Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH TỔ SINH -CN

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ SINH – CÔNG NGHỆ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        ---------------------                                                           -------------------------
                                                                        Kế Sách ngày 26 tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 – 2017
Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017;
Căn cứ Hướng dẫn số … /HD-SGDĐT ngày  tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016-2017
Căn cứ vào công văn số: 76/KH -THPT kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017
của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, bộ phận chuyên môn trường THPT Kế Sách xây dựng
kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016 - 2017 như sau:
                                               
 1. NHIỆM VỤ CHUNG:
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động,
sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm tính trung thực, khách quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt
động của tổ chuyên môn trong nhà trường; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên trong đó chú trọng công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học.
 
   II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
          1. Bối cảnh năm học:
          - Trong năm học 2016 – 2017. Toàn trường có 1405 họ sinh chia ra 36 lớp.
- Khối 12: 11 lớp 365 học sinh.
- Khối 11: 12 lớp, 494 học sinh.
- Khối 10: 13 lớp, 546 học sinh.
- Trong năm học  2016 – 2017. Tổ chuyên môn Sinh – KTNN có tất cả 8 giáo viên, trong đó
có 04 giáo viên nam và 04 giáo viên nữ.
          Gồm:
 • 06 giáo viên chuyên môn Sinh.
 • 02 giáo viên chuyên môn Sinh – Kĩ thuật nông nghiệp.
 • Giáo viên đạt trình độ đại học 8.
 • Đảng viên 02: 1. Trần Trung Quân.
        2. Lê Chiêu Phước.
      
          - Ban chấp hành công đoàn 01: Trần Trung Quân ( Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ).
          - Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ) 06:
                    1. Sơn thị Thúy Hằng.
                    2. Đinh Thị Mỹ Trang.
                    3. Nguyễn Thị Kiều.
                    4. Nguyễn Văn Tiếp.
                    5. Bùi Thanh Dung.
                   6. Ung Thanh Nhàn. ( p. Bí thư đoàn trường)
          - Giáo viên làm công tác chủ nhiệm nhiệm lớp 04:
                   1. Sơn Thị Thuý Hằng:            10a10
                   2. Đinh Thị Mỹ Trang :                     11a9
                   3. Lê Chiêu Phước :                 10a6
                   4. Nguyễn Văn Tiếp                   11a8
          - Phân công chuyên môn:
Stt Họ và Tên Môn Sinh K12 Môn Sinh K11 Môn Sinh K10 Môn KTNN K10 Ghi chú
01 Trần Trung Quân 12a1, 4. 11a1, 2, 11     TTCM
 
02 Đinh Sô Na 12a3       BTCĐ
03 Sơn Thị Thuý Hằng 12a2, 6.   10a3, 6, 8, 9, 10, 12   CN: 10a10
04 Đinh Thị Mỹ Trang 12a5,11 11a6, 7,  9, 10     CN: 11a9
05 Lê Chiêu Phước 12a7, 8
 
    10a2, 4, 6, 8, 12 CN: 10a6
06 Nguyễn Thị Kiều         Hậu sản
07 Ung Thanh Nhàn 12a9 11a3, 4, 5, 12.      
08 Nguyễn Văn Tiếp 12a10 11a8 10a2, 4, 7, 11. 10a1. CN 11a8
09 Bùi Thanh Dung     10a1, 5, 13 10a3, 5, 7, 9, 10, 11  
 
                  
THÔNG TIN CÁ NHÂN
  Họ và Tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Năm vào ngành Nơi ở Ghi chú
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
5
 
6
 
 
 
7
 
 
8
 
 
9
TrầnTrung Quân.
 
 
Sơn Thị Thuý Hằng.
 
Đinh Thi Mỹ Trang.
 
Đinh Sô Na.
 
Lê Chiêu Phước.
 
Bùi Thanh Dung
 
 
 
Nguyễn Thị Kiều
 
 
Ung Thanh Nhàn
 
 
Nguyễn Văn Tiếp
1968
 
 
30/12/1983
 
 
22/6/83
 
 
29/10/86
 
1968
 
24/12/89
 
 
        
21/9/89
 
 
19/1/90
 
 
20/10/90
ĐHSP Sinh
 
ĐHSP Sinh
 
ĐHSP Sinh
 
ĐHSP Sinh
ĐHSP Sinh
ĐHSP Sinh-KTNN
 
ĐHSP Sinh-KTNN
ĐHSP Sinh-KTNN
ĐHSP Sinh-KTNN
1989
 
 
2007
 
 
2008
 
 
2008
 
1989
 
2011
 
 
 
2013
 
 
2013
 
 
2013
An Khương TTKS
Phú Tâm- Châu Thành
Kế Thành
 
 
An Định
 
An khương
TT Châu Thành
 
 
Tập thể
 
 
Tâp thể
 
 
Tập thể
0985433851
 
 
 
 
 
0955521605
 
 
097478489
 
0988507297
 
0988507297
 
 
 
01699723609
 
 
0974217006
 
 
0979458638
 
          2. Thuận lợi:
          - 100 % giáo viên có trình độ đạt chuẩn. Trong đó có một số giáo viên công tác lâu
năm, có kinh nghiệm giảng dạy, cũng như có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp.
          - Tất cả các giáo viên trong tổ đều tích cực trong công tác, tham gia học hỏi hoặc
nghiên cứu để tích lũy thêm kiến thức, vận dụng vào việc giảng dạy để nâng cao chất lượng của học sinh.
          - Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, trao đổi, đóng góp ý kiến, giúp đở nhau trong
công tác để cùng tiến bộ.
          - Có sự hổ trợ nhiệt tình của Lảnh đạo trường (LĐT)về tinh thần cũng như về chuyên
môn.
          3. Khó khăn:
          - Một số giáo viên có gia đình ở xa nên việc đi lại công tác cũng gặp ít khó khăn.
          - Một vài giáo viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm,
cũng như trong công tác chuyên môn.
          - Còn học sinh có học lực  yếu, kém.
III. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
Năm học 2016 – 2017 tổ phấn đấu đạt mục tiêu tổ lao động xuất sắc.
Trong năm học 2016 – 2017 tổ phấn đấu có 05 giáo viên  đạt danh hiệu chiến sỉ thi
đua cấp cơ sở.
Tỉ lệ môn Sinh thi tốt nghiệp lớp 12 đạt bằng với tỉ lệ tỉnh.
Kết quả môn học
a. Xếp loại học lực
* Loại giỏi đạt từ 15% trở lên.
* Loại khá từ 35% trở lên
* Loại yếu, kém không quá 12%
b. Xếp loại hạnh kiểm ( đối với GVCN)
* Loại tốt từ 96% trở lên
* Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.
* tỉ lệ học sinh bỏ học không quá 02%
* Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 3.5%
IV. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
          1. Về công tác chủ nhiệm:
                   a. Yêu cầu:
          - Đầu năm học Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) ổn định về nề nếp, phân công ban cán sự
lớp, chia tổ học tập.
          - Sinh hoạt nội quy của nhà trường cho học sinh.
          - Nhắc nhở học sinh rèn luyện đạo đức tác phong và tích cực trong học tập.
          - GVCN lên kế hoạch cụ thể về hoạt động của lớp chủ nhiệm.
          - Hướng dẫn và phân công cụ thể công việc lao động do LĐT đề ra.
          - Hướng dẫn và kiểm tra đầy đủ việc học sinh tham gia ngoại khóa, do Đoàn trường
hoặc do LĐT đề ra như: tham gia các buổi mít tin, thi tìm hiểu, cấm trại, giao lưu…
          - GVCN xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo từng tháng.
          - Họp phụ huynh học sinh (PHHS), GVCN thông báo cho PHHS biết được hoạt động
của chủ nhiệm trong năm học và các khoản đóng góp của PHHS cho nhà trường ( theo hướng dẫn của LĐT ) cũng như kí các biên bản cam kết giữa GVCN với PHHS.
          - Chọn PHHS đại diện phụ huynh của lớp, giới thiệu vào ban chấp hành (BCH) hội PHHS.
          - Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
          - Cuối học kì I (HKI), học kì II (HKII) và cuối năm GVCN kịp thời tổng kết điểm các bộ
môn, cũng như xếp loại về hạnh kiểm, báo cáo cho tổ chuyên môn và báo cáo cho phụ huynh, ghi thành tích biểu.
          - Sử lí, giáo dục và khen thưởng học sinh phải kịp thời.
          - Đăng kí thi đua GVCN giỏi
          - Lên kế hoạch chủ nhiệm cụ thể theo từng tháng, từng học kì.
          * Đăng kí thi đua của lớp chủ nhiệm là lớp tiên tiến.
          * Chỉ tiêu thi đua:
                   - Tỉ lệ học sinh bỏ học: không quá 02%.
                   - Tỉ lệ học sinh lưu ban: không quá 3.5%.
                   - Xếp loại hạnh kiểm tốt từ 96% trở lên.
                   - Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.
                    b. Biện pháp thực hiện:
          - Giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch cụ thể.
          - Theo dõi  từng đối tượng học sinh, áp dụng nhiều biện pháp giáo dục học sinh.
          - Động viên, giúp đở học sinh chậm tiến bộ, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
          - Thường xuyên quan hệ công tác giáo viên chủ nhiệm với Đoàn thanh niên, với LĐT để
nắm bắt kiệp thời tình hình hoạt động của lớp. Để thay đổi phương pháp quản lí học sinh cho hợp lí.
          - Thông báo kịp thời đến phụ huynh học sinh, về tình hình học tập của học sinh và kết
hợp với phụ huynh học sinh tìm ra giải pháp tốt để giáo dục học sinh.
          - Thường xuyên quan tâm động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh để
học sinh tiến bộ.
2. Về công tác chuyên môn:
          a. Yêu cầu:
          - Tiếp tục thực hiện: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm
ra đánh giá. ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh chưa đủ chuẩn để lên  lớp.
          - Vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.
          - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là một tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo”.
          - Phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          - Tổ viên phải thực hiện đúng chuyên môn giảng dạy, cũng như lớp chủ nhiệm do LĐT
phân công, không tự ý đổi lớp dạy.
          - Giáo viên bộ môn phải thực hiện các giờ dạy đúng theo phân phối chương trình,
chuẩn kiến thức và giảm tải chương trình.
          - Giáo viên bộ môn phải ghi phiếu báo giảng đầy đủ, kịp thời vào ngày thứ hai hàng
tuần.
          - Phiếu báo giảng phải ghi chính xác số thứ tự tiết dạy, tên bài dạy, phải đúng với phân
phối chương trình và chính xác với sổ đầu bài.
          - Giáo viên bộ môn dạy trễ chương trình phải có kế hoạch dạy bù cụ thể để đủ chương trình.
          - Giáo viên bộ môn phải dạy đầy đủ nội dung kiến thức trong sách giáo khoa theo phân
phối chương trình, khuyến khích giáo viên dạy học theo chủ đề và tích hợp kiến thứ liên môn, không được cắt xén chương trình. Phải dạy đầy đủ các tiết ôn tập và thực hành, sử dụng đầy đủ các thiết bị dạy học đã có.
          - Mỗi bộ môn Sinh – Nông nghiệp phải thực hiện đầy đủ các tiết thực hành và sử dụng
đầy đủ đồ dung dạy học.
          - Thực hiện chương trình các tiết dạy chéo buổi lớp 12 theo đúng sự thống nhất của
tổ.
          - Chọn 04 giáo viên tham gia giáo viên dạy giỏi cấp trường ( chiến sĩ thi đua cấp cơ sở).
          - Tổ trưởng lên kế hoạch khảo sát môn Sinh để chọn nguồn học sinh giỏi ( đầu tháng
9).
          - Giáo viên nghỉ dạy phải có đơn xin phép và phải có sự chấp thuận của LĐT.
          - Ngày giờ công và thực hiện chuyên môn tính theo quy chế thi đua của công Đoàn.
          - Giáo viên bộ môn cần nắm vững đối tượng học sinh ở lớp mà mình trực tiếp giảng dạy,
để thực hiện bài giảng và phương pháp giảng dạy cho phù hợp.
          - Giáo viên bộ môn phải lên lớp đúng giờ, kiên trì truyền thụ kiến thức đối với học sinh
yếu kém. Khắc phục tình trạng đọc chép, chiếu chép.
          - Có tác phong sư phạm mẫu mực.
          - Giáo viên nữ phải đồng phục áo dài vào ngày thứ hai hang tuần và các ngày lễ, giáo
viên nam đồng phục áo sơ mi, quần tây, áo bỏ vào quần, mang giày hoặc dép quay hậu, đeo thẻ viên chức.
          - Đăng kí dự giờ hàng tháng, thao giảng theo học kì, thao giảng giáo viên giỏi.
          - Tăng cường nghiên cứu các tài liệu chuyên môn, trao đổi học tập giữa các thành viên
trong tổ để nâng cao năng lực.
          - Báo cáo các chuyên đề, báo cáo tập huấn chuyên môn đúng theo quy định của lảnh
đạo trường
          - Đổi mới phương pháp họp tổ chuyên môn
          b. Biện pháp thực hiện:
          - Kiểm tra chất lượng bộ môn trong tháng 9, lọc ra đối tượng học sinh yếu kém để kịp
thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp đối tượng học sinh, cũng như việc bồi dưỡng học sinh giỏi.
          - Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự giờ, thao giảng của tổ viên.
          - Tổ trưởng lên kế hoạch hoạt động của tổ trong năm học, theo từng tháng, từng
tuần.
          - Mỗi tháng họp tổ chuyên môn 2 lần vào lúc 13 giờ 20 phút ngày thứ ba các tuần lẻ
của tháng.
          - Tổ trưởng nhắc nhỡ và theo dõi tổ viên dự giờ hàng tháng. Mỗi giáo viên đăng kí thao
giảng mỗi học kì 1 tiết, một năm học phải có 2 tiết dạy bằng giáo  án điện tử.
          - Giáo viên đăng kí giáo viên dạy giỏi, chuẩn bị 2 tiết thao giảng và đăng kí tên đề tài
cho tổ trưởng chuyên môn.
          - 2 tiết thao giảng phải được tổ dự giờ, đóng góp ý kiến và đánh giá. Giáo viên thao
giảng phải nộp giáo án trước 1 tuần cho tổ trưởng duyệt.
          - Mỗi giáo viên dự đầy đủ các tiết thao giảng trong tổ.
          - Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên. Mỗi học kì kiểm tra 1 lần ở tất cả
các giáo viên ( tổ trưởng phân công giáo viên kiểm tra chéo hồ sơ và có đầy đủ biên bản kiểm tra).
          - Tổ trưởng phân công giáo viên ra đề thi. Mỗi giáo viên ra một đề thi theo ma trận và
nộp đúng thời gian quy định.
          - Mỗi nhóm trưởng lên kế hoạch thảo luận chuyên đề trong các lần họp tổ chuyên
môn.
          - Mỗi giáo viên tự đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng và nộp về cho tổ trưởng.
          - Tổ trưởng đánh giá xếp loại giáo viên theo từng học kì, nộp về LĐT.
          - Mổi học kì thực hiện 02 chuyên đề báo cáo và dạy thử nghiệm 01 tiết tích hợp kiến
thứ lên môn, 01 tiết dạy học theo chủ đề.
V. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
 
Tháng Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện
Tháng 8/2016
Từ 22/8/2016 đến 31/8/2016.
Sinh hoạt chủ điểm:
µ Chào mừng cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/09
 
 + Ổn định tổ chức  lớp
     
- Thực hiện chương trình tuần 01/8
* Giáo viên trong tổ chuẩn bị tất cả các loại hồ sơ giảng dạy
* Thành lập đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học và tiến hành ôn.
 
* Hoàn thành hồ sơ học sinh giỏi môn Sinh 12
+ Họp tổ lần 1 tháng 8. Chuẩn bị cho kế hoạch đầu năm học
 
* Thống nhất phân phối chương trình năm học 2016-2017, gửi cho Lảnh đạo duyệt
* Dự hội nghị viên chức năm học 2016- 2017
- Thực hiện chương trinh tuần 02/8
* Tiếp tục ổn định trật tự, nề nếp, học tập của học sinh.
* Lên phiếu báo giảng đầy đủ, ghi đúng và đủ theo phân phối chương trình
* Tiếp tục ôn luyện học sinh giỏi
 
 
 
 
 
 
 
 
- Giáo viên  GVCN.
 
 
- Cả tổ.
 
 
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
- Trần Trung Quân
- Cả tổ
 
 
 
- Cả tổ
 
 
 
- Cả tổ
 
 
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
 
 
 
 
 
 
-Từ 18/8/2016
 
 
 
-Từ 22 đến 27/8/2016
 
-Từ 22 đến 27/8/2016
 
 
- 25/8/2016
 
- 13 giờ 30 ngày 23/8/2016
 
 
 
 
 
- 7 giờ 30 ngày 28/8/2016
- Từ 29/8/2016 đến 03/9/2016
- Từ 29/8/2016 đến 03/9/2016
- 29/8/2016
 
 
- Từ 29/8/2016 đến 03/9/2016
 
 
Tháng 9/2016.
Từ 01/9/2016 đến 30/9/2016
Sinh hoạt chủ điểm:
µ Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới
- Thực hiện chương trình tuần 01/9
* Tiếp tục ổn định kiểm tra sỉ số lớp
* Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với Đoàn thanh niên kiểm tra nề nếp của học sinh
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công
* Dự khai giảng  năm học
*Thực hiện dự giờ, thao giảng tháng  tuần 1 thánh 9
* Tiếp tục ôn luyện học sinh giỏi
 
 
- Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 9
 
* Đăng kí thi đua và tham gia các phong trào
1. Tham gia thi thiết kế đồ dung dạy học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dự thi bài giảng điện tử
 
 
 
 
3. Dự thi bài viết liên môn
 
 
 
 
 
 
 
4. Đăng kí dự thi giáo viên giỏi cấp trường
 
 
 
 
 
 
5. Phân công thực hiện chuyên đề
 
 
 
 
 
 
 
* Lên phiếu báo giảng đầy đủ, ghi đúng và đủ theo phân phối chương trình
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường dự giời đột xuất
* Duyệt phân phối chương trình
- Thực hiện chương trình tuần 02/9
 * Tiếp tục ổn định kiểm tra sỉ số lớp
* Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với Đoàn thanh niên kiểm tra nề nếp của học sinh
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công
*Thực hiện dự giờ, thao giảng tuần thứ 2 tháng 9
* Tiếp tục ôn luyện học sinh giỏi và chuẩn bị cho học sinh dự thi
 
* Thành lập đội tuyển Casio
 
* Giáo viên phụ trách phòng thí nghiệm
 
* Cho học sinh khối 11 đăng kí học nghề tin học
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường dự giờ đột xuất
 
- Thực hiện chương trình tuần 03/9
* Tiếp tục ổn định kiểm tra sỉ số lớp
* Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với Đoàn thanh niên kiểm tra nề nếp của học sinh
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công
*Thực hiện dự giờ, thao giảng tuần thứ 3 tháng 9
* Lên kế hoạch ôn luyện đội tuyển Casio
* Sắp xếp lại phòng thực hành Sinh học
 
 
-Họp tổ chuyên môn lần 2 tháng 9.
 
 . Báo cáo tập huấn “ Tích hợp kiến thức liên môn”
 
* Coi thi kiểm tra chất lượng đầu năm
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường dự giờ đột xuất
 
- Thực hiện chương trình tuần 04 /9
* Tiếp tục ổn định kiểm tra sỉ số lớp
* Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với Đoàn thanh niên kiểm tra nề nếp của học sinh
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công
*Thực hiện dự giờ, thao giảng tuần thứ 4 tháng 9
* Thực hiện các tiết dạy thực hành
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường dự giờ đột xuất
 
 
 
 
 
 
 
- Cả tổ
 
- Giáo viên chủ nhiệm và Đoản thanh niên
- Giáo viên chủ nhiệm được phân công
- Cả tổ
- Giáo viên đăng kí dự giờ
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
 - Cả tổ
 
 
- Nhóm 1.
Lê Chiêu Phước
Nguyễn Văn Tiếp
- Nhóm 2.
Đinh Thị Mỹ Trang
Bùi Thanh Dung
- Nhóm 3.
Đinh Sô Na
Sơn Thị Thúy Hằng
 
Nguyễn Văn Tiếp
Ung Thanh Nhàn
 
Nguyễn Văn Tiếp
Ung Thanh Nhàn
Đinh Thị Mỹ Trang
Bùi Thanh Dung
 
Đinh Sô Na
Sơn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Văn Tiếp
Ung Thanh Nhàn
 
Nguyễn Văn Tiếp
Ung Thanh Nhàn
Trần Trung Quân
Sơn Thị Thúy Hằng
 
- Cả tổ
 
 
- Cả tổ
- Cả tổ
 
- Lảnh đạo
 
 
 
- Cả tổ
 
- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp Đoàn thanh niên
- Giáo viên chủ nhiệm được phân công
- Giáo viên đăng kí
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
- Trần Trung Quân
- Nguyển Văn Tiếp
 
- Giáo viên chủ nhiệm khối 11
- Cả tổ
 
 
 
- Cả tổ
 
- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp Đoàn thanh niên
- Giáo viên chủ nhiệm được phân công
- Cả tổ
 
- Trần Trung Quân
- Trần Trung Quân
Nguyễn Văn Tiếp
 
 
- Cả tổ
 
 
- Nguyển Văn Tiếp
 
- Giáo viên được phân công
 
 
 
 
 
 
- Cả tổ
 
- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp Đoàn thanh niên
- Giáo viên chủ nhiệm được phân công
- Cả tổ
 
- Giáo viên có tiết thực hành
 
 
- Cả tổ
 
 
 
 
-Từ 01 đến 10/9/2016
 
 
- Từ 01/9/2016
 
 
- Theo lịch của LĐT
 
- 05/9/2016
-Từ 01 đến 10/9/2016
-Từ 01 đến 10/9/2016
 
 
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 06/9/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 10/2016 (HKI)
Tháng 10/2016 (HKI)
Tháng 02/2017 (HKII)
Tháng 02/2017 (HKII)
 
-Từ 01 đến 10/9/2016
 
-Từ 01 đến 10/9/2016
 
09/09/2016
 
- Từ 12 đến 17/9/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Từ 12 đến 16/9/2016
 
 
 
 
 
 
 
- Từ 12/9/2016
 
- Từ 12 đến 16/9/2016
 
 
-Từ 19 đến 24/9/2016
-Từ 19 đến 24/9/2016
-Từ 19 đến 24/9/2016
 
-Từ 19 đến 24/9/2016
 
-Từ 19 đến 24/9/2016
-Từ 19 đến 24/9/2016
-Từ 19 đến 24/9/2016
 
 
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 20/09/2016
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 20/09/2016
- 28 và 29/09/2016
-Từ 19 đến 24/9/2016
 
 
 
 
- Từ 26/9 đến 01/10/2016
- Từ 26/9 đến 01/10/2016
- Từ 26/9 đến 01/10/2016
 
- Từ 26/9 đến 01/10/2016
 
- Từ 26/9 đến 01/10/2016
- Từ 26/9 đến 01/10/2016
- Từ 26/9 đến 01/10/2016
Tháng 10/2016.
Từ 01 đến 31/10/2016
Sinh hoạt chủ điểm:
µ Chào mừng ngày 20/10
 - Thực hiện chương trình tuần 01/10
* Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh và ổn định sỉ số lớp.
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Hoàn thành tốt tất cả các loại hồ sơ chủ nhiệm.
* Nhắc nhở học sinh đóng các khoản tiền cho nhà trường.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Thực hiện dự giờ và kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của từng giáo viên, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Bồi dưỡng đội tuyển Casio
 
 
 
-Họp tổ chuyên môn lần 1 tháng 10.
 
* Báo cáo tập huấn
 
 
 
 
- Thực hiện chương trình tuần 02/10
* Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh và ổn định sỉ số lớp.
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Nhắc nhở học sinh đóng các khoản tiền cho nhà trường.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường dự giờ đột xuất
* Thi GVG phần lý thuyết
 
 
 
 
 
 
- Thực hiện chương trình tuần 03/10
* Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh và ổn định sỉ số lớp.
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường dự giờ đột xuất
* Họp mặt ngày phụ nữ VN 20-10, lồng ghép  nội dung “ Vì sự tiến bộ của phụ nữ…” và “ Bình đẳng giới…”.
* Hội thi giảng GVG đợt1
 
 
 
 
 
 
-Họp tổ chuyên môn lần 02/ 10.
 
* Báo cáo tập huấn
 
 
* Thảo luận chuyên môn Sinh học khối 12
 
 
- Thực hiện chương trình tuần 04/10
* Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh và ổn định sỉ số lớp.
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường dự giờ đột xuất
 
 
 
- Cả tổ
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Tổ trưởng chuyên môn.
 
 
 
- Cả tổ.
 
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
 
- Cả tổ.
 
 
- Trần Trung Quân,
Ung Thanh Nhàn
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ.
 
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
- Cả tổ.
 
 
- Đinh Sô Na
Sơn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Văn Tiếp
Ung Thanh Nhàn
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ.
 
- Trần Trung Quân, Đinh viên chủ nhiệm.
- Cả tổ.
Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
- Cả tổ.
 
 
- Cả tổ.
 
- Đinh Sô Na
Sơn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Văn Tiếp
Ung Thanh Nhàn
- Cả tổ.
 
 
- Lê Chiêu Phước
 
- Nhóm trưởng Sơn Thị Thúy Hằng phân công thành viên
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Trần Trung Quân, Đinh
Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
- Cả tổ.
 
 
 
 
- Từ 1 đến 31/10/2016.
- Từ 1 đến 31/10/2016.
 
- Từ 1 đến 31/10/2016.
- Từ 1 đến 31/10/2016.
 
 
 
-  03/10 .
 
- Từ 1 đến 31/10/2016.
 
- Từ 1 đến 31/10/2016.
 
 
 
- Từ 1 đến 31/10/2016.
- Từ 1 đến 31/10/2016.
 
 
 
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 04/10/2016
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 04/10/2016
 
 
 
 
 
- Từ 10 đến 15/10/2016
- Từ 10 đến 15/10/2016
 
- Từ 10 đến 15/10/2016
- Từ 10 đến 15/10/2016
 
- 10/10/2016
 
- Từ 10 đến 15/10/2016
 
- Từ 10 đến 15/10/2016
- Từ 10 đến 15/10/2016
 
 
- Từ 10 đến 15/10/2016
 
-Chủ nhật, 02/10/2016;
 
 
 
 
 
- Từ 17 đến 22/10/2016
- Từ 17 đến 22/10/2016
 
- Từ 17 đến 22/10/2016
- 17/10/2016
 
- Từ 17 đến 22/10/2016
 
- Từ 17 đến 22/10/2016
- Từ 17 đến 22/10/2016
 
- Từ 17 đến 22/10/2016
 
- 17/10/2016
 
 
 
 
- Từ 17 đến 22/10/2016
 
 
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 18/10/2016
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 18/10/2016
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 18/10/2016
 
- Từ 24 đến 31/10/2016
- Từ 24 đến 31/10/2016
 
- Từ 24 đến 31/10/2016
- 24/10/2016
 
- Từ 24 đến 31/10/2016
 
- Từ 24 đến 31/10/2016
- Từ 24 đến 31/10/2016
 
 
- Từ 24 đến 31/10/2016
 
Tháng 11/2016.
Từ 01 đến 30/11/2016
- Hoạt động chủ điểm:
µ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Thực hiện chương trình tuần 01/11
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm ra hoạt động sư phạm
* Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn;
* Tiến hành làm ĐDDH - BGĐT
- Họp tổ chuyên môn lần 01/ 11.
 
* Báo cáo chuyên đề 1
 
 
- Thực hiện chương trình tuần 02/11
 
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm ra hoạt động sư phạm
* Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn;
* Thi  ĐDDH
 
- Thực hiện chương trình tuần 03/11
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm ra hoạt động sư phạm
* Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn;
 
- Họp tổ chuyên môn lần 02/ 11.
 
* Báo cáo chuyên đề 2
 
 
* Thống nhất chương trình thi học kì I
- Thực hiện chương trình tuần 04/11
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm ra hoạt động sư phạm
* Kiểm tra tiến độ thực hiện chuyên môn;
* Thực hiện chuyên đề tích hợp liên môn Sinh – KTNN
* Hướng dẫn học sinh thiết kế đồ dung dạy học
 
 
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Trần Trung Quân, Đinh
Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
- Cả tổ.
 
 
- Trần Trung Quân
- Các giáo viên đã đăng kí
- Cả tổ.
 
 
- Ung Thanh Nhàn
 
- Cả tổ.
 
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Trần Trung Quân, Đinh
Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
- Cả tổ.
 
 
- Trần Trung Quân
- Các giáo viên đã đăng kí
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Trần Trung Quân, Đinh
Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
- Cả tổ.
 
 
- Trần Trung Quân
 
- Cả tổ.
 
 
- Nguyễn Văn Tiếp
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Trần Trung Quân, Đinh
Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
- Cả tổ.
 
 
- Trần Trung Quân
- Nguyễn Văn Tiếp
- Cả tổ
 
 
 
- Từ 01 đến 05/11/2016
- Từ 01 đến 05/11/2016
- Từ 01 đến 05/11/2016
- 31/10/2016
 
- Từ 01 đến 05/11/2016
 
- Từ 01 đến 05/11/2016
- Từ 01 đến 05/11/2016
 
 
- Từ 01 đến 05/11/2016
 
- Từ 01 đến 05/11/2016
- Từ 01 đến 05/11/2016
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 01/11/2016
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 01/11/2016
 - Từ 07 đến 12/11/2016
 
- Từ 07 đến 12/11/2016
- Từ 07 đến 12/11/2016
- 07/11/2016
 
- Từ 07 đến 12/11/2016
 
- Từ 07 đến 12/11/2016
- Từ 07 đến 12/11/2016
 
 
- Từ 07 đến 12/11/2016
 
- Từ 07 đến 12/11/2016
- Từ 06 đến 08/11/2016
- Từ 14 đến 19/11/2016
- Từ 14 đến 19/11/2016
- Từ 14 đến 19/11/2016
- 14/11/2016
 
- Từ 14 đến 19/11/2016
 
- Từ 14 đến 19/11/2016
- Từ 14 đến 19/11/2016
 
 
- Từ 14 đến 19/11/2016
 
- Từ 14 đến 19/11/2016
 
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 15/11/2016
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 15/11/2016
- 15/11/2016
- Từ 21 đến 30/11/2016
- Từ 21 đến 30/11/2016
- Từ 21 đến 30/11/2016
- 21/11/2016
 
- Từ 21 đến 30/11/2016
 
- Từ 21 đến 30/11/2016
- Từ 21 đến 30/11/2016
 
 
- Từ 21 đến 30/11/2016
 
- Từ 21 đến 30/11/2016
 
- Từ 21 đến 30/11/2016
- Từ 21 đến 30/11/2016
Tháng 12/2016.
Từ 01 đến 31/12/2016
- Hoạt động chủ điểm:
µChào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
- Thực hiện chương trình tuần 01/12
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường dự giờ đột xuất
* Nộp đề thi học kì I
- Họp tổ chuyên môn lần 01/ 12.
 
* Thảo luận chuyên môn Sinh học khối 11
 
 
- Thực hiện chương trình tuần 02/12
* Coi thi học kì I
 
- Thực hiện chương trình tuần 03/12
* Coi thi học kì I
 
* Chấm thi trả bài thi
 
- Thực hiện chương trình tuần 04/12
* Hoàn thành nhập điểm học kì I
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio
 
 
 
 
 
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Trần Trung Quân, Đinh
Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
- Cả tổ.
 
 
- Cả tổ.
- Cả tổ.
 
 
- Nhóm trưởng Đinh Thị Mỹ Trang phân công thành viên
- Cả tổ.
 
- Giáo viên được phân công
- Cả tổ.
 
- Giáo viên được phân công
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
- Cả tổ
 
- Trần Trung Quân, Đinh
Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
 
 
 
- Từ 01 đến 10/12/2016
- Từ 01 đến 10/12/2016
- Từ 01 đến 10/12/2016
- 05/12/2016
 
- Từ 01 đến 10/12/2016
 
- Từ 01 đến 10/12/2016
- Từ 01 đến 10/12/2016
 
 
- Từ 01 đến 10/12/2016
 
- 05/12/2016
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 06/12/2016
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 06/12/2016
 
- Từ 12 đến 17/12/2016
- Từ 12 đến 17/12/2016
- Từ 19 đến 24/12/2016
- Từ 19 đến 20/12/2016
- Từ 21 đến 24/12/2016
- Từ 26 đến 31/12/2016
- 26/12/2016
 
- Từ 26 đến 31/12/2016
- Từ 26 đến 31/12/2016
26/12/2016
 
- Từ 26 đến 31/12/2016
- Từ 26 đến 31/12/2016
 
 
Tháng 01/2017.
Từ 01 đến 31/01/2017
 
- Hoạt động chủ điểm:
µ Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
- Thực hiện chương trình tuần 01/01
* Nghỉ tết dương lịch
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio
 
 
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm ra đột xuất
- Họp tổ chuyên môn lần 01/ 01.
 
* Thảo luận chuyên môn Sinh học khối 10
 
 
- Thực hiện chương trình tuần 02/01
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm ra đột xuất
* Hoàn thành bài viết liên môn
* Đăng kí tham gia văn nghệ ngày HS- SV và mừng Đảng mừng Xuân
- Thực hiện chương trình tuần 03/01
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm ra đột xuất
* Hoàn thành bài giảng điện tử
* Tham gia văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân
- Thực hiện chương trình tuần 04/01
 Nghỉ tết dương lịch
 
 
 
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Trần Trung Quân, Đinh
Sô Na, Sơn Thị Thúy Hằng
- Cả tổ.
 
 
- Cả tổ.
 
 
- Nhóm trưởng Ung Thanh Nhàn phân công thành viên
- Cả tổ.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
 
 
 
- Cả tổ
 
 
- Giáo viên đăng kí
- Giáo viên đăng kí
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
- Giáo viên đăng kí
- Giáo viên đăng kí
 
 
 
 
 
- Từ 02 đến 07/01/2017
- 01/01/2017
- Từ 02 đến 07/01/2017
- Từ 02 đến 07/01/2017
-  02/01/2017
 
- Từ 02 đến 07/01/2017
 
- Từ 02 đến 07/01/2017
- Từ 02 đến 06/01/2017
 
 
- Từ 02 đến 07/01/2017
 
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 03/01/2017
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 03/01/2017
 
- Từ 09 đến 14/01/2017
- Từ 09 đến 14/01/2017
- Từ 09 đến 14/01/2017
- 09/01/2017
 
- Từ 09 đến 14/01/2017
 
 
 
- Từ 09 đến 14/01/2017
 
- 14/01/2017
 
- 08 đến 21/01/2017
 
- Từ 16 đến 21/01/2017
- Từ 16 đến 21/01/2017
- Từ 16 đến 21/01/2017
- 16/01/2017
 
- Từ 16 đến 21/01/2017
 
- Từ 16 đến 21/01/2017
- Từ 16 đến 21/01/2017
 
16/01/2017
 
21/01/2017
Tháng 02/2017.
Từ 05 đến 28/02/2017
- Sinh hoạt chủ điểm:
µ Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN.
- Thực hiện chương trình tuần 02/02
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm tra hoạt động sư phạm
- Thực hiện chương trình tuần 03/02
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm tra hoạt động sư phạm
- Họp tổ chuyên môn lần 01/ 02.
 
* Báo cáo chuyên đề
 
 
* Hội giảng giáo viên giỏi lí thuyết đợt 2
- Thực hiện chương trình tuần 04/02
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm tra hoạt động sư phạm
 
 
 
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
- Cả tổ
 
 
- Trần Trung Quân
 
Giáo viên đăng kí
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
 
 
 
- Từ 06 đến 11/02/2017
- Từ 06 đến 11/02/2017
- Từ 06 đến 11/02/2017
- 06/02/2017
 
- Từ 06 đến 11/02/2017
 
- Từ 06 đến 11/02/2017
- Từ 06 đến 11/02/2017
 
- Từ 13 đến 18/02/2017
- Từ 13 đến 18/02/2017
- Từ 13 đến 18/02/2017
- 13/02/2017
 
- Từ 13 đến 18/02/2017
 
- Từ 13 đến 18/02/2017
- Từ 13 đến 18/02/2017
 
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 14/02/2017
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 14/02/2017
- 19/02/2017
 
 - Từ 20 đến 28/02/2017
 
 
Tháng 03/2017.
Từ 01 đến 31/03/2017
 
- Sinh hoạt chủ điểm:
µ Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
- Thực hiện chương trình tuần 01/03
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm tra đột xuất
* Coi thi nghề tin học
 
- Họp tổ chuyên môn lần 01/ 02.
 
* Báo cáo chuyên đề
 
 
- Thực hiện chương trình tuần 02/03
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm tra đột xuất
* Họp mặt 8/3
* Thi GVCN giỏi cấp tỉnh
- Thực hiện chương trình tuần 03/03
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm tra đột xuất
- Họp tổ chuyên môn lần 01/ 02.
* Thảo luận chuyên môn Công nghệ 10
 
 
- Thực hiện chương trình tuần 04/03
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm tra đột xuất
* Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn
 
 
 
 
 
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
- Giáo viên được phân công
 
 
 
- Sơn Thị Thúy Hằng
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
- Cả tổ
- GVCN  đăng kí
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
- Cả tổ
 
- Nhóm trưởng Nguyễn Văn Tiếp phân công thành viên
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
- Cả tổ
 
 
 
 
 
- Từ 01 đến 04/03/2017
- Từ 01 đến 04/03/2017
- Từ 01 đến 04/03/2017
- 06/03/2017
 
- Từ 01 đến 04/03/2017
 
- Từ 01 đến 04/03/2017
- Từ 01 đến 04/03/2017
 
- 05/03/2017
 
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 28/02/2017
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 28/02/2017
- Từ 06 đến 11/03/2017
- Từ 06 đến 11/03/2017
- Từ 06 đến 11/03/2017
- 06/03/2017
 
- Từ 06 đến 11/03/2017
 
- Từ 06 đến 11/03/2017
- Từ 06 đến 11/03/2017
 
- 05/03/2016
- 12/03/2017
- Từ 13 đến 18/03/2017
- Từ 13 đến 18/03/2017
- Từ 13 đến 18/03/2017
- 13/03/2017
 
- Từ 13 đến 18/03/2017
 
- Từ 13 đến 18/03/2017
- Từ 13 đến 18/03/2017
 
 
 
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 14/03/2017
 
- Từ 20 đến 25/03/2017
- Từ 20 đến 25/03/2017
- Từ 20 đến 25/03/2017
- 20/03/2017
 
- Từ 20 đến 25/03/2017
 
- Từ 20 đến 25/03/2017
- Từ 20 đến 25/03/2017
 
- 25/03/2017
Tháng 04/2017.
Từ 27/3 đến 29/4/2017
- Sinh hoạt chủ điểm:
µ   Mừng đất nước thống nhất 30/04- Quốc tế LĐ 01-05
- Thực hiện chương trình tuần 01/04
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm tra đột xuất
* Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
* Thống nhất chương trình thi HKII khối 12
- Họp tổ chuyên môn lần 01/ 04.
* Thảo luận kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp
 
- Thực hiện chương trình tuần 02/04
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm tra đột xuất
* Nộp đề thi khối 12
 
- Thực hiện chương trình tuần 03/04
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Coi thi HKII lớp 12
 
* Hoàn thành điểm HKII khối 12
* Kết thúc chương trình 12
- Họp tổ chuyên môn lần 01/ 04.
* Thống nhất chương trình thi HKII khối 10,11
- Thực hiện chương trình tuần 04/04
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Ổn định học sinh trong  giờ chào cờ.
* Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
* Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì.
* Chuẩn bị hồ sơ và tiết dạy đầy đủ Lảnh đạo trường kiểm tra đột xuất
* Thi thử khối 12
 
* Nộp đề thi khối 10,11
 
 
 
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
- Cả tổ
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Lê Chiêu Phước
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
- Trần Trung Quân
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên được phân công
- Giáo viên dạy 12
 
 
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 - Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
- Giáo viên được phân công
- Trần Trung Quân
 
 
 
 
- Từ 27/3 đến 08/04/2017
- Từ 27/3 đến 08/04/2017
- Từ 27/3 đến 08/04/2017
03/4/2017
 
- Từ 27/3 đến 08/04/2017
 
- Từ 27/3 đến 08/04/2017
- Từ 27/3 đến 08/04/2017
 
06/01/2017
-04/4/2017
 
 
 
- 13 giờ 30 thứ ba ngày 04/04/2017
- Từ 10 đến 15/04/2017
- Từ 10 đến 15/04/2017
- Từ 10 đến 15/04/2017
- 10/04/2017
 
- Từ 10 đến 15/04/2017
 
- Từ 10 đến 15/04/2017
- Từ 10 đến 15/04/2017
 
- 10/4/2017
 
- 17 đến 22/04/2017
- 17 đến 22/04/2017
- 17 đến 22/04/2017
- Từ 17 đến 20/04/2017
- 22/04/2017
 
 
 
 
- 18/4/2017
 
- Từ 24 đến 29/4/2017
- Từ 24 đến 29/4/2017
- Từ 24 đến 29/4/2017
- 24/4/2017
 
- Từ 24 đến 29/4/2017
 
- Từ 24 đến 29/4/2017
- Từ 24 đến 29/4/2017
 
 
 
- 24/4/2017
Tháng 05/2017.
Từ 02 đến 31/5/2017
- Sinh hoạt chủ điểm:
Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác”.
- Thực hiện chương trình tuần 01/05
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Kiểm tra HKII khối 10,11
 
- Thực hiện chương trình tuần 02/05
* Tiếp tục ổn định nề nếp
học sinh
* Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
* Kiểm tra HKII khối 10,11
 
- Thực hiện chương trình tuần 03/05
* Hoàn thành điểm th HKII khối 10,11
* Duyệt kết quả khối 10,11
 
* Khối 12 tiếp tục ôn tập
 
- Thực hiện chương trình tuần 04/05
* Họp PHHS
 
* Tổng kết năm học
* Họp hội đồng cuối năm
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên được phân công
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên được phân công
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Giáo viên chủ nhiệm
- Giáo viên dạy 12
- Cả tổ
 
- GVCN khối 10,11
- Cả tổ
- Cả tổ
 
 
 
- Từ 02 đến 06/05/2017
- Từ 02 đến 06/05/2017
- Từ 02 đến 06/05/2017
- Từ 03 đến 11/5/2017
- Từ 08 Đến 13/5/2017
- Từ 08 Đến 13/5/2017
- Từ 08 Đến 13/5/2017
- Từ 03 đến 11/5/2017
- Từ 15 đến 20/5/2017
13/5/2017
 
- 15/5/2017
 
 
 
- Từ 22 đến 31/5/2017
- 21/5/2017
 
- 22/5/2017
- 23/5/2017
Tháng 06/2017.
Từ 01 đến 30/6/2017
 
 
* Khối 12 tiếp tục ôn tập
 
* Tuyển sinh khối 10
 
* Chuẩn bị coi thi TNTHQG
- Giáo viên dạy 12
- Giáo viên được phân công
- Giáo viên được phân công
Từ 01 đến 30/6/2017
 


 
 
PHÊ DUYỆT                                                               Tổ trưởng
( BGH kí tên và đóng dấu )                                                    ( kí tên )        
 
 
                                                                            
             Trần Trung Quân.
 
 
 
 
 
 
 
CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN MÔN
 1. Đinh Sô Na.
 2. Sơn Thị Thúy Hằng.
 3. Đinh Thị Mỹ Trang.
 4. Bùi Thanh Dung.
 5. Lê Chiêu Phước.
 6. Nguyễn Thị Kiều.
 7. Nguyễn Văn Tiếp.
 8. Ung Thanh Nhàn.
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT