Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN LÝ - CN NĂM HỌC 2017-2018

Trường THPT Kế Sách                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Tổ Vật lí - KTCN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                   
                                                                         Kế Sách, ngày 29 tháng 9 năm 2017
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ
NĂM HỌC 2017 – 2018
 
Căn cứ vào công văn số: 126 /KH -THPT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018  của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào công văn số:131 /KH -THPT Kế hoạch chuyên môn năm học 2017 2018 của Phó Hiệu trưởng chuyên môn trường THPT Kế Sách;
 
    Tổ Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp đưa ra kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2017- 2018 như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 1. Bối cảnh năm học
 1.1. Quy mô lớp
Tổng số 1395 học sinh chia ra 35 lớp, trong đó khối 10 có 11 lớp với 454 học sinh, khối 11 có 12 lớp với 482 học sinh, khồi 12 có 12 lớp với 459 học sinh tất cả các khối lớp đều học ban cơ bản.
1.2. Đội ngũ cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên
      Tổng số là 104, trong đó:
          Cán bộ quản lý: 4 người, 1 nữ, 2 thạc sĩ.
Nhân viên 6, chia ra: 1 kế toán, 1 văn thư, 1 thư viện, 1 y tế, 2 bảo vệ.
Giáo viên:  94, chia 9 tổ:
Tổ Toán 13 giáo viên (8 nữ), 2 thạc sĩ;
Tổ Vật lý – Công nghệ 13 giáo viên (6 nữ), 2 thạc sĩ;
Tổ Hóa học 7 giáo viên (3 nữ), 2 thạc sĩ;
Sinh học– Công nghệ 9 giáo viên (4 nữ);
Tổ Tin học 7 giáo viên (4 nữ);
Ngữ văn 14 giáo viên (8 nữ), 1 thạc sĩ ;
Tổ Lịch sử - Địa lý – GDCD 13 giáo viên (8 nữ);
Tổ tiếng Anh 9 giáo viên (6 nữ);
Tổ Thể dục – Quốc phòng 9 giáo viên (2 nữ).
2. Lí lịch trích ngang từng giáo viên
Môn Vật lí
STT Họ và tên Năm sinh Nữ Trình độ
chuyên môn
Năm vào
ngành
Dân tộc  
1 Đặng Văn Hữu (TT) 1978   Thạc sĩ 2003 Kinh
2 Nguyễn Quốc Văn (TP) 1983   Thạc sĩ 2005 Kinh
3 Lê Đoàn Chuẩn 1975   Đại học 2002 Kinh
4 Bùi Thanh Nhã 1979 x Đại học 2001 Kinh
5 Nguyễn Thị Dung 1978 x Đại học 2002 Kinh
6 Huỳnh Thị Lệ Hằng 1981 x Đại học 2003 Kinh
7 Lý Thị Muội 1982 x Đại học 2003 Khơme
8 Đỗ Ngọc Anh Thuy 1986 x Đại học 2010 Kinh
9 Nguyễn Bình Kha 1987   Đại học 2010 Kinh
10 Lâm Trường Hải 1990   Đại học 2012 Khơme
 
 
Môn Kĩ thuật Công nghiệp
STT Họ và tên Năm sinh Nữ Trình độ
chuyên môn
Năm vào
ngành
Dân tộc
11 Hồ Thanh Tâm  (TP) 1981   Đại học 2007 kinh
12 Phạm Thanh Liêm 1983   Đại học 2006 kinh
13 Trần Thị Vân Anh   1984 Đại học 2012 kinh
 
3. Những thuận lợi và khó khăn của tổ chuyên môn
3.1. Thuận lợi
Môn Vật lí là môn thế mạnh của trường THPT Kế Sách tỉ lệ học sinh khối 12 có điểm thi trên 5 điểm nằm trong top 10 của toàn tỉnh (vị trí thứ 7) - nhiều năm liền có nhiều học sinh thi học sinh giỏi, máy tính cầm tay đạt giải cao và cuộc thi tháng 4 khối không chuyên đều đạt giải;
Phong trào thi giáo viên giỏi, đồ dùng dạy học, bài giảng điện tử và nhiều phong trào khác thường xuyên được duy trì, có nhiều nhiều phong trào đạt giải cao.
Giáo viên trong tổ có tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiến khức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ;
Nội bộ tập thể giáo viên trong tổ nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
Trong tổ có 02 trong 13 giáo viên có trình độ trên chuẩn và một giáo viên đang theo học chương trình Cao học;        
Hầu hết giáo viên trong tổ đều biết khai thác và tìm kiếm thông tin trên mạng nhằm thực hiện tốt cho việc giảng dạy của mình;
Cơ sở vật chất: Có phòng thí nghiệm Vật lí phục vụ cho giảng dạy của hai môn Vật lí và Công nghệ. Đặc biệt trong năm học này có thêm một giáo viên quản lí phòng thực hành qua đó việc thí nghiệm thực hành được duy trì và phát triển tốt.
3.2. Khó khăn
Một số giáo viên trẻ nên còn ít kinh nghiệm và từ nhiều nguồn đào tạo sư phạm khác nhau.
Tỉ lệ học sinh yếu kém ở khối 10 còn nhiều, do nhiều em mất căn bản từ lớp dưới.
Các dụng cụ thí nghiệm rất dễ hỏng, các dụng cụ đo không chính xác sai số rất lớn vì hầu hết dụng cụ kém chất lượng.
4. Phân công chuyên môn
Dựa trên những thuận lợi và khó khăn trên nên tổ chuyên môn tham mưu cùng Lãnh đạo trường  sắp xếp phân công chuyên môn trong năm nay, cụ thể như sau:
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỦ NHIỆM PHÂN CÔNG
CHUYÊN MÔN
SỐ TIẾT DẠY TỔNG SỐ TIẾT GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Thùy Trang   12A3 3 3 PHT
2 Đặng Văn Hữu 12A5 12A4,12A5,11A2 9 16 TT
3 Nguyễn Quốc Văn 12A1 12A1,12A2, 10A1, 10A11 12 16 TP
4 Lý Thị Muội 10A8 11A3; 11A11; 12A8 9 12  
5 Nguyễn Bình Kha   11A6; 11A11 6 6 Đi học
6 Bùi Thanh Nhã 12A11 10A2; 12A9; 12A11 9 13  
7 Đỗ Ngọc Anh Thuy   11A4; 11A9; 10A7 9 12 Thiết bị
8 Huỳnh Thị Lệ Hằng 10A4 10A4; 10A6; 12A10; 12A12 12 16  
9 Nguyễn Thị Dung 12A6 11A5; 11A8;11A12; 12A6 12 16  
10 Lê Đoàn Chuẩn   10A5; 10A10; 10A9; 12A7 12 12  
11 Lâm Trường Hải   10A3; 10A8; 11A1; 11A10 12 12  
12 Hồ Thanh Tâm 11A4 11A1; 11A4;11A7;11A11; 12A2; 12A6;
12A7; 12A8
10 14 TP
13 Phạm Thanh Liêm 11A5 11A2; 11A5; 11A8; 11A9;12A5; 12A4; 12A10; 12A9 10 14  
14 Trần Thị Vân Anh 11A12 11A3;11A6;11A1; 11A12; 12A1; 12A3; 12A9; 12A12 10 14  
 
 
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Chủ đề năm học theo công văn số 1955/HD-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 là:
“Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường”
Phương châm:
Đối vớicán bộ quản lí giáo dục phải: “Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra”.
Đối với giáo viên phải có: “Tác phong chuẩn mực, tận tụy yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học”.
Từ các cơ sở trên , hoạt động chuyển môn tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1.Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
2.Tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020”.
3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm. Thực hiện chương trình giáo dục hiện hành theo hướng tinh giảm, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội.
            4. Tổ chuyên môn chủ động thống nhất xây dựng phân phối chương trình. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường với nội dung trong tâm “ Nghiên cứu bài học”, sinh hoạt chuyên đề, chủ đề tích hợp và sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng trường học kết nối..
5. Tâp trung việc bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học yếu kém.
6. Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên trong tổ.
7. Đẩy mạnh các phong trào thi giáo viên giỏi, làm đồ dùng học tập, bài giảng điện tử; phong trào thi học sinh giỏi, cuộc thi Khoa học kĩ thuật,...
 
III. ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ
      1. Đổi mới phương pháp dạy học
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của nhà trường qua trang trường học kết nối. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, mỗi giáo viên dạy ít nhất 2 tiết có ứng dụng công nghệ thông tin, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.
Giáo viên phải biết tạo điều kiện và hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc.
     3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá
Thực hiện đúng Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh; thực hiện đầy đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.
Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức thi, kiểm tra đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Giáo viên ra đề căn cứ vào ma trận của tổ chuyên môn đã thống nhất. Sau mỗi bài kiểm tra, giáo viên phải tiến hành sửa bài rút kinh nghiệm cho học sinh. Thực hiện việc nhập điểm đúng quy định nhằm thực hiện tốt việc quản lý.
   Chú ý đối với lớp 10, 11 của bộ môn Vật lí: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 1462/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2017 về việc tập huấn cho giáo viên THPT lớp 10-11 về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá. Từng môn phải xây dựng được ma trận đề kiểm tra. Các tổ thực hiện ra đề trắc nghiệm hoặc tự luận riêng không làm chung một đề vì không đạt hiệu quả.
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
     Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
    Tổ chức tốt, động viên học sinh trung học tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học theo Công văn số 3486/BGDĐT-GDTrH ngày 09/08/2017 của Bộ GDĐT và văn bản hướng dẫn số 1898/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2017 của Sở GDĐT. Tăng cường tổ chức các hoạt động dạy học thí nghiệm - thực hành cho học sinh.
Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; các hội thi năng khiếu; ngày hội sử dụng ngoại ngữ; các hoạt động giao lưu,… trên cơ sở tự nguyện phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh nhằm phát huy sự chủ động, sáng tạo tăng cường giao lưu, hợp tác thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.
 
III. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị và lối sống nhà giáo
- Chỉ tiêu
+ Không có giáo viên vi phạm pháp luật, vi phạm những điều giáo viên không được làm. Không có giáo viên trong tổ vi phạm đạo đức nhà giáo.
+ 100% giáo viên có phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt và là tấm gương tốt cho học sinh noi theo.
+ 100% giáo viên tham gia học tập chính trị nghiêm túc.
- Biện pháp
+ Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi theo chiều sâu bằng những việc làm thiết thực và cụ thể và lập thành tích hướng tới kĩ niệm ngày sinh nhật Bác.
+ Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động : “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
 
2. Thực hiện quy chế chuyên môn
 - Chỉ tiêu
+Tất cả thầy giáo, cô giáo thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành, nội quy của cơ quan nơi công tác.
+ Tất cả thầy giáo, cô giáo thực hiện giảng dạy theo đúng phân phối chương trình (theo thống nhất của tổ), nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch dạy học của trường và của tổ chuyên môn.
- Biện pháp
+ Giáo viên chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách cá nhân theo nhiệm vụ được phân công:
             * Hồ sơ giảng dạy của giáo viên theo quy định trong Điều lệ trường Phổ thông và của sở Giáo dục và đào tạo (theo thông tư 12). Cụ thể:
                1. Giáo án (giáo án môn dạy, ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra và kết quả kiểm tra có kết quả lớp dạy);
      2. Sổ ghi kế hoạch (sổ báo giảng); Sổ kế hoạch cá nhân;
      3. Sổ họp (có nội dung họp tổ chuyên môn);
      4. Sổ dự giờ (có nhận xét ưu và hạn chế, xếp loại tiết dạy);
      5. Sổ điểm cá nhân;
      6. Sổ chủ nhiệm và Giáo án hướng nghiệp (nếu có).
  * Hồ sơ của tổ chuyên môn
Ngoài các hồ sơ trên, hồ sơ của tổ trưởng chuyên môn còn có: Kế hoạch hoạt động của tổ, phân phối chương trình, sổ thí nghiệm thực hành của tổ.
 
3. Thực hiện nội dung giảng dạy, phân phối chương trình
- Chỉ tiêu
+100% thầy cô giáo trong tổ thực hiện đúng theo nội dung giảng dạy và phân phối chương trình đã được tổ thống nhất.
- Biện pháp
+Thực hiện nghiêm túc về nội dung giảng dạy và phân phối chương trình, tuyệt đối không cắt xén chương trình, không dạy dồn và dạy chép.
+Thực hiện đúng những điều về nội dung đã được thống nhất trong tổ.
 
4. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy
- Chỉ tiêu
+ 100% thầy cô đăng kí và thực hiện đổi phương pháp dạy học.
+ Trong tổ một năm học có ít nhất một bài đăng trên Website của trường.
+ Tổ chức thao giảng tổ có ứng dụng công nghệ thông tin. Dự giờ thao giảng của giáo viên trong tổ.
- Biên pháp
+ Mỗi giáo viên tích cực nghiên cứu phương pháp dạy học mới có hiệu quả cao. Tăng cường thao giảng, dự giờ của đồng nghiệp để trao đổi về phương pháp giảng dạy.
+ Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giờ dạy.
+ Phân công giáo viên trong tổ chia sẻ và viết những bài để đăng trên Website của trường.
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học nhất là phải khai thác tối đa các phần mềm dạy học hiện có.
+ Khuyến khích giáo viên nghiên cứu đầu tư viết sáng kiến nghiệm giáo dục có chất lượng.
+ Tham mưu với Lãnh đạo nhà trường sắp xếp phân công giáo viên hợp lí, có xem xét đến việc tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên phát huy hết năng lực, sở trường của mình.
+ Phối hợp với Công đoàn cơ sở chăm lo đời sống giáo viên. Hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
 
5. Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh
5.1. Về giáo dục đạo đức học sinh
- Chỉ tiêu
+ Xếp loại cuối năm về hạnh kiểm học sinh trên 96% tốt.
+ Trong công tác chủ nhiệm cần rèn luyện học sinh biết chào hỏi thầy cô giáo và người lớn tuổi.
+ Trong tổ có ít nhất một giáo viên chủ nhiệm giỏi.
- Biện pháp
+ Tăng cường công tác chủ nhiệm lớp, theo dõi và uốn nắn kịp thời những lệch lạc của học sinh về đạo đức nhằm giúp cho các em dần dần hoàn thiện về nhân cách.
+Tổ chức tốt các hoạt động thi đua trong lớp để giúp học sinh cùng nhau phấn đấu và tiến bộ.
+ Kết hợp với giáo viên bộ môn, các ban ngành đoàn thể, ban đại diện hội cha mẹ phụ huynh học sinh nhằm để uốn nắn và giáo dục đạo đức cho học sinh.
+ Tổ chức tọa đàm, trao đổi biện pháp trong công tác chủ nhiệm.
 
5.2. Về giáo dục học tập học sinh
 - Chỉ tiêu
+ Tổ viên đăng kí kết quả giảng dạy của từng bộ môn thật cụ thể (ở mục IV bảng đăng kí thi đua).
+ Môn Vật lí: Trên 10% học sinh đạt học lực giỏi; khá 20%. Hạn chế học sinh yếu kém.
+ Kết quả giảng dạy của tổ (ở mục IV bảng đăng kí thi đua)
+Môn Công nghệ: Trên 25% học sinh đạt học lực giỏi; khá 40%. Không có học sinh kém.
+ Thực hiện đầy đủ các tiết có thí nghiệm thực hành ở ba khối như đã thống nhất những bài thí nghiệm ở tổ.
+Trên 50% học sinh thi học sinh giỏi và trên 75% học sinh thi học sinh giỏi máy tính cầm tay có giải. Cố gắng có ít nhất một học sinh vào đội tuyển Quốc gia.
+ Trên 50% học sinh thi học sinh giỏi 30/4 không chuyên có giải.
- Biên pháp
+ Khảo sát chất lượng đầu năm cho ba khối để từ đó mỗi giáo viên đươc ra một một kế hoạch và phương pháp dạy phù hợp để đạt được kết quả ở cuối năm học.
+ Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách kiểm tra đánh giá học sinh.
+ Mỗi thầy cô giáo phải tự chọn buổi thí nghiệm thực hành ở phòng thực hành.
+ Tổ chức tốt việc lựa chọn và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp.
6. Đẩy mạnh phong trào thi đua của các giáo viên trong tổ
- Chỉ tiêu
+ Trên 95% giáo viên trong tổ đạt ngày công trong năm không nghỉ tiết nào.
+ Trên 90% giáo viên trong tổ được xếp loại xuất sắc không có giáo viên nào xếp loại đạt yêu cầu.
+ Trên 80% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường.
+ 100% giáo viên trong tổ được kiểm tra và dự giờ trong năm học.
+ Trên 80% giáo viên dạy môn Vật lí khối 12 có tỉ lệ trên chỉ tiêu (trên trung bình 5,0) so với chỉ tiêu chung của tỉnh.
+ Trên 90% giáo viên thi đồ dùng dạy học và thi bài giảng điện tử có giải.
+ Trong năm học thực hiện 04 báo cáo chuyên đề đạt chất lượng cao và gởi lên trang trường học kết nối.
+ Cuộc thi đồ dùng học tập và Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh hoạt động có hiệu quả trong năm học.
- Biện pháp
+ Duy trì tốt phong trào thi đua trong của các giáo viên trong tổ.
+ Tham gia đầy đủ hội nghị công nhân viên chức đầu năm, phát động phong trào thi đua trong năm học. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, có tính khả thi và phải được sự đồng thuận cao của tập thể tổ.
+ Thực hiện quy trình thi đua trong tổ chuyên môn phải dân chủ, công bằng.
+ Thường xuyên theo dõi đôn đốc, giúp đỡ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Mỗi thầy cô giáo phải nỗ lực phấn đấu vươn lên, tự đề ra kế hoạch khắc phục khó khăn phấn đấu đạt danh hiệu đã đăng kí ở đầu năm học.
+ Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường nhằm tổ chức thành công các chuyên đề và cuộc thi  đồ dùng học tập và Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh trong năm học.
+ Tổ chức tốt hoạt động dự giờ trao đổi rút kinh nghiệm trong tổ.
7. Đổi mới công tác quản lí tổ chuyên môn
- Chỉ tiêu
+ 100% các hoạt động của tổ đều được xây dựng và tổ chức thực hiện thông qua các kế hoạch đã được thống nhất cao ở tổ.
+ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cách 1 tuần họp một lần, nội dung họp tổ cần xoay quanh bàn luận chia sẻ nhiều về chuyên môn mỗi thầy cô giáo cần chuẩn bị những chủ đề nhỏ hoặc lớn để cùng chia sẻ với đồng nghiệp.
+100% giáo viên trong tổ tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ do ngành tổ chức.
+Tổ chức tốt sinh hoạt bốn chuyên đề trong năm học.
- Biện pháp
+ Đầu tư xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động của tổ.
+ Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn tập trung đi sâu vào công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chuyên đề theo kế hoạch đầu năm học.
+ Kiểm tra đầy đủ hồ sơ và dự giờ giáo viên trong năm học theo kế hoạch đã phân công. Tổ chức rút kinh nghiệm đầy đủ các tiết dự giờ, thao giảng của tổ, có đánh giá và biên bản đầy đủ.
+ Tích cực thạm mưu với Lãnh đạo nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động dạy và học.
8. Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp
 - Chỉ tiêu
+ 100% giáo viên trong tổ tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động khác do Đoàn trường phát động.
+ Tổ chức tốt các buổi ngoại khóa của bộ môn, cuộc thi đồ dùng học tập và Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh.
- Biện pháp
+ Lồng ghép các nội dung giáo dục vào giảng dạy của bộ môn.
+ Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, gia đình và xã hội.
+ Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn thanh niên phát động nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục như tổ chức cho học sinh tham quan học tập,...
IV. ĐĂNG KÍ THI ĐUA CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Tập thể: Tổ đạt tổ vững mạnh.
Chất lượng chuyên môn đạt kế hoạch đề ra:
Đăng kí kết quả giảng dạy của tổ
Môn Giỏi (tỉ lệ) Khá (tỉ lệ) Trên trung bình Nâng cao Trên trung bình Cơ bản
Vật lí 10% 25% 77% 60%
Công nghệ 25% 40% 85%
Không có học sinh kém (dưới 3,4)
           Trên trung bình (5.0)
Vât lí Công nghệ
Khối Lớp Trên TB Lớp Trên TB
12 NC 85% NC, CB 86%
CB 60%
11 NC 75% NC, CB 86%
CB 65%
10 NC 70%
CB 55%
  Riêng  lớp (12, 11, 10) A2 100%    
 (lớp nâng cao(NC); cơ bản (CB)
Đăng kí kết quả giảng dạy theo nhóm nâng cao (NC) và cơ bản (CB) của môn Vật lí
Lớp Giỏi (tỉ lệ) Khá (tỉ lệ) Ghi chú
NC 12% 27%  
CB 4% 17%  
A2 30% 45%  
 
  CHỈ TIÊU ĐĂNG KÍ THI ĐUA CỦA TỪNG GIÁO VIÊN
STT Họ và tên Trên TB. Cơ bản(soluong/tong so HS) Trên TB. Nâng cao(soluong/tong so HS) Khá (soluong/tong so HS) Giỏi (soluong/tong so HS)
1 Đặng Văn Hữu    110/122 (90%) 40/122 (32,9%) 22/122 (18%)
2 Nguyễn Quốc Văn 22/40 (55%) 107/127 (84%) 61/167 (36,5%) 24/167 (14,4%)
3 Lý Thị Muội 47/72 (65,3%) 30/40 (75%) 23/112 (20,5%) 8/112 (7,1%)
4 Bùi Thanh Nhã 41/68 (60,3%) 45/45 (100%) 33/113 (29,2%) 17/113 (15%)
5 Lâm Trường Hải 49/83 (59,4%) 55/77 (71,4%) 33/160 (20,6%) 10/160 (6,3%)
6 Đỗ Ngọc Anh Thuy 50/82 (61%) 33/43 (76,7%) 26/125 (20,8%) 10/125 (8%)
7 Huỳnh Thị Lệ Hằng 44/73 (60,3%) 56/80 (70%) 34/153 (22,2%) 13/153 (8,5%)
8 Lê Đoàn Chuẩn 68/118 (57,6%) 28/39 (70%) 32/157 (20,4%) 12/157 (7,6%)
9 Nguyễn Bình Kha 27/41 (65,9%) 30/40 (75%) 18/81 (22,2%) 7/81 (8,6%)
10 Nguyễn Thị Dung 51/79 (64,6%) 66/82 (80,5%) 36/161 (22,4%) 13/161 (8,1%)
11 Hồ Thanh Tâm 85% 25% 40%
12 Phạm Thanh Liêm 85% 25% 40%
13 Trần Thị Vân Anh 85% 25% 40%
 
   THI GIÁO VIÊN GIỎI, CHIẾN SĨ THI ĐUA CÁC CẤP
STT Họ và tên GVG cấp trường CSTĐ cấp cơ sở CSTĐ cấp
1 Đặng Văn Hữu    x Tỉnh
2 Nguyễn Quốc Văn x x Toàn quốc
3 Lý Thị Muội x x  
4 Bùi Thanh Nhã x x  
5 Lâm Trường Hải x x  
6 Đỗ Ngọc Anh Thuy x x  
7 Hồ Thanh Tâm x x  
8 Phạm Thanh Liêm x x  
9 Huỳnh Thị Lệ Hằng x x  
10 Lê Đoàn Chuẩn x x  
11 Nguyễn Bình Kha x x  
  
  THI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VÀ BÀI VIẾT LIÊN MÔN
STT Họ và tên Bài giảng điện tử Bài viết liên môn
1 Nguyễn Quốc Văn x  
2 Lâm Trường Hải x  
3 Lý Thị Muội x  
4 Nguyễn Bình Kha x  
Đỗ Ngọc Anh Thuy
5 Huỳnh Thị Lệ Hằng x  
6 Nguyễn Thị Dung x  
 THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
STT Họ và tên Sản phẩm Ghi Chú
1 Nguyễn Quốc Văn 1 Cá nhân
  Nguyễn Thị Dung 1 Cá nhân
2 Nguyễn Bình Kha 1 Tập thể
Đỗ Ngọc Anh Thuy
3 Bùi Thanh Nhã 1 Cá nhân
4 Lê Đoàn Chuẩn 1 Cá nhân
5 Lâm Trường Hải 1 Cá nhân
6 Hồ Thanh Tâm 1 Cá nhân
7 Huỳnh Thị Lệ Hằng 1  
Tập thể
Lý Thị Muội
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 
CHUYÊN ĐỀ
 
HỌC KÌ 1 (DỰ KIẾN THÁNG 10, 11 NĂM 2017)
Chuyên đề 1:
Giáo viên được báo cáo: Cô Trần Thị Vân Anh
Tên chuyên đề : Hình chiếu trục đo
Thời gian báo cáo: 15 - 20 phút.
NỘI DUNG:
Thành phần tham gia: Lãnh đạo nhà trường và các thầy cô trong tổ Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp.
Chia sẻ rút kinh nghiệm : khoảng 30 phút.
Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện chuyên đề và một số vấn đề khác.
Chuyên đề 2: 
Giáo viên được báo cáo: Huỳnh Thị Lệ Hằng, Lý Thị Muội, thầy Đặng Văn Hữu
Tên chuyên đề: Dạy học theo chủ đề Các định luật chất khí
HỌC KÌ 2 (DỰ KIẾN THÁNG 2, 3 NĂM 2018)
 
Chuyên đề 3:
Giáo viên được báo cáo: Thầy Nguyễn Bình Kha; Cô Đỗ Ngọc Anh Thuy, Lý Thị Muội.
Tên chuyên đề : Dòng điện trong các môi trường
Thời gian báo cáo: 15 - 20 phút.
NỘI DUNG:
Thành phần tham gia: Lãnh đạo nhà trường và các thầy cô trong tổ Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp.
Chia sẻ rút kinh nghiệm : khoảng 30 phút.
Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện chuyên đề và một số vấn đề khác.
 Chuyên đề 4:
Giáo viên được báo cáo: Nguyễn Quốc Văn, Lê Đoàn Chuẩn; Lâm Trường  Hải.
Tên chuyên đề : Các định luật bảo toàn Vật lí 10
Thời gian báo cáo: 15 - 20 phút.
NỘI DUNG:
Thành phần tham gia: Lãnh đạo nhà trường và các thầy cô trong tổ Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp.
Chia sẻ rút kinh nghiệm: khoảng 30 phút.
Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện chuyên đề và một số vấn đề khác.
          * Chú ý sau mỗi chuyên đề đều đăng lên trang web trường học kết nối.
 
V. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC
1.  Kế hoạch chung của tổ chuyên môn
          Thầy cô thực hiện đúng phân phối chương trình đã được thống nhất ở tổ. Nếu dạy trễ, thầy cô có kế hoạch dạy bù và ghi rõ trong sổ đầu bài, báo giảng. Dạy đúng và đủ nội dung chương trình.
         Thực hiện việc dự giờ, thao giảng đúng quy định khi dự giờ có ghi chép đẩy đủ và nhận xét đóng góp ý kiến. Đối với thao giảng 2 tiết/ năm. Trong năm thực hiện ít nhất hai tiết bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin.
         Thực hiện việc kiểm tra, chấm chữa và lên điểm trên máy đúng quy định: 15 phút và một tiết ít nhất là hai cột cho mỗi học kì và dạng đề tự luận hoặc trắc nghiệm, khối 12 kiểm tra trắc nghiệm 100%. Thầy cô nộp đề kiểm tra một tiết, thi học kì về tổ trưởng.
         Thầy cô thực hiện đúng đủ các bài thực hành (nếu có dụng cụ thí nghiệm). Đăng kí trước một tuần, nếu trùng tiết sẽ đổi tiết khác và ghi rõ vào báo giảng, sổ đầu bài. Quản lí tốt học học sinh trong giờ thực hành, bảo quản dụng cụ thí nghiệm.
           Họp tổ cách một tuần họp một lần với nội dung: Trao đổi kinh nghiệm chuyển môn, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực hiện chuyên môn (đã phân công cụ thể). Nộp báo cáo từng tháng đúng quy định.
          Riêng môn Vật lí khối 12 bốn tuần (8 tiết) học chéo buổi ở học kì II tiếp tục dạy theo phân phối chương trình để kịp thời ôn tập và thi học kì II khối 12 vào tuần 27 theo kế hoạch của trường.
           Dự giờ đột xuất của giáo viên trong tổ (kết hợp với Lãnh đạo nhà trường).
          Thi giáo viên giỏi: thi lí thuyết và thi thực hành căn cứ theo lịch của trường quy đinh.
           Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Kiểm tra đầy đủ hồ sơ trong tổ của từng giáo viên trong năm học.
          Tất cả giáo viên trong tổ phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của tổ chuyên môn và của trường.
2. Kế hoạch tuần
Thực hiện chuyên môn theo phân phối chương trình ở mỗi tuần, nêu ra kế hoạch giảng dạy cụ thể ở mỗi tuần. Ghi rõ báo giảng ở mỗi tuần chậm nhất vào chiều thứ hai.  
Thực hành thí nghiệm thực hành và thao giảng đăng kí tuần trước.
Nộp bài kiểm tra trước một tuần và trả bài kiểm tra cho học sinh đúng quy định.
Cập nhật thông tin liên tục, đặc biệt là trang web của trường để xem kế hoạch tuần.
 
3. Kế hoạch cụ thể từng tháng (tháng 8/2017 đến tháng 6/2018)
Tháng 8
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Chào mừng cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/9
Thực hiện chương trình từ ngày 21/8/2017
Thống nhất PPCT theo quy định có kí duyệt của Hiệu trưởng
 
 
Cả tổ
Tiếp tục ôn tập cho học sinh tham gia thi vào độ tuyển Quốc gia
Chọn đội tuyển MTBT và kế hoạch bồi dưỡng
Kế hoạch phụ đạo HS yếu kém
Thầy Hữu, thầy Văn
Tổ trưởng
Họp tổ 2 lần: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra. Bàn luận về chuyên môn trong những lần họp tổ Cả tổ
 
Tháng 9
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường Chào mừng năm học mới
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
Khảo sát chất lượng đầu năm của hai môn Vật lí và Công nghệ
 
 
Cả tổ
Phụ đạo học sinh yếu kém (giáo viên tự chọn ra học sinh yếu kém và gởi về tổ để theo dõi việc thực hiện); Giáo viên phụ đạo Cô Hằng, Cô Nhã, cô Thuy
Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh chuẩn bị thi vào ngày 15 và 16/9/2017 Thầy Hữu, thầy Văn
Họp tổ thảo luận chuyên môn : Dạy học theo chủ đề  chương 5. Các định luật chất khí Thầy Hữu
Họp tổ: bàn về chuyên môn nội dung bài 6 “Biểu diễn vật thể đơn giản” Thầy Tâm,
Soạn đề kiểm tra theo ma trận đề Thầy Tâm, thầy Liêm, cô Vân Anh
Họp tổ bàn về chuyên môn: “Ứng dụng mạch tạo xung đa hài”- Dạy học theo chủ đề Thầy Tâm, thầy Liêm, cô Vân Anh
Quản lí phòng thí nghiệm thực hành Cô Thuy
Sắp xếp lại các các tiết thực hành thí nghiệm theo quy định Tổ trưởng, Cô Thuy
Ra để khảo sát chất lượng môn Vật lí khối 12 Tổ trưởng
Giáo viên gởi kết quả khảo sát chất lượng theo mẫu về tổ vào đầu tháng 9 Cả tổ
Giáo viên gởi danh sách học sinh yếu kém về tổ vào cuối tháng 9 Cả tổ
Báo cáo tháng 9: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng 10 Tổ trưởng
 
Tháng 10
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Chào mừng ngày 20/10
Các khối lớp tiếp tục thực hiện phân phối chương trình
Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu kém theo danh sách đã chọn
 
Cả tổ
Cô Thuy, cô Hằng, cô Nhã
Thao giảng tổ, dự giờ giáo viên trong tổ theo quy định Cả tổ
Hội thi giảng giáo viên giỏi đợt1 vào tuần 07 (từ 02/10/2017) GV đã đăng kí
Thao giảng tổ tháng 10 Cô Nhã, thầy Tâm, thầy Kha, thầy Chuẩn
Họp tổ: bàn về chuyên môn Vật lí Thầy Văn, cô Muội, cô Thuy
Soạn kế hoạch ôn học sinh giỏi Tổ trưởng
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển máy tính cầm tay Thầy Hữu và thầy Văn
Họp tổ: bàn về chuyên môn nội dung đề kiểm tra 1 tiết khối 11 và  khối 12 môn Công nghệ Thầy Tâm, thầy Liêm
Họp tổ bàn về chuyên môn: “Hinh chiếu trục đo”- Báo cáo chuyên đề 1 Cô Vân Anh
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HS thi giải Vật lí bằng tiếng Anh, 30/4,… GV đã được phân công
Thi giáo viên giỏi phần lý thuyết vào Chủ nhật, ngày 29/10/2017 GV đăng kí
Thực hiện thí nghiệm thực hành theo đúng quy định của phân phối chương trình (linh hoạt có thể kết hợp hai bài rồi cho học sinh thực hiện một buổi ngoài giờ chính khóa) Cả tổ
Họp tổ: bàn về chuyên môn
 
Cô Nhã, cô Dung, cô Hằng, thầy Hải
Báo cáo tháng 10: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
Tháng 11
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Chào mừng ngày 20/11 – ngày nhà giáo Việt Nam
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu kém theo danh sách đã chọn
 
 
Cô Thuy, cô Hằng, cô Nhã
Thực hiện thao giảng tổ tháng 11 Cô Vân Anh, cô Thuy, thầy Hải, thầy Liêm, cô Hằng
Họp tổ: bàn về chuyên môn “Thực hành cách lắp mạch tạo xung đa hài dùng tranzito” Thầy Tâm
Nội dung ôn thi học kì 1 và ma trận đề thi cho  môn  Công nghệ Thầy Tâm, thầy Liêm, cô Vân Anh
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển máy tính cầm tay, ôn thi Vật lí  tháng 4 ở thành phố Hồ Chí Minh, giải Vật lí bằng tiếng Anh GV được phân công
Họp tổ: bàn về chuyên môn Vật lí. Báo cáo chuyên đề 2: Dạy học theo chủ đề Các định luật chất khí _Báo cáo chuyên đề 2 Thầy Hữu, cô Hằng, cô Muội, cô Dung
Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn Tổ trưởng
Thực hiện thí nghiệm thực hành theo đúng quy định của phân phối chương trình (linh hoạt có thể kết hợp hai bài rồi cho học sinh thực hiện một buổi ngoài giờ chính khóa) Cả tổ
Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn (kết hợp với kiểm tra hồ sơ của trường) và kiểm tra riêng của tổ Tổ trưởng, các tổ phó
Thi ĐDDH-BGĐT hạn chót nộp sản phẩm về trường ngày: ngày 06/11/2017; 
+ ĐDDH: chấm sơ khảo 10/11 và chung khảo 12/11;
+ BGĐT: chấm chung khảo 17/11/2017
 
GV đã đăng kí
Họp tổ: bàn về chuyên môn Vật lí. Báo cáo chuyên đề của tổ_ Chuyên đề 2
 
Thầy Chuẩn, thầy Hải, thầy Kha
Báo cáo tháng 11: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
 Tháng 12
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu kém theo danh sách đã chọn đồng thời báo cáo trước tổ về tình hình phụ đạo
 
Cả tổ
Cô Hằng, cô Thuy, cô Nhã
Thao giảng tổ Thầy Văn, cô Dung, cô Muội, thầy Hữu
Họp tổ: bàn về chuyên môn “thống nhất nội dung ôn thi học kì 1và ma trận đề thi” Cả tổ
Họp tổ: bàn về chuyên môn “thống nhất nội dung ra đề thi học kì 1và ma trận đề thi” Thầy Tâm, thầy Liêm, cô Vân Anh
Họp tổ: bàn về chuyên môn “Mạch điện xoay chiều 3 pha” Thầy Tâm
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển máy tính cầm tay, thi 30/4, tiếng Anh cho Vật lí GV được phân công
Kiểm tra HKI các khối  tuần 18, 19 bắt đầu từ 18/12/2017 đến 26/12/2017; Hạn chót nộp file đề kiểm tra HKI về trường ngày 11/12/2017 Tổ trưởng
Giáo viên nộp đề thi cho tổ trưởng hạn chót ngày 06/12/2017 Cả tổ
Thực hiện thí nghiệm thực hành theo đúng quy định của phân phối chương trình (linh hoạt có thể kết hợp hai bài rồi cho học sinh thực hiện một buổi ngoài giờ chính khóa) Cả tổ
Họp tổ: bàn về chuyên môn “Đánh giá chất lượng đề thi và kết của điểm thi” Cả tổ
Báo cáo tháng 12: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
Tháng 01
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
Tiếp tục học chéo buổi vào tuần 20;
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
Báo cáo kết quả thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém
 
 
Cô Hằng, cô Nhã, cô Thuy
Thao giảng tổ tháng 01 Cô Nhã, thầy Tâm, thầy Kha, thầy Chuẩn
Họp tổ: bàn về chuyên môn “đánh giá lại chất lượng đề thi và kết quả thi học kì và sơ kết tổ” Tổ trưởng
Họp tổ: bàn về chuyên môn “Công nghệ cắt gọt kim loại” Thầy Tâm, Thầy Liêm
Họp tổ: bàn về chuyên môn “ Tự động hóa trong chế tạo cơ khí” Cô Vân Anh
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển MTCT dự thi tỉnh vào ngày 27/01/2018 Thầy Hữu và thầy Văn
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển thi 30/4, tiếng Anh cho Vật lí GV được phân công
Thực hiện thí nghiệm thực hành theo đúng quy định của phân phối chương trình (linh hoạt có thể kết hợp hai bài rồi cho học sinh thực hiện một buổi ngoài giờ chính khóa) Cả tổ
Họp tổ: bàn về chuyên môn báo cáo chuyên đề 3- Dòng điện trong các môi trường
 
Thầy Kha, cô Thuy, cô Muội
Báo cáo tháng 01: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
Tháng 02
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 03/2
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
Tiếp tục thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém (nếu có)
Cả tổ
Tổ chức cho học sinh tham gia thi đồ dùng học tập và thí nghiệm thực hành (mỗi lớp tham gia ít nhất một sản phẩm), thi sơ loại Cả tổ
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển thi 30/4, tiếng Anh cho Vật lí GV được phân công
Thao giảng tổ tháng 02 Cô Vân Anh, cô Thuy, thầy Hải, thầy Liêm, cô Hằng
Họp tổ: bàn về chuyên môn báo cáo chuyên đề 4 – Các định luật bảo toàn
 
thầy Chuẩn, thầy Hải,  thầy Văn
Họp tổ: bàn về chuyên môn “ Hệ thống bôi trơn” Thầy Liêm
Hội giảng GVG lí thuyết đợt II vào tuần 26,27 theo lịch GV đã đăng kí
Thực hiện thí nghiệm thực hành theo đúng quy định của phân phối chương trình (linh hoạt có thể kết hợp hai bài rồi cho học sinh thực hiện một buổi ngoài giờ chính khóa) Cả tổ
Họp tổ: bàn về chuyên môn
 
Thầy Chuẩn, thầy Hữu, thầy Văn
Họp tổ: bàn về chuyên môn “Hệ thống làm mát” Cô Vân Anh
Báo cáo tháng 02: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
Tháng 3
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày quốc tế phụ nữ 08/3
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
Tiếp tục thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém (nếu có)
 
 
Cả tổ
Tổ chức cho học sinh tham gia thi đồ dùng học tập và thí nghiệm thực hành (mỗi lớp tham gia ít nhất một sản phẩm), thi chung kết Cả tổ
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển thi 30/4, tiếng Anh cho Vật lí GV được phân công
Kiểm tra HKII Khối 12 tuần 27 bắt đầu từ 12/4, hạn chót nộp file đề 05/4/2018 Tổ trưởng
Giáo viên nộp đề thi cho tổ trưởng hạn chót ngày 30/3/2018 GV dạy khối 12
Thao giảng tổ tháng 3 Thầy Văn, cô Dung, cô Muội, thầy Hữu
Họp tổ: bàn về chuyên môn
 
Thầy Kha, cô Nhã, cô Dung, cô Thuy
Họp tổ: bàn về chuyên môn “Hệ thống cung cấp nhiên liệu”Dạy học theo chủ đề Thầy Liêm, thầy Tâm, cô Vân Anh
Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình của tổ Tổ trưởng
Thực hiện thí nghiệm thực hành theo đúng quy định của phân phối chương trình (linh hoạt có thể kết hợp hai bài rồi cho học sinh thực hiện một buổi) (nếu chưa thực hiện xong) Cả tổ
Họp tổ: bàn về chuyên môn Cô Dung, cô Hằng, cô Nhã, cô Muội
Họp tổ: bàn về chuyên môn “Hệ thống khởi động” Thầy Tâm
Báo cáo tháng 3: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
Tháng 4
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ   Mừng đất nước thống nhất 30/04- Quốc tế lao động 01-05
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
 
Cả tổ
Thao giảng tổ tháng 4 (nếu còn)  
Họp tổ: bàn về chuyên môn “Bàn về nội dung ôn thi và ma trận đề thi của hai bộ môn Vật lí và Công nghệ” Cả tổ
Thực hiện thí nghiệm thực hành theo đúng quy định của phân phối chương trình (linh hoạt có thể kết hợp hai bài rồi cho học sinh thực hiện một buổi) (nếu chưa thực hiện xong) Cả tổ
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
Khối 10: thầy Văn (ôn Nhiệt học, năng lượng); cô Nhã (Động lực học);
Khối 11: thầy Hữu, thầy Văn
 
GV được phân công
Họp tổ: bàn về chuyên môn Cả tổ
Họp tổ: bàn về chuyên môn “ động cơ đốt trong dùng cho ô tô” Thầy Tâm, thầy Liêm, Cô vân Anh
Báo cáo tháng 4: Sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
Tháng 5
Nội dung hoạt động Thực hiện
µ Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác
Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình
Cả tổ
Họp tổ: bàn về chuyên môn Cả tổ
Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
Khối 10: thầy Văn (ôn Nhiệt học, năng lượng); cô Nhã (Động lực học);
Khối 11: thầy Hữu, thầy Văn
 
GV được phân công
Kiểm tra HKII Khối 11&10 tuần 35 từ ngày 07/5/2018. Hạn chót tổ nộp file đề về trường 02/5/2018 Cả tổ
Giáo viên trong tổ nộp file về tổ hạn chót ngày 28/4/2018 GV dạy
Phân công giáo viên ôn thi lại GV
Tiếp tục ôn tập cho K12 GV khối 12
Họp tổ: Đánh giá lại đề thi và kết quả điểm thi, tổng kết tổ và một số vấn đề khác Tổ trưởng
Báo cáo tháng 5: Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra; Kế hoạch tháng sau Tổ trưởng
 
Tháng 6
Nội dung hoạt động Thực hiện
Ôn tập cho học sinh khối 10, 11 thi lại GV
Hoàn tất chương trình và hướng dẫn HS thi lại ôn tập hè và giáo viên ra đề thi lại cho học sinh Dự kiến thi lại vào 11/6/2018 Phân công GV
Thi tuyển sinh khối 10 vào lớp chọn  
Thi Tuyển sinh khối 10 ngày 15,16/6/2018  
 
VI. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT   
* Trên đây là toàn bộ kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp năm học 2017- 2018. Bản kế hoạch đã được thống nhất cao ở tổ. Giáo viên trong tổ sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch này. Tuy nhiên, kế hoạch sẽ linh động thay đổi theo chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng.
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                                                                                             Tổ trưởng
                  (đã kí)
                                                                                                   (đã kí)
             Lê Tứ Hải                                                              Đặng Văn Hữu
 
 
 
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT