Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ SINH

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ SINH – CÔNG NGHỆ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        ---------------------                                                           -------------------------
                                                                        Kế Sách ngày 27 tháng 9 năm 2014
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014 – 2015
                                                           
Căn cứ chỉ thị số 06/CT- CTUBND ngày 08/08/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015 tỉnh Sóc trăng.
Căn cứ hướng dẫn số 1332/HD-SGDĐT ngày 26 tháng 08 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2014 – 2015.
Căn cứ vào công văn số 72 /KH- THPT phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách.
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, căn cứ vào bộ phận chuyên môn trường THPT Kế Sách. Tổ chuyên môn Sinh – Công nghệ, đưa ra kế hoạch chuyên môn năm học 2014 - 2015 như sau.
I.        NHIỆM VỤ CHUNG:
    1.Tập trung nâng cao hiệu quả việc đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục đổi mới giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.
            II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
            1. Bối cảnh năm học:
            - Trong năm học 2014 – 2015. Toàn trường có 1424 họ sinh chia ra 40 lớp.
- Khối 12: 16 lớp 522 học sinh, 7 lớp ban KHTN, 9 lớp ban cơ bản.
- Khối 11: 11 lớp, 396 học sinh,  6 lớp ban KHTN, 8 lớp ban cơ bản.
- Khối 10: 13 lớp, 506 học sinh, gồm 6 lớp ban KHTN và 7 lớp ban cơ bản.
- Trong năm học  2014 – 2015. Tổ chuyên môn Sinh – KTNN có tất cả 9 giáo viên, trong đó có 05 giáo viên nam và 04 giáo viên nữ.
            Gồm:
-         05 giáo viên chuyên môn Sinh.
-         04 giáo viên chuyên môn Sinh-Công nghệ ( nông nghiệp).
-         Giáo viên đạt trình độ đại học 9.
-         Đảng viên 03: 1. Trần Trung Quân.
        2. Lê Chiêu Phước.
        3. Đinh Sô Na.
            - Ban chấp hành công đoàn 01: Trần Trung Quân ( Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ).
            - Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ) 06:
                        1. Đinh Sô Na  ( Bí bí thư đoàn trường).
                        2. Sơn thị Thúy Hằng.
                        3. Đinh Thị Mỹ Trang.
                        4. Nguyễn Thị Kiều.
                        5. Nguyễn Văn Tiếp.
                        6. Bùi Thanh Dung.
                        7. Ung Thanh Nhàn.
            - Giáo viên làm công tác chủ nhiệm nhiệm lớp 05:
                        1. Sơn Thị Thuý Hằng:              12a5
                        2. Đinh Thị Mỹ Trang :                          11a9
                        3.  Lê Chiêu Phước :                 10a11
                        4. Nguyễn Thị Kiều:                 10a7
                        5. Ung Thanh Nhàn:                  10a8   
            - Phân công chuyên môn:
Stt Họ và Tên Môn Sinh K12 Môn Sinh K11 Môn Sinh K10 Môn KTNN K10 Ghi chú
01 Trần Trung Quân 12a1, 3, 5, 11, 13 11a2     TTCM
 
02 Đinh Sô Na 12a3       BTCĐ
03 Sơn Thị Thuý Hằng 12a2, 5, 7, 12, 14 11a3, 6     CN: 12a5
04 Đinh Thị Mỹ Trang 12a9, 10, 16 11a5, 9, 10     CN: 11a9
05 Lê Chiêu Phước 12a8, 15
 
    10a2, 4, 8, 11 CN: 10a11
06 Nguyễn Thị Kiều   11a1, 11 10a1, 5, 7, 11, 13   CN: 10a7
07 Ung Thanh Nhàn   11a4, 7, 8 10a2, 6, 8, 10   CN: 10a8
08 Nguyễn Văn Tiếp     10a3, 9 10a1, 6, 10, 12  
09 Bùi Thanh Dung     10a4, 12 10a3, 5, 7, 9, 13 ( con nhỏ)
 
                       
THÔNG TIN CÁ NHÂN
  Họ và Tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Năm vào ngành Nơi ở Ghi chú
1
 
 
2
 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
 
7
 
 
8
 
 
9
TrầnTrung Quân.
 
 
Sơn Thị Thuý Hằng.
 
Đinh Thi Mỹ Trang.
Đinh Sô Na.
 
Lê Chiêu Phước.
 
Bùi Thanh Dung
 
 
 
Nguyễn Thị Kiều
 
 
Ung Thanh Nhàn
 
 
Nguyễn Văn Tiếp
1968
 
 
30/12/83
 
 
22/6/83
 
29/10/86
 
1968
 
24/12/89
 
 
           
21/9/89
 
 
19/1/90
 
 
20/10/90
ĐHSP Sinh
 
ĐHSP Sinh
 
ĐHSP Sinh
ĐHSP Sinh
ĐHSP Sinh
ĐHSP Sinh-KTNN
 
ĐHSP Sinh-KTNN
ĐHSP Sinh-KTNN
ĐHSP Sinh-KTNN
1989
 
 
2007
 
 
2008
 
2008
 
1989
 
2011
 
 
 
2013
 
 
2013
 
 
2013
An Khương TTKS
Phú Tâm- Châu Thành
Kế Thành
 
An Định
 
An khương
TT Châu Thành
 
 
Tập thể
 
 
Tâp thể
 
 
Tập thể
0985433851
 
 
 
 
 
0955521605
 
097478489
 
0988507297
 
0988507297
 
 
 
01699723609
 
 
0974217006
 
 
0979458638
 
            2. Thuận lợi:
            - 100 % giáo viên có trình độ đạt chuẩn. Trong đó có một số giáo viên công tác lâu năm, có kinh nghiệm giảng dạy, cũng như có kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp.
            - Tất cả các giáo viên trong tổ đều tích cực trong công tác, tham gia học hỏi hoặc nghiên cứu để tích lũy thêm kiến thức, vận dụng vào việc giảng dạy để nâng cao chất lượng của học sinh.
            - Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, trao đổi, đóng góp ý kiến, giúp đở nhau trong công tác để cùng tiến bộ.
            - Có sự hổ trợ nhiệt tình của Lảnh Đạo trường (LĐT)về tinh thần cũng như về chuyên môn.
            3. Khó khăn:
            - Một số giáo viên có gia đình ở xa nên việc đi lại công tác cũng gặp ít khó khăn.
            - Một vài giáo viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, cũng như trong công tác chuyên môn.
            - Còn nhiều học sinh có học lực  yếu kém.
III. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
1.      Năm học 2014 – 2015 tổ phấn đấu đạt mục tiêu tổ lao động xuất sắc.
2.      Trong năm học 2014 – 2015 tổ phấn đấu có 05 giáo viên  đạt danh hiệu chiến sỉ thi đua cấp cơ sở, 01 giáo viên đạt danh hiệu chiến sỉ thi đua cấp tỉnh.
3.      Tỉ lệ môn Sinh thi tốt nghiệp lớp 12 đạt bằng với tỉ lệ tỉnh.
IV. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
            1. Về công tác chủ nhiệm:
                        a. Yêu cầu:
            - Đầu năm học Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) ổn định về nề nếp, phân công ban cán sự lớp, chia tổ học tập.
            - Sinh hoạt nội quy của nhà trường cho học sinh.
            - Nhắc nhở học sinh rèn luyện đạo đức tác phong và tích cực trong học tập.
            - GVCN lên kế hoạch cụ thể về hoạt động của lớp chủ nhiệm.
            - Hướng dẫn và phân công cụ thể công việc lao động do LĐT đề ra.
            - Hướng dẫn và kiểm tra đầy đủ việc học sinh tham gia ngoại khóa, do Đoàn trường hoặc do LĐT đề ra như: tham gia các buổi mít tin, thi tìm hiểu, cấm trại, giao lưu…
            - GVCN xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo từng tháng.
            - Họp phụ huynh học sinh (PHHS), GVCN thông báo cho PHHS biết được hoạt động của chủ nhiệm trong năm học và các khoản đóng góp của PHHS cho nhà trường ( theo hướng dẫn của LĐT ) cũng như kí các biên bản cam kết giữa GVCN với PHHS.
            - Chọn PHHS đại diện phụ huynh của lớp, giới thiệu vào ban chấp hành (BCH) hội PHHS.
            - Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường.
            - Cuối học kì I (HKI), học kì II (HKII) và cuối năm GVCN kịp thời tổng kết điểm các bộ môn, cũng như xếp loại về hạnh kiểm, báo cáo cho tổ chuyên môn và báo cáo cho phụ huynh, ghi thành tích biểu.
            - Sử lí, giáo dục hoặc khen thưởng học sinh phải kịp thời.
            * Đăng kí thi đua của lớp chủ nhiệm là lớp tiên tiến.
            * Chỉ tiêu thi đua:
                        - Tỉ lệ học sinh bỏ học: không quá 3,5%.
                        - Tỉ lệ học sinh lưu ban: không quá 5%.
                        - Xếp loại hạnh kiểm tốt từ 98% trở lên.
                        - Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.
                        b. Biện pháp thực hiện:
            - Giáo viên chủ nhiệm phải có kế hoạch cụ thể.
            - Theo dõi  từng đối tượng học sinh, áp dụng nhiều biện pháp giáo dục học sinh.
            - Động viên, giúp đở học sinh chậm tiến bộ, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
            - Thường xuyên quan hệ công tác giáo viên chủ nhiệm với Đoàn thanh niên, với LĐT để nắm bắt kiệp thời tình hình hoạt động của lớp. Để thay đổi phương pháp quản lí học sinh cho hợp lí.
            - Thông báo kịp thời đến phụ huynh học sinh, về tình hình học tập của học sinh và kết hợp với phụ huynh học sinh tìm ra giải pháp tốt để giáo dục học sinh.
            - Thường xuyên quan tâm động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh để học sinh tiến bộ.
1. Về công tác chuyên môn:
            a. Yêu cầu:
            - Tiếp tục thực hiện: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm ra đánh giá. ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh chưa đủ chuẩn để lên  lớp.
            - Vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
            - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
            - Phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
            - Tổ viên phải thực hiện đúng chuyên môn giảng dạy, cũng như lớp chủ nhiệm do LĐT phân công, không tự ý đổi lớp dạy.
            - Giáo viên bộ môn phải thực hiện các giờ dạy đúng theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức và giảm tải chương trình.
            - Giáo viên bộ môn phải ghi phiếu báo giảng đầy đủ, kịp thời vào sáng thứ ba hàng tuần.
            - Phiếu báo giảng phải ghi chính xác số thứ tự tiết dạy, tên bài dạy, phải đúng với phân phối chương trình và chính xác với sổ đầu bài.
            - Giáo viên bộ môn dạy trễ chương trình phải có kế hoạch dạy bù cụ thể để đủ chương trình.
            - Giáo viên bộ môn phải dạy đầy đủ các bài trong sách giáo khoa theo phân phối chương trình, không được cắt xén chương trình. Phải dạy đầy đủ các tiết ôn tập và thực hành, sử dụng đầy đủ các thiết bị dạy học đã có.
            - Mỗi bộ môn Sinh – Nông nghiệp phải thực hiện đầy đủ các tiết thực hành và sử dụng đầy đủ đồ dung dạy học.
            - Thực hiện các tiết dạy chéo buổi lớp 12 theo đúng sự thống nhất của tổ.
            - Chọn 05 giáo viên tham gia giáo viên dạy giỏi cấp trường ( chiến sĩ thi đua cấp cơ sở), trong đó có 1 giáo viên tham gia chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Một giáo viên thi giáo viên giỏi cấp tỉnh.
            - Tổ trưởng lên kế hoạch khảo sát môn Sinh để chọn học sinh giỏi ( đầu tháng 9).
            - Giáo viên nghỉ dạy phải có đơn xin phép và phải có sự chấp thuận của LĐT.
            - Ngày giờ công và thực hiện chuyên môn tính theo thang điểm thi đua của Công Đoàn.
            - Giáo viên bộ môn cần nắm vững đối tượng học sinh ở lớp mà mình trực tiếp giảng dạy, để thực hiện bài giảng và phương pháp giảng dạy cho phù hợp.
            - Giáo viên bộ môn phải lên lớp đúng giờ, kiên trì truyền thụ kiến thức đối với học sinh yếu kém. Khắc phục tình trạng đọc chép, chiếu chép.
            - Có tác phong sư phạm mẫu mực.
            - Giáo viên nữ phải đồng phục áo dài, giáo viên nam đồng phục áo sơ mi, quần tây, áo bỏ vào quần, mang giày hoặc dép quay hậu, đeo thẻ viên chức.
            - Đăng kí dự giờ hàng tháng, thao giảng theo học kì, thao giảng giáo viên giỏi.
            - Tăng cường nghiên cứu các tài liệu chuyên môn, trao đổi học tập giữa các thành viên trong tổ để nâng cao năng lực.
            * Chỉ tiêu thi đua:
            - 100% giáo viên trong tổ đạt lao đông giỏi.
            - Môn Sinh: tỉ lệ HS giỏi đạt từ 25% trở lên. HS khá đạt từ 35% trở lên.
- Môn Công nghệ: tỉ lệ HS giỏi đạt từ 25% trở lên. HS khá đạt từ 40% trở lên. Không có học sinh kém.
CHỈ TIÊU CỤ THỂ Ở CÁC LỚP.
-Môn Sinh:
Khối 10:
* lớp cơ bản( từ a7 đến a13). Mỗi lớp phải đạt:
Giỏi: từ 5 hs trở lên.
Khá: từ 17 hs trở lên.
* lớp nâng cao(từ a1 đến a7). Mổi lớp phải đạt:
Giỏi: từ 17 hs trở lên.
Khá: từ 17 hs trở lên.
* Riêng lớp chọn 10a2 hs giỏi phải đạt từ 30% trở lên.
Khối 11:
* lớp cơ bản (từ a6 đến a11). Mỗi lớp phải đạt:
Giỏi: từ 4 hs trở lên.
Khá: từ 13hs trở lên.
*lớp nâng cao(từ a1 đến a5) Mỗi lớp phải đạt:
Giỏi: từ 17 hs trở lên.
Khá: từ từ 17 hs trở lên.
* Riêng lớp chọn 11a2 hs giỏi  đạt từ 30% trở lên.
Khối 12:
* lớp cơ bản (từ a8 đến a16). Mỗi lớp phải đạt:
Giỏi: từ 4 hs trở lên.
Khá: từ 7 hs trở lên.
* lớp nâng cao(từ a1 đến a7).Mỗi lớp phải đạt:
Giỏi: từ 12 hs trở lên.
Khá: từ 11 hs trở lên.
- Môn công nghệ (nông nghiệp)
Khối 10:
            *lớp cơ bản(từ a7 đến a13).Mỗi lớp phải đạt:
Giỏi: từ 8 hs trở lên.
Khá: từ 17 hs trở lên.
*lớp nâng cao:(từ a1 đến a7).Mỗi lớp phải đạt:
Giỏi: từ 12 hs trở lên.
Khá: từ 17 hs trở lên.
Riêng lớp 10a2, tỉ lệ học sinh khá giỏi phải đạt từ 60% trở lên.
            b. Biện pháp thực hiện:
            - Kiểm tra chất lượng đầu tháng 9, lọc ra đối tượng học sinh yếu kém để kịp thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp đối tượng học sinh, cũng như việc bồi dưỡng học sinh giỏi.
            - Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự giờ, thao giảng của tổ viên.
            - Tổ trưởng lên kế hoạch hoạt động của tổ trong năm học, theo từng tháng, từng tuần.
            - Mỗi tháng họp tổ chuyên môn 2 lần vào lúc 13 giờ 20 phút ngày thứ ba các tuần chẵn của tháng.
            - Tổ trưởng nhắc nhỡ tổ viên dự giờ hàng tháng. Mỗi giáo viên đăng kí thao giảng mỗi học kì 1 tiết, một năm học phải có 2 tiết dạy bằng giáo  án điện tử.
            - Giáo viên đăng kí giáo viên dạy giỏi, chuẩn bị 2 tiết thao giảng và đăng kí đề tài cho Ban giám hiệu.
            - 2 tiết thao giảng phải được tổ dự giờ, đóng góp ý kiến và đánh giá. Giáo viên thao giảng phải nộp giáo án trước 1 tuần cho tổ duyệt.
            - Mỗi giáo viên dự giờ ít nhất 9 tiết/năm và dự thêm các tiết thao giảng giáo viên giỏi trong tổ.
            - Tổ trưởng dự giờ ít nhất 2 tiết/1gv/năm.
            - Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên. Mỗi học kì kiểm tra 1 lần ở tất cả các giáo viên.
            - Tổ trưởng phân công giáo viên ra đề thi. Mỗi giáo viên ra một đề thi theo ma trận.
            - Tổ trưởng đánh giá xếp loại giáo viên theo từng học kì, nộp về LĐT.
V. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
 
Tháng Nội dung công việc Người phụ trách Thời gian thực hiện
Tháng 8/2014. Sinh hoạt chủ điểm:
µ Chào mừng cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/09
 
- Khối 12: 
 + Ổn định tổ chức  lớp
     
 
 
+ Thực hiện chương trình tuần 1
 
+ Giáo viên được phân công chủ nhiệm lớp 12, ổn định lớp chuẩn bị cho việc dạy và học.
+ Giáo viên được phân công dạy lớp 12 chuẩn bị hồ sơ giảng  dạy, dạy các lớp 12 đã được LĐT phân công.
+ Dạy tăng tiết lớp 12 theo phân phối chương trình
 
+ Họp tổ lần 1.  
 
 
- Khối 10 và 11:     
+ Ổn định tổ chức  lớp
 
 
+ Thực hiện chương trình khối 10 và 11 tuần 1
+ Thống nhất phân phối chương trình năm học 2014-2015
- Kiểm tra chất lượng đầu năm khối 10, 11, 12
-Họp tổ lần 2.
 
 
-Đăng kí giáo viên dạy giỏi cấp trường + CSTĐCS ( đăng kí cho tổ )
 
 
 
 
 
- Chọn đội tuyển Casio và kế hoạch bồi dưỡng
 
- Kế hoạch phụ đạo HS yếu kém, ôn thi TN, ĐH ( theo kế hoạch của LĐT)
- Tập huấn các chuyên đề ( kế hoạch SGD)
 
 
 
 
 
 
- Giáo viên được phân công giảng dạy và GVCN lớp 12.
 
- Giáo viên được phân công giảng dạy lớp 12.
- Giáo viên được phân công chủ nhiệm lớp 12
 
- Giáo viên được phân công giảng dạy lớp 12.
 
- Giáo viên được phân công giảng dạy lớp 12
 - Cả tổ
 
 
 
- Giáo viên được phân công chủ nhiệm 10 và 11
- Cả tổ
 
-Cả tổ
 
 
-Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na, Sơn Thị Thuý Hằng, Ung Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Thị Kiều
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na
- Cả Tổ
 
 
- Giáo  viên được BGH phân công
 
 
 
 
 
-Từ 01/8/2014
 
 
 
 
-Từ 04/8/2014
 
 
-Từ 04/8/2014
 
 
 
-Từ 04/8/2014
 
 
 
- Từ tuần 2
 
 
- Tuần 2( 1g20 phút chiều thứ ba)
 
-Từ 11/8/2014
 
 
-Từ 11/8/2014
 
-Từ 01/8/2014
(  hạn chót 30/08/2014 )
- (  hạn chót 30/08/2014 )
 - Tuần 4( 1g20 phút chiều thứ ba)
 - (  hạn chót 30/08/2014 )
 
 
 
 
 
 
- Từ 11/8/2014
 
 
- Từ 01/9/2014
 
 
- Theo lịch của SGD
Tháng 9/2014. Sinh hoạt chủ điểm:
µ Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới
- Tiếp tục ổn định kiểm tra sỉ số lớp
- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với Đoàn thanh niên kiểm tra nề nếp của học sinh
- Thực hiện công tác do nhà trường phân công
- Dự khai giảng  năm học
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio
 
- Đăng kí và thi giải Toán và Olympic Tiếng Anh qua internet
-Thực hiện dự giờ, thao giảng tháng 9
-Dự hội nghị viên chức năm học 2013-2014
- K11 bắt đầu ôn thi nghề
 
- Sắp xếp lại  phòng học bộ môn thực hiện các tiết thực hành thí nghiệm môn Sinh- và Công nghệ
- Triển khai  tập huấn cho tổ về nội dung “ Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh…”;
 
 - Họp tổ chuyên môn lần 1 và 2 tháng 9
 
 
 
 
 
- GVCN
 
- GVCN và ĐTN
 
 
- Giáo viên được phân công
- Cả tổ
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na
- GVCN
 
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- GVCN cho học sinh đăng kí
- Cả tổ
 
 
 
 
- Trần Trung Quân, Sơn Thị Thuý Hằng
- Cả tổ
 
 
 
 
 
 
 
- Từ 01/9/2014
 
- Từ 01/9/2014
 
 
- Theo lịch của LĐT
- 05/9/2014
- Từ 01/9/2014
 
 
- Từ 08/9/2014
 
 
- Từ 01/9/2014
 
- Trong tháng 9
- từ ngày 09/9/2014;
- Từ 01/9/2014
 
 
 
 
- Cuối tháng 9
 
 
- Tuần 6 và tuần 8 ( 1g 20 phút chiều thứ ba)
Tháng 10/2014. Sinh hoạt chủ điểm:
µ Chào mừng ngày 20/10
- Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh và ổn định sỉ số lớp.
- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt đồng phục.
- Hoàn thành tốt tất cả các loại hồ sơ chủ nhiệm.
- Nhắc nhở học sinh đóng các khoản tiền cho nhà trường.
- Ổn định học sinh trong các giờ chào cờ.
- Thực hiện công tác lao động do nhà trường phân công.
- Thực hiện dự giờ và kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của từng giáo viên, theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.
- Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì, thao giảng giáo viên giỏi.
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio
 
- Tuyển chọn đội tuyển Olympic môn Sinh học
 
- Báo cáo chuyên đề theo kế họach của tổ;
- Họp mặt ngày phụ nữ VN 20-10, lồng ghép  nội dung “ Vì sự tiến bộ của phụ nữ…” và “ Bình đẳng giới…”
- Hội giảng GVG ngày26/10/2014 và các tiết họp tổ tuần 13( theo lịch )
 
 
 
 
-Họp tổ chuyên môn lần 1 và lần 2 tháng 10.
 
 
- Chuẩn bị thi đồ dùng  dạy học và dạy tích hợp theo kiến thức liên môn.
 
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Giáo viên chủ nhiệm.
- Giáo viên chủ nhiệm.
 
- Tổ trưởng chuyên môn.
 
 
 
- Cả tổ.
 
 
- Trần Trung  Quân. Đinh Sô Na.
- Trần Trung Quân, Ung Thanh Nhàn
- Đinh Sô Na
 
- Giáo viên nữ
 
 
 
 
- Đinh Sô Na, Sơn Thị Thuý Hằng, Ung Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Thị Kiều
- Cả tổ
 
 
 
- Cả tổ
 
 
- Từ 1/10 đến 30/10.
 
- Từ 1/10 đến 30/10.
- Từ 1/10 đến 30/10.
- Từ 1/10 đến 30/10.
 
- Từ 1/10 đến 30/10.
- Từ 1/10 đến 30/10.
 
- Từ 1/10 đến 30/10.
 
 
 
- Từ 1/10 đến 30/10.
 
- Từ 1/10 đến 30/10.
 
 
 
 
- Từ 1/10 đến 30/10.
- 19/10/2014
 
 
 
 
- Từ 26/10/2014
 
 
 
 
 
- Tuần 10 và tuần 12 ( 1g 20 phút chiều thứ ba)
- Từ 1/10 đến 30/10.
 
Tháng 11/2014. - Hoạt động chủ điểm:
µ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập của học sinh.
- Tiếp tục đăng kí dự giờ, thao giảng học kì, thao giảng giáo viên giỏi.
- Thực hiện phong trào dạy tốt học tốt để kỷ niệm ngày 20/11.
-Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của tổ.
-Chuẩn bị đề tài thi đồ dùng dạy học.
-Chuẩn bị hội thao cấp trường.
 
 
 
 
 
- Thống nhất nội dung ôn tập học kì I môn sinh khối 12.
 
 
-  Ra đề thi học kì I môn sinh khối 12(mỗi giáo viên ra một đề, thời gian 60 phút, 40 câu trắc nghiệm gồm 1 phần chung ).
- Chuẩn bị cho thanh tra toàn diện 15 giáo viên.
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio.
 
- Kiểm tra hồ sơ giảng dạy và dự giờ giáo viên trong tổ
- Họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014.
- Chuẩn bị coi thi, chấm thi học kì I khối 12.
- Họp tổ 2 lần trong tháng 11
 
 
 
 
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
-Cả tổ
 
 
Trần Trung Quân.
-Cả tổ.
 
Trần Trung Quân, Ung Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tiếp. Đinh Sô Na, Nguyễn Thị Kiều
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na, Lê Chiêu Phước, Đinh thị Mỹ Trang
- Trần Trung  Quân, Đinh Sô Na, Lê Chiêu Phước, Đinh thị Mỹ Trang
- Cả tổ
 
- TrầnTrung Quân, Đinh Sô Na.
- Tổ trưởng
 
- Cả tổ
 
-Cả tổ
 
-Cả tổ.
 
 
 
 
 
- Từ 1/11 đến 30/11
- Từ 1/11 đến 30/11
 
- Từ 1/11 đến 30/11
 
- Từ 1/11 đến 30/11
- Hạn chót 02/11/2014
- Từ 1/11 đến 30/11
 
 
 
 
 
- Từ 1/11 đến 30/11
 
 
 
- Hạn chót  nộp về tổ trưởng 13/11/2014
 
 
- Từ 1/11 đến 30/11
- Từ 1/11 đến 30/11
 
- Từ 1/11 đến 30/11
- Theo kế hoạch LĐT
-  Từ 25 đến 28/11
- Tuần 14 và tuần 16 ( 1g 20 phút chiều thứ ba)
Tháng 12/2014. - Hoạt động chủ điểm:
µChào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio   
 
-  Tiếp tục dự giờ, thao giảng;
- Duyệt kết quả K12
 
 
- Báo cáo  chuyên đề lần 2
 
- Chuẩn bị kiểm tra HĐSP của 10 giáo viên
- Thống nhất nội dung ôn tập thi học kì I khối 10 và 11
- Ra đề thi học kì I khối 10,11 (mỗi giáo viên ra 1 đề, )
 
- Coi, chấm thi lên điểm đúng quy định
 
- Kiểm tra HKI K11&10 vào
 
 
 
 
 
- Duyệt kết quả K11& 10 
 
-Họp tổ 2 lần trong tháng 12.
 
 
- Kết thúc HKI
 
 
 
- Cả tổ
 
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na
- Cả tổ.
 
- GVCN khối 12
 
 
- Ung Thanh Nhàn
- Cả tổ
 
-Cả tổ
 
 
-Cả tổ.
 
 
 
-Cả tổ
 
 
-Cả tổ
 
 
 
 
 
 
- GVCN
 
- Cả tổ
 
 
 
- Cả tổ
 
 
 
- Từ 1/12 đến 30/12
Từ 1/12 đến 30/12
 
- Từ 1/12 đến 30/12
-  Thứ Hai ngày 10/12/2014
-  Từ 1/12 đến 30/12
- Từ 1/12 đến 3/12
- Từ 1/12 đến 3/12
 
- Hạn chót nộp về cho tổ trưởng 25/11/2014
- Theo quy định của LĐT
 
- Tuần 18_K11&10 (nhằm tuần 19_K12) từ 09/12/2014 đến 17/12/2014
-  ngày 24/12/2014
- Tuần 17 và tuần 20 ( 1g 20 phút chiều thứ ba)
- 27/12/2014
Tháng 01/2015. - Hoạt động chủ điểm:
µ Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên 09/01
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển Casio 
 
-  Tiếp tục dự giờ, thao giảng;
- Chuẩn bị kiểm tra HĐSP của 10 giáo viên;
- Tiếp tục ổn định nề nếp, trực tự học sinh
-Họp tổ chuyên môn 2 lần trong tháng 1.
 
 
 
 
- Cả tổ.
 
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na
- Cả tổ
 
-Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
 
- Từ 01 /1 đến 30/1
-  thi   vào ngày 25/1/2015;
- Từ 01 /1 đến 30/1
- Từ 01 /1 đến 30/1
- Từ 01 /1 đến 30/1
- Tuần 22 và tuần 24 ( 1g 20 phút chiều thứ ba)
Tháng 02/2015. - Sinh hoạt chủ điểm:
µ Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN.
-  Duy trì nề nếp dạy và học
 
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
- Tiếp tục thao giảng , dự giờ;
- Chuẩn bị cho học sinh thi thực hành thí nghiệm
- Chuẩn bị kiểm Tra HĐSP 5 giáo viên
- Nộp bài thi “ Vận dung kiến thức liên môn ….”  Của GV và HS
- Nghỉ tết Nguyên đán
 
 
 
 
 
- Kiểm tra hồ sơ tất cả các giáo viên trong tổ.
-Họp tổ chuyên 2 lần trong tháng 2
 
 
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ
 
 
- Cả tổ
 
 
 
 
 
- Tổ trưởng
 
- Cả tổ
 
 
 
-Từ 1/2 đến 30/2
-Từ 1/2 đến 30/2
-Từ 1/2 đến 30/2
-Từ 1/2 đến 30/2
-Từ 1/2 đến 30/2
- Hạn chót vào ngày 02/2/2015
- Từ 15/2/2015 đến 01/3/2015 (nhằm ngày 27 Chạp đến hết ngày 11-Giêng) ;
-Từ 1/2 đến 30/2
- Tuần 26 và tuần 28 ( 1g 20 phút chiều thứ ba)
Tháng 03/2015. - Sinh hoạt chủ điểm:
µ Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
- Duy trì nề nếp dạy và  học
 
- Các khối lớp tiếp tục thực hiện chương trình;
-  Coi thi Nghề PT 
 
 
- Họp mặt  08/3/2015
 
 
- Thống nhất nội dung ôn tập khối 12
 
 
 
 
- Thống nhất ra đề thi HKII khối 12
 
 
 
 
- Hạn chót nộp file đề thi HKII khối 12 về tổ trưởng
 
 
 
 
- Kiểm tra HKII Khối 12
 
 
 
 
 
- Kết thúc chương trình K12
 
 
 
 
 
- Lên kế hoạch ôn thi TN-ĐH
- Tổ chức cho học sinh thi thực hành thí nghiệm
-Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.
-Họp tổ chuyên môn 2 lần trong tháng.
 
 
 
 
 
- Cả tổ
 
-Cả tổ.
 
- Cả tổ
 
 
-Cả tổ.
 
 
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na, Đinh Mỹ Trang, Lê Chiêu Phước, Sơn Thị Thuý Hằng
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na, Đinh Mỹ Trang, Lê Chiêu Phước, Sơn Thị Thuý Hằng
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na, Đinh Mỹ Trang, Lê Chiêu Phước, Sơn Thị Thuý Hằng
- Cả tổ
 
 
 
 
 
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na, Đinh Mỹ Trang, Lê Chiêu Phước, Sơn Thị Thuý Hằng
- Tổ trưởng
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
- Cả tổ
 
 
 
 
- Từ 1 đến 30/3
 
-Từ 1 đến 30/3
 
- 01/3/2015 (  LĐT phân công)
- Theo kế hoạch của Công Đoàn
-Từ 1 đến 30/3
 
 
 
 
 
-Từ 1 đến 30/3
 
 
 
 
 
- Ngày 19/3
 
 
 
 
 
- Tuần 33_K12 từ 31/3 đến 3/4/2015 ( Phân công LĐT)
 
- Từ 30/3
 
 
 
 
 
- Từ 30/3
 
- Từ 15/3
 
- Kế hoạch ĐTN
- Tuần 28 và tuần 30 ( 1g 20 phút chiều thứ ba)
Tháng 04/2015. - Sinh hoạt chủ điểm:
µ   Mừng đất nước thống nhất 30/04- Quốc tế LĐ 01-05
- Duy trì nề nếp dạy - học
 
- Các khối lớp 11& 10  tiếp tục thực hiện chương trình;
- Duyệt kết quả K12
 
 
-  Ôn thi TN-ĐH khối 12
 
 
 
 
 
- Họp CMHS K12  - T/C thi thử cho HS 12
- Thống nhất nội dung ôn tập và ra đề thi HKII khối 10 và 11
- Coi thi HKII khối 10,11.
 
 
- Nộp file đề thi HKII K11&10 về tổ trưởng
-Họp tổ chuyên môn 2 lần trong tháng.
 
 
 
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ.
 
-GVCN khối 12
 
 
- Trần Trung Quân, Đinh Sô Na, Đinh Mỹ Trang, Lê Chiêu Phước, Sơn Thị Thuý Hằng
- GVCN khối 12
 
- Cả tổ
 
 
- Cả tổ.
 
 
- Cả tổ.
 
- Cả tổ
 
 
 
 
-Từ 1 đến 30/4
 
-Từ 1 đến 30/4
 
 -Thứ Hai ngày 09/4
 
- Từ 1/4
 
 
 
 
 
- Lịch SGD
 
- Từ 1/4
 
 
- Tuần 35 từ 14 đến 22/4
 
Ngày30/3/2015
 
- Tuần 30 và tuần 32 ( 1g 20 phút chiều thứ ba)
Tháng 05/2015. - Sinh hoạt chủ điểm:
Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác”.
 
- Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học.
-Duyệt kết quả khối 10,11.
 
-Tổng kết năm học. Làm lễ tri ân ch học sinh lớp 12
-Họp PHHS khối 10,11.
 
-Họp hội đồng.
 
 
 
 
 
-Cả tổ.
 
-GVCN khối 10,11.
- Cả tổ.
 
- GVCN khối 10,11.
-Cả tổ.
 
 
 
 
- Từ 1 đến 30/5
 
- 05/5
 
- 15/5
 
- 17/5
 
- 26/5
Tháng 06/2015.
 
 
- Giáo viên chuẩn bị tham gia coi thi tốt nghiệp THPT.
- Phân công giáo viên ôn thi lại.
- Theo phân công SGD.
- Tổ trưởng.
- 02,03,04/6
 
- Kế hoạch LĐT
Tháng 7&8/2015. - Coi thi lại.
- Chấm thi lại.
- Học bồi dưỡng chính trị hè.
- Giáo viên được phân công.
- Cả tổ.
- Theo kế hoạch LĐT
-  Theo kế hoạch của Huyện Ủy.


VI. NHỮNG ĐỀ XUẤT:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
PHÊ DUYỆT                                                                       Tổ trưởng
( BGH kí tên và đóng dấu )                                                                 ( kí tên )          
 
 
                                                                                               
               Trần Trung Quân.
 
 
 
 
 
 
 
CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN MÔN
  1. Đinh Sô Na.
  2. Sơn Thị Thúy Hằng.
  3. Đinh Thị Mỹ Trang.
  4. Bùi Thanh Dung.
  5. Lê Chiêu Phước.
  6. Nguyễn Thị Kiều.
  7. Nguyễn Văn Tiếp.
  8. Ung Thanh Nhàn.
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT