Ngày 22 tháng 10 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ SINH - CN NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ SINH – CÔNG NGHỆ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        ---------------------                                                           -------------------------
                                                                        Kế Sách ngày 26 tháng 9 năm 2017
 
KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018
Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018;
Căn cứ công văn số 1955/HD-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017 – 2018
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của trường.
Căn cứ vào Kế hoạch số: 126/KH -THPT kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, tổ chuyên môn Sinh – KTNN trường THPT Kế Sách xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2017 - 2018 như sau:                                            
I.                   NHIỆM VỤ CHUNG:

Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

            Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm. Thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.
            Tổ chuyên môn chủ động thống nhất xây dựng phân phối chương trình. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường với nội dung trong tâm “ Nghiên cứu bài học”, sinh hoạt chủ đề, chủ đề tích hợp và sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng trường học kết nối..
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm tính trung thực, khách quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.  
Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
 
 
   II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
          1. Bối cảnh năm học:
Quy mô lớp: Tổng số có 1395 học sinh, chia ra 35 lớp, trong đó:
- Khối 12: 12 lớp, 459 học sinh.
- Khối 11: 12 lớp, 482 học sinh.
- Khối 10: 11 lớp, 454 học sinh.
- Trong năm học  2017 – 2018. Tổ chuyên môn Sinh – KTNN có tất cả 9 giáo viên, trong đó có 05 giáo viên nam và 04 giáo viên nữ.
          Gồm:
-         08 giáo viên chuyên môn Sinh.
-         01 giáo viên chuyên môn Sinh – Kĩ thuật nông nghiệp.
-         Giáo viên đạt trình độ đại học 9.
-         Đảng viên 03: 1. Trần Trung Quân
        2. Lê Chiêu Phước
        3. Đinh Sô Na
          - Ban chấp hành công đoàn 01: Lê Chiêu Phước
          - Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ) 07:
                    1. Sơn thị Thúy Hằng.
                    2. Đinh Thị Mỹ Trang.
                    3. Nguyễn Thị Kiều.
                    4. Nguyễn Văn Tiếp.
                    5. Bùi Thanh Dung.
                   6. Ung Thanh Nhàn. ( p. Bí thư đoàn trường)
                   7. Đinh Sô Na. ( Bí thư đoàn trường )
          - Giáo viên làm công tác chủ nhiệm nhiệm lớp 03:
                   1. Sơn Thị Thuý Hằng:            12a12
                   2. Đinh Thị Mỹ Trang :                     11a11
                   3. Lê Chiêu Phước :                 10a6
          - Phân công chuyên môn:
Stt Họ và Tên Môn Sinh K12 Môn Sinh K11 Môn Sinh K10 Môn KTNN K10 Ghi chú
01 Trần Trung Quân 12a1, 8 11a1, 2, 9     TTCM
 
02 Đinh Sô Na 12a3       BTĐ
03 Sơn Thị Thuý Hằng 12a2, 12   10a3,6,9,10   CN: 12a12
04 Đinh Thị Mỹ Trang 12a4,11 11a7,10,11     CN: 11a11
05 Lê Chiêu Phước 12a7, 9
 
    10a2, 4, 6, 8, 10,11 CN: 10a6
06 Nguyễn Thị Kiều   11a3,6,8 10a1,4,5,7,8,11    
07 Ung Thanh Nhàn 12a5 11a4,5,12      
08 Nguyễn Văn Tiếp 12a6,10   10a2 10a1,3,5,7,9  
09 Bùi Thanh Dung         Hậu sản
 
                  
THÔNG TIN CÁ NHÂN
  Họ và Tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Năm vào ngành Nơi ở Ghi chú
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
5
 
6
 
 
 
7
 
 
8
 
 
9
TrầnTrung Quân.
 
 
Sơn Thị Thuý Hằng.
 
Đinh Thi Mỹ Trang.
 
Đinh Sô Na.
 
Lê Chiêu Phước.
 
Bùi Thanh Dung
 
 
Nguyễn Thị Kiều
 
 
Ung Thanh Nhàn
 
 
Nguyễn Văn Tiếp
1968
 
 
30/12/1983
 
 
22/6/83
 
 
29/10/86
 
1968
 
24/12/89
 
        
21/9/89
 
 
19/1/90
 
 
20/10/90
ĐHSP Sinh
 
ĐHSP Sinh
 
ĐHSP Sinh
 
ĐHSP Sinh
ĐHSP Sinh
ĐHSP Sinh-KTNN
ĐHSP Sinh-KTNN
ĐHSP Sinh-KTNN
ĐHSP Sinh-KTNN
1989
 
 
2007
 
 
2008
 
 
2008
 
1989
 
2011
 
 
2013
 
 
2013
 
 
2013
An Khương TTKS
Phú Tâm- Châu Thành
Kế Thành
 
 
An Định
 
An khương
TT Châu Thành
 
An Khương TTKS
An Khương TTKS
An Khương TTKS
0985433851
 
 
0973558249
 
 
0955521605
 
 
097478489
 
0988507297
 
0988507297
 
 
01699723609
 
 
0974217006
 
 
0979458638
 
          2. Thuận lợi:
          - 100 % giáo viên có trình độ đạt chuẩn. Trong đó có một số giáo viên công tác lâu năm, có kinh nghiệm giảng dạy, cũng như có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp.
          - Tất cả các giáo viên trong tổ đều tích cực trong công tác, tham gia học hỏi hoặc nghiên cứu để tích lũy thêm kiến thức, vận dụng vào việc giảng dạy để nâng cao chất lượng của học sinh.
          - Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, trao đổi, đóng góp ý kiến, giúp đở nhau trong công tác để cùng tiến bộ.
          - Có sự hổ trợ nhiệt tình của Lãnh đạo trường về tinh thần cũng như về chuyên môn.
          3. Khó khăn:
          - Một số giáo viên có gia đình ở xa nên việc đi lại công tác cũng gặp ít khó khăn.
          - Một vài giáo viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, cũng như trong công tác chuyên môn.
          - Còn học sinh có học lực  yếu, kém.
III. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
1.     Năm học 201 – 2018 tổ phấn đấu đạt mục tiêu tổ lao động xuất sắc.
2.     Trong năm học 2017 – 2018 tổ phấn đấu có 05 giáo viên  đạt danh hiệu chiến sỉ thi đua cấp cơ sở.
3.     Tỉ lệ môn Sinh thi tốt nghiệp lớp 12 đạt bằng với tỉ lệ tỉnh.
4.     Kết quả môn học
a. Xếp loại học lực
* Loại giỏi đạt từ 17% trở lên.
* Loại khá từ 35% trở lên
* Loại yếu, kém không quá 5%
b. Xếp loại hạnh kiểm ( đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp)
* Loại khá, tốt 100%
* Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình, yếu , kém.
* Tỉ lệ học sinh bỏ học không quá 1%
* Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 3,5%
IV. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
          1. Về công tác chủ nhiệm:
                   a. Yêu cầu:
          - Đầu năm học Giáo viên chủ nhiệm ổn định về nề nếp, phân công ban cán sự lớp, chia tổ học tập.
          - Sinh hoạt nội quy của nhà trường cho học sinh.
          - Nhắc nhở học sinh rèn luyện đạo đức tác phong và tích cực trong học tập.
          - Giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch cụ thể về hoạt động của lớp chủ nhiệm.
          - Hướng dẫn và phân công cụ thể công việc lao động do Lãnh đạo trường đề ra.
          - Hướng dẫn và kiểm tra đầy đủ việc học sinh tham gia ngoại khóa, do Đoàn trường hoặc do Lãnh đạo trường đề ra như: tham gia các buổi mít tin, thi tìm hiểu, cấm trại, giao lưu…
          - Giáo viên chủ nhiệm xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo từng tháng.
          - Họp phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh học sinh biết được hoạt động của chủ nhiệm trong năm học và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh cho nhà trường ( theo hướng dẫn của Lãnh đạo trường ) cũng như kí các biên bản cam kết giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh.
          - Chọn phụ huynh học sinh đại diện phụ huynh của lớp, giới thiệu vào ban chấp hành  hội phụ huynh học sinh.
          - Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
          - Cuối học kì I (HKI), học kì II (HKII) và cuối năm giáo viên chủ nhiệm kịp thời tổng kết điểm các bộ môn, cũng như xếp loại về hạnh kiểm, báo cáo cho tổ chuyên môn và báo cáo cho phụ huynh, ghi thành tích biểu.
          - Sử lí, giáo dục và khen thưởng học sinh phải kịp thời.
          - Đăng kí thi đua giáo viên dạy giỏi
          - Lên kế hoạch chủ nhiệm cụ thể theo từng tháng, từng học kì.
          * Đăng kí thi đua của lớp chủ nhiệm là lớp tiên tiến.
          * Chỉ tiêu thi đua:
                   - Tỉ lệ học sinh bỏ học: không quá 1%.
                   - Tỉ lệ học sinh lưu ban: không quá 3,5%.
                   - Xếp loại hạnh kiểm khá tốt 100%.
                   - Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình, yếu, kém.
                   b. Biện pháp thực hiện:
          - Giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch cụ thể.
          - Theo dõi  từng đối tượng học sinh, áp dụng nhiều biện pháp giáo dục học sinh.
          - Động viên, giúp đở học sinh chậm tiến bộ, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
          - Thường xuyên quan hệ công tác giáo viên chủ nhiệm với Đoàn thanh niên, với Lãnh đạo trường để nắm bắt kiệp thời tình hình hoạt động của lớp. Để thay đổi phương pháp quản lí học sinh cho hợp lí.
          - Thông báo kịp thời đến phụ huynh học sinh, về tình hình học tập của học sinh và kết hợp với phụ huynh học sinh tìm ra giải pháp tốt để giáo dục học sinh.
          - Thường xuyên quan tâm động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh để học sinh tiến bộ.
2. Về công tác chuyên môn:
          a. Yêu cầu:
          - Tiếp tục thực hiện: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm ra đánh giá. ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh chưa đủ chuẩn để lên  lớp.
          - Vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.
          - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
          - Phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          - Tổ viên phải thực hiện đúng chuyên môn giảng dạy, cũng như lớp chủ nhiệm do Lãnh đạo  phân công, không tự ý đổi lớp dạy.
          - Giáo viên bộ môn phải thực hiện các giờ dạy đúng theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức và giảm tải chương trình.
          - Thực hiện dạy học theo chủ đề, mỗi học kì thực hiện 2 chủ đề
          - Sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.
          - Giáo viên bộ môn phải ghi phiếu báo giảng đầy đủ, kịp thời vào ngày thứ hai hàng tuần.
          - Phiếu báo giảng phải ghi chính xác số thứ tự tiết dạy, tên bài dạy, phải đúng với phân phối chương trình và chính xác với sổ đầu bài.
          - Giáo viên bộ môn dạy trễ chương trình phải có kế hoạch dạy bù cụ thể để đủ chương trình.
          - Giáo viên bộ môn phải dạy đầy đủ nội dung kiến thức trong sách giáo khoa theo phân phối chương trình, khuyến khích giáo viên dạy học theo chủ đề và tích hợp kiến thứ liên môn, không được cắt xén chương trình. Phải dạy đầy đủ các tiết ôn tập và thực hành, sử dụng đầy đủ các thiết bị dạy học đã có.
          - Mỗi bộ môn Sinh – Nông nghiệp phải thực hiện đầy đủ các tiết thực hành và sử dụng đầy đủ đồ dung dạy học.
          - Thực hiện chương trình các tiết dạy chéo buổi lớp 12 theo đúng sự thống nhất của tổ.
          - Chọn 05 giáo viên tham gia giáo viên dạy giỏi cấp trường ( chiến sĩ thi đua cấp cơ sở).
          - Tổ trưởng lên kế hoạch khảo sát môn Sinh để chọn nguồn học sinh giỏi ( đầu tháng 9).
          - Giáo viên nghỉ dạy phải có đơn xin phép và phải có sự chấp thuận của Lãnh đạo trường.
          - Ngày giờ công và thực hiện chuyên môn tính theo quy chế thi đua của công Đoàn.
          - Giáo viên bộ môn cần nắm vững đối tượng học sinh ở lớp mà mình trực tiếp giảng dạy, để thực hiện bài giảng và phương pháp giảng dạy cho phù hợp.
          - Giáo viên bộ môn phải lên lớp đúng giờ, kiên trì truyền thụ kiến thức đối với học sinh yếu kém. Khắc phục tình trạng đọc chép, chiếu chép.
          - Có tác phong sư phạm mẫu mực.
          - Giáo viên nữ phải đồng phục áo dài vào ngày thứ hai hàng tuần và các ngày lễ, giáo viên nam đồng phục áo sơ mi, quần tây, áo bỏ vào quần, mang giày hoặc dép quay hậu, đeo thẻ viên chức.
          - Đăng kí dự giờ theo phân công của tổ trưởng chuyên môn, thao giảng theo học kì, thao giảng giáo viên giỏi.
          - Tăng cường nghiên cứu các tài liệu chuyên môn, trao đổi học tập giữa các thành viên trong tổ để nâng cao năng lực.
          - Báo cáo các chuyên đề, báo cáo tập huấn chuyên môn đúng theo quy định của Lãnh đạo trường
          - Đổi mới phương pháp họp tổ chuyên môn
          b. Biện pháp thực hiện:
          - Kiểm tra chất lượng bộ môn trong tháng 9, lọc ra đối tượng học sinh yếu kém để kịp thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp đối tượng học sinh, cũng như việc bồi dưỡng học sinh giỏi.
          - Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự giờ, thao giảng của tổ viên.
          - Tổ trưởng lên kế hoạch hoạt động của tổ trong năm học, theo từng tháng, từng tuần.
          - Mỗi tháng họp tổ chuyên môn 2 lần vào lúc 13 giờ 30 phút ngày thứ ba các tuần chẵn của tháng.
          - Tổ trưởng nhắc nhỡ và theo dõi tổ viên dự giờ hàng tháng. Mỗi giáo viên đăng kí thao giảng mỗi học kì 1 tiết, một năm học phải có 2 tiết dạy bằng giáo  án điện tử.
          - Giáo viên đăng kí giáo viên dạy giỏi, chuẩn bị 2 tiết thao giảng và đăng kí tên đề tài cho tổ trưởng chuyên môn.
          - 2 tiết thao giảng phải được tổ dự giờ, đóng góp ý kiến và đánh giá. Giáo viên thao giảng phải nộp giáo án trước 1 tuần cho tổ trưởng duyệt.
          - Mỗi giáo viên dự đầy đủ các tiết thao giảng trong tổ.
          - Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên. Mỗi học kì kiểm tra 1 lần ở tất cả các giáo viên.
          - Tổ trưởng phân công giáo viên ra đề thi. Mỗi giáo viên ra một đề thi theo ma trận và nộp đúng thời gian quy định.
          - Mỗi nhóm trưởng lên kế hoạch thảo luận chuyên đề trong các lần họp tổ chuyên môn.
          - Mỗi giáo viên tự đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng và nộp về cho tổ trưởng.
          - Tổ trưởng đánh giá xếp loại giáo viên theo từng học kì, nộp về Lãnh đạo trường.
          - Mổi học kì thực hiện 02 chuyên đề báo cáo.
V. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
 
Tháng Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện
Tháng 8/2017
Từ 21/8/2017 đến 31/8/2017.
Sinh hoạt chủ điểm:
µ Chào mừng cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/09     
- Thực hiện chương trình tuần 01/8
* Giáo viên trong tổ chuẩn bị tất cả các loại hồ sơ giảng dạy
* Tiếp tục ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi tỉnh
 
* Thống nhất phân phối chương trình năm học 2017-2018
* Thống nhất xây dụng ma trận đề kiểm tra của bộ môn
* Thực hiện dạy chéo buổi tuần 1 lớp 12
* Ổn định trật tự, nề nếp học tập của học sinh
* Dự đại hội công đoàn trường
* Sinh hoạt trường học kết nối
 
 
- Thực hiện chương trình tuần 02/8
* Tiếp tục ổn định trật tự, nề nếp, học tập của học sinh.
* Lên phiếu báo giảng đầy đủ, ghi đúng và đủ theo phân phối chương trình
* Tiếp tục ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi tỉnh
 
 
* Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 8
- Tuyển chọn giáo viên tham gia các phong trào
. Giáo viên giỏi cấp trường
 
 
 
 
 
. Thi ĐDDH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Thi GAĐT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Thi bài viết liên môn
 
 
 
 
 
 
 
 
Cả tổ.
 
1.TrầnTrungQuân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
GV được phân công dạy lớp 12
GVCN
 
Cả tổ
 
Cả tổ
 
 
 
 
 
Cả tổ
 
Cả tổ
 
 
1.TrầnTrungQuân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
 
1. Nguyễn Văn Tiếp
2. Ung Thanh Nhàn
3. Sơn Thị Thý Hằng
4. Nguyễn Thị Kiều
5. Đinh Sô Na
 
Nhóm 1.
1. Nguyễn Thị Kiều
2. Đinh Thị Mỹ Trang
Tên sản phẩm “ Sơ đồ các giới sinh vật”
Nhóm 2.
1. Lê Chiêu Phước
2. Nguyễn Văn Tiếp
Tên sản phẩm “ Sơ đồ tiện dụng”
 
1. Nguyễn Văn Tiếp
Tên sản phẩm: Bài 34. “ Sự phát sinh loài người” Sinh học lớp 12
2. Ung Thanh Nhàn
Tên sản phẩm: Bài 19“ Tuần hoàn máu ( tiếp theo)” Sinh học lớp 11
3. Nguyễn Thị Kiều
Tên sản phẩm: Bài 37“ Sinh trưởng và phát triển ở động vật” Sinh học lớp 11
 
1. Nguyễn Văn Tiếp
Tên sản phẩm “ Axit nuclêic”
2. Sơn Thị Thúy Hằng
Tên sản phẩm “Hệ sinh thái- Bảo vệ môi trường”
 
 
 
 
Từ 21 đến 27/8/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 giờ 30 ngày
27/8/17
 
 
 
Từ 28 đến 31/8/17
 
 
 
 
 
 
 
 
1 giờ 30
29/8/17
Tháng 9/2017.
Từ 01/9/2017 đến 30/9/2017
Sinh hoạt chủ điểm:
µ Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới
- Thực hiện chương trình tuần 01/9
* Tiếp tục ổn định kiểm tra sỉ số lớp
* Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với Đoàn thanh niên kiểm tra nề nếp của học sinh
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công
* Dự khai giảng  năm học
 
*Thực hiện dự giờ, thao giảng tháng 9
 
 
* Tiếp tục ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Chọn đội tuyển học sinh giỏi 2017- 2018
- Danh sách đăng kí ôn đội tuyển học sinh giỏi:
Lớp 10a2.
1. Phạm Duy Tiến.
2. Lê Võ Anh Thư.
3. Nguyễn Văn Khang  
4. Trần Quang Minh.
5. Lê Vũ Hào.
6. Lê Thị Trúc Ly.
7. Nguyễn Minh Kha.
8. Lê Khánh Bắc.
9. Bùi Thành Nhân.
          Lớp 11a2.
1. Nguyễn Trần Quỳnh Mai.
2. Võ Hoàng Phi Oanh.
3. Phạm Khả Vịnh.
4. Lê Thành Hữu Hiệu.
5. Hồ Nguyễn Vinh.
 
 
- Danh sách được chọn vào đội tuyển năm học 2017 – 2018
A.   Đội tuyển Casio:
 
         
 
 
 
 
 
 
          B. Đội tuyển giải toán Sinh học bằng tiếng Anh:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          C. Đội tuyển học sinh giỏi 30/4:
 ( danh sách học sinh giỏi 30/4 lớp 10a2 có thể thay đổi )
 
 
 
 
 
          D. Đội tuyển học sinh giỏi
 ( danh sách học sinh giỏi lớp 10a2 có thể thay đổi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Phân công ra đề thi KTCL khối 12
 
* Thống nhất lại PPCT gửi Lãnh đạo duyệt
 
* Sắp xếp lại phòng thực hành bộ môn
* Ghi phiếu báo giảng đầy đủ, ghi đúng và đủ theo phân phối chương trình
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường dự giời đột xuất
* Sinh hoạt trường học kết nối
- Thực hiện chương trình tuần 02/9
 * Tiếp tục ổn định kiểm tra sỉ số lớp
* Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với Đoàn thanh niên kiểm tra nề nếp của học sinh
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công
*Thực hiện dự giờ, thao giảng tháng 9
* Tiếp tục ôn luyện học sinh giỏi và chuẩn bị cho học sinh dự thi
 
* Sắp xếp, vệ sinh phòng thực hành chuẩn bị cho tiết dạy thực hành
* Cho học sinh khối 11 đăng kí học nghề tin học
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường dự giờ đột xuất
* Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 9
- Kiểm tra, tập huấn lại việc thực hiện trường học kết nối
* Sinh hoạt trường học kết nối
- Thực hiện chương trình tuần 03/9
* Tiếp tục ổn định kiểm tra sỉ số lớp
* Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với Đoàn thanh niên kiểm tra nề nếp của học sinh
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công
*Thực hiện dự giờ, thao giảng  tháng 9
* Lên kế hoạch ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi 2107-2018
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường dự giờ đột xuất
* Thống kê kết quả kiểm tra CLĐN gửi Lãnh đạo
* Sinh hoạt trường học kết nối
- Thực hiện chương trình tuần 04 /9
* Tiếp tục ổn định kiểm tra sỉ số lớp
* Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với Đoàn thanh niên kiểm tra nề nếp của học sinh
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công
*Thực hiện dự giờ, thao giảng tháng 9
* Thực hiện các tiết dạy thực hành
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường dự giờ đột xuất
* Họp tổ chuyên môn lần 2 tháng 9
- Thảo luận chủ đề: Sinh lý thực vật “ Bộ rễ- Sinh lý trao đổi nước- Muối khoáng, Sinh lý trao đổi nitơ ở thực vật” Sinh học lớp 11
* Sinh hoạt trường học kết nối
 
 
 
 
 
 
Cả tổ
 
GVCN
 
 
GVCN
 
 
Cả tổ
 
GV được phân công
1. Trần Trung Quân
2. Nguyễn Thị Kiều
 
1.TrầnTrungQuân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Trần Trung Quân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nguyễn Trần Quỳnh Mai.          Lớp 11a2
2. Võ Hoàng Phi Oanh.                   Lớp 11a2
3. Phạm Khả Vịnh.                             Lớp 11a2
4. Lê Thành Hữu Hiệu.
                   Lớp 11a2
 
1. Nguyễn Trần Quỳnh Mai. Lớp 11a2
2. Võ Hoàng Phi Oanh. Lớp 11a2
3. Phạm Khả Vịnh. Lớp 11a2
4. Lê Thành Hữu Hiệu. Lớp 11a2
5. Hồ Nguyễn Vinh Lớp 11a2
 
1. Trần Quang Minh.                   Lớp 10a2
2. Lê Võ Anh Thư                             Lớp 10a2
3. Nguyễn Trần Quỳnh Mai.          Lớp 11a2
4. Võ Hoàng Phi Oanh.                   Lớp 11a2
 
1. Trần Quang Minh.                   Lớp 10a2
2. Lê Võ Anh Thư                             Lớp 10a2
3. Nguyễn Văn Khang                   Lớp 10a2  
4. Trần Quang Minh                   Lớp 10a2
5. Lê Vũ Hào                           Lớp 10a2
6. Nguyễn Trần Quỳnh Mai.          Lớp 11a2
7. Võ Hoàng Phi Oanh.                   Lớp 11a2
8. Phạm Khả Vịnh.                             Lớp 11a2
9. Lê Thành Hữu Hiệu.           Lớp 11a2
10. Hồ Nguyễn Vinh.                   Lớp 11a2
 
GV được  phân công dạy lớp 12
 
Trần Trung Quân
 
 
Nguyễn Văn Tiếp
 
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
 
 
GVCN
 
GVCN
 
 
GVCN
 
 
GV được phân công
 
1.TrầnTrungQuân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Nguyễn Văn Tiếp
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
Cả tổ
 
Cả tổ
 
 
 
GVCN
 
GVCN
 
 
GVCN
 
 
GV được phân công
 
Trần Trung Quân
 
 
Cả tổ
 
 
Trần Trung Quân
 
Cả tổ
 
 
 
GVCN
 
GVCN
 
 
GVCN
 
GV được phân công
 
Cả tổ
 
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
Chủ đề tài: Trần Trung Quân
 
 
 
Cả tổ
 
 
 
 
Từ 1 đến 09/9/17
 
 
 
 
 
 
 
 
7 giờ 30 05/9/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 11 đến 16/9/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 giờ 30
12/9/17
 
 
 
 
Từ 18 đến 23/9/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 25 đến 30/9/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 giờ 30
26/9/17
 
Tháng 10/2017.
Từ 01 đến 31/10/2017
Sinh hoạt chủ điểm:
µ Chào mừng ngày 20/10
 - Thực hiện chương trình tuần 01/10
* Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh và ổn định sỉ số lớp.
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp.
* Hoàn thành tốt tất cả các loại hồ sơ chủ nhiệm.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Thực hiện dự giờ và kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của từng giáo viên, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
 
 
 
* Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường dự giờ đột xuất
* Sinh hoạt trường học kết nối
- Thực hiện chương trình tuần 02/10
* Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh và ổn định sỉ số lớp.
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường dự giờ đột xuất
* Thi GVG phần thực hành
 
 
 
 
 
* Kiểm tra hồ sơ giảng dạy tất cả giáo viên trong tổ
 
 
* Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 10
- Thảo luận chủ đề: “Sinh trưởng và phát triển ở động vật” Sinh học lớp 11
* Sinh hoạt trường học kết nối
- Thực hiện chương trình tuần 03/10
* Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh và ổn định sỉ số lớp.
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường dự giờ đột xuất
- Thực hiện chương trình tuần 04/10
* Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh và ổn định sỉ số lớp.
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường dự giờ đột xuất
* Thi GVG phần lý thuyết
 
 
 
 
 
* Họp tổ chuyên môn lần 2 tháng 10
- Thảo luận chủ đề: “ Cấu trúc tế bào” Sinh học lớp 10
* Sinh hoạt trường học kết nối
 
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ.
 
 
GVCN
 
GVCN
 
GVCN
 
Trần Trung Quân
 
 
 
 
1. Đinh Thị Mỹ Trang
2. Ung Thanh Nhàn
3. Nguyễn Văn Tiếp
4. Sơn Thị Thúy Hằng
 
1.TrầnTrungQuân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
 
GV được phân công
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
1. Nguyễn Văn Tiếp
2. Ung Thanh Nhàn
3. Sơn Thị Thý Hằng
4. Nguyễn Thị Kiều
5. Đinh Sô Na
 
Trần Trung Quân
 
 
 
Cả tổ
 
Chủ đề tài: Đinh Thị Mỹ Trang
 
Cả tổ
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
GV được phân công
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ.
 
 
GVCN
 
GVCN
 
 
GV được phân công
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
1. Nguyễn Văn Tiếp
2. Ung Thanh Nhàn
3. Sơn Thị Thý Hằng
4. Nguyễn Thị Kiều
5. Đinh Sô Na
 
Cả tổ
 
Chủ đề tài: Ung Thanh Nhàn
Cả tổ
 
 
Từ 1 đến 7/10/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 9 đến 14/10/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nộp về tổ trưởng 14/10/17
 
1 giờ 30
10/10/17
 
 
 
 
 
Từ 16 đến 21/10/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 23 đến 31/10/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29/10/17
 
 
 
 
 
1 giờ 30
24/10/17
 
Tháng 11/2017.
Từ 01 đến 30/11/2017
- Hoạt động chủ điểm:
µ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Thực hiện chương trình tuần 01/11
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
 
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường kiểm ra hoạt động sư phạm 15 giáo viên
* Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn;
* Tiến hành làm ĐDDH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tiến hành soạn BGĐT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Sinh hoạt trường học kết nối
- Thực hiện chương trình tuần 02/11
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm ra hoạt động sư phạm 15 giáo viên
* Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn;
* Nộp sản phẩm dự thi  ĐDDH - BGĐT
* Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 11
- Thảo luận chủ đề: “ Phân bào” Sinh học lớp 10
 
* Chấm sơ khảo ĐDDH
* Sinh hoạt trường học kết nối
- Thực hiện chương trình tuần 03/11
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường kiểm ra hoạt động sư phạm 15 giáo viên
* Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn;
* Chấm chung khảo ĐDDH
* Chấm chung khảo BGĐT
 
* Thống nhất chương trình thi học kì I
* Sinh hoạt trường học kết nối
 
- Thực hiện chương trình tuần 04/11
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm ra hoạt động sư phạm 15 giáo viên
* Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn;
* Họp tổ chuyên môn lần 2 tháng 11
* Báo cáo chuyên đề 1.
* Sinh hoạt trường học kết nối
 
 
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
1. Lê Chiêu Phước
2. Đinh Sô Na
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
 
Trần Trung Quân
 
Nhóm 1.
1. Nguyễn Thị Kiều
2. Đinh Thị Mỹ Trang
Tên sản phẩm “ Sơ đồ các giới sinh vật”
Nhóm 2.
1. Lê Chiêu Phước
2. Nguyễn Văn Tiếp
Tên sản phẩm “ Sơ đồ tiện dụng”
 
1. Nguyễn Văn Tiếp
Tên sản phẩm: Bài 34. “ Sự phát sinh loài người” Sinh học lớp 12
2. Ung Thanh Nhàn
Tên sản phẩm: Bài 19“ Tuần hoàn máu ( tiếp theo)” Sinh học lớp 11
3. Nguyễn Thị Kiều
Tên sản phẩm: Bài 37“ Sinh trưởng và phát triển ở động vật” Sinh học lớp 11
Cả tổ
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
GV được phân công
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
 
Trần Trung Quân
 
GV dự thi
 
 
 
Chủ đề tài: Sơn Thị Thúy Hằng
 
Lãnh đạo phân công
Cả tổ
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
GV được phân công
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
 
Trần Trung Quân
 
Lãnh đạo phân công
Lãnh đạo phân công
 
Cả tổ
 
Cả tổ
 
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
GV được phân công
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
 
Trần Trung Quân
 
Cả tổ
 
Ung Thanh Nhàn
Cả tổ
 
 
 
Từ 1 đến 4/11/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 6 đến 11/11/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/11/17
 
1 giờ 30
7/11/17
 
 
 
10/11/17
 
 
Từ 13 đến 18/11/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/11/17
17/11/17
 
 
 
 
 
 
Từ 20 đến 30/11/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 giờ 30
21/11/17
 
Tháng 12/2017
Từ 01 đến 30/12/17
- Hoạt động chủ điểm:
µChào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
- Thực hiện chương trình tuần 01/12
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường dự giờ đột xuất
* Nộp đề thi học kì I về TTCM
* Sinh hoạt trường học kết nối
 
- Thực hiện chương trình tuần 02/12
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường dự giờ đột xuất
* Nộp đề thi học kì I về Lãnh đạo trường
* Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 12
- Thảo luận chủ đề: “ Di truyền học quần thể” Sinh học lớp 12
* Sinh hoạt trường học kết nối
- Thực hiện chương trình tuần 03/12
* Coi thi HKI
 
- Thực hiện chương trình tuần 04/12
* Coi thi HKI
* Chấm thi HKI
* Hoàn thành điểm thi HKI
* Sơ kết HKI
 
 
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
GV được phân công ra đề thi
Cả tổ
 
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
Trần Trung Quân
 
Cả tổ
 
Chủ đề tài: Đinh Sô Na
 
 
Cả tổ
 
 
 
GV được phân công
 
 
 
GV được phân công
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
 
 
Từ 1 đến 9/11/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/12/17
 
 
 
 
Từ 11 đến 16/12/17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/12/17
 
1 giờ 30
13/12/17
 
 
 
 
 
Từ 18/12/17
 
 
Từ 22 đến 30/12/17
 
30/12/17
 
Tháng 01/2018.
Từ 01 đến 31/01/2018
 
- Hoạt động chủ điểm:
µ Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
- Thực hiện chương trình tuần 01/01
* Nghỉ tết dương lịch
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường kiểm ra đột xuất
* Sinh hoạt trường học kết nối
- Thực hiện chương trình tuần 02/01
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm ra đột xuất
* Hoàn thành bài viết liên môn
* Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 1
- Thảo luận chủ đề: “ Cá thể và quần thể sinh vật” Sinh học lớp 12
* Sinh hoạt trường học kết nối
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
 
 
- Thực hiện chương trình tuần 03/01
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm ra đột xuất
* Sinh hoạt trường học kết nối
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
- Thực hiện chương trình tuần 04/01
 * Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường kiểm ra đột xuất
* Sinh hoạt trường học kết nối
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
* Đội tuyển Casio dự thi
 
* Họp tổ chuyên môn lần 2 tháng 1
- Báo cáo chuyên đề 2
 
* Kiểm tra hồ sơ giảng dạy tất cả giáo viên trong tổ
 
 
 
 
 
 
Cả tổ.
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GV đăng kí dự thi
 
Cả tổ
 
Chủ đề tài: Nguyễn Văn Tiếp
 
Cả tổ
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
 
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
 
 
 
Nguyễn Văn Tiếp
 
Trần Trung Quân
 
 
 
 
Từ 01 đến 06/1/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 8 đến 13/1/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 giờ 30
09/01/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 15 đến 20/01/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 22 đến 31/1/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/01/18
 
1 giờ 30
23/01/18
 
 
27/01/18
Tháng 02/2018.
Từ 01 đến 28/02/2018
- Sinh hoạt chủ điểm:
µ Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN.
- Thực hiện chương trình tuần 01/02
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường kiểm tra hoạt động sư phạm 10 giáo viên
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Sinh hoạt trường học kết nối
* Nghỉ tết dương lịch
 
 
 
- Thực hiện chương trình tuần 02/02
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường kiểm tra hoạt động sư phạm 10 giáo viên
* Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 2
* Báo cáo chuyên đề 3
 
* Thi GVG lý thuyết đợt 2
* Thống nhất chương trình thi HKII khối 12
* Nộp đề thi HKII khối 12 về tổ trưởng
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
 
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
1. Trần Trung Quân
2. Ung Thanh Nhàn
3. Nguyễn Thị Kiều
 
Cả tổ
 
 
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
Cả tổ
 
 
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GV được phân công
 
Cả tổ
 
 
 
Cả tổ
 
Sơn Thị Thúy Hằng
 
GV dự thi
GV dạy khối 12
 
GV dạy khối 12
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
 
 
Từ 01 đến 10/02/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 12 đến 25/02/18
 
Từ 26 đến 28/02/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 giờ 30
27/02/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/3/18
 
Tháng 03/2018.
Từ 01 đến 31/03/2018
 
- Sinh hoạt chủ điểm:
µ Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
- Thực hiện chương trình tuần 01/03
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục,vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng tháng 3.
 
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất
* Coi thi nghề tin học
 
* Nộp đề thi về Lãnh đạo trường
* Sinh hoạt trường học kết nối
* Họp mặt 08/3
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
- Thực hiện chương trình tuần 02/03
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất
* Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 3
- Báo cáo chuyên đề 4
 
* Sinh hoạt trường học kết nối
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
- Thực hiện chương trình tuần 03/03
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm tra đột xuất
* Sinh hoạt trường học kết nối
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
- Thực hiện chương trình tuần 04/03
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm tra đột xuất
* Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3
* Họp tổ chuyên môn lần 2 tháng 3
- Thảo luận chủ đề: “ Cảm ứng ở thực vật” Sinh học lớp 11
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Sinh hoạt trường học kết nối
 
 
 
 
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
1.Sơn Thị Thúy Hằng
2.Lê Chiêu Phước
3.Nguyễn Văn Tiếp
4.Đinh Thị Mỹ Trang
 
Cả tổ
 
 
GV được phân công
 
Trần Trung Quân
 
Cả tổ
 
Cả tổ
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
GV được phân công
 
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
Đinh Thị Mỹ Trang
 
Cả tổ
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
 
GVCN
 
Cã tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
GV được phân công
 
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
GV được phân công
 
Cả tổ
 
 
 
 
 
 
Chủ đề tải: Nguyễn Thị Kiều
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
 
 
 
Từ 01 đến 10/03/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/03/18
 
05/3/18
 
 
 
 
 
 
 
Từ 12 đến 17/3/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 19 đến 24/3/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 26 đến 31/2/1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 giờ 30
27/03/18
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 04/2018.
Từ 02 đến 30/4/18
- Sinh hoạt chủ điểm:
µ   Mừng đất nước thống nhất 30/04- Quốc tế LĐ 01-05
- Thực hiện chương trình tuần 01/04
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ lãnh đạo trường kiểm tra đột xuất
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Sinh hoạt trường học kết nối
- Thực hiện chương trình tuần 02/04
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo phân công.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm tra đột xuất
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Sinh hoạt trường học kết nối
* Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 4
- Thảo luận chủ đề: “ Bảo quản chế biến nông- lâm- thủy sản” KTNN lớp 10
 
- Thực hiện chương trình tuần 03/04
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 
 
* Sinh hoạt trường học kết nối
- Thực hiện chương trình tuần 04/04
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục, vệ sinh lớp
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do Lãnh đạo  phân công.
* Thống nhất chương trình thi HKII khối 10,11
* Đội tuyển HSG 30/4 dự thi
* Hoàn thành nhập điểm khối 12
* Kết thúc chương trình 12, chuẩn bị ôn thi lớp 12
* Nộp đề thi khối 10,11
 
* Họp tổ chuyên môn lần 2 tháng 4
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn chuẩn bị thi HKII
 
 
 
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
 
Chủ đề tài: Lê Chiêu Phước
 
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
1.TrầnTrung Quân
2.Đinh Sô Na
3.Sơn Thị Thúy Hằng
 
Cả tổ
 
 
 
GVCN
 
Cả tổ
 
 
GVCN
 
GVCN
 
 
GV dạy khối 12
 
 
 
GV dạy khối 10 và 11
 
 
 
 
Cả tổ
 
Trần Trung Quân
 
 
 
 
Từ 02 đến 07/4/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 09 đến 14/4/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 giờ 30
10/04/18
 
 
 
 
Từ 16 đến 21/3/18
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 23 đến 28/4/18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/4/18
 
 
 
28/4/18
 
1 giờ 30
24/04/18
 
Tháng 05/2018.
Từ 01 đến 31/5/2018
- Sinh hoạt chủ điểm:
Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác”.
* Nộp đề thi HKII khối 10&11
*  Coi thi  HKII
 
 
* Hoàn thành điểm số
 
* Duyệt kết quả
* Sơ kết năm học của tổ
* Tiếp tục ôn tập khối 12
* Tổng kết năm học
* Họp hội đồng
* Học sinh giỏi khối 10&11 dự thi
 
 
 
Trần Trung Quân
 
GV được phân công
 
 
GV dạy 10&11
 
GVCN
Cả tổ
GV dạy khối 12
Cả tổ
Cả tổ
 
 
 
02/5/18
 
Từ 07/5/18
 
19/5/18
 
20/5/18
 
 
 
31/5/18
Tháng 06/2018.
Từ 01 đến 30/6/2018
 
 
* Khối 12 tiếp tục ôn tập
 
* Tuyển sinh khối 10
 
* Chuẩn bị coi thi TNTHQG
GV dạy 12
 
 
 
GVđược phân công
 


 
 
PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO                                           Tổ trưởng
       ( BGH kí tên và đóng dấu )                                                        ( kí tên )        
 
 
                                                                            
             Trần Trung Quân.
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT