Ngày 22 tháng 10 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ TOÁN

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TỔ TOÁN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                        -----------------
                                                                                    Kế Sách, ngày 06 tháng 10 năm 2014
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015
 
   - Căn cứ vào công văn số: 72/KH -THPT phương hướng nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách;
  - Căn cứ vào công văn số: 73/KH -THPT  kế hoạch chuyên môn năm học 2014 - 2015 của bộ phận chuyên môn trường THPT Kế Sách.
  - Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổ chuyên môn;
  Tổ bộ môn Toán của trường THPT Kế Sách lập kế hoạch hoạt động của tổ năm học 2014 – 2015 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học
a) Tình hình chung của nhà trường
          - Cán bộ - giáo viên - công nhân viên
CB-GV-CNV Số lượng Trình độ Nữ
Chuẩn Trên chuẩn
LĐT 4 2 2 (1 nữ) 1
GV 96 90 6 (2 nữ) 56
CNV 6 5 00 4
Cộng 106 97 8 64
         
          - Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng
STT MÔN SỐ GV NỮ ĐẠT CHUẨN TRÊN
CHUẨN
SỐ GV THIẾU
1 Toán 13 8 13 2  
2 Vật lý 10 5 8 2  
3 Hóa học 8 4 7 1  
4 Sinh học 6 3 6    
5 Ngữ văn 14 13 13 1 (nữ)  
6 Lịch sử 4 2 4    
7 Địa lý 5 3 5    
8 GDCD 4 2 4    
9 KTCN 3 1 3    
10 KTNN 2   2    
11 Tin học 7 4 7    
12 Anh văn 9 6 9    
13 Pháp văn 0        
14 Mỹ Thuật 0        
15 Âm nhạc 0        
16 Thể dục 6 2 6    
17 GDQP 3   3    
C. Nhân viên 5   5    
1 Kế toán 1   1    
2 Văn thư - Thủ quỹ 2   2    
3 Thư viện 1   1    
4 Y tế 1   0    
5 Thiết bị 0        
          - Học sinh: Tổng số có 1424 học sinh, chia ra 40 lớp, trong đó:
          - Khối 12: 16 lớp, 522 học sinh.
          - Khối 11: 11 lớp, 396 học sinh.
          - Khối 10: 13 lớp, 506 học sinh.
b) Tổ Toán
STT Họ tên giáo viên Năm sinh Trình độ chuyên môn Địa chỉ Điện thoại Ghi chú
1 Trần Văn Phúc 1986 Thạc sĩ Thới An Hội 01699691619 TT
2 Phạm Thị Thu Trang 1970 Đại học TT Kế Sách 0988210094 TP
3 Nguyễn Thị Cẩm Bích 1971 Đại học TT Kế Sách 2472309  
4 Phan Thanh Hùng 1979 Đại học TT Kế Sách 01642526026  
5 Trương Thị Kim Thoa 1978 Đại học TT Kế Sách 0916740662  
6 Phạm Văn Chiến 1980 Đại học TT Kế Sách 0939133554  
7 Đặng Thành Toại 1980 Đại học An Mỹ 01668792181  
8 Bùi Thanh Hiếu 1980 Đại học TT Kế Sách 0944090336  
9 Quách Thị Huệ 1981 Đại học TT Kế Sách 0918785916  
10 Bành Trúc Phương 1981 Đại học TT Kế Sách 01662035816  
11 Trần Vương Mỹ 1981 Đại học TT Kế Sách 01669497842  
12 Lư Thanh Thảo Trang 1986 Thạc sĩ TT Kế Sách 01666266068  
13 Nguyễn Thị Kiều Nương 1988 Đại học Ba Trinh 0982363534  
         
      - Kết quả giảng dạy của tổ năm học 2013 - 2014:
TSHS Trên TB Tỷ lệ (%) Giỏi Tỷ lệ (%) Khá Tỷ lệ (%) TB Tỷ lệ (%) Yếu Tỷ lệ (%) Kém Tỷ lệ (%)
1369 1014 74.1 241 17.6 348 25.4 425 31.1 295 21.5 60 4.4
 
2. Thuận lợi
- Có đường lối đổi mới của Đảng, của ngành về công tác giáo dục và đào tạo.
- Luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường, ... các cấp chính quyền và phụ huynh học sinh.
- Tất cả giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 2 thạc sĩ.
- Tất cả các giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo, tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành; Tinh thần tự học học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Tập thể có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
- Đội ngũ giáo viên đa số rất nhiệt tình, có nhiều sáng tạo; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Phong trào thi giáo viên giỏi thường xuyên được duy trì.
- Trang thiết bị tạm thời đáp ứng phần nào cho việc giảng dạy; đặc biệt là dạy học bằng công nghệ thông tin. Tất cả giáo viên biết sử dụng công nghệ thông tin.
- Đa số học sinh chấp hành tốt nội quy nhà trường, chăm ngoan, có ý thức và cố gắng trong học tập.
3. Khó khăn
- Một số giáo viên có con nhỏ nên còn gặp một số khó khăn. 
- Trang thiết bị, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu dạy học.
          - Chất lượng đầu vào của học sinh còn thấp, số học sinh mất kiến thức căn bản còn khá phổ biến, một số học sinh còn chưa có ý thức học tập tốt, chưa xác định rõ mục tiêu học tập.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mực đến việc học của học sinh.
                   - Mặt bằng kiến thức của học sinh không đều trên từng đơn vị lớp, đa số còn yếu, gây khó khăn cho việc giảng dạy, học tập theo phương pháp mới.
 
 
 
II. CÁC MỤC TIÊU CHUNG
      1. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
      2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh.
      3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
      4. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.
      5. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; Bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên trong đó chú trọng công tác dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong  đổi mới phương pháp dạy học.
      6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn.
III. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác bồi dưỡng chính trị, đạo đức, lối sống nhà giáo
          - Chỉ tiêu
          + 100% giáo viên trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
          + 100% giáo viên trong tổ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
          + 100% giáo viên của tổ tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè.
          + 100% giáo viên của tổ thực hiện tốt cuộc vận động của ngành.
          + Không có giáo viên vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo.
          - Biện  pháp
          + Luôn xây dựng được tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
          + Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và luôn quan tâm, động viên tinh thần của các thành viên trong tổ.
          + Đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi vào chiều sâu bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.
          + Mỗi giáo viên ý thức về quy định đạo đức nhà giáo.
2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn, nghiệp vụ, các quy định của ngành và của trường
          - Chỉ tiêu:
          + 100% giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành, của đơn vị.
          + 100% giáo viên giảng dạy đúng theo phân phối chương trình không cắt xén chương trình. Thực hiện đúng Chuẩn kiến thức môn học kết hợp với phân phối chương trình đã thống nhất trong tổ.
          + 100% giáo viên soạn giảng trên máy tính, có bổ sung cập nhật mới.
          + 100% giáo viên đạt các danh hiệu đã đăng ký từ đầu năm.
          + 100% giáo viên chuẩn bị tốt giáo án trước khi lên lớp.
          + 100% giáo viên thực hiện báo giảng đúng quy định.
          + 100% giáo viên thực hiện đầy đủ số tiết dự giờ (9 tiết/năm) và thao giảng (2 tiết/năm, 4 tiết/năm với giáo viên thi giáo viên giỏi).
+ Thực hiện công tác sổ sách, hội họp, thao giảng, báo cáo chuyên đề và báo cáo theo đúng quy định của trường.
          - Biện pháp
          + Tổ trưởng lên kế hoạch hoạt động tổ phổ biến đến từng thành viên.
          + Tổ điều chỉnh, thống nhất xây dựng phân phối chương trình vào đầu năm học. Giáo viên thực hiện đúng theo phân phối chương trình đã được thống nhất. Nội dung dạy chủ đề tự chọn: Các lóp A1 đến A6 và 12A7 thực hiện chủ đề nâng cao. Các lớp còn lại thực hiện chủ đề bám sát (ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, khắc sâu kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho HS v.v…).
          + Tổ trưởng và tổ phó có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chương trình, chấm trả bài của các thành viên trong tổ.
+ GV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo qui định trong Điều lệ trường PT và sự thống nhất cho phép của SGD và BGH nhà trường. Cụ thể:
           01. Giáo án có ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra, kết quả và nhận xét cụ thể;
           02. Sổ báo giảng: Ghi đầy đủ vào thứ Hai, TT có kế hoạch kiểm duyệt thường xuyên ký tên, LĐT sẽ kiểm tra đột xuất;
           03. Sổ SH chuyên môn: Có ghi rõ nội dung SH chuyên môn, hạn chế nội dung họp về hành chính;
           04. Sổ dự giờ: Có nhận xét ưu, hạn chế và có thể đánh giá theo thang điểm;
           05. Sổ điểm cá nhân: Đủ đúng các cột điểm theo qui định của TT 58 và chú ý sửa khi sửa điểm phải đúng qui định;
          06. Sổ chủ nhiệm (nếu có): Ghi đầy đủ các nội dung.
          Ngòai ra có thể thêm sổ tự bồi dưỡng
          Riêng tổ trưởng phải có thêm sổ nghị quyết tổ (có nội dung biên bản họp tổ), PPCT.
          + Cuối năm GV và TT nộp lại cho trường các hồ sơ sau (bằng văn bản ):
           01. Giáo viên: Sổ dự giờ, sổ báo giảng, sổ chủ nhiệm (nếu có).
           02. Tổ trưởng: Ngoài các sổ trên TT nộp thêm các hồ sơ sau: sổ nghị quyết tổ, báo cáo chất lượng đầu năm, báo cáo từng tháng, hoc kỳ, năm.
          + Tổ trưởng, tổ phó lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ viên.
          + Kiểm tra việc dự giờ, thao giảng thông qua kế hoạch dự giờ, thao giảng của tổ viên.
          + Có kế hoạch xây dựng đội tuyển và phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, máy tính bỏ túi.
          + Phân công giáo viên chuẩn bị báo cáo chuyên đề.
          + Họp tổ 2 tuần/ lần, đánh giá, rút kinh nghiệm các công việc đã thực hiện xong, định hướng và có kế hoạch cho công việc sắp tới.
          + Đôn đốc, nhắc nhỡ và động viên tinh thần của các thành viên.
          + Tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ vào cuối tháng, định hướng công việc của tổ trong tháng tới về BGH hàng tháng.
3. Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của tổ chuyên môn
          - Chỉ tiêu
          + 100% giáo viên tập trung nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng HS.
          + 100% GV tham gia dự giờ, thao giảng rút kinh nghiệm nhằm tìm ra phương pháp dạy học phù hợp cho từng bài.
          - Biện pháp
          + Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo viên chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm.
          + Mỗi giáo viên tích cực nghiên cứu đặc điểm tình hình trường, lớp. Từ đó đề ra phương pháp dạy học phù hợp. Chú trọng việc dạy học thực hành chính khóa; bảo đảm cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kĩ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.
          + Giáo viên vận dụng dung theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT,  sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, Tránh tình trạng yêu cầu học sinh ghi chép quá nhiều, chấm dứt dạy học thuần tuý theo lối “đọc–chép”, “ Chiếu – chép”; tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải;
          + Tổ trưởng và tổ phó thường xuyên dự giờ để nhận xét, góp ý, trao đổi với giáo viên nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những hạn chế.
          + Giáo viên thường xuyên dự giờ, nhận xét, rút kinh nghiệm các tiết thao giảng hoặc thảo luận các chuyên đề giáo dục.
          + Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Giáo viên tích cực nghiên cứu ứng dụng các phần mềm như Sketpath, Cari 3D, Geospace,... phục vụ cho việc soạn giảng và thiết kế bài dạy trên máy tính. Trong từng bài học, giáo viên khai thác thế mạnh của các phần mềm để hỗ trợ quá trình dạy học, mang lại kết quả cao hơn. Việc ứng dụng CNTT không phải tràn lan mà phải có tính chọn lọc, từng bài, từng chủ điểm để việc ứng dụng CNTT mang lại hiệu quả cao nhất.
4. Hoạt động đổi mới kiểm tra - đánh giá
          - Chỉ tiêu
          Thực hiện đúng theo thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT do Bộ GD&ĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ.
          - Biện pháp
          +  Đề kiểm tra có ma trận đề, biểu điểm, đáp án. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
          + Đề kiểm tra đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào và có vận dụng không.
          + Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo viên coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
          + Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" về thư viện câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website. Tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
          + Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
          + Thực hiện Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010, chú ý bồi dưỡng kỷ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài kiểm tra bằng hình thức tự luận theo chuẩn kiến thức kỷ năng của chương trình giáo dục phổ thông.
          + Đối với đề kiểm tra học kỳ, mỗi giáo viên soạn 1 đề kiểm tra kèm theo ma trận đề, đáp án nộp về tổ trưởng, phải được tổ chuyên môn nhận xét, đánh giá trước khi nộp về BGH.
          + Tổ trưởng, tổ phó thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ.
5. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
          - Chỉ tiêu
          + Tất cả các thành viên trong tổ đều tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.
          + 100% tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức khi có yêu cầu.
          - Biện pháp
          + Giáo viên tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên do Sở GD&ĐT tổ chức.
          + Giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, có kế hoạch tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
          + Giáo viên tự bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học, thiết kế bài giảng điện tử-  Elearning.
          + Giáo viên được cử đi tập huấn phải có kế họach tập huấn lại cho GV ở trường (Báo trước cho BGH )
          + Giáo viên thường xuyên dự giờ, thăm lớp học hỏi, trao đổi, và rút kinh nghiệm với nhau.
          + Tổ trưởng, tổ phó thường xuyên dự giờ để nhận xét, góp ý và trao đổi với giáo viên nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế.
          + Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ giáo viên học tập trao đổi, giúp đỡ nhau trong việc bồi dưỡng chuyên môn.
6. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, luyện thi đại học
          ­- Chỉ tiêu
          + 50% học sinh thi học sinh giỏi tỉnh có giải.
          + 100% học sinh thi máy tính bỏ túi có giải, có học sinh thi cấp khu vực.
          + Có học sinh dự thi Violympic cấp tỉnh, toàn quốc.
          + Giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.  
          + Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao hơn tỷ lệ tỉnh.
          - Biện pháp
          + Tổ bộ môn tham mưu với BGH chọn GV có năng lực, kinh nghiệm tham gia bồi dưỡng HSG, MTBT, Olympic 30 tháng 4, Violympic.
          + Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi phải có kế họach cụ thể. Chú ý soạn đề cương ôn thi HSG tránh trường hợp dạy tuỳ hứng sẽ không hiệu quả. Ngay năm đầu cấp (lớp 10) sơ tuyển để chọn những học sinh xuất sắc nhất,  nhưng các em phải yêu thích và tự nguyện vào đội tuyển và không được bắt ép HS. Từ đó, giáo viên có kế họach cụ thể bồi dưỡng cho đôị tuyển tạm thời này cụ thể như: Hướng dẫn tài liệu tham khảo, mở rộng và nâng cao kiến thức, đưa cho HS những nội dung và bài tập nâng cao  để HS về làm thêm ở nhà sau đó chấm chữa cho học sinh. Đến năm HS lớp 11 chọn lọc lại đội tuyển. Báo cáo danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng HSG, danh sách các đội tuyển tham gia thi HSG-MTBT ngay từ đầu năm học.
           + Ngay từ đầu năm GV phân loại được HS yếu. Từ đó có kế hoạch cụ thể đối với đối tượng HS yếu kém sao có hiệu quả. Hướng dẫn chi tiết cho các em biết cách học ở lớp và ở nhà. Phân công học sinh khá giỏi kèm các học sinh yếu, kém. Khen thưởng và động viên kịp thời học sinh có tiến bộ, có biện pháp nhắc nhỡ đối với học sinh chây lười, chậm tiến bộ.
          + Phân loại HS (G, K, TB, Yếu và kém) ngay từ đầu năm để có kế hoạch giảng day phù hợp với từng đối tượng HS; dạy tăng  tiết theo kế hoạch của nhà trường, tập trung ôn kiến thức căn bản, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng để thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao.
          + Ôn thi đại học cho HS khá giỏi chủ yếu ở các lớp ban KHXH và KHTN. Nội dung kiến thức ôn thi chủ yếu là củng cố, khắc sâu và nâng cao các dạng bài khó tiếp cận đề thi ĐH.

7. Thi giáo viên giỏi - Thi ĐDDH - Bài giảng điện tử_ elearning
          - Chỉ tiêu
          + 4/4 giáo viên đăng ký thi đạt giáo viên giỏi cấp trường.
          + 2 giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở.
          + 50% GVCN đạt GVCN giỏi.
          + Tổ có ít nhất 2 đồ dùng dạy học và một bài e-learning dự thi cấp trường. Đạt ít nhất một giải.
          - Biện pháp
          Động viên giáo viên trong tổ đăng ký thi Giáo viên giỏi cấp trường. Tổ có kế hoạch cho GV đăng kí thi GVG cấp trừờng; lập danh sách cụ thể gởi về LĐT vào đầu tháng 09/2014.
          * Nội dung thi GVG cấp trường:
          -  Lý thuyết: GV tham khảo các tài liệu như : Điều lệ trường PT, thông tư 58 về đánh giá xệp loại HS, chuẩn nghề nghiệp và các tình huống sư phạm. Trường tổ chức thi tập trung vào 07/12/2014.
          - Hội giảng (2 tiết thực dạy) chia làm hai đợt tập trung vào tháng 10 và tháng 1 theo lịch của nhà trường.
         
          + Bài thi Bài giảng điện tử _Elearning có thể được thiết kế bằng các phần mềm Microsoft PowerPoint, Lecter Marker, Adobe Presenter 7, Articulate Presenter, Adobe Captivate, Violet 1.7,…Cấu trúc bài dự được xây dựng theo một tiết hoặc một bài dạy gồm nhiều tiết. Nội dung đầy đủ, chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ thống; phương pháp dạy học hợp lý; tổ chức thực hiện và phân phối thời gian phù hợp ở các phần, các nội dung. Ngoài ra, nên có các trang trắc nghiệm tương tác để củng cố kiến thức, kích thích người học học một cách tích cực. Các bài dự thi có ghi âm lời giảng (tiếng nói) của giáo viên, có chèn hình ảnh hoặc video minh họa; Dự kiến nộp ĐDDH-BGĐT hạn chót vào ngày02/11/2014;
          + Tổ có kế hoạch chuẩn bị, nghiên cứu và hỗ trợ nhau trong thiết kế đồ dùng dạy học và thiết kế bài giảng điện tử.
8. Thực hiện các hoạt động khác
          ­- Chỉ tiêu
          100% giáo viên tham gia sinh hoạt ngoại khóa.
          - Biện pháp
          - Đôn đốc, nhắc nhỡ, động viên cùng nhau thực hiện.
          - Nêu gương điển hình, kiểm diện các buổi sinh hoạt.

9. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2014- 2015
   -  Chất lượng giáo dục văn hoá
  + Xếp loại giỏi trên 10% .
  + Xếp loại khá trên 25%.
  + Xếp loại trung bình trên 30%.
  + Chỉ tiêu cụ thể từng giáo viên
STT GIÁO VIÊN LỚP DẠY HS GIỎI HS KHÁ TỔNG
1 Lê Tứ Hải (HT) 12A3 5 14 19
2 Trần Thanh Mộng (PHT) 12A4 5 14 19
3 Trần Văn Phúc (TT) 12A2, 12A7 29 34 63
4 Phạm Thị Thu Trang (TP) 12A5, 12A16, 11A2 26 36 62
5 Nguyễn Thị Cẩm Bích 12A1, 12A14, 11A5 10 33 43
6 Phan Thanh Hùng 12A6, 12A10, 10A2 27 38 65
7 Trương Thị Kim Thoa 12A11, 10A4, 10A11 4 20 24
8 Trần Vương Mỹ 12A8, 11A1, 11A11 5 23 28
9 Quách Thị Huệ 12A15, 11A3, 11A8 5 23 28
10 Phạm Văn Chiến 12A12, 10A5, 10A8 4 20 24
11 Đặng Thành Toại 12A13, 11A4, 11A10 5 23 28
12 Lư Thanh Thảo Trang 12A9, 10A1, 10A6 8 29 37
13 Bành Trúc Phương 11A9, 10A9, 10A10 1 10 11
14 Bùi Thanh Hiếu 11A6, 11A7, 10A13 5 21 26
15 Nguyễn Thị Kiều Nương 10A3, 10A7, 10A12 4 18 22
   CÁC KHỐI   143 356 499
 
            * Lưu ý: Chỉ tiêu của mỗi giáo viên là đạt nếu chỉ tiêu giỏi đạt và tổng chỉ tiêu giỏi - khá đạt.
  III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
 
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
8/2014
- Họp chuẩn bị cho năm học
- Soạn giảng theo TKB
- Điều chỉnh, thống nhất PPCT; nội dung dạy tự chọn.
- Chọn và bồi dưỡng đội tuyển 12.
- Khối 12:  Thực hiện chương trình từ  ngày 04/08/2014
- Khối 10, 11:  Thực hiện chương trình từ  ngày 11/08/2014
- K12 KSCL đầu năm (có thể là KT 15ph, 1 tiết);
- Họp tổ tuần 2,4 của tháng.
- Chọn đội tuyển MTBT và kế hoạch bồi dưỡng.
- Hoàn thành danh sách thi GVG trường và tỉnh  hạn chót 30/08/2014;
- Xây dựng dự thảo năm học của tổ
- Xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề
- Đăng ký thi ĐDDH và BGĐT.
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
Thầy Phúc
GV dạy khối 12.
 
GV dạy khối 10,11
GV dạy khối 12
Cả tổ
Cô Thu Trang
Tổ trưởng
 
Tổ trưởng
Cả tổ
Cả tổ
 
9/2014 - Dạy theo PPCT
- Bồi dưỡng đội tuyển 12
- Thi HSG Tỉnh ngày 20, 21/9/2014;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển MTBT;
- K11&10 tiến hành KSCL đầu năm, hình thức như K12.
- Tiến hành dự giờ  thăm lớp.
- Hòan thành danh sách đăng kí và tiến hành thao giảng GVG vòng trường;
 
- Các tổ xây dựng kế họach họat động tổ hạn chót gởi HT kí duyệt 06/10/2014;
- Thực hiện chuyên đề.
- Lập kế hoạch, động viên, hướng dẫn học sinh thi Violympic vòng tự luyện.
Cả tổ
Thầy Phúc
Học sinh dự thi.
Cô Thu Trang
Giáo viên dạy K10 và K11
Cả tổ.
Tổ trưởng và các thầy cô có dự thi GVG.
Tổ trưởng.
 
Thầy Hùng
Cả tổ
 
10/2014 - Dạy theo PPCT
- Bồi dường HSG quốc gia
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển máy tính cầm tay.
- Bồi dưỡng thi Olympic khối 10.
 
- Bồi dưỡng thi Olympic khối 11.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, tổ chức dự giờ thăm lớp, thao giảng, rút kinh nghiệm.
- Hội giảng GVG ngày 26/10/2014.
- Hướng dẫn học sinh thi Violympic vòng tự luyện.
Cả tổ
Thầy Phúc
Cô Thu Trang
Thầy Phúc + Thầy Hùng
Thầy Phúc
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ
 
11/2014 - Dạy theo PPCT
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển.
 
 
- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ thăm lớp, thao giảng,  rút kinh nghiệm giờ dạy.
- Thi ĐDDH-BGĐT nộp về BGH ngày 02/11/2014.
- Kiểm tra HKI K12  tuần 17_K12, bắt đầu từ 25 đến 28/11/2014.
- Nộp file đề K12  trước ngày 17/11/2014.
- Hoàn chỉnh các khâu trong chuyên đề.
- Hướng dẫn học sinh thi Violympic vòng tự luyện.
Cả tổ
Thầy Phúc + Cô Thu Trang + Thầy Hùng
Cả tổ
 
GV được phân công
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
 
12/2014 - Dạy theo PPCT
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I.
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển.
 
 
- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ thăm lớp, thao giảng, rút kinh nghiệm giờ dạy.
- Thi GVG phần lý thuyết  vào Chủ nhật, ngày 07/12/2014.
- Kiểm tra HKI K11&10  tuần 18_K11&10 từ 09/12/2014 đến 17 /12/2014.
- Nộp file đề K11&10 ngày 29/11/2014;
 
- Duyệt kết quả K12 vào thứ Hai ngày 10/12/2014; duyệt kết quả K11& 10  vào ngày 24/12/2014; kết thúc HKI 27/12/2014. 
- Hướng dẫn học sinh thi Violympic vòng tự luyện.
Cả tổ
Cả tổ
Thầy Phúc + Cô Thu Trang + Thầy Hùng
Cả tổ
 
GV thi GVG
 
Cả tổ.
 
Giáo viên dạy khối 11 và 10.
Cả tổ
 
 
Cả tổ
 
1/2015 - Dạy theo PPCT
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển. Đội tuyển thi MTBT  vào ngày 25/1/2015. Thi HSGQG các ngày 08, 09 và 10/1/2015;
 
- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ thăm lớp, thao giảng, rút kinh nghiệm giờ dạy.
- Hướng dẫn học sinh thi Violympic vòng tự luyện. Thi Violympic cấp trường.
Cả tổ
Thầy Phúc + Cô Thu Trang + Thầy Hùng, học sinh dự thi.
Cả tổ
 
Cả tổ, học sinh dự thi.
 
2/2015 - Dạy theo PPCT
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển.
 
 
- Kiểm tra hồ sơ, dự giờ thăm lớp, thao giảng, rút kinh nghiệm giờ dạy.
- Hướng dẫn học sinh thi Violympic vòng tự luyện.
- Nghỉ tết Nguyên đán từ 15/2/2015 đến 01/3/2015 (nhằm ngày 27 Chạp đến hết ngày 11-Giêng).
Cả tổ
Thầy Phúc + Cô Thu Trang + Thầy Hùng
Cả tổ
 
Cả tổ
 
Cả tổ
 
 
3/2015 - Dạy theo PPCT
- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển.
 
 
- Dự giờ thăm lớp, thao giảng, rút kinh nghiệm giờ dạy.
- Hạn chót nộp file đề ngày 23/3/2015;
- Kiểm tra HKII Khối 12 tuần 33_K12 từ 31/3 đến 3/4/2015;
- Kết thúc chương trình K12.
 
- Kế hoạch ôn thi TN.
- Hướng dẫn học sinh thi Violympic vòng tự luyện. Thi Violympic cấp tỉnh.
- Thực hiện chuyên đề.
 
Cả tổ
Thầy Phúc + Cô Thu Trang + Thầy Hùng
Cả tổ
 
GV dạy khối 12.
GV dạy khối 12.
 
Tất cà giáo viên dạy khối 12.
GV dạy khối 12.
Cả tổ, học sinh dự thi.
Thầy Phúc
 
4/2015 - Các khối lớp 11& 10  tiếp tục thực hiện chương trình.
-  Ôn thi TN khối 12.
- Gác thi, chấm thi thử cho HS 12 theo kế hoạch của SGD;
- Kiểm tra hồ sơ khối 12.
 
- Nộp file đề K11&10 ngày 03/04/2015.
 
- HS thi Olympic 30/4 (Tuần đầu tháng 4).
- Thi Violympic cấp Toàn quốc.
- Họp CMHS K12  vào ngày 06/5/2014.
Giáo viên dạy K10,11
GV dạy khối 12.
GV được phân công.
Giáo viên được phân công
Giáo viên dạy khối 10 và 11.
Học sinh dự thi.
Học sinh dự thi.
GVCN
 
5/2015 - Dạy theo PPCT.
- KT học kì II cho học sinh các khối lớp 11&10 vào tuần 34 từ ngày 14 đến 22/04/2015;
- Tổng kết bộ môn, hoàn thiện hồ sơ học sinh
- Ôn thi tốt nghiệp cho học sinh 12
- Tổng kết năm học.
Cả tổ
Cả tổ
 
Cả tổ
GV dạy khối 12.
Cả tổ
 
* Chú ý: Tùy theo sự chỉ đạo của Sở GD, hiệu trưởng nhà trường, kế họach chuyên môn của trường, tổ sẽ có thay đổi phù hợp trong từng thời điểm.
VI. NHỮNG ĐỀ XUẤT/ KIẾN NGHỊ
           
            PHÊ DUYỆT                                                  TỔ TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                  Trần Văn Phúc
 
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT