Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ TOÁN NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TỔ TOÁN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                        -----------------
                                                                                    Kế Sách, ngày 29 tháng 9 năm 2017
                                                                                             
KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học 2017  - 2018        
 
Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018;
Căn cứ công văn số 1955/HD-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017 – 2018;
Căn cứ vào Kế hoạch số: 126/KH -THPT kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào Kế hoạch số: 131/KH -THPT kế hoạch chuyên môn nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của bộ phận chuyên môn trường THPT Kế Sách;
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của Tổ chuyên môn.
Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổ chuyên môn, Tổ Toán trường THPT Kế Sách xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2017 - 2018 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học
a) Tình hình chung của nhà trường                                                     
            - Cán bộ - giáo viên - công nhân viên
      CB-GV-CNV   Số lượng Trình độ Nữ
   Chuẩn Trên chuẩn
LĐT 4 2 2 (1 nữ) 1
GV 94           86 7 (2 nữ) 53
CNV 6 5 00 4
Cộng 104           93 9 58
 
            - Tổ chuyên môn và tổ văn phòng
STT MÔN SỐ GV NỮ ĐẠT CHUẨN TRÊN
CHUẨN
DÔI GHI CHÚ
1 Toán 13 8 13 2 (1 nữ) 1,95  
2 Vật lý 10 5 8 2 1,32  
3 Hóa học 7 3 7 2 (1 nữ) -0,37  
4 Sinh học 8 3 6   2,47  
5 Ngữ văn 14 12 13 1 (nữ) 3,15  
6 Lịch sử 5 3 4   1,32  
7 Địa lý 4 3 4   0,32  
8 GDCD 4 2 4   1,24  
9 KTCN 3 1 3   0,32  
10 KTNN 1 1 2    
11 Tin học 7 4 7   2,26  
12 Anh văn 9 6 9   -1,13  
13 Thể dục 6 2 6   0,47  
14 GDQP 3   3   0,24  
  TC 94 52 86 7    
 -  Học sinh: Tổng số có 1395 học sinh, chia ra 35 lớp, trong đó:
            - Khối 12: 12 lớp, 459 học sinh.
            - Khối 11: 12 lớp, 482 học sinh.
            - Khối 10: 11 lớp, 454 học sinh.
- Tổng số phòng học: 29 phòng.
. Khu hành chính, phòng họp, thư viện.
. Khu phục vụ dạy học:
+ 02 phòng học dạy tin học.
+ 03 phòng thí nghiệm thực hành: Lý, Hóa và Sinh
+ 02 phòng nghe nhìn.
b) Tổ Toán
STT Họ tên giáo viên Năm sinh Trình độ chuyên môn Địa chỉ Điện thoại Ghi chú
1 Trần Văn Phúc 1986 Thạc sĩ Thới An Hội 01699691619 TT
2 Phạm Thị Thu Trang 1970 Đại học TT Kế Sách 0988210094 TP
3 Nguyễn Thị Cẩm Bích 1971 Đại học TT Kế Sách 2472309  
4 Phan Thanh Hùng 1979 Đại học TT Kế Sách 01642526026  
5 Trương Thị Kim Thoa 1978 Đại học TT Kế Sách 0916740662  
6 Phạm Văn Chiến 1980 Đại học TT Kế Sách 0939133554  
7 Đặng Thành Toại 1980 Đại học An Mỹ 01668792181  
8 Bùi Thanh Hiếu 1980 Đại học TT Kế Sách 0944090336  
9 Quách Thị Huệ 1981 Đại học TT Kế Sách 0918785916  
10 Bành Trúc Phương 1981 Đại học TT Kế Sách 01662035816  
11 Trần Vương Mỹ 1981 Đại học TT Kế Sách 01669497842  
12 Lư Thanh Thảo Trang 1986 Thạc sĩ TT Kế Sách 01666266068  
13 Nguyễn Thị Kiều Nương 1988 Đại học Ba Trinh 0982363534  
2. Thuận lợi
- Có đường lối đổi mới của Đảng, của ngành về công tác giáo dục và đào tạo.
- Luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường, ... các cấp chính quyền và phụ huynh học sinh.
- Tất cả giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 2 thạc sĩ, giáo viên đang học cao học.
- Tất cả các giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo, tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành; Tinh thần tự học học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Tập thể có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
- Đội ngũ giáo viên đa số rất nhiệt tình, có nhiều sáng tạo; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Phong trào thi giáo viên giỏi thường xuyên được duy trì.
- Trang thiết bị tạm thời đáp ứng phần nào cho việc giảng dạy; đặc biệt là dạy học bằng công nghệ thông tin. Tất cả giáo viên biết sử dụng công nghệ thông tin.
- Đa số học sinh chấp hành tốt nội quy nhà trường, chăm ngoan, có ý thức và cố gắng trong học tập.
3. Khó khăn
- Một số giáo viên có con nhỏ nên còn gặp một số khó khăn. 
- Trang thiết bị, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu dạy học.
            - Chất lượng đầu vào của học sinh còn thấp, số học sinh mất kiến thức căn bản còn khá phổ biến, một số học sinh còn chưa có ý thức học tập tốt, chưa xác định rõ mục tiêu học tập.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mực đến việc học của học sinh.
                        - Mặt bằng kiến thức của học sinh không đều trên từng đơn vị lớp, đa số còn yếu, gây khó khăn cho việc giảng dạy, học tập theo phương pháp mới.
 
II. CÁC MỤC TIÊU CHUNG
Chủ đề năm học theo công văn số 1955/HD-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017  là: “Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường”.
Phương châm:
Đối với CBQLGD phải: “Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra” .
Đối với giáo viên phải có: “Tác phong chuẩn mực, tận tụy yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học”.
Từ các cơ sở trên , hoạt động CM tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

2.Tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”.
3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm. Thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.
            4. Tổ CM chủ động thống nhất xây dựng PPCT. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường với nội dung trong tâm “ Nghiên cứu bài học”, SH CĐ, chủ đề tích hợp và SH CM trên trang mạng trường học kết nối..
5. Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong đó chú trọng công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học có hiệu quả theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.
6. Tâp trung việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học yếu kém.
7. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên. Thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng công tác quản lí.
8. Đẩy mạnh các phong trào thi GVG, làm ĐDDH, BGĐT, bài viết CĐTH, TDTT, ANQP của ngành; phong trào thi HSG, sáng tạo TTNNĐ, cuộc thi KHKT,  văn nghệ TDTT v.v…
III. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác bồi dưỡng chính trị, đạo đức, lối sống nhà giáo
            - Chỉ tiêu                                                                                                             
            + 100% giáo viên trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
            + 100% giáo viên trong tổ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
            + 100% giáo viên của tổ tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè.
            + 100% giáo viên của tổ thực hiện tốt cuộc vận động của ngành.
            + Không có giáo viên vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo.
            - Biện  pháp
            + Luôn xây dựng được tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
            + Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và luôn quan tâm, động viên tinh thần của các thành viên trong tổ.
            + Mỗi giáo viên ý thức về quy định đạo đức nhà giáo.
+ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
+ Tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
+ Thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục thực hiện một đổi mới”.
2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn, nghiệp vụ, các quy định của ngành và của trường
            - Chỉ tiêu:
            + 100% giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành, của đơn vị.
            + 100% giáo viên giảng dạy đúng theo phân phối chương trình không cắt xén chương trình. Thực hiện đúng Chuẩn kiến thức môn học kết hợp với phân phối chương trình đã thống nhất trong tổ.
            + 100% giáo viên soạn giảng trên máy tính, có bổ sung cập nhật mới.
            + 50% giáo viên đạt các danh hiệu đã đăng ký từ đầu năm.
            + 100% giáo viên chuẩn bị tốt giáo án trước khi lên lớp.
            + 100% giáo viên thực hiện báo giảng đúng quy định.
+ Thực hiện dự giờ, công tác sổ sách, hội họp, thao giảng, báo cáo chuyên đề và báo cáo theo đúng quy định của trường.
            - Biện pháp
            + Tổ trưởng lên kế hoạch hoạt động tổ phổ biến đến từng thành viên.
            - Thực hiện kế hoạch 37 tuần học (HKI: 19 tuần, HKII: 18 tuần);
             - Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập: muộn nhất đến ngày 21/5/2017;
             - Dựa vào chuẩn kiến thức và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp TH, THCS, THPT số 5449/BGDĐT-GDTH ngày  17 tháng 8 năm 2011 và đặc thù của từng bộ môn các tổ CM thống nhất xây dựng lại PPCT phù hợp để đạt hiệu quả cao và được kí duyệt của hiệu trưởng;
             + Thực hiệc các tiết tự chọn:
            -  Nội dung dạy chủ đề tự chọn: Các lóp A1 đến A6 thực hiện chủ đề nâng cao. Các lớp còn lại thực hiện chủ đề bám sát (ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho HS v.v…).
            + Tổ trưởng và tổ phó có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chương trình, chấm trả bài của các thành viên trong tổ.
            + GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định trong Điều lệ trường PT và sự thống nhất cho phép của SGD. Cụ thể:
             01. Giáo án có hệ thống câu hỏi phân hóa HS; ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra; sau mỗi tiết dạy có phần rút kinh nghiệm tiết dạy;
              02. Sổ điểm cá nhân và bài kiểm tra của HS: Đủ đúng các cột điểm theo  qui định của TT 58 và chú ý khi sửa điểm phải đúng qui định. Lưu ý  GV cho HS lưu bài kiểm tra ;
            Sổ báo giảng: Ghi đầy đủ vào thứ Hai., TT có kế hoạch kiểm duyệt thường xuyên ký tên, LĐT sẽ kiểm tra đột xuất;
             03. Kế  hoạch cá nhân
            04. Sổ chủ nhiệm (nếu có): Ghi đầy đủ các nội dung
            05. Sổ SH chuyên môn(sổ họp): Có ghi rõ nội dung SH chuyên môn,;
            06. Sổ dự giờ: Có nhận xét ưu, hạn chế tiết dạy;
 
* Chú ý: Cuối năm yêu cầu TT và GV nộp lại cho trường các hồ sơ sau (bằng văn bản). Cụ thể:
            01. Tổ trưởng: Sổ nghị quyết tổ; báo cáo kết quả CLĐN, báo cáo từng tháng, hoc kỳ, năm;
            02. Giáo viên: Sổ dự giờ, sổ chủ nhiệm (nếu có)
            + Tổ trưởng, tổ phó lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ viên.
            + Kiểm tra việc dự giờ, thao giảng thông qua kế hoạch dự giờ, thao giảng của tổ viên.
            + Có kế hoạch xây dựng đội tuyển và phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, máy tính bỏ túi, giải toán tiếng anh, Olympic 30 tháng 4 không chuyên.
            + Phân công giáo viên chuẩn bị báo cáo chuyên đề.
            + Họp tổ 2 tuần 1 lần, đánh giá, rút kinh nghiệm các công việc đã thực hiện xong, định hướng và có kế hoạch cho công việc sắp tới.
            + Đôn đốc, nhắc nhỡ và động viên tinh thần của các thành viên.
            + Tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ vào cuối tháng, định hướng công việc của tổ trong tháng tới về BGH hàng tháng.
3. Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của tổ chuyên môn
            - Chỉ tiêu
            + 100% giáo viên tập trung nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng HS.
            + 100% GV tham gia dự giờ, thao giảng rút kinh nghiệm nhằm tìm ra phương pháp dạy học phù hợp cho từng bài.
            + Có 4 chuyên đề về xây dựng chủ đề dạy học đổi mới PPGD.
            + 100% GV tham gia “Trường học kết nối”.
            - Biện pháp
+ Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn theo văn bản số 555/BGDDT- GDTrH việc hướng dân sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra,  đánh giá; tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/ trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng và văn bản số 2176/SGDDT- GDTrH ngày 20/9/2017 của Sở GD và ĐT Sóc trăng về việc chỉ đạo tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn năm học 2017- 2018. Với các nội dung:        
            3.1. Xây dựng chủ đề dạy học: Các nhóm môn tiếp tục rà soát lại nội dung, chương trình, sách giáo khoa, điều chỉnh lại nội dung dạy học theo hướng tinh giảm trên cơ sở bao đảm chuẩn kiến thức kỷ năng; thiết kế lại các tiết dạy các tiết dạy trong SGK thành các bài học theo chủ đề dạy học có hiệu quả hơn. Tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm. Phải có kế hoạch cụ thể về nội dung và việc thực hiện chủ đề dạy học.
            3.2. Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh:
+ Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo viên chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.
            + Mỗi giáo viên tích cực nghiên cứu đặc điểm tình hình trường, lớp. Từ đó đề ra phương pháp dạy học phù hợp. Chú trọng việc dạy học thực hành chính khóa; bảo đảm cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kĩ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.
            + Giáo viên vận dụng đúng theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT, sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp. Chú ý PPDH, các kỷ thuật dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh một cách linh hoạt phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của trường để đạt hiệu quả cao nhất, tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý có phân hóa học sinh , tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải;
            3.3. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học:
            Tổ sinh hoạt chuyên môn 2 tuàn/1 lần theo lịch nhà trường với trọng tâm là nghiên cứu bài học học. Tổ chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học theo quy trình: Xây dựng bài học minh họa; thực hiện bài học minh họa và dự giờ; phân tích rút kinh nghiệm giờ dạy. Tổ có kế hoạch cụ thể cho nội dung sinh hoạt chuyên môn cho cả năm học.
            + Tổ trưởng và tổ phó thường xuyên kiểm tra việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng “ trường học kết nối”
            + Tổ trưởng và tổ phó thường xuyên dự giờ để nhận xét, góp ý, trao đổi với giáo viên nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những hạn chế. Chú ý tăng cường việc dự giờ đột xuất.
            + Giáo viên thường xuyên dự giờ, nhận xét, rút kinh nghiệm các tiết thao giảng hoặc thảo luận các chuyên đề giáo dục.
            + Tổ phân công GV chuẩn bị nội dung chuyên đề để báo cáo. Các thành viên trong tổ tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp đỡ GV được phân công.
            + Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Giáo viên tích cực nghiên cứu ứng dụng các phần mềm như Sketpath, Cari 3D, Geospace,... phục vụ cho việc soạn giảng và thiết kế bài dạy trên máy tính. Trong từng bài học, giáo viên khai thác thế mạnh của các phần mềm để hỗ trợ quá trình dạy học, mang lại kết quả cao hơn. Việc ứng dụng CNTT không phải tràn lan mà phải có tính chọn lọc, từng bài, từng chủ điểm để việc ứng dụng CNTT mang lại hiệu quả cao nhất.
4. Hoạt động đổi mới kiểm tra - đánh giá
            - Chỉ tiêu
            Thực hiện đúng theo thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT do Bộ GD&ĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ.
            - Biện pháp
            +  Đề kiểm tra có ma trận đề, biểu điểm, đáp án. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
            + Đề kiểm tra đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào và có vận dụng không.
            + Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo viên coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
            + Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" về thư viện câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website. Tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
            + Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
            + Thực hiện Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010, chú ý bồi dưỡng kỷ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài kiểm tra bằng hình thức tự luận theo chuẩn kiến thức kỷ năng của chương trình giáo dục phổ thông.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 1462/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 về việc tập huấn cho giáo viên THPT lớp 10-11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá. Xây dựng được ma trận đề kiểm tra (có trong KH của tổ). Ra đề trắc nghiệm hoặc tự luận riêng không làm chung một đề vì không đạt hiệu quả. Nộp đề sau mỗi lần kiểm tra 2 tuần.
            + Tổ trưởng, tổ phó thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ.
5. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
            - Chỉ tiêu
            + Tất cả các thành viên trong tổ đều tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.
            + 100% tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức khi có yêu cầu.
            - Biện pháp
            + Giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Sở GD-ĐT và ngành tổ chức;
             + Tiếp tục tự bồi dưỡng thường xuyên theo các Module THPT, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Ngoại ngữ và Tin học và có kế hoạch tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình;
             + Tự bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, thiết kế bài giảng E-Learning v.v….
             + GV được cử đi tập huấn phải có kế họach tập huấn lại cho Gv ở trường và báo trước cho lãnh đạo trường (LĐT);
            + Giáo viên thường xuyên dự giờ, thăm lớp (theo phân công của tổ) để học hỏi, trao đổi và rút kinh nghiệm với nhau; Tất cả giáo viên của các môn phải dự giờ thao giảng của giáo viên trong tổ nếu không có tiết dạy.
            + LĐT, TT, TP và GVCC thường xuyên dự giờ, dự giờ đột xuất để nhận xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế. Chú ý hoạt động học tập của HS.
            + Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ giáo viên học tập trao đổi, giúp đỡ nhau trong việc bồi dưỡng chuyên môn.
6. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, luyện thi đại học
            ­- Chỉ tiêu
            + 80% học sinh thi học sinh giỏi tỉnh có giải.
            + 80% học sinh thi học sinh giỏi toán tiếng anh có giải.
            + 100% học sinh thi máy tính bỏ túi có giải, có học sinh thi cấp khu vực.
            + 60% học sinh thi Olympic 30 tháng 4 có giải.
            + Giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.  
            + Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao hơn tỷ lệ tỉnh.
            - Biện pháp
* Bồi dưỡng học sinh giỏi
            - TT tổ bộ môn tham mưu với LĐT chọn GV có năng lực, kinh nghiệm  tham gia bồi dưỡng HSG;
            - Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi phải có kế họach cụ thể (nội dung các chủ đề, thời gian và địa điểm ôn v.v…). Chú ý soạn kỹ đề cương ôn thi HSG tránh trường hợp dạy tuỳ hứng không hiệu quả;
a) Bồi dưỡng HSGQG
             Sau khi tuyển chọn đội tuyển HSG (9/10HS đạt 90%) tỉnh do SGD tổ chức vào 31/5/2017. Tổ tiếp tục bồi dưỡng cho HS tham dự kì thi tuyển chọn HSGQG do SGD tổ chức vào 15,16/9/2017. Đội HSG dự thi gồm 9 HS đạt giải nhất, nhì và ba. Đã có 2 em học sinh vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia. Tiếp tục bồi dưỡng đến tháng 1/2018.                                         
b) Bồi dưỡng HSG tỉnh K11,10   
            Ngay đầu năm, LĐT chỉ đạo cho giáo viên chọn những học sinh xuất sắc nhất lớp 10, nhưng các em phải yêu thích và tự nguyện vào đội tuyển và không  được  bắt ép HS kết hợp với đội tuyển k11 (đã có) hình thành đội tuyển của trường  (đội tuyển phải đủ số lượng và chất lượng theo yêu cầu). Tổ BM có KH bồi dưỡng từ đầu năm để các em chuẩn bị dự thi HSG tỉnh do SGD tổ chức vào 31/5/2018. Cụ thể: Tận dụng mọi thời gian, địa điểm phù hợp bồi dưỡng tập trung có hiệu quả. Hướng dẫn tài liệu tham khảo, mở rộng và nâng cao kiến thức, đưa cho HS những nội dung, bài tập nâng cao để HS về làm thêm ở nhà và có chấm chữa cụ thể cho học sinh. v.v…      ;
c) Thi MTBT
             - Chuẩn bị cho đội tuyển MTCT dự thi vòng tỉnh vào ngày 27/01/2017 theo KH SGD.
             - Đội tuyển có thể lấy từ nguồn HSG và các HS khác có đủ năng lực
             - Tổ BM có kế hoạch chọn đội tuyển và bồi dưỡng.
             - Số lượng tối đa 4Hs/môn là HS k11,12;
d) Thi Giải toán bằng Tiếng Anh
             Có KH bồi dưỡng đội tuyển thi giải Tóan bằng Tiếng Anh ngay từ đầu năm. 
Olympic không chuyên 30-4
             Tổ CM có KH tuyển chọn đội tuyển 2HS/môn/khối và tiến hành bồi dưỡng ngay từ đầu tháng 9 để đạt thành tích cao.
e)  Phụ đạo học sinh yếu kém
             Ngay từ đầu năm, trường tổ chức cho các khối kiểm tra CLĐN. Riêng K12 kiểm tra tập trung. Dựa vào kết quả KTCLĐN kết hợp KQ năm học trước, KQ tuyển sinh lớp 10 v.v… để phân loại đối tượng HS còn yếu kém có KH phụ đạo cụ thể như sau:
             - K11 và 10:
            Đối với K11,10 sẽ lọc ra hai lớp/khối tiến hành phân công GV có kinh nghiệm và thiếu tiết phụ đạo  theo lịch của trường thực hiện từ tuần 6.
             - K12 và các HS TB yếu của K11,10 trường giao cho tổ CM và GV có KH phân loại rõ đối tượng để có biện pháp giảng dạy và phụ đạo có hiệu quả :
            + Chọn phương pháp dạy và học phù hợp với đối tượng;
            + Phụ đạo ngay trong từng tiết trên lớp;
            + Có thể tổ chức phụ đạo riêng cho đối tượng HS yếu kém để củng cố kiến thức, bổ sung phần kiến thức bị hỏng, nắm vững lại kiến thức cơ bản và không yêu cầu kiến thức quá cao với đối tượng HS này;
            + Hướng dẫn cụ thể cho các em biết cách học ở lớp, ở bạn và ở nhà;
            + Mỗi lớp giáo viên chủ nhiệm, BM phải phân công học sinh khá giỏi kèm các bạn yếu, kém, thành lập các nhóm bạn hoặc đôi bạn cùng tiến v.v…;
     * Chú ý:
             - Trường sẽ có kế hoạch kiểm tra dõi sự tiến bộ của HS vào giữa và cuối HK.
             - Phấn đấu đạt:
            + Đối với K12: Từng bước khắc phục điểm liệt và từ từ đến đủ điểm đậu tốt nghiệp của kỳ thi THPTQG và tiến tới có thể đạt điểm TB;
            + Các K11&10 HS đạt chỉ tiêu đã nêu (không quá 5%) thật sự có chất lượng;
f) Tổ chức ôn thi THPTQG cho học sinh khối 12
        - Phân loại học sinh (Giỏi, Khá, TB, Yếu và kém) ngay từ đầu năm để có kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng đối tượng HS;
        - Nhà trường có kế hoạch tăng 2 tiết trong 20 tuần;
        - Kết thúc chương trình và kiểm tra HKII vào tháng ba;
        - Đầu tháng tư và tháng năm tập trung ôn thi TN theo hướng tổ chức một kỳ thi Quốc gia của BGD qui định. Tổ có kế hoạch cụ thể thống nhất đề cương ôn tập;
       - Chuẩn bị thi thử tốt nghiệp vào tháng 4 theo kế hoạch của SGD và có biện pháp điều chỉnh phù hợp dựa trên kết quả các môn thi;
        - Chuẩn bị hồ sơ cho HS K12;
        - Chuẩn bị Thi THPTQG theo KH của BGD.
7. Thi giáo viên giỏi - Thi ĐDDH - Bài giảng điện tử_ elearning – Bài viết liên môn
            - Chỉ tiêu
            + 4/8 giáo viên đăng ký thi đạt giáo viên giỏi cấp trường.
            + 1 giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở.
            + 50% GVCN có đăng ký đạt GVCN giỏi.
            + Tổ có ít nhất hai đồ dùng dạy học và ba bài e-learning dự thi cấp trường. Đạt ít nhất hai giải và có sản phẩm dự thi cấp tỉnh.
            + Có ít nhất ba giáo viên tham gia thi bài viết liên môn
            - Biện pháp   
            Động viên giáo viên trong tổ đăng ký thi Giáo viên giỏi cấp trường. Tổ có kế hoạch cho GV đăng kí thi GVG cấp trừờng; lập danh sách cụ thể gởi về LĐT vào đầu tháng 09/2017.
* Thi giáo viên giỏi cấp trường
            - Tổ bộ môn có kế hoạch cho giáo viên đăng kí thi GVG cấp trừờng;
            - Nội dung thi GVG cấp trường:
            + Lý thuyết
            Hai nội dung các tình huống sư phạm và kiến thức chuyên môn dự kiến thi 29/10/2017;
            + Hội giảng (2 tiết thực dạy) theo lịch của nhà trường vào tuần 7,8.
            + Làm SKKN
* Thi ĐDDH- Bài giảng điện tử _Elearning
            - Thi ĐDDH: Các sản phẩm phục vụ cho giảng dạy và phát huy tính thích cực trong học tập cho HS
            - Bài thi có thể được thiết kế bằng các phần mềm Trí Việt, Microsoft PowerPoint, Lecter Marker, Adobe Presenter 7, Articulate Presenter, Adobe Captivate, Violet 1.7 v.v…Cấu trúc bài dự được xây dựng theo một tiết hoặc một bài dạy gồm nhiều tiết. Nội dung đầy đủ, chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ thống; phương pháp dạy học hợp lý; tổ chức thực hiện và phân phối thời gian phù hợp ở các phần, các nội dung. Ngoài ra, nên có các trang trắc nghiệm tương tác để củng cố kiến thức, kích thích người học học một cách tích cực. Các bài dự thi có ghi âm lời giảng (tiếng nói) của giáo viên, có chèn hình ảnh hoặc video minh họa. Chú ý bài thi phải được đóng gói theo định dạng ( htm, html, exe).
            Trường sẽ tổ chức chấm và tuỵển chọn nộp các sản phẩm ĐDDH và  BGĐT về SGD. Các sản phẩm đạt vào vòng chung khảo có thuyết trình (không quá 5phút) tập trung vào các nội dung: cách sử dụng và hiệu quả sử dụng.
* Thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn của HS và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp của GV
        Vận động giáo viên tham gia tích cực cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.
8. Thực hiện các hoạt động khác
            ­- Chỉ tiêu
            100% giáo viên tham gia sinh hoạt ngoại khóa.
            - Biện pháp
            - Đôn đốc, nhắc nhỡ, động viên cùng nhau thực hiện.
            - Nêu gương điển hình, kiểm diện các buổi sinh hoạt.
9. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2017 - 2018
   -  Chất lượng giáo dục của cả tổ chuyên môn.
  + Xếp loại giỏi trên 17% .
  + Xếp loại khá trên 35%.
  + Xếp loại trung bình trên 30%.
  + Xếp loại yếu kém không quá 5%.

  IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Tháng Nội dung hoạt động Ghi chú
 
 
 
 
 
8/ 2017
 
 
 
µ Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09
- Ổn định TC lớp và SH tuần lễ đầu năm từ ngày 14/8/2017;
- Họp tổ chuẩn bị năm học;
- Thực hiện theo PPCT tuần 1 từ  ngày 22/8/2017, thực hiện tăng tiết K12 từ tuần 1.
- Bồi dưỡng cho HS dự thi đội tuyển HSGQG thi vào  ngày 15,16/8/2017;
 
 
- GVCN
 
- Cả tổ
 - Cả tổ
 
- Thầy Phúc
 
 
 
 
 
 
 
9/ 2017
 
 
 
 
 
 
 
µ Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới
- Dự khai giảng ngày 05/09/2017;
- Duy trì nề nếp dạy và học;
- Tổ CM thống nhất PPCT theo qui định có kí duyệt của HT;
- Họp tổ tuần chẵn với nội dung trọng tâm “nghiên cứu bài học”; thống nhất các ma trận đề kiểm tra.
- Chọn đội tuyển HSG tỉnh K11-10, MTBT, 30/4, giải Toán bằng tiếng Anh. Tổ CM có kế hoạch bồi dưỡng;
- Hoàn thành danh sách thi GVG trường, BGĐT, ĐDDH, BVLMôn v.v…
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG chuẩn bị dự thi đội tuyển HSGQGvào ngày 15, 16/9/2017.
- Tiến hành dự giờ thăm lớp
 - KSCL đầu năm:
  +  K12 từ 10,12/9 theo lịch trường
  +  K11&10 (có thể KT 15ph, 1 tiết). Tổng hợp kết quả hạn chót 18/9/2017.
- Xây dựng kế họach họat động tổ hạn chót gởi HT kí duyệt 30/09/2017;
- Chuẩn bị chủ đề dạy học số 1, báo cáo chuyên đề lần 1.
 
 
 
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- GV được phân công (GVĐPC).
- TT
 
- Thầy Phúc
 
 
- Cả tổ
 
 
 
- TT
 
- GV được phân công
 
 
 
 
 
10/ 2017
 
 
 
µ Chào mừng ngày 20/10
- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề, thao giảng, dự giờ thăm lớp;
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG; 
- Hội giảng GVG trường lần I vào tuần 7 và 8 từ 02/10/2017 theo lịch của trường;
- Thi GVG phần lý thuyết vào Chủ nhật, ngày 29/10/2017;
- Tổ tiếp tục thực hiện SHCM; xây dựng chủ đề dạy học lần 2 và báo cáo chuyên đề lần 2.
 
 
 
 
- GVĐPC
- GV thi GVG
 
- GV thi GVG
 
- GVĐPC
11/ 2017 µ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện theo PPCT;
-Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển;
- KTra tiến độ thực hiện chuyên môn; kiểm tra hồ sơ tổ lần 1.
- Tổ tiếp tục thực hiện SHCM.
- Thi ĐDDH-BGĐT hạn chót nộp sản phẩm về trường ngày:ngày 06/11/2017;
   + ĐDDH: chấm sơ khảo 10/11 và chung khảo 12/11
   + BGĐT: chấm chung khảo 17/11
 
 
- GVĐPC
- Cả tổ
 
 
- GV dự thi
 
 
12/ 2017
 
 
 
 
µ Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển; 
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng;
- Kiểm tra HKI các khối  tuần 18, 19 bắt đầu từ 18/12/2017 đến 26/12/2017;
- Hạn chót nộp file đề  kiểm tra HKI ngày 11/12/2017;
- Hoàn thành nhập điểm và HKI vào thứ Hai ngày 30/12.
- Tiếp tục thực hiện SHCM.
 
 
- GVĐPC
 
 
 
 
 
01/ 2018
 
 
µ Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình, tiếp tục học chéo buổi vào tuần 20;
- Nghỉ Tết DL 01/01/2018;
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển, thi HSG QG đầu tháng 01/2018, MTCT  dự thi tỉnh vào ngày 27/01/2018;
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng;
- Tiếp tục thực hiện SHCM và chủ đề dạy học số 3 và báo cáo chuyên đề lần 3;
- Nộp bài thi “ Vận dung kiến thức liên môn ….”  Của GV và HS theo KH của SGD  tháng 01/2018;
- Kiểm tra hồ sơ của GVCN;
 
 
 
 
- GVĐPC - ĐT
 
 
- Cả tổ
 
- GV dự thi
 
- LĐT-TT
02/2018 µ Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 03/2.
- Duy trì nề nếp dạy - học;
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện theo PPCT;
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển;
- Tiếp tục thao giảng, dự giờ;
- Tiếp tục thực hiện SHCM và chủ đề dạy học số 4 và báo cáo chuyên đề lần 4;
- Kiểm Tra HĐSP 10GV;
- Nghỉ tết Nguyên đán từ 12/02/2018 đến 25/02/2018
- Hội giảng GVG thực hành đợt II vào tuần 26,27
 
 
 
- GVĐPC
 
 
 
 
 
- GV dự thi
 
 
 
 
3/2018
 
 
 
µ Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 08/3.
- Duy trì nề nếp dạy - học;
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển;
- Tiếp tục thao giảng, dự giờ; kiểm tra hồ sơ tổ lần 2.
- Họp mặt  08/3/2017;
- Kiểm tra HKII Khối 12 tuần 27 từ 12/3 đến, hạn chót nộp file đề 05/3/2018;
- Tổ chức ngày thành lập Đoàn 26/3/2017 (K12 và 6 lớp có thành tích K10,11cắm trại .)
- Chuẩn bị hồ sơ K12.
- Kế hoạch ôn thi THPTQG;
 
 
 
 
- GVĐPC
 
 
 
 
 
 
- GVCN12
 
 
 
 
 4/2018
 
µ   Mừng đất nước thống nhất 30/04, Quốc tế LĐ 01/05
- HS thi Olympic không chuyên 30/4
- Duy trì nề nếp dạy - học;
- GVK12 hoàn thành nhập điểm và HK và HK ngày 23/4/2018;
- Giỗ Tổ Hùng Vương 25/4/2018;
- Kết thúc chương trình K12 ;
- Kiểm tra hồ sơ khối 12;
- T/C thi thử cho HS 12. theo kế hoạch của SGD;
 
 
 
 
 
 
 
 
- GVCN12
 
 
 
5/2018
 
 
µ Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.
- Kiểm tra HKII Khối 11&10 tuần 35 từ ngày 07/5/2018 . Hạn chót tổ nộp file đề 02/5/2018;
- GV hoàn thành điểm vào 19/5/2018.
- Tiếp tục ôn tập cho K12; hoàn tất chương trinh - Hoàn thành hồ sơ  thi TNTHPT;
- Dự tổng kết năm học.
- Họp CMHS K11&10  vào ngày 21/5/2018;
- Lễ tổng kết năm học và tri ân ngày …./5 /2018;
- Họp Hội đồng vào ngày …/5/2018;
- Tiếp tục BD HSG, thi HSG 11,10 vào 31/5/2018
 
 
 
 
- GV-HSK12
 
 
- GVCN
- Toàn trường
 
- GVĐPC
6/2018 - Chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG theo KH của BGD. GV coi chấm thi THPTQG;
- Hướng dẫn học sinh thi lại ôn tập. Dự kiến thi lại vào 11/06/2018;
- HĐ coi thi
 
- GVBM
   
   
            * Chú ý: Tùy theo sự chỉ đạo của Sở GD, hiệu trưởng nhà trường, kế họach chuyên môn của trường, tổ sẽ có thay đổi phù hợp trong từng thời điểm.
VI. NHỮNG ĐỀ XUẤT/ KIẾN NGHỊ
            PHÊ DUYỆT                                                 TỔ TRƯỞNG
 
 
           Lê Tứ Hải                                                                    Trần Văn Phúc
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT