Ngày 05 tháng 08 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ LÝ

Trường THPT Kế Sách                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Tổ Vật lí - KTCN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                     ---***---
                                                                         Kế Sách, ngày 08 tháng 10 năm 2014
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ
NĂM HỌC 2014 – 2015
 
 
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015 tỉnh Sóc Trăng;
 
Căn cứ Hướng dẫn số 1332/HD-SGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015;
 
Căn cứ vào công văn số: 72 /KH -THPT phương hướng nhiệm vụ năm học 2014- 2014 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
Căn cứ vào công văn số: 73 /KH -THPT kế hoạch chuyên môn năm học 2014- 2014 của Phó Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
 
    Tổ Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp đưa ra kế hoạch tổ chuyên môn năm học 2014 - 2015 như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 1. Bối cảnh năm học
 1.1. Quy mô lớp:
Toàn trường có 1424 học sinh, chia ra 40 lớp, trong đó: Khối 12 có 16 lớp với 522 học sinh; Khối 11 có 11 lớp với 396 học sinh; Khối 10 có 13 lớp, 506 học sinh, tất cả các khối lớp đều học ban cơ bản.
1.2. Đội ngũ cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên:
      Tổng cộng 106 người, trong đó:
CB-GV-CNV Số lượng Trình độ Nữ
Chuẩn Trên chuẩn
BGH 4 2 2 (1 nữ) 1
GV 96 90 6(2 nữ) 54
CNV 6 5 00 4
Cộng 106 97 8 59
 
Tổ chuyên môn có 09 tổ và 01 tổ Văn phòng cụ thể:
Tổ Văn: 14 (nữ 12); Tổ Toán: 13 (nữ 8); Tổ Vật Lý - KTCN: 13 (nữ 6); Tổ Hoá: 08 (nữ 4); Tổ Sinh – KTNN: 08 (nữ 4); Tổ Sử - Địa - GDCD: 14 (nữ 8); Tổ Ngoại ngữ: 9 (nữ 6); Tổ Tin học: 07 (nữ 4); Tổ TD – QP: 09 (nữ 2); Tổ Văn phòng: 6 (nữ 4)
 
2. Lí lịch trích ngang từng giáo viên
Môn Vật lí
STT Họ và tên Năm sinh Nữ Trình độ
chuyên môn
Năm vào
ngành
Dân tộc  
1 Đặng Văn Hữu (TT) 1978   Thạc sĩ Vật lí 2003 Kinh
2 Nguyễn Quốc Văn (TP) 1983   Thạc sĩ Vật lí 2005 Kinh
3 Lê Đoàn Chuẩn 1975   Đại học 2002 Kinh
4 Bùi Thanh Nhã 1979 x Đại học 2001 Kinh
5 Nguyễn Thị Dung 1978 x Đại học 2002 Kinh
6 Huỳnh Thị Lệ Hằng 1981 x Đại học 2003 Kinh
7 Lý Thị Muội 1982 x Đại học 2003 Khơme
8 Đỗ Ngọc Anh Thuy 1987 x Đại học 2010 Kinh
9 Nguyễn Bình Kha 1987   Đại học 2010 Kinh
10 Lâm Trường Hải 1990   Đại học 2012 Khơme
 
Môn Kĩ thuật Công nghiệp
STT Họ và tên Năm sinh Nữ Trình độ
chuyên môn
Năm vào
ngành
Dân tộc
11 Hồ Thanh Tâm 1981   Đại học 2007 kinh
12 Phạm Thanh Liêm 1983   Đại học 2006 kinh
13 Trần Thị Vân Anh   1984 Đại học 2012 kinh
3. Những thuận lợi và khó khăn của tổ chuyên môn
3.1. Thuận lợi
Được Lãnh đạo nhà trường rất quan tâm trong việc đầu tư cơ sở vật chất mỗi khi tổ có yêu cầu và đặc biệt trong phong trào thi học sinh giỏi và một số phong trào khác như thi đồ dùng dạy học, thi bài giảng điện tử,...;
Môn Vật lí là môn thế mạnh của trường THPT Kế Sách - nhiều năm liền có nhiều học sinh thi học sinh giỏi và máy tính cầm tay đạt giải cao. Đặc biệt trong 2 năm liền có học sinh vào đội tuyển Quốc gia của môn Vật lí;
Phong trào thi giáo viên giỏi thường xuyên được duy trì, có nhiều giáo viên đạt giải.
Giáo viên trong tổ có tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiến khức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ;
Tập thể giáo viên của tổ có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn;
Đội ngũ giáo viên đa số còn trẻ nên rất nhiệt tình và có nhiều sáng tạo;
Nội bộ tập thể giáo viên trong tổ đoàn kết, nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
Có 02 trong 13 giáo viên có trình độ trên chuẩn;
Hầu hết giáo viên trong tổ đều biết khai thác và tìm kiếm thông tin trên mạng nhằm thực hiện tốt cho việc giảng dạy của mình;
     Cơ sở vật chất: Có phòng thí nghiệm Vật lí phục vụ cho giảng dạy của hai môn Vật lí và Công nghệ.
3.2. Khó khăn
Một số giáo viên trẻ nên còn ít kinh nghiệm và từ nhiều nguồn đào tạo sư phạm khác nhau;
Các dụng cụ thí nghiệm rất dễ hỏng, các dụng cụ đo không chính xác sai số rất lớn vì hầu hết dụng cụ kém chất lượng;
Không có nhân viên quản lí phòng thí nghiệm nên việc thực hành gặp nhiều khó khăn.
 
4. Phân công chuyên môn
Dựa trên những thuận lợi và khó khăn trên nên tổ chuyên môn tham mưu cùng Lãnh đạo trường  sắp xếp phân công chuyên môn trong năm nay,cụ thể như sau:
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỦ NHIỆM PHÂN CÔNG
CHUYÊN MÔN
SỐ TIẾT DẠY TỔNG SỐ TIẾT GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Thùy Trang   12A2 3 3 PHT
2 Đặng Văn Hữu 12A1 12A1, 12A5,11A2 9 16 TT
3 Đỗ Ngọc Anh Thuy   10A5,  10A7, 10A12, 11A6, 11A7 15 15  
4 Nguyễn Quốc Văn 12A3 12A3,12A6, 12A7, 10A2 12 16 TP
5 Bùi Thanh Nhã 12A16 12A9, 12A11, 12A16, 10A6 12 16  
6 Lý Thị Muội   10A3, 10A4, 10A10, 10A13 12 12  
7 Huỳnh Thị Lệ Hằng 12A13 12A8,12A13, 11A3, 12A12 12 16  
8 Nguyễn Bình Kha   12A4, 12A15 6 15 PBT
9 Nguyễn Thị Dung 11A1 11A1, 11A4,11A8,10A9 12 16  
10 Lê Đoàn Chuẩn   12A10,12A14, 11A5, 11A10 12 12  
11 Lâm Trường Hải   10A1, 10A8, 10A11, 11A9,11A11 15 15  
12 Hồ Thanh Tâm 11A10 12A2, 12A4, 12A6,12A7, 12A8,12A10,12A12,12A14, 11A1,11A10 15 19  
13 Phạm Thanh Liêm   12A1, 12A3, 12A5,12A16, 12A15,12A11, 12A12,12A13, 11A2, 11A6, 11A9 14 14  
14 Trần Thị Vân Anh 11A5 11A3, 11A4, 11A5, 11A7 11A8      
 
II. CÁC MỤC TIÊU CHUNG VÀ MỘT SỐ ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Các mục tiêu chung
1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06 - CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy kết quả đã được khi thực hiện cuộc vận động “Hai không” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.
          3. Tiếp tục thực hiện tích hợp và sử dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy.
          4. Tập trung nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
          5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
          6. Sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, dụng cụ thí nghiệm và trang thiết bị dạy và học sẳn có.
 
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá      
2.1. Đổi mới phương pháp dạy học
 Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông..
Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.
Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ thông qua trao đổi, thảo luận các chủ đề, nội dung giảng dạy, nghiên cứu bài học để rút kinh nghiệm, tháo gỡ những vướng mắc gặp phải khi giảng dạy,… Quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong mỗi bộ môn.
Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông. Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo viên chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.
Giáo viên trong tổ cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, tránh tình trạng yêu cầu học sinh ghi chép quá nhiều, chấm dứt dạy học thuần tuý theo lối “đọc–chép”; tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải.
Chú trọng việc dạy học thực hành chính khóa; bảo đảm cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kĩ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học. Tích cực ứng dụng Công nghệ thông tin hỗ trợ trong công tác dạy học.
2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học ảo;...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 2410/BGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2014 của Bộ GDĐT và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội đọc sách,…
          Tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu,…
2.3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá
Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.
Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh.
Chủ động kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng và tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng và sự tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
 Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chú ý ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi một lựa chọn đúng như trước đây; thi thực hành trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12.
 Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy và tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ. Tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Tổ chức trong tổ thực hiện tốt Thông tư số 58/2011/TT - BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.
 
III. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác bồi  dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị và lối sống nhà giáo
- Chỉ tiêu
+ Không có giáo viên vi phạm pháp luật, vi phạm những điều giáo viên không được làm. Không có giáo viên trong tổ vi phạm đạo đức nhà giáo.
+ 100% giáo viên có phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt và là tấm gương cho học sinh noi theo.
+ 100% giáo viên tham gia học tập chính trị nghiêm túc.
- Biện pháp
+ Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi theo chiều sâu bằng những việc làm thiết thực và cụ thể và lập thành tích hướng tới kĩ niệm ngày sinh nhật Bác.
+ Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động : “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
 
2. Thực hiện quy chế chuyên môn
 - Chỉ tiêu
+Tất cả thầy giáo, cô giáo thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành, nội quy của cơ quan nơi công tác.
+ Tất cả thầy giáo, cô giáo thực hiện giảng dạy theo đúng phân phối chương trình, nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch dạy học của trường và của tổ chuyên môn.
- Biện pháp
+ Giáo viên chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách cá nhân theo nhiệm vụ được phân công :
             * Hồ sơ giảng dạy của giáo viên theo quy định trong Điều lệ trường Phổ thông và của sở Giáo dục (thông tư 12). Cụ thể:
                1. Giáo án (giáo án môn dạy, ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra và kết quả kiểm tra có kết quả lớp dạy);
      2. Sổ ghi kế hoạch (sổ báo giảng);
      3. Sổ họp (có nội dung họp tổ chuyên môn);
      4. Sổ dự giờ (có nhận xét ưu và hạn chế, xếp loại tiết dạy);
      5. Sổ điểm cá nhân;
      6. Sổ chủ nhiệm và Giáo án hướng nghiệp (nếu có).
  * Hồ sơ của tổ chuyên môn
Ngoài các hồ sơ trên, hồ sơ của tổ trưởng chuyên môn còn có: Kế hoạch hoạt động của tổ, phân phối chương trình, sổ thí nghiệm thực hành, thao giảng và dự giờ của tổ.
  * Hồ sơ của giáo viên chủ nhiệm
Ngoài các hồ sơ trên, hồ sơ của giáo viên chủ nhiệm còn có: sổ chủ nhiệm.
 
3. Thực hiện nội dung giảng dạy, phân phối chương trình
- Chỉ tiêu
+100% thầy cô giáo trong tổ thực hiện đúng theo nội dung giảng dạy và phân phối chương trình đã được tổ thống nhất.
- Biện pháp
+Thực hiện nghiêm túc về nội dung giảng dạy và phân phối chương trình, tuyệt đối không cắt xén chương trình, không dạy dồn và dạy chép.
+Thực hiện đúng những điều về nội dung đã được thống nhất trong tổ.
 
4. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy
- Chỉ tiêu
+ 100% thầy cô đăng kí và thực hiện đổi phương pháp dạy học.
+ Trong tổ một năm học có ít nhất một bài đăng trên Website của trường.
+ Tổ chức thao giảng toàn tổ có ứng dụng công nghệ thông tin. Dự giờ thao giảng của giáo viên trong tổ.
- Biên pháp
+ Mỗi giáo viên tích cực nghiên cứu phương pháp dạy học mới có hiệu quả cao. Tăng cường thao giảng, dự giờ của đồng nghiệp để trao đổi về phương pháp giảng dạy.
+ Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giờ dạy.
+ Phân công giáo viên trong tổ chia sẻ và viết những bài để đăng trên Website của trường.
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học nhất là phải khai thác tối đa các phần mềm dạy học hiện có.
+ Khuyến khích giáo viên nghiên cứu đầu tư viết sáng kiến nghiệm giáo dục có chất lượng.
+ Tham mưu với Lãnh đạo nhà trường sắp xếp phân công giáo viên hợp lí, có xem xét đến việc tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên phát huy hết năng lực, sở trường của mình.
+ Phối hợp với Công đoàn cơ sở chăm lo đời sống giáo viên. Hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
 
5. Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh
5.1. Về giáo dục đạo đức học sinh
- Chỉ tiêu
+ Xếp loại cuối năm về hạnh kiểm học sinh trên 98% tốt.
+ Trong công tác chủ nhiệm cần rèn luyện học sinh biết chào hỏi thầy cô giáo và người lớn tuổi.
+ Trong tổ có ít nhất một giáo viên chủ nhiệm giỏi.
- Biện pháp
+ Tăng cường công tác chủ nhiệm lớp, theo dõi và uốn nắn kịp thời những lệch lạc của học sinh về đạo đức nhằm giúp cho các em dần dần hoàn thiện về nhân cách.
+Tổ chức tốt các hoạt động thi đua trong lớp để giúp học sinh cùng nhau phấn đấu và tiến bộ.
+ Kết hợp với giáo viên bộ môn, các ban ngành đoàn thể, ban đại diện hội cha mẹ phụ huynh học sinh nhằm để uốn nắn và giáo dục đạo đức cho học sinh.
+ Tổ chức tọa đàm, trao đổi biện pháp trong công tác chủ nhiệm.
 
5.2. Về giáo dục học tập học sinh
 - Chỉ tiêu
+ Tổ viên đăng kí kết quả giảng dạy của từng bộ môn thật cụ thể (ở mục IV bảng đăng kí thi đua).
+ Môn Vật lí: Trên 10% học sinh đạt học lực giỏi; khá 20%. Hạn chế học sinh kém.
+ Kết quả giảng dạy của tổ (ở mục IV bảng đăng kí thi đua)
+Môn Công nghệ: Trên 25% học sinh đạt học lực giỏi; khá 40%. Không có học sinh kém.
+ Thực hiện đầy đủ các tiết có thí nghiệm thực hành ở ba khối như đã thống nhất những bài thí nghiệm ở tổ.
+Trên 50% học sinh thi học sinh giỏi và trên 75% học sinh thi học sinh giỏi máy tính cầm tay có giải. Cố gắng có ít nhất một học sinh vào đội tuyển Quốc gia.
- Biên pháp
+ Khảo sát chất lượng đầu năm cho ba khối để từ đó mỗi giáo viên đươc ra một một kế hoạch và phương pháp dạy phù hợp để đạt được kết quả ở cuối năm học.
+ Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách kiểm tra đánh giá học sinh.
+ Mỗi thầy cô giáo phải tự chọn buổi thí nghiệm thực hành ở phòng thực hành.
+ Tổ chức tốt việc lựa chọn và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp.
+ Thầy Hữu và thầy Văn chịu trách nhiệm ôn thi học sinh giỏi và máy tính cầm tay của bộ môn Vật lí và dạy học sinh vào đội tuyển Quốc gia.
 
6. Đẩy mạnh phong trào thi đua của các giáo viên trong tổ
- Chỉ tiêu
+ Trên 90% giáo viên trong tổ đạt ngày công trong năm không nghỉ tiết nào.
+ Trên 90% giáo viên trong tổ được xếp loại xuất sắc không có giáo viên nào xếp loại đạt yêu cầu.
+ Có10 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường (4/10 đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở).
+ Có ít 01 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
+ 100% giáo viên trong tổ có tiết dạy khá, tốt.
+ 100% giáo viên trong tổ được kiểm tra và dự giờ trong năm học.
+ 100% giáo viên dạy môn Vật lí khối  12 có tỉ lệ trên chỉ tiêu (trên trung bình 5,0) so với chỉ tiêu chung của tỉnh.
+ Trên 60% giáo viên thi đồ dùng dạy học và thi giáo án điện tử có giải.
+ Trong năm học thực hiện 02 báo cáo chuyên đề đạt chất lượng cao.
+ Thành lập câu lạc bộ Vật lí và Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh đi vào hoạt động có hiệu quả trong năm học.
- Biện pháp
+ Duy trì tốt phong trào thi đua trong của các giáo viên trong tổ.
+ Tham gia đầy đủ hội nghị công nhân viên chức đầu năm, phát động phong trào thi đua trong năm học. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, có tính khả thi và phải được sự đồng thuận cao của tập thể tổ.
+ Thực hiện quy trình thi đua trong tổ chuyên môn phải dân chủ, công bằng.
+ Thường xuyên theo dõi đôn đốc, giúp đỡ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Mỗi thầy cô giáo phải nỗ lực phấn đấu vươn lên, tự đề ra kế hoạch khắc phục khó khăn phấn đấu đạt danh hiệu đã đăng kí ở đầu năm học.
+ Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường nhằm tổ chức thành công các chuyên đề và câu lạc bộ Vật lí và Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh trong năm học.
+ Tổ chức tốt hoạt động dự giờ trao đổi rút kinh nghiệm trong tổ.
 
7. Đổi mới công tác quản lí tổ chuyên môn
- Chỉ tiêu
+ 100% các hoạt động của tổ đều được xây dựng và tổ chức thực hiện thông qua các kế hoạch đã được thống nhất ở tổ.
+ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 lần trong một tháng nội dung họp tổ cần xoay quanh bàn luận chia sẻ nhiều về chuyên môn mỗi thầy cô giáo cần chuẩn bị những chủ đề nhỏ hoặc lớn để cùng chia sẻ với đồng nghiệp.
+100% giáo viên trong tổ tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ do ngành tổ chức.
+Tổ chức sinh hoạt hai chuyên đề trong năm học.
- Biện pháp
+ Đầu tư xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động của tổ.
+ Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn tập trung đi sâu vào công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chuyên đề theo kế hoạch đầu năm học.
+ Kiểm tra đầy đủ hồ sơ và dự giờ  giáo viên trong năm học theo kế hoạch đã phân công. Tổ chức rút kinh nghiệm đầy đủ các tiết dự giờ, thao giảng của tổ, có đánh
giá và biên bản đầy đủ.
+ Tích cực thạm mưu với Lãnh đạo nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động dạy và học.
8. Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp
 - Chỉ tiêu
+ 100% giáo viên trong tổ tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động khác do Đoàn trường phát động.
+ Tổ chức tốt các buổi ngoại khóa của bộ môn, thành lập Câu lạc bộ Vật lí và Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh.
- Biện pháp
+ Lồng ghép các nội dung giáo dục vào giảng dạy của bộ môn.
+ Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, gia đình và xã hội.
+ Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn thanh niên phát động nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục như tổ chức cho học sinh tham quan học tập,...
 
IV. ĐĂNG KÍ THI ĐUA CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
          Tập thể: Tổ đạt tổ vững mạnh.
          Chất lượng chuyên môn đạt kế hoạch đề ra:
Đăng kí kết quả giảng dạy của tổ
Môn Giỏi (tỉ lệ) Khá (tỉ lệ)
Vật lí 10% 25%
Công nghệ 25% 40%
Không có học sinh kém (dưới 3,4)
           Trên trung bình (5.0)
Vât lí Công nghệ
Khối Lớp Trên TB Lớp Trên TB
12 NC 85% NC, CB 86%
CB 60%
11 NC 75% NC, CB 86%
CB 65%
10 NC 70%
CB 55%
  Riêng  lớp (12, 11, 10) A2 95%    
(lớp nâng cao(NC); cơ bản (CB)
Đăng kí kết quả giảng dạy theo nhóm nâng cao (NC) và cơ bản (CB) của môn Vật lí
 
Lớp Giỏi (tỉ lệ) Khá (tỉ lệ) Ghi chú
NC 12% 27%  
CB 4% 17%  
A2 30% 45%  
          Cá nhân:
          Danh sách giáo viên đăng kí thi giáo viên giỏi và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh
 
STT Họ và tên GVG cấp trường, CSTĐ cấp cơ sở Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
1 Đặng Văn Hữu  x x
2 Nguyễn Quốc Văn x x
3 Huỳnh Thị Lệ Hằng x  
4 Lâm Trường Hải x  
5 Bùi Thanh Nhã x  
6 Nguyễn Bình Kha x  
7 Lý Thị Muội x  
8 Đỗ Ngọc Anh Thuy x  
9 Hồ Thanh Tâm x  
10 Phạm Thanh Liêm x  

  BẢNG ĐĂNG KÍ TỈ LỆ HỌC SINH KHÁ, GIỎI CỦA TỪNG GIÁO VIÊN
STT  Họ và tên Tổng số HS
lớp NC
Tổng số HS
lớp A2
Tổng số HS
lớp CB
Chỉ tiêu Giỏi Chỉ tiêu Khá
1 Đặng Văn Hữu 61 41 0 19.3% 34.2%
2 Nguyễn Quốc Văn 94 45 0 17.9% 32.8%
3 Lê Đoàn Chuẩn 28 0 95 2.8% 19.3%
4 Nguyễn Bình Kha 33 0 30 6.3% 22.2%
5 Lâm Trường Hải 40 0 145 2.6% 19.2%
6 Bùi Thanh Nhã 41 0 95 3.6% 20.0%
7 Nguyễn Thị Dung 68 0 74 5.8% 21.8%
8 Huỳnh Thị Lệ Hằng 34 0 95 3.2% 19.6%
9 Lý Thị Muội 79 0 72 6.3% 22.2%
10 Đỗ Ngọc Anh Thuy 75 0 117 4.7% 20.9%
11 Hồ Thanh Tâm Tính chung giữa nâng cao và cơ bản. 25% 40%
 
Danh sách giáo viên đăng kí thi đồ dùng dạy học và bài giảng điện tử
 
STT Họ và tên Đồ dùng dạy học Bài giảng điện tử
1 Nguyễn Quốc Văn x x
3 Lê Đoàn Chuẩn x  
4 Lâm Trường Hải   x
5 Hồ Thanh Tâm x x
6 Trần Thị Vân Anh   x
7 Lý Thị Muội   x
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ VÀ CÂU LẠC BỘ VẬT LÍ
 
A. CHUYÊN ĐỀ
 
HỌC KÌ 1 (DỰ KIẾN THÁNG 11 NĂM 2014)
 
Tiến trình thực hiện:
Giáo viên được báo cáo: Bùi Thanh Nhã
Tên chuyên đề :
Thời gian báo cáo: 15 - 20 phút.
NỘI DUNG:
Thành phần tham gia: Lãnh đạo nhà trường và các thầy cô trong tổ Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp.
Chia sẻ rút kinh nghiệm : khoảng 30 phút.
Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện chuyên đề và một số vấn đề khác.
 
HỌC KÌ 2 (DỰ KIẾN THÁNG 3 NĂM 2015)
 
Tiến trình thực hiện:
Giáo viên được báo cáo: Thầy Nguyễn Quốc Văn.
Tên chuyên đề :
Thời gian báo cáo: 15 - 20 phút.
NỘI DUNG:
Thành phần tham gia: Lãnh đạo nhà trường và các thầy cô trong tổ Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp.
Chia sẻ rút kinh nghiệm : khoảng 30 phút.
Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện chuyên đề và một số vấn đề khác.
 
B. CÂU LẠC BỘ VẬT LÍ – HỘI THI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH
Hình thức tổ chức: cuộc thi kiến thức liên môn ở bộ môn Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp.
Mục tiêu: Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh. Khuyến khích học sinh học.
Đối tượng: Học sinh khối 10, 11, 12 các lớp tự nhiên.
Thời gian: dự kiến tháng 01 năm 2014
Nguồn huy động: 100% giáo viên trong tổ.
Hình thức thi: Sơ tuyển vòng loại sau đó chọn ra ba đội để thi.
Dự trù kinh phí:
                    Về phần chuẩn bị:
                    Về giải thưởng: Nhất:       Nhì              Ba         Khuyến khích.
 
 
V. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC
1.  Kế hoạch chung của tổ chuyên môn
          Thầy cô thực hiện đúng phân phối chương trình đã được thống nhất ở tổ. Nếu dạy trễ, thầy cô có kế hoạch dạy bù và ghi rõ trong sổ đầu bài, báo giảng. Dạy đúng và đủ nội dung chương trình. (nếu nghỉ dạy ngoài việc xin phép Lãnh đạo nhà trường, thầy cô báo cho tổ) .
            Thực hiện việc dự giờ, thao giảng đúng quy định: Dự ít nhất 9 tiết/ năm học (không tính tiết thao giảng giáo viên giỏi). Khi dự giờ có ghi chép đẩy đủ và nhận xét đóng góp ý kiến. Đối với thao giảng bằng bài giảng  điện tử 2 tiết/ năm.
           Thực hiện việc kiểm tra, chấm chữa và lên điểm trên máy đúng quy định: 15 phút và một tiết ít nhất là hai cột cho mỗi học kì và dạng đề tự luận (kiểm 15 phút có thể trắc nghiệm), trừ khối 12. Thầy cô nộp đề kiểm tra một tiết về tổ trưởng. Đề thi học kì mỗi cô đều ra một đề theo ban mình đã dạy sau đó cùng nhau đánh giá chất lượng từng đề trong lần họp tổ và gởi về Lãnh đạo nhà trường qua hộp thư điện tử.
           Thầy cô thực hiện đúng đủ các bài thực hành (nếu có dụng cụ thí nghiệm). Đăng kí trước một tuần, nếu trùng tiết sẽ đổi tiết khác và ghi rõ vào báo giảng, sổ đầu bài. Quản lí tốt học học sinh trong giờ thực hành, bảo quản dụng cụ thí nghiệm.
            Họp tổ hai lần/tháng với nội dung: Trao đổi kinh nghiệm chuyển môn, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực hiện chuyên môn. Nộp báo cáo từng tháng đúng quy định.
           Thi giáo viên giỏi: thi lí thuyết và thi thực hành căn cứ theo lịch của trường quy đinh.
           Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Kiểm tra đầy đủ hồ sơ trong tổ của từng giáo viên trong năm học.
          Tất cả giáo viên trong tổ phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của tổ chuyên môn và của trường.
2. Kế hoạch cụ thể từng tháng (tháng 8/1014 đến tháng 5/2015)
Tháng Nội dung hoạt động Ghi chú
 
8/ 2014
µ Chào mừng cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/09
 - Thực hiện chương trình từ  ngày 11/08/2014
-  Thống nhất PPCT theo quy định có kí duyệt của Hiệu trưởng
- Khảo sát chất lượng đầu năm (có thể là KT 15 phút, 1 tiết);
- Chọn đội tuyển HSG-MTBT và kế hoạch bồi dưỡng;
- Kế hoạch phụ đạo HS yếu kém;
- Hoàn thành danh sách thi GVG trường và tỉnh. Hạn chót 30/08/2014;
- Kế hoạch ôn thi TN,  ĐH ;
- Phụ trách chuyên môn và TT bộ môn xây dựng kế hoạch  cụ thể;
Họp tổ 2 lần: Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra. Bàn luận về chuyên môn trong những lần họp tổ. Nộp báo cáo tháng 8.
 
 
Cả tổ
Cả tổ
Tổ trưởng (TT)
TT
 
 
TT lên kế hoạch và xây dựng chuyên môn
Cả tổ và TT gởi báo cáo
 
 
 
 
 
 
 
9/ 2014
 
 
 
µ Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG tỉnh chuẩn bị thi vào ngày 20, 21/9/2014;
- K11&10 tiến hành kiểm tra chất lượng đầu năm, hình thức như K12;
- Tổ xây dựng kế họach họat động tổ hạn chót gởi HT kí duyệt;
- Sắp xếp lại các phòng học bộ môn thực hiện các tiết thực hành thí nghiệm theo quy định;
- TT có kế họach tập huấn cho tổ về nội dung “Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh… môn Vật lí và môn Công nghệ”
Họp tổ 2 lần: Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra. Bàn luận về chuyên môn trong những lần họp tổ. Nộp báo cáo tháng 9.
 
 
Thầy Hữu và thầy Văn
Cả tổ
TT có kế hoạch cụ thể
TT
 
Thầy Hữu, thầy Văn triển khai. Thầy Tâm, thầy Liêm triển khai
Cả tổ, TT gởi báo cáo
 
 
 
 
 
10/ 2014
µ Chào mừng ngày 20/10
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên kết hợp với thao giảng tổ;
Thực hiện thí nghiệm thực hành theo đúng quy định của phân phối chương trình (linh hoạt có thể kết hợp hai bài rồi cho HS thực hiện một buổi).
- Hội giảng GVG ngày 26/10/2014 và các tiết họp tổ tuần 13 (theo lịch  đã gởi);
Họp tổ 2 lần: Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra. Bàn luận về chuyên môn trong những lần họp tổ. Nộp báo cáo tháng 10.
 
 
Dự kiến cô Vân Anh, T. Hải
Cả tổ
 
Gv thi giáo viên giỏi chuẩn bị
Cả tổ, TT gởi báo cáo
11/ 2014 µ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên kết hợp với thao giảng tổ
- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch của tổ;
- Nộp đề thi về cho tổ trưởng đúng quy định
- Thi ĐDDH-BGĐT hạn chót nộp về trường ngày 02/11/2014;
- Kiểm tra HKI K12 tuần 17_K12, bắt đầu từ 25 đến 28/11/2014;
- Hạn chót nộp file đề khối 12 về tổ 10/11/2014 (tổ nộp về trường ngày 17/11/2014);
Họp tổ 2 lần: Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra. Bàn luận về chuyên môn trong những lần họp tổ. Nộp báo cáo tháng 11.
 
 
C. Hằng, T. Liêm
 
Giáo viên dạy k12
 
GV dự thi
TT chuẩn bị
TT có kế hoạch cụ thể
Cả tổ, TT gởi báo cáo
 
 
12/ 2014
 
 
 
 
µChào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển MTBT; 
-  Tiếp tục dự giờ, thao giảng và kiểm tra hồ sơ giáo viên trong tổ;
- Thi GVG phần lý thuyết vào Chủ nhật, ngày 07/12/2014;
- Duyệt kết quả K12 vào thứ Hai ngày 10/12/2014;
- Kiểm tra học kì I khối 11và 10 vào tuần 18_khối 11và 10 (nhằm tuần 19_K12) từ 09/12/2014 đến 17/12/2014;
-  Hạn chót nộp file đề khối11&10 ngày 20/11/2014; (tổ nộp về trường  hạn chót 29/11/2014);
- Duyệt kết quả K11& 10 vào ngày 24/12/2014;
- Kết thúc HKI 27/12/2014. 
Họp tổ 2 lần: Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra. Bàn luận về chuyên môn trong những lần họp tổ. Nộp báo cáo tháng 12. Sở kết tổ.
 
 
T. Hữu, T. Văn
C. Dung, C. Nhã
Gv thi GVG chuẩn bị
 
GV có chủ nhiệm
 
giáo viên dạy nộp về TT
Tổ trưởng nộp về Lãnh đạo trường
 
 
Cả tổ, TT gởi báo cáo
 
 
 
01/ 2015
 
 
µ Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển  và thi MTBT  vào ngày 25/1/2015;
- Thi HSGQG các ngày 08, 09 và 10/1/2015;
-  Tiếp tục dự giờ, thao giảng;
- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch của tổ;
- Kiểm tra và dự giờ giáo viên trong tổ;
Họp tổ 2 lần: Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra. Bàn luận về chuyên môn trong những lần họp tổ. Nộp báo cáo tháng 01.
 
 
T. Hữu, T. Văn
 
 
 
 
T. Tâm, T. Kha
 
Cả tổ, TT gởi báo cáo
02/2015 µ Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục thao giảng, dự giờ giáo viên trong tổ;
- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề theo kế họach của tổ;
- Nộp bài thi “ Vận dung kiến thức liên môn ….”  Của GV và HS hạn chót vào ngày 02/2/2015;
Họp tổ 2 lần: Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra . Bàn luận về chuyên môn trong những lần họp tổ. Nộp báo cáo tháng 2.
 
 
 
 
T. Hữu và T. Văn viết bài nộp. T. Tâm và T. Liêm viết bài nộp
Cả tổ, TT gởi báo cáo
 
 
 
 
3/2015
 
 
 
µ Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Hoàn thành thực hiện các chuyên đề;
- Kiểm tra hồ sơ và dự giờ giáo viên trong tổ
- Hạn chót nộp file đề ngày về tổ 15/3/2015 (tổ nộp về trường 23/3/2015)
- Kiểm tra học kì II Khối 12 tuần 33- khối12 từ 31/3 đến 3/4/2015;
- Kết thúc chương trình khối12;
- Kế hoạch ôn thi Tốt nghiệp - Đại học;
Họp tổ 2 lần: Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra. Bàn luận về chuyên môn trong những lần họp tổ. Bàn về nội dung ôn thi Tốt Nghiệp và Đại học. Nộp báo cáo tháng 4.
 
 
 
 
C. Thuy, T. Chuẩn
Cả tổ
 
 
 
 
Cả tổ, TT gởi báo cáo
 
4/2015
 
 
 
 
 
µ   Mừng đất nước thống nhất 30/04 - Quốc tế Lao Động 01-05
-  Các khối lớp 11& 10 tiếp tục thực hiện chương trình;
- Duyệt kết quả  khối12 vào thứ Hai ngày 09/4/2014;
-  Ôn thi TN - ĐH khối 12;
- Kiểm tra hồ sơ khối 12;
- Tiến hành thi thử cho học sinh 12 theo kế hoạch của Sở Giáo dục;
- Hạn chót nộp file đề K11&10 về tổ 27/3/2015 (tổ nội về trường ngày 03/4/2015).
Họp tổ 2 lần: Tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm những nhiệm vụ đã đề ra. Bàn luận về chuyên môn trong những lần họp tổ. Nộp báo cáo tháng 4.
 
 
 
 
 
 
 
GV khối 11
Cả tổ
Cả tổ, TT gởi báo cáo
 
 
 
5/2015
 
 
µ Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác
- Kiểm tra học kì II cho học sinh các khối lớp 11&10 vào tuần 34_k10 &11 (nhằm tuần 35_K12) từ ngày 14 đến 22/04/2015;
- Duyệt kết quả khối11&10 vào ngày 05/5/2015;
- Lễ tổng kết năm học và tri ân ngày 15/5 /2015;
 - Thi TN THPT ngày 02, 03 và 04/6/2015.
Họp tổ: Tổng kết tổ; Đánh giá công chức giáo viên trong tổ cuối năm. Nộp báo cáo tháng 5.
 
 
 
 
 
 
Cả tổ, TT gởi báo cáo về trường
  3. Kế hoạch tuần
Thực hiện chuyên môn theo phân phối chương trình ở mỗi tuần, nêu ra kế hoạch giảng dạy cụ thể ở mỗi tuần. Ghi rõ báo giảng ở mỗi tuần chậm nhất vào sáng thứ ba.   
Thực hiện công tác chủ nhiệm theo kế hoạch của trường.
Thực hành thí nghiệm thực hành và thao giảng đăng kí tuần trước.
Nộp bài kiểm tra trước một tuần và trả bài kiểm tra cho học sinh đúng quy định.
Cập nhật thông tin liên tục, đặc biệt là hộp thư điện tử để xem kế hoạch tuần.
 
* Trên đây là toàn bộ kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn Vật lí và Kĩ thuật Công nghiệp năm học 2014-2015 đã được thống nhất ở tổ. Thầy cô sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch này. Tuy nhiên, kế hoạch sẽ linh động thay đổi theo chỉ đạo của Lãnh đạo nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng.
VI. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT
          a/ Khi nào câu lạc bộ Vật lí và Hội thi thí nghiệm thực hành đi vào hoạt động sẽ xin Lãnh đạo nhà trường cấp kinh phí.
          b/ Đối với lớp chọn (A2) của từng khối nên tăng cường mỗi tuần một tiết/môn (có thể là Toán, Vật lí, Hóa, Sinh và Ngoại ngữ) và có thể dạy vào một buổi chiều trong mỗi tuần (ví dụ như môn Vật lí hiện tại có 3 tiết/tuần sẽ là 4 tiết/tuần), có như vậy mới phát huy được thế mạnh của lớp chọn, vì  đây là lớp mũi nhọn của đội tuyển học sinh giỏi và máy tính cầm tay trong nhà trường.
          c/ Đối với việc ôn thi học sinh Giỏi ở lớp 10 năm học này (đội tuyển cho năm học sau) nếu được nhờ Lãnh đạo nhà trường sắp thời khóa biểu để giáo viên dễ ôn tập và Lãnh đạo nhà trường dễ quản lí và phụ cấp thêm cho những thầy cô dạy đội tuyển học sinh giỏi ở lớp 10.
Trên đây là một số ý kiến và đề xuất của tổ chuyên môn.
 
 
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
                                                                                      Tổ trưởng
 
 
 
                                                                                    Đặng Văn Hữu.
  
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT