỉ tiêu
+Tất cả thầy giáo, cô giáo thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành, nội quy của cơ quan nơi công tác.
+ Tất cả thầy giáo, cô giáo thực hiện giảng dạy theo đúng phân phối chương trình (theo thống nhất của tổ), nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch dạy học của trường và của tổ chuyên môn.
2.2. Biện pháp
+ Giáo viên chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách cá nhân theo nhiệm vụ được phân công:
     * Hồ sơ giảng dạy của giáo viên: Giáo viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo quy định trong Điều lệ trường Phổ thông và sự thống nhất cho phép của Sở Giáo dục và đào tạo Sóc Trăng, cụ thể:
 1. Giáo án được soạn giảng theo chuỗi các hoạt động: (1) khởi động/tình huống xuất phát, (2) hình thành kiến thức, (3) luyện tập, (4) vận dụng, (5) tìm tòi mở rộng. Nếu sử dụng giáo án cũ phải có phần bổ sung các hoạt động của HS. Hệ thống câu hỏi phân hóa HS; ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra; sau mỗi tiết dạy có phần rút kinh nghiệm tiết dạy v.v…;
          2. Sổ điểm cá nhân và bài kiểm tra của HS: Đủ đúng các cột điểm theo quy định của thông tư 58 và chú ý khi sửa điểm phải đúng qui định. Lưu ý GV cho HS lưu bài kiểm tra;
      Sổ báo giảng: Ghi nhập báo giảng điện tử đầy đủ vào thứ hai theo địa chỉ vnedu.vn hoặc vào trang website của trường.               
          3. Kế hoạch cá nhân;
          4. Sổ chủ nhiệm (nếu có): Ghi đầy đủ các nội dung;
          5. Sổ sinh hoạt chuyên môn: Phải ghi rõ nội dung sinh hoạt chuyên môn và ý kiến của giáo viên khi thảo luận chuyên môn;
          6. Sổ dự giờ: tập trung đánh giá nhận xét hoạt động học của trò trong tiết học.
        * Hồ sơ của tổ chuyên môn: Ngoài các hồ sơ trên, hồ sơ của tổ trưởng chuyên môn còn có:
           + Sổ nghị quyết của tổ;
           + Báo cáo kết quả chất lượng đầu năm, báo cáo từng tháng, hoc kỳ, năm;
           + Sổ theo dõi thực hành thí nghiệm của các môn Vật lí;
          + Biên bản dự giờ các tiết có nội dung tích hợp.   
3. Thực hiện nội dung giảng dạy, phân phối chương trình
a. Chỉ tiêu
          + Tất cả thầy cô giáo trong tổ thực hiện đúng theo nội dung giảng dạy và phân phối chương trình đã được tổ thống nhất.
b. Biện pháp
+Thực hiện nghiêm túc về nội dung giảng dạy và phân phối chương trình, tuyệt đối không cắt xén chương trình, không dạy dồn và dạy chép.
+Thực hiện đúng những điều về nội dung đã được thống nhất trong tổ.
 
4. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy
a . Chỉ tiêu
+ Tất cả thầy cô đăng kí và thực hiện đổi phương pháp dạy học.
+ Trong tổ một năm học có ít nhất một bài đăng trên Website của trường.
+ Tổ chức thao giảng tổ có ứng dụng công nghệ thông tin. Dự giờ thao giảng của giáo viên trong tổ.
b. Biên pháp
+ Mỗi giáo viên tích cực nghiên cứu phương pháp dạy học mới có hiệu quả cao. Tăng cường thao giảng, dự giờ của đồng nghiệp để trao đổi về phương pháp giảng dạy.
+ Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giờ dạy.
+ Phân công giáo viên trong tổ chia sẻ và viết những bài để đăng trên Website của trường.
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học nhất là phải khai thác tối đa các phần mềm dạy học hiện có.
+ Khuyến khích giáo viên nghiên cứu đầu tư viết sáng kiến nghiệm giáo dục có chất lượng.
+ Tham mưu với Lãnh đạo nhà trường sắp xếp phân công giáo viên hợp lí, có xem xét đến việc tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên phát huy hết năng lực, sở trường của mình.
+ Phối hợp với Công đoàn cơ sở chăm lo đời sống giáo viên. Hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
 
5. Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh
5.1. Về giáo dục đạo đức học sinh
5.1.1. Chỉ tiêu
+ Xếp loại cuối năm về hạnh kiểm học sinh trên 98% tốt.
+ Trong công tác chủ nhiệm cần rèn luyện học sinh biết chào hỏi thầy cô giáo và người lớn tuổi.
5.1.2. Biện pháp
+ Tăng cường công tác chủ nhiệm lớp, theo dõi và uốn nắn kịp thời những lệch lạc của học sinh về đạo đức nhằm giúp cho các em dần dần hoàn thiện về nhân cách.
+Tổ chức tốt các hoạt động thi đua trong lớp để giúp học sinh cùng nhau phấn đấu và tiến bộ.
+ Kết hợp với giáo viên bộ môn, các ban ngành đoàn thể, ban đại diện hội cha mẹ phụ huynh học sinh nhằm để uốn nắn và giáo dục đạo đức cho học sinh.
+ Tổ chức tọa đàm, trao đổi biện pháp trong công tác chủ nhiệm.
5.2. Về giáo dục học tập học sinh
5.2.1. Chỉ tiêu
+ Tổ viên đăng kí kết quả giảng dạy của từng bộ môn thật cụ thể (ở mục IV bảng đăng kí thi đua).
+ Môn Vật lí: Trên 10% học sinh đạt học lực giỏi; khá 20%. Học sinh yếu kém dưới 6,0%.
+ Kết quả giảng dạy của tổ (ở mục IV bảng đăng kí thi đua)
+Môn Công nghệ: Trên 25% học sinh đạt học lực giỏi; khá 40%. Không có học sinh kém.
+ Thực hiện đầy đủ các tiết có thí nghiệm thực hành ở ba khối như đã thống nhất những bài thí nghiệm ở tổ.
+ Trên 80% học sinh đạt giải trong các kì thi như: Giải bài tập Vật lí bằng tiếng Anh; Olympic tháng 4 không chuyên; học sinh giỏi tỉnh cấp tỉnh.
5.2.2. Biên pháp
+ Khảo sát chất lượng đầu năm cho ba khối để từ đó mỗi giáo viên đươc ra một kế hoạch và phương pháp dạy phù hợp để đạt được kết quả ở cuối năm học.
+ Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách kiểm tra đánh giá học sinh.
+ Mỗi thầy cô giáo phải tự chọn buổi thí nghiệm thực hành ở phòng thực hành.
+ Tổ chức tốt việc lựa chọn và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi đầu cấp.
6. Đẩy mạnh phong trào thi đua của các giáo viên trong tổ
6.1. Về phong trào thi học sinh giỏi
Kế hoạch ôn học sinh giỏi
Tháng ôn Cuộc thi Nội dung ôn, giáo viên ôn, số tiết ôn
Tháng 8, 9/2019 Học sinh giỏi cấp tỉnh vòng 2 Khối 10,11: thầy Văn, cô Kha; thầy Hữu
Ôn thi ít nhất 2 tiết/ tuần/ mỗi giáo viên
Tháng 9/2019 - 01/2020 Giải Vật lí bằng tiếng Anh Khối 10: thầy Kha
Khối 11: thầy Hữu
Ôn thi 2-4 tiết/ tuần/ mỗi giáo viên
Tháng 1- 4/2020 Học sinh giỏi tháng 4 khối không chuyên Khối 10: thầy Văn, thầy Kha
Khối 11: thầy Hữu
Ôn thi 2-4 tiết/ tuần/ mỗi giáo viên
Tháng 5/2020 Học sinh giỏi cấp tỉnh Khối 10: thầy Văn, thầy Kha, thầy Hữu, cô Nhã
Ôn thi 8-20 tiết/ tuần/ mỗi giáo viên
6.1.1. Chỉ tiêu
+ Trên 80% học sinh đạt giải trong các kì thi như: Giải bài tập Vật lí bằng tiếng Anh; Olympic tháng 4 không chuyên; học sinh giỏi tỉnh cấp tỉnh.
6.1.2. Biện pháp
+ Thường xuyên thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm và tài liệu trong công tác ôn thi học sinh giỏi.
6.2. Về phong trào thi đua của giáo viên trong tổ
6.2.1. Chỉ tiêu
+ Trên 95% giáo viên trong tổ đạt ngày công trong năm không nghỉ tiết nào.
+ Trên 90% giáo viên trong tổ được xếp loại hoàn thành xuất sắc không có giáo viên nào xếp loại đạt yêu cầu.
+ 100% giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.
+ 100% giáo viên trong tổ được kiểm tra và dự giờ trong năm học.
+ Trên 90% giáo viên dạy môn Vật lí khối 12 có tỉ lệ trên chỉ tiêu (trên trung bình 5,0) so với chỉ tiêu chung của tỉnh.
+ Trong năm học thực hiện 04 báo cáo chủ đề hoặc chuyên đề đạt chất lượng cao.
6.2.2. Biện pháp
+ Duy trì tốt phong trào thi đua trong của các giáo viên trong tổ.
+ Tham gia đầy đủ hội nghị công nhân viên chức đầu năm, phát động phong trào thi đua trong năm học. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, có tính khả thi và phải được sự đồng thuận cao của tập thể tổ.
+ Thực hiện quy trình thi đua trong tổ chuyên môn phải dân chủ, công bằng và cùng tiến bộ.
+ Thường xuyên theo dõi đôn đốc, giúp đỡ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Mỗi thầy cô giáo phải nỗ lực phấn đấu vươn lên, tự đề ra kế hoạch khắc phục khó khăn phấn đấu đạt danh hiệu đã đăng kí ở đầu năm học.
+ Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường nhằm tổ chức thành công các chuyên đề và cuộc thi  đồ dùng học tập và Hội thi thí nghiệm – thực hành của học sinh trong năm học.
+ Tổ chức tốt hoạt động dự giờ trao đổi rút kinh nghiệm giữa các giáo viên trong tổ.
7. Đổi mới công tác quản lí tổ chuyên môn
7.1. Chỉ tiêu
+ Tất cả các hoạt động của tổ đều được xây dựng và tổ chức thực hiện thông qua các kế hoạch đã được thống nhất cao ở tổ.
+ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học cách 1 tuần họp một lần, nội dung họp tổ cần xoay quanh bàn luận chia sẻ nhiều về chuyên môn mỗi thầy cô giáo cần chuẩn bị những chủ đề nhỏ hoặc lớn để cùng chia sẻ với đồng nghiệp.
+ Tất cả giáo viên trong tổ tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ do ngành tổ chức.
+Tổ chức tốt sinh hoạt bốn chủ đề hoặc chuyên đề trong năm học.
7.2. Biện pháp
+ Đầu tư xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động của tổ.
+ Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn tập trung đi sâu vào công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chuyên đề theo kế hoạch đầu năm học.
+ Kiểm tra đầy đủ hồ sơ và dự giờ giáo viên trong năm học theo kế hoạch đã phân công. Tổ chức rút kinh nghiệm đầy đủ các tiết dự giờ, thao giảng của tổ, có đánh giá và biên bản đầy đủ.
+ Tích cực thạm mưu với Lãnh đạo nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động dạy và học.
8. Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp
 8.1. Chỉ tiêu
+ Tất cả giáo viên trong tổ tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động khác do Đoàn trường phát động.
+ Tổ chức tốt các buổi ngoại khóa của bộ môn, cuộc thi đồ dùng học tập và Hội thi thí nghiệm – thực hành của học sinh.
8.2. Biện pháp
+ Lồng ghép các nội dung giáo dục vào giảng dạy của bộ môn.
+ Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, gia đình và xã hội.
+ Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn thanh niên phát động nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục như tổ chức cho học sinh tham quan học tập,…
9. Công tác dạy nghề điện gia dung cho học sinh khối 11
9.1. Chỉ tiêu
+ Trên 90% học sinh tham gia nghề đạt từ khá giỏi.
9.2. Biện pháp
+Tổ chức dạy tốt nhằm giúp học sinh cùng nhau phấn đấu và tiến bộ.
+ Giáo viên tăng cường tự nghiên cứu về nội dung và phương pháp giảng dạy nghề điện gia dụng.
 IV. ĐĂNG KÍ THI ĐUA CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
1. Đăng kí kết quả giảng dạy của tổ
1.1. Kết quả chung
Môn Giỏi (tỉ lệ) Khá (tỉ lệ) Yếu kém
Vật lí 10% 25% Dưới 6%
Công nghệ 25% 40% 0%
 
Vật lí Công nghệ
Khối Lớp Trên TB Lớp Trên TB
12 NC 100% NC, CB 100%
CB 100%
11 NC 100% NC, CB 100%
CB 87%
10 NC 100%    
CB 84%
Chú thích: NC: Nâng cao; CB: cơ bản; TB: Trung bình.
1.2. Trên trung bình (5.0) của môn Vật lí theo từng lớp
Lớp 10 Sĩ số Tỉ lệ % Trên TB Lớp 11 Sĩ số Tỉ lệ % Trên TB  
1 41 100% 41 1 38 100% 38  
2 44 100% 44 2 44 100% 44  
3 42 100% 42 3 38 100% 38  
4 41 100% 41 4 38 100% 38  
5 39 100% 39 5 39 100% 39  
6 43 100% 43 6 38 100% 38  
7 43 84% 36.12 7 39 87% 33.93  
8 41 84% 34.44 8 38 87% 33.06  
9 42 84% 35.28 9 38 87% 33.06  
10 41 84% 34.44 10 37 87% 32.19  
11 42 84% 35.28 11  39 87% 33.93  
12 42 84% 35.28          
13 41 84% 34.44          
Tổng 542  91.38%  495.28 Tổng 426  94.17% 401.17  
                 
                 
Lớp 12 Sĩ số Tỉ lệ % Trên TB   Khối Sĩ số Trên 5.0 tỉ lệ
1 33 100% 33   k10 542 495.28 91.38%
2 43 100% 43   k11 426 401.17 94.17%
3 31 100% 31   k12 384 348.00 100.0%
4 36 100% 36   Tổng 1316 1244.45 94.56%
5 32 100% 32          
6 30 100% 30    
Chú ý: Yếu kém môn Vật lí dưới 6%
   
7 45 100% 45          
8 32 100% 32          
9 33 100% 33          
10 33 100% 33          
Tổng 348 100%  348          
                 
                               
 
   2. Đăng kí các phong trào thi đua của giáo viên
STT Họ và tên GVG cấp trường CSTĐ cấp cơ sở Chủ nhiệm Giỏi CSTĐ cấp tỉnh
1 Đặng Văn Hữu    x x x
2 Nguyễn Quốc Văn x x x x
3 Lý Thị Muội x x x  
4 Bùi Thanh Nhã   x x  
5 Đỗ Ngọc Anh Thuy x x    
6 Hồ Thanh Tâm x x x  
7 Phạm Thanh Liêm x x x  
8 Huỳnh Thị Lệ Hằng x x x  
9 Lê Đoàn Chuẩn x x x  
10 Nguyễn Bình Kha x x x  
11 Nguyễn Thị Dung   x x  
12 Trần Thị Vân Anh     x  
   Chú thích: GVG: Giáo viên giỏi; CSTĐ: Chiến sĩ thi đua
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ HOẶC CHỦ ĐỂ
1. Chuyên đề 1 hoặc chủ đề 1: HỌC KÌ 1 (DỰ KIẾN THÁNG 10, 11 NĂM 2019)
Nhóm báo cáo: Nguyễn Quốc Văn, Nguyễn Bình Kha
Tên chuyên đề: Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lí
Thời gian báo cáo: 15 - 20 phút.
NỘI DUNG:
Thành phần tham gia: Lãnh đạo nhà trường và các thầy cô trong tổ Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp.
Chia sẻ rút kinh nghiệm: khoảng 30 phút.
Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện chuyên đề và một số vấn đề khác.
 
2. Chuyên đề 2 hoặc chủ đề 2: HỌC KÌ 1 (DỰ KIẾN THÁNG 10, 11 NĂM 2019)
Nhóm báo cáo: Nguyễn Thị Dung, Lý Thị Muội, Huỳnh Thị Lệ Hằng
Tên chuyên đề: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Vật lí khối 10
Thời gian báo cáo: 15 - 20 phút.
NỘI DUNG:
Thành phần tham gia: Lãnh đạo nhà trường và các thầy cô trong tổ Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp.
Chia sẻ rút kinh nghiệm: khoảng 30 phút.
Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện chuyên đề và một số vấn đề khác.
 
3. Chuyên đề 3 hoặc chủ đề 3: HỌC KÌ 2 (DỰ KIẾN THÁNG 2, 3 NĂM 2020)
Nhóm báo cáo: Đặng Văn Hữu, Lê Đoàn Chuẩn, Bùi Thanh Nhã
Tên chuyên đề: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Vật lí 11
Thời gian báo cáo: 15 - 20 phút.
NỘI DUNG:
Thành phần tham gia: Lãnh đạo nhà trường và các thầy cô trong tổ Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp.
Chia sẻ rút kinh nghiệm: khoảng 30 phút.
Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện chuyên đề và một số vấn đề khác.
 
4. Chuyên đề 4 hoặc chủ đề 4: HỌC KÌ 2 (DỰ KIẾN THÁNG 2, 3 NĂM 2020)
Nhóm báo cáo: Phạm Thanh Liêm, Hồ Thanh Tâm, Trần Thị Vân Anh
Tên chuyên đề: Các mạch tự động hóa ở môn Công nghệ khối 12
Thời gian báo cáo: 15 - 20 phút.
NỘI DUNG:
Thành phần tham gia: Lãnh đạo nhà trường và các thầy cô trong tổ Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp.
Chia sẻ rút kinh nghiệm: khoảng 30 phút.
Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện chuyên đề và một số vấn đề khác.
          * Chú ý sau mỗi chuyên đề đều đăng lên trang website trường học kết nối.
 
VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI THI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH MÔN VẬT LÍ VÀ CÔNG NGHỆ VÀ TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
1. Kế hoạch hoạt động hội thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí và Công nghệ
 
 
 
2. Trải nghiệm sáng tạo của môn Vật lí và Công nghệ
Đối với môn Vật lí: Thảo luận nhóm và làm các thí nghiệm đơn giản nhưng hiệu quả phục vụ trực tiếp cho học tập của học sinh.
Đối với môn Công nghệ: Cho học sinh lắp các mạch điện đơn giản thường dùng trong gia đình.
 
VII. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC
1.  Kế hoạch chung của tổ chuyên môn
          Thầy cô thực hiện đúng phân phối chương trình đã được thống nhất ở tổ. Nếu dạy trễ, thầy cô có kế hoạch dạy bù và ghi rõ trong sổ đầu bài, báo giảng. Dạy đúng và đủ nội dung chương trình.
         Thực hiện việc dự giờ, thao giảng đúng quy định khi dự giờ có ghi chép đẩy đủ và nhận xét đóng góp ý kiến. Đối với thao giảng 2 tiết/ năm. Trong năm thực hiện ít nhất hai tiết bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin.
         Thực hiện việc kiểm tra, chấm chữa và lên điểm trên máy đúng quy định: 15 phút và một tiết ít nhất là hai cột cho mỗi học kì, thi học kì cho các lớp cơ bản và dạng đề tự luận và trắc nghiệm trộn chung trong một đề (trong đó 7 điểm trắc nghiệm, 3 điểm tự luận); khối 10, 11 nâng cao thi học kì trắc nghiệm; khối 12 kiểm tra  và thi đề trắc nghiệm 100%. Thầy cô nộp đề kiểm tra một tiết, thi học kì về tổ trưởng.
         Thầy cô thực hiện đúng đủ các bài thực hành (nếu có dụng cụ thí nghiệm). Đăng kí trước một tuần, nếu trùng tiết sẽ đổi tiết khác và ghi rõ vào báo giảng, sổ đầu bài. Quản lí tốt học học sinh trong giờ thực hành, bảo quản dụng cụ thí nghiệm.
           Họp tổ cách một tuần họp một lần với nội dung: hoạt động chuyển môn theo hướng nghiên cứu bài học, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực hiện chuyên môn (đã phân công cụ thể). Nộp báo cáo từng tháng đúng quy định.
          Soạn giáo án chung, mỗi thầy cô sau đó điều chỉnh lại phương pháp dạy học cho phù hợp với tình hình của từng lớp.
          Thi giáo viên giỏi: thi lí thuyết và thi thực hành căn cứ theo lịch của trường quy đinh.
           Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Kiểm tra đầy đủ hồ sơ trong tổ của từng giáo viên trong năm học.
          Tổ trưởng dự giờ thao giảng, thao giảng giáo viên giỏi, hai tiết bài giảng ứng dụng Công nghệ thông tin. Đặc biệt tăng cường viêc dự giờ đột xuất.
Tổ kiểm tra nội bộ tổ về hồ sơ giảng dạy đối với 100% giáo viên trong tổ và nộp biên bản kiểm tra về trường sau mỗi lần kiểm.
Tất cả giáo viên trong tổ phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chuyên môn và của trường.
 
2. Kế hoạch tuần
Thực hiện chuyên môn theo phân phối chương trình ở mỗi tuần, nêu ra kế hoạch giảng dạy cụ thể ở mỗi tuần. Ghi rõ báo giảng ở mỗi tuần chậm nhất vào chiều thứ hai.  
Thực hành thí nghiệm thực hành và thao giảng đăng kí tuần trước.
Nộp bài kiểm tra trước một tuần và trả bài kiểm tra cho học sinh đúng quy định.
Cập nhật thông tin liên tục, đặc biệt là trang website của trường để xem kế hoạch tuần.
 
3. Kế hoạch cụ thể từng tháng (tháng 8/2019 đến tháng 6/2020)
3.1. Tháng 8
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Chào mừng cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/9
Thực hiện chương trình từ ngày 19/8/2019
Thống nhất PPCT theo quy định có kí duyệt của Hiệu trưởng
 
 
Cả tổ
Tiếp tục ôn tập cho học sinh tham gia thi vào đội tuyển Quốc gia Thầy Hữu, thầy Văn, thầy Kha
Chọn đội tuyển học sinh giỏi và kế hoạch bồi dưỡng Thầy Hữu, thầy Văn, thầy Kha
Bàn về kế hoạch phụ đạo HS yếu kém Cả tổ
Họp tổ 2 lần: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra. Bàn luận về chuyên môn trong những lần họp tổ Cả tổ
 
3.2. Tháng 9
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường Chào mừng năm học mới
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
Khảo sát chất lượng đầu năm của hai môn Vật lí và Công nghệ
 
 
Cả tổ
Kế hoạch phụ đạo HS yếu kém Cả tổ
Chọn đội tuyển HSG tỉnh K11-10, 30/4, giải Vật lí bằng tiếng Anh
Hoàn thành danh sách thi giáo viên giỏi và Học sinh giỏi trường nộp cho cô Kiều trong tháng 9 v.v…
Tiến hành dự giờ thăm lớp
Tổ trưởng và giáo viên dạy
 
Tổ trưởng
Khảo sát chất lượng đầu năm: Khối 12 từ 3,4,5/10/2019 theo lịch trường; khối 11và10 (có thể kiểm 15 phút, 1 tiết). Tổng hợp kết quả hạn chót cuối tháng 9/2019 Tổ trưởng và giáo viên
Các tổ xây dựng kế hoạch hoạt động tổ hạn chót gởi Hiệu trưởng kí duyệt 23/10/2019 Tổ trưởng
 
Sắp xếp lại các phòng học bộ môn thực hiện các tiết thực hành thí nghiệm Vật lí theo quy định Cô Vân Anh
Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh vòng 2 chuẩn bị thi vào ngày 14 và 15/9/2019 Thầy Hữu, thầy Văn, thầy Kha
Thao giảng tháng 9 Thầy Chuẩn, cô Muội, thầy Tâm
Họp tổ thảo luận chuyên môn GV đã được phân công
Giáo viên soạn kế hoạch phụ đạo HS yếu kém Cả tổ
Báo cáo tháng 9: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng 10 Tổ trưởng
 
3.3. Tháng 10
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Chào mừng ngày 20/10
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG thi 30/4
 
GV tiến hành bồi dưỡng HSG 30/4
Hội giảng GVG trường lần I vào tuần 8 và 9 từ 02/10/2019 theo lịch của trường GV đã đăng kí
Thao giảng tổ tháng 10 Cô Dung, cô Hằng, thầy Liêm
Họp tổ bàn về chuyên môn Cả tổ
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HS thi giải Vật lí bằng tiếng Anh, 30/4,… GV  được phân công
Thực hiện thí nghiệm thực hành theo đúng quy định của phân phối chương trình (linh hoạt có thể kết hợp hai bài rồi cho học sinh thực hiện một buổi ngoài giờ chính khóa) Cả tổ
Họp tổ bàn về chuyên môn: Báo cáo chuyên đề của tổ_ Chuyên đề 1 (hoặc chủ đề) GV được phân công
Báo cáo tháng 10: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
3.4. Tháng 11
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Các khối lớp tiếp tục thực hiện theo PPCTchương trình
Tổ tiếp tục thực hiện sinh hoạt chuyên môn và chủ đề hoặc chuyên đề theo kế họach của tổ
 
 
Tổ trưởng
Thực hiện thao giảng tổ tháng 11 Thầy Hữu, cô Nhã, cô Vân Anh
Thi GVG phần lý thuyết vào Chủ nhật, ngày 03/11/2019; GV đã đăng kí
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển ôn thi Vật lí tháng 4 ở thành phố Hồ Chí Minh, giải bài tập Vật lí bằng tiếng Anh GV được phân công
Họp tổ bàn về chuyên môn Cả tổ
Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn Tổ trưởng
Thực hiện thí nghiệm thực hành theo đúng quy định của phân phối chương trình (linh hoạt có thể kết hợp hai bài rồi cho học sinh thực hiện một buổi ngoài giờ chính khóa) Cả tổ
Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn (kết hợp với kiểm tra hồ sơ của trường) và kiểm tra riêng của tổ Tổ trưởng, tổ phó
Họp tổ bàn về chuyên môn: Báo cáo chuyên đề của tổ_ Chuyên đề 2 (hoặc chủ đề) GV được phân công
Báo cáo tháng 11: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
 3.5. Tháng 12
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
 
Cả tổ
Thao giảng tổ tháng 12 Thầy Văn, thầy Kha, cô Thuy
Họp tổ bàn về chuyên môn Cả tổ
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển thi 30/4, tiếng Anh cho Vật lí GV được phân công
Kiểm tra HKI các khối  tuần 17, từ 9/12/2019; Hạn chót nộp file đề  kiểm tra HKI về trường ngày 03/12/2019; Tổ trưởng và giáo viên
Giáo viên nộp đề thi cho tổ trưởng hạn chót ngày 01/12/2019 Cả tổ
Họp tổ bàn về chuyên môn Cả tổ
Báo cáo tháng 12: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
3.6. Tháng 01
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
 
Cả tổ
Thao giảng tổ tháng 01 Thầy Văn, thầy Kha, côThuy
Họp tổ bàn về chuyên môn Cả tổ
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển tiếng Anh cho Vật lí, thi 30/4 GV được phân công
Thực hiện thí nghiệm thực hành theo đúng quy định của phân phối chương trình (linh hoạt có thể kết hợp hai bài rồi cho học sinh thực hiện một buổi ngoài giờ chính khóa) Cả tổ
Báo cáo tháng 01: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
3.7. Tháng 02
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 03/02
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
Cả tổ
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển thi 30/4, tiếng Anh cho Vật lí GV được phân công
Thao giảng tổ tháng 02 Cô Vân Anh, thầy Hữu, cô Nhã
Họp tổ bàn về chuyên môn: Báo cáo chuyên đề của tổ_ Chuyên đề 3 (hoặc chủ đề) GV được phân công
Họp tổ bàn về chuyên môn Cả tổ
Hội giảng giáo viên giỏi lí thuyết đợt II vào tuần 26,27 GV đã đăng kí
Báo cáo tháng 02: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
3.8. Tháng 3
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày quốc tế phụ nữ 08/3
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
 
Cả tổ
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển thi 30/4, giải bài tập Vật lí bằng tiếng Anh GV được phân công
Thi nghề điện dân dụng khối 11 GV được phân công
Thi kiểm tra HKII Khối 12 tuần 30 Tổ trưởng
Giáo viên nộp đề thi cho tổ trưởng GV dạy khối 12
Thao giảng tổ tháng 3 Cô Hằng, cô Dung, thầy Liêm
Họp tổ: bàn về chuyên môn Cả tổ
Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình của tổ Tổ trưởng
Họp tổ bàn về chuyên môn: Báo cáo chuyên đề của tổ_ Chuyên đề 4 (hoặc chủ đề) GV được phân công
Báo cáo tháng 3: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
3.9. Tháng 4
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ   Mừng đất nước thống nhất 30/4 - Quốc tế lao động 01/5
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
 
Cả tổ
Thao giảng tổ tháng 4 Thầy Chuẩn, cô Muội, thầy Tâm
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tỉnh GV được phân công
Họp tổ bàn về chuyên môn Cả tổ
Báo cáo tháng 4: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
3.10. Tháng 5
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
 
Cả tổ
Họp tổ bàn về chuyên môn Cả tổ
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tỉnh, thi vào ngày 31/5/2020 Thầy Văn, thầy Kha,cô  Nhã, thầy Hữu
Kiểm tra HKII  K11,10 tuần 35 từ 02/5/2020. Hạn chót tổ nộp file đề cho trường 22/4/2020 Cả tổ
Giáo viên trong tổ nộp file về tổ hạn chót ngày 20/4/2020 GV dạy
Phân công giáo viên ôn thi lại GV
Tiếp tục ôn tập cho học sinh khối 12 GV khối 12
Họp tổ: Đánh giá lại đề thi và kết quả điểm thi, tổng kết tổ và một số vấn đề khác Tổ trưởng
Báo cáo tháng 5: Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
3.11. Tháng 6
Nội dung hoạt động Thực hiện
Tiếp tục ôn tập cho khối12 GV khối 12
Hoàn tất chương trình và hướng dẫn HS thi lại ôn tập hè và giáo viên ra đề thi lại cho học sinh Phân công GV
Soạn đề thi tuyển sinh khối 10 vào lớp chọn Phân công GV
Thi tuyển sinh khối 10 ngày 15,16/6/2020  
 
VIII. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT
Tỉ lệ học sinh yếu kém của môn Vật lí dưới 6% và môn Công nghệ 0%, hơi khó thực hiện nhưng giáo viên trong tổ sẽ cố gắng đạt được và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
* Trên đây là toàn bộ kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp năm học 2019 - 2020. Bản kế hoạch đã được thống nhất cao ở tổ. Giáo viên trong tổ sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch này. Tuy nhiên, kế hoạch sẽ linh động thay đổi theo chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng.
Nơi nhận:                                                                                     
- Lãnh đạo trường (để báo cáo);
- Giáo viên trong tổ Vật lí – KTCN (để thực hiện);                                               
- Lưu VP, Website trường.
 
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                         NGƯỜI  LẬP KẾ HOẠCH
                                                                                           Tổ trưởng
                     (Đã kí)
                                                                                               (Đã kí)
 
                                                                                         Đặng Văn Hữu
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT