Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2014- 2015
TỔ NGỮ VĂN
 
- Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014- 2015 của Bộ GD- ĐT, của Sở GD- ĐT tỉnh Sóc trăng.
            - Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2014- 2015 của trường THPT Kế sách.
            - Căn cứ vào Kế hoạch chuyên môn năm học 2014- 2015 của trường THPT Kế sách.
            - Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ, tổ Ngữ văn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2014- 2015, cụ thể như sau:
 
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG,  CỦA TỔ
1.   ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG
a.      V đội ngũ cán b giáo viên
            Tổng cộng 106, trong đó :
- BGH: 4, 2 đại học, 2 thạc sĩ;
      `      - Giáo viên: 96, trong đó: 7 thạc sĩ,  90 trình độ đại học.
           - CNV: 6, 1 đại học, trung cấp 3, THPT: 2
            b. Học sinh
Quy mô lớp: Tổng số có 1424 học sinh, chia ra
+ Khối 12: 16 Lớp, với 522 học sinh.
+ Khối 11: 11 lớp: 396 học sinh.
         + Khối 10: 13 lớp, 506 học sinh.
2.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:
     Tổng số giáo viên: 14 (Nam: 2 ; Nữ: 12)
     Trình độ chuyên môn: 13 Đại học - 1Thạc sĩ
     Trong đó: 1 Tổ trưởng; 1 Tổ phó; 1 Thủ quỹ.
a. Thuận lợi:
- Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, phụ trách giảng dạy đúng chuyên môn. Phong trào thi giáo viên giỏi được duy trì nhiều năm, có nhiều giáo viên đạt Giáo viên Giỏi.
-  Có tinh thần tự học, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin dể nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
-  Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
-  Các giáo viên của tổ nhiệt tình trong công tác, có nhiều sáng tạo trong công việc.
b. Khó khăn:
-Một số giáo viên (GV) còn hạn chế về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình neo đơn, đường đến trường xa xôi, con nhỏ.
- Năng lực chuyên môn chưa đồng bộ, một số giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục học sinh, xử lý chưa kịp thời các tình huống sư phạm.
                        - Đồ dùng phục vụ dạy học (tranh ảnh, băng đĩa) đã cũ, một số đã hư hỏng không sử dùng được, số sử dụng được không được cấp mới nên lỗi thời rất khó cho việc giảng dạy của giáo viên.
                        - Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chưa được đồng bộ, hiệu quả chưa cao.
            - Mặt bằng kiến thức của học sinh (HS) không đều trên từng đơn vị lớp, đa số còn yếu, gây khó khăn cho việc giảng dạy, học tập theo phương pháp mới.
II. NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRỌNG TÂM:
        1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
        2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý trong nhà trường. chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
        3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
        4. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.
        5. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường; Bồi dưỡng năng lực giáo viên trong đó chú trọng công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; Bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học.
        6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán, chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; giáo dục toàn diện cho học sinh.
             7. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 của Bộ GDĐT về việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp THPT, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu môn học.
            8. Tăng cường các biện pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỉ lệ học sinh khá, giỏi.
       
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1.      Công tác tư tưởng, chính trị:
Nhiêm vụ cụ thể:
-  Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
-  Phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
Chỉ tiêu:
            - 100% giáo viên trong tổ luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
            - 100% giáo viên của tổ tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè.
            - 100% giáo viên của tổ thực hiện tốt cuộc vận động hai không với bốn nội dung. Thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
            - 100% giáo viên trong tổ có phẩm chất đạo đức tốt.
Biện pháp thực hiện:
            - Luôn xây dựng được tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
            - Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra và luôn quan tâm, động viên tinh thần của các thành viên trong tổ.
            2. Hoạt động dạy- học:
Nhiêm vụ cụ thể:
Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn (hồ sơ, giáo án), bảo đảm dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành; thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BGH.
            - Thực hiện kế hoạch 37 tuần học (HKI: 19 tuần, HKII: 18 tuần)
            -  Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập: muộn nhất là ngày 17/5/2014
            - Nội dung dạy chủ đề tự chọn: bám sát (ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, khắc sâu kiến thức và kỹ năng).
 - Đối với các lớp từ A1 – A6, 12A 7: Trên cơ sở kiến thức nền của chương trình Ngữ văn, GV phải giúp HS vừa mở rộng vừa đào sâu kiến thức và có  kỹ năng vận dụng tốt để HS tham gia thi HSG và thi ĐH.
            - Đối với các lớp khác : Bám sát chương trình, giúp HS nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất trong sách SGK, rèn luyện kỹ năng làm bài, bảo đảm cho HS đạt kết quả tốt trong kiểm tra, thi cử, phụ đạo học sinh yếu.
Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên giảng dạy đúng theo phân phối chương trình không cắt xén chương trình.
            -  100% giáo viên soạn giáo án trên máy tính, có bổ sung cập nhật mới.
            - Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: 100% trong năm học.
- Thao giảng: 2 tiết / năm. Giáo viên đăng ký thi giáo viên Giỏi: 2 tiết / học kỳ (không tính thao giảng định kỳ).
            - Dự giờ: 9 tiết / năm (không kể dự giờ giáo viên giỏi).
            - Tổ trưởng, tổ phó dự ít nhất mỗi giáo viên trong tổ 2 tiết / năm.
            - Thực hiện việc báo cáo chuyên đề: 1 chuyên đề / năm học.
            - Giáo viên có hồ sơ dạy học đúng quy định:
 +  Giáo án: Giáo án chuyên môn (bài viết có mục đích kiểm tra, ma trận đề, đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm, kết quả và nhận xét cụ thể ); giáo án HĐHN (nếu có chủ nhiệm).
+  Sổ báo giảng ghi đầy đủ vào thứ hai hàng tuần.
+ Sổ họp chuyên môn: có ghi rõ nội dung họp tổ chuyên môn.
+ Sổ dự giờ:  có nhận xét, rút kinh nghiệm, có thể đánh giá theo thang điểm.
+  Sổ điểm cá nhân: ghi đúng theo thông tư 58 và sửa điểm đúng theo quy định.
+  Sổ chủ nhiệm (nếu có): ghi đầy đủ các nội dung.
Biện pháp thực hiện:
-  Các nhóm thống nhất xây dựng phân phối chương trình;Thực hiện chương trình: theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình dạy học của Bộ và Sở, thực hiện đúng sự giảm tải của BGD.
-  Giáo án: đúng Chuẩn kiến thức môn học, đúng PPCT.
- Có kế hoạch dạy học theo tuần (Sổ báo giảng).
Thao giảng, dự giờ đúng quy định. Sổ dự giờ phải có nhận xét, rút kinh nghiệm đầy đủ. Cuối năm nộp Sổ dự giờ về Văn phòng.
            - Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình thông qua Sổ báo giảng kết hợp với Sổ đầu bài.
            - Động viên giáo viên trong tổ đăng ký thi Giáo viên giỏi cấp trường. 
            - Họp tổ 2 tuần / lần, đánh giá, rút kinh nghiệm các công việc đã thực hiện xong, định hướng và có kế hoạch cho công việc sắp tới.
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên; Hồ sơ dạy học.
- Phân công giáo viên báo cáo chuyên đề.
            - Tổ trưởng lên kế hoạch hoạt động tổ phổ biến đến từng thành viên; đôn đốc, nhắc nhỡ và động viên tinh thần của các thành viên.
            - Tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ vào cuối tháng, định hướng công việc của tổ trong tháng tới về BGH hàng tháng.
            *Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi:
         - Giáo viên sơ tuyển để chọn những học sinh có năng khiếu (lớp 10), hướng dẫn tài liệu tham khảo, định hướng, mở rộng và nâng cao kiến thức qua các tiết bồi dưỡng, đưa cho HS những nội dung và bài tập nâng cao để HS về làm thêm ở nhà sau đó chấm chữa cho học sinh.
        - Đến năm HS lớp 11 chọn lọc lại đội tuyển, bồi dưỡng HSG.
        - Tiến hành bồi dưỡng HSG từ tháng 8.
            *Kế hoạch phụ đạo học sinh yều:
        - Ngay từ đầu năm, giáo viên phân loại được HS yếu. Từ đó có kế hoạch cụ thể phụ đạo đối với HS yếu kém, củng cố kiến thức cho các em (theo yêu cầu HS).
        - Hướng dẫn chi tiết cho các em biết cách học ở lớp và ở nhà.
        - Mỗi lớp giáo viên chủ nhiệm phải phân công học sinh khá giỏi kèm các học sinh yếu, kém, thành lập các nhóm, đôi bạn cùng tiến v.v…
        *Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp:
        - Phân loại HS (G, K, TB, Yếu và kém) ngay từ đầu năm để có kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng đối tượng HS.
        - Nhà trường có kế hoạch tăng tiết và học chéo buổi cho khối 12 ở 8 môn học có thể thi TN: Ngữ văn (2tiết/ tuần: 1 tiết liên tục chương trình, 1 tiết luyện tập hoặc ôn tập)
        - Kết thúc chương trình tất cả các môn và kiểm tra HKII  vào tháng ba. Tháng tư và tháng năm tập trung ôn thi TN theo 6 môn thi do BGD qui định;
       - Tổ chức thi thử tốt nghiệp vào tháng 4 theo kế hoạch của SGD.
        *Kế hoạch ôn thi Cao đẳng-Đại học:
        - Tập trung HS theo yêu cầu. 
        - Nội dung kiến thức ôn thi chủ yếu là củng cố, khắc sâu và nâng cao các dạng bài  khó tiếp cận đề thi CĐ - ĐH.
            3. Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học của tổ chuyên môn:
Nhiêm vụ cụ thể:
             -Hoạt động dạy học theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm.
-  Thao giảng, dự giờ (từng bước đổi mới theo nghiên cứu bài học).
- Tăng cường ứng dụng CNTT và sử dụng dụng cụ trực quan trong tiết dạy.
            Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên, tập trung nghiên cứu cải tiến PPDH phù hợp với từng đối tượng HS.
            - 100% giáo viên tham gia dự giờ, thao giảng rút kinh nghiệm nhằm tìm ra PPDH phù hợp cho từng bài.
            - Mỗi giáo viên dạy ít nhất 2 tiết/ năm học có ứng dụng CNTT.
            - Có kế hoạch và phân công thành viên trong tổ làm Đồ dùng dạy học và thiết kế bài giảng điện tử Elearning.
Biện pháp thực hiện:
            - Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, thi giáo viên dạy giỏi, thi thiết kế bài giảng điện tử E-learning.
            - Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường theo hướng trao đổi thảo luận các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy.
            - Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng phân hoá theo năng lực của học sinh. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng khoa học, xắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng.
            - Khi giảng dạy giáo viên chủ động tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm, rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự học, phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh.
- Tổ thường xuyên dự giờ để nhận xét, góp ý, trao đổi với giáo viên nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời những hạn chế.
            - Mỗi  giáo viên tích cực nghiên cứu đặc điểm tình hình trường, lớp. Từ đó đề ra PPDH phù hợp.
            - Các thành viên trong tổ nghiên cứu và hỗ trợ nhau trong thiết kế đồ dùng dạy học và xây dựng bài giảng điện tử.
            4. Hoạt động đổi mới kiểm tra- đánh giá
Nhiêm vụ cụ thể:
-  Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi gợi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã được học, hạn chế học sinh ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.
-  Tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ.
Chỉ tiêu:
-100% giáo viên ra đề kiểm tra có ma trận, biểu điểm, đáp án đầy đủ.
-100% giáo viên thực hiện đủ số lần kiểm tra, kiểm tra đúng quy định.
Biện pháp thực hiện
            - Tiếp tục đổi mới KTĐG bằng cách nêu vấn đề “mở”, đòi hỏi học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã học để trình bày chính kiến của bản thân,  sử dụng sơ đồ tư duy, … .
-  Tổ chức đủ số lần kiểm tra, thực hiện các cột điểm kiểm tra đúng quy định, đảm bảo tính khách quan, trung thực.
            - Thời gian kiểm tra theo PPCT.
- Đề kiểm tra phải có ma trận đề, biểu điểm, đáp án và có nhận xét kết quả làm bài của học sinh.
            - Đề kiểm tra phải đúng chuẩn kiến thức, kỷ năng, phù hợp với đối tượng học sinh.
            - Chấm chữa bài kịp thời, khi chấm chữa bài cần có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Thực hiện hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra theo Tập huấn kiểm tra đánh giá, chú ý bồi dưỡng kỷ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài kiểm tra bằng hình thức tự luận theo chuẩn kiến thức kỷ năng của chương trình giáo dục phổ thông.
            - Đối với đề kiểm tra học kỳ, mỗi giáo viên soạn 1 đề kiểm tra kèm theo ma trận đề, đáp án nộp về tổ trưởng,  phải được tổ chuyên môn nhận xét, đánh giá trước khi nộp về BGH.
            - Tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ kiểm tra việc thực hiện.
            5. Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Nhiêm vụ cụ thể:
-  Giáo viên phải tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.
-  Tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức khi có yêu cầu.
-  Thao giảng, dự giờ trao đổi nghiệp vụ chuyên môn.
            Chỉ tiêu:
            - Tất cả các thành viên trong tổ đều phải tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân.
            - Tất cả các thành viên đều phải tham gia đầy đủ các khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức khi có yêu cầu.
            - Mỗi giáo viên phải thao giảng, dự giờ đủ số tiết quy định của nhà trường và tổ chuyên môn.
            Biện pháp thực hiện:
            - Đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra việc dự giờ thăm lớp, việc đăng ký thao giảng để đánh giá tay nghề của giáo viên.
            - Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp. sau mỗi tiết dự giờ cần rút kinh nghiệm trực tiếp, cụ thể chi tiết về nội dung và phương pháp.
            - Học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong từng bài giảng, trong kiểm tra, đánh giá. Sau tiết dự giờ cần đưa ra những khó khăn vướng mắc thực tế trên lớp để cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ.
            - Trong từng bài dạy cần nắm vững các mục tiêu cần đạt, nội dung chuẩn kiến thức, kỷ năng do Bộ quy định, vận dụng linh hoạt vào bài dạy nhằm nâng cao chất lương dạy và học.
            6. Thực hiện các hoạt động khác
Nhiêm vụ, chỉ tiêu:
            - Thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.
            - GVCN được phân công thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) và hoạt động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN) lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
            - Lồng ghép thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: Sử dụng di sản văn hóa trong dạy học, tiếp tục chọn lọc nội dung trong tài liệu “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng”, tài liệu “Di tích văn hóa - lịch sử tỉnh Sóc Trăng”, tài liệu địa phương môn Ngữ văn.
            - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, đưa dân ca vào trong trường học theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tuyên truyền, giáo dục “Phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước” và “ Bình đẳng giới”.
            - Tham gia các phong trào, sinh hoạt ngoại khóa do Trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức.
            - 100% giáo viên tham gia sinh hoạt ngoại khóa.
Biện pháp thực hiện:
            - Đôn đốc, nhắc nhỡ, động viên cùng nhau thực hiện.
            - Nêu gương điển hình, kiểm diện các buổi sinh hoạt.
 IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
1.Đối với học sinh:
Chất lượng giảng dạy:
  + Xếp loại giỏi 3% trở lên
  + Xếp loại khá 27% trở lên
            + Xếp loại yếu, kém không quá 30%
2.Đối với giáo viên :  80% đạt Lao động tiên tiến.
   4 giáo viên đạt giỏi.
V.  KẾ HOẠCH CỤ THỂ :
Tháng- chủ đề Thời gian - Nội dung công việc
  Tháng 8:  Chào mừng  năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.
 
1. Hoạt động dạy và học:
- Lớp 12 tựu trường ngày 01/08/2014, nhập học chính thức ngày 04/08/2014, Tuần 1.
-Lớp 10 và lớp 11 tựu trường ngày 11/08/2014, nhập học chính thức ngày 11/08/2014.
- Phân công chuyên môn và giảng dạy theo thời khóa biểu.
-Khối 12 Học chéo buổi (buổi chiều-tuần 2), tăng 1 tiết theo PPCT, 1 tiết ôn tập .
-Kiểm Tra chất lượng đầu năm khối 12.
-Lập đội tuyển học sinh giỏi. Viết kế hoạch, chọn và bồi dưỡng học sinh (Cô Ngọc).
           - Xây dựng PPCT bộ môn, theo tinh thần giảm tải (công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 1 tháng 9 năm 2011của Bộ Giáo dục và Đào tạo), có kí duyệt của HT.
          - Đăng kí danh sách thi GVG vòng Trường và vòng Tỉnh.
          - Đăng kí ôn thi Đại học : Cô Ngọc, .
          - TT + GV tập huấn Đổi mới kiểm tra, đánh giá….(ngày 25-26/8/2014).
          - Tập huấn phần mềm nhập điểm (ngày 14/8/2014).
          - Nhận Sổ báo giảng.
          - Kiểm tra, thống kê thiết bị đồ dùng dạy học.
          - Đăng kí thi Đồ dùng dạy học, Bài giảng điện tử.
          - Đăng kí kiểm tra giáo án định kì – thao giảng.
          - Tổ xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn.
        2. Hoạt động khác:
- Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt nội qui, ổn định danh sách lớp cùng với Đoàn thanh niên kiểm tra việc thực hiện nề nếp học sinh.
-Họp Phụ huynh khối 12 ngày 16/8/2014.
- Chuẩn bị khai giảng năm học ngày 5/9/2014.
- Tuyên truyền biển đảo.
- Họp tổ chuyên môn: lần 1 ngày 14 tháng 8 năm 2014; lần 2 ngày 28 tháng 8 năm 2014.
 
Tháng 9 : Chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chào mừng năm học mới        1.Các hoạt động dạy và học:
          - Ổn định nề nếp giảng dạy.
          - Tiếp tục giảng dạy theo phân phối chương trình.
- Dạy chéo buổi khối 12: 1 tiết/lớp/tuần.
          - Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp
          - Lên kế hoạch hoạt động của tổ.
     - Giáo viên đăng kí giáo viên giỏi (cấp Trường, cấp Tỉnh);               Đăng kí đề tải sang kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.
          - Ôn thi HS giỏi; Thi học sinh giỏi cấp tỉnh, ngày 20-21/09/2014.
      - Kiểm tra định kì 2 giáo viên: Cô Ngân, Cô Ý.
-Thao giảng: Cô Ngân, Cô Ý.
-Tổ thống kê chất lượng đầu năm của học sinh.
- Thảo luận “Phương hướng nhiệm vụ năm học”, “Quy chế thi đua khen thưởng”.
- TT tập huấn “Đổi mới kiểm tra, đánh giá”  cho giáo viên trong tổ (họp tổ lần 2).
- Tìm hiểu cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn (đối với học sinh), kiến thức tích hợp (đối với giáo viên).
-Báo cáo chất lượng đầu năm; Đăng kí chất lượng giảng dạy của Tổ.
- Viết bài đăng lên trang web Trường.
- Dự chuyên đề của các Tổ chuyên môn khác.
- Hoàn thành Kế hoạch hoạt động của Tổ.
        2. Các hoạt động khác :
-Nghỉ lễ 2/9 ; Khai giảng năm học (5/9/2014).
- Tuyên truyền về biển đảo.
- Hội nghị viên chức ngày 24/09/2014 lúc 7 giờ 30.
- Đoàn Thanh niên ổn định tổ chức cùng với giáo viên chủ nhiệm duy trì nề nếp kỷ luật trật tự, hưởng ứng tháng an toàn giao thông.
- Họp PHHS (khối 10,11), ngày 15/09/2013.
- Ổn định danh sách lớp, làm bảng điểm cá nhân.
- Phòng nghe nhìn bắt đầu hoạt động.
- Chủ nhiệm: nhập lí lịch học sinh vào máy.
- Họp tổ lần 1 ngày 11/9/2014
              lần 2 ngày 25/9/2014
Tháng 10 : Chào mừng ngày 20/10 1.      Hoạt động dạy và học:
- Tiếp tục giảng dạy theo phân phối chương trình.
- Dạy chéo buổi khối 12: 1 tiết/lớp/tuần, (hết tuần 11, sau đó nghỉ 7 tuần).
- Kiểm tra định kì 2 giáo viên: Cô Xuyên, Cô Hồng Đào .
- Thi vận dụng kiến thức tích hợp: Cô Trinh.
 - Thao giảng: Cô Xuyên, Cô Hồng Đào.
- Thao giảng giáo viên giỏi: Cô Ngọc, Cô Bích Đào, Cô Hồng Đào, Cô Ngân, Thầy Thái.
          - Đăng kí bồi dưỡng học sinh dự thi Olympic 30/4.
          - Thi đồ dùng dạy học (Thầy Nghĩa), Bài giảng điện tử (Cô Bích Đào, Cô Ngọc).
         - Thi Giáo viên giỏi vòng Trường (thực hành đợt 1).
        2. Các hoạt động giáo dục khác :
- Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện nội quy nhà trường của học sinh.
- Chủ nhiệm hoàn tất sổ chủ nhiệm lớp và các loại hồ sơ của lớp.
- Họp mặt 20/10/2014, lồng ghép  nội dung “ Vì sự tiến bộ của phụ nữ…” và “ Bình đẳng giới…”.
- Đại hội Đoàn trường vào ngày 29/9/2014.
- Họp tổ lần 1 ngày 9/10/2014
- Họp tổ lần 2 ngày 24/10/2014
 
Tháng 11 :
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
 
1. Hoạt động dạy và học:
- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo thời khóa biểu.
- Dự Sinh hoạt chuyên đề …
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của tổ, báo cáo về BGH.
- Thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ I, hình thức ra đề, chuẩn bị ra đề kiểm tra học kỳ I nộp về tổ ngày 10/11/2014 (khối 12), nộp về BGH ngày  …/11/2014.
 - Kiểm tra học kỳ I Khối 12 vào tuần lễ thứ 17 (bắt đầu ngày 25-28/11/2014)
- Thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ I, chuẩn bị ra đề kiểm tra học kỳ I nộp về tổ ngày 25/11/2014 (khối 10,11), nộp về BGH ngày 29/11/2014.
         - Kiểm tra định kì 2 giáo viên: Cô Hương, Thầy Nghĩa.
- Thao giảng: Cô Hương, Thầy Nghĩa.
- Thi ĐDDH-BGĐT nộp về BGH ngày 02/11/2014 và chấm vào  …/11/2014.
        2. Các hoạt động giáo dục khác :
- Đoàn thanh niên chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam .
- Đại hội TDTT ngành Giáo dục lần 6.        
- Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam vào ngày 20/11/2013 lúc 7 giờ 30.
- Họp tổ lần 1 ngày 6/11/2014
- Họp tổ lần 2 ngày 20/11/2014
 
Tháng 12 : Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12. 1. Hoạt động dạy và học :
- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo kế hoạch.
- Dạy thêm buổi chiều khối 12: 1 tiết/lớp/tuần  (tuần 18)
- Dự sinh hoạt chuyên đề …
          - Tổ chức ôn tập theo PPCT, theo nội dung đã thống nhất.
          - Thao giảng: Cô Phấn, cô Ngọc, …
          - Thi lí thuyết giáo viên giỏi vòng Trường ngày 7/12/2014
- Kiểm tra học kỳ I vào tuần lễ thứ 18 (bắt đầu ngày 9-17/12/2012), Khối 11,10.
- Thi giáo viên giỏi vòng Tỉnh ngày 14/12/2013
- Duyệt kết quả học kỳ I.
+Khối 12: ngày10/12/2014.
+Khối 11,10: ngày 24/12/2014.
       2. Các hoạt động giáo dục khác :
- Mít tinh kỷ niệm thành lập QĐNDVN.
-Họp PHHS khối 12 ngày …/12/2014
- Đoàn Thanh niên cùng giáo viên chủ nhiệm tiếp tục kiểm tra nề nếp kỷ luật trật tự của học sinh trong từng lớp.
- Giáo viên bộ môn hoàn chỉnh điểm số trên máy vi tính và sổ điểm lớn.
- Họp tổ lần 1 ngày 4/12/2014
- Họp tổ lần 2 ngày 25/12/2014
 
Tháng 1: Kỷ niệm ngày sinh viên, học sinh.
 
1. Hoạt động dạy và học:
- Tiếp tục thực hiện chuyên môn theo kế hoạch.
- Dạy chéo buổi khối 12: 1tiết/lớp/tuần.
- Dự sinh hoạt chuyên đề: …
           - Sơ kết học kỳ I ngày …/1/2015, sau đó khối 11 và 12 tiếp tục học theo thời khóa biểu.
          - Kiểm tra định kì: Cô Thủy, Cô Như.
           - Thao Giảng : Cô Thủy, Cô Như.
         2. Các hoạt động giáo dục khác :
- Kỷ niệm ngày học sinh sinh viên ngày 9/01/2015
          - Chủ nhiệm họp PHHS khối 10,11 sơ kết học kỳ I ngày …/1/2015.
-Kiểm tra việc nề nếp học tập của học sinh.
          - Họp tổ lần 1 ngày 8/1/2015
- Họp tổ lần 2 ngày 22/1/2015
 
Tháng 2 : Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN. 1. Hoạt động dạy và học :
- Tiếp tục thực hiện giảng dạy và học tập theo chương trình .
- Dạy thêm buổi chiều khối 12: 1tiết/lớp/tuần.
 - Sinh hoạt chuyên đề: Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học.
          - Tổ chuyên môn báo cáo cụ thể về thực hiện chuyên môn khối 12 về BGH.
         - Tiếp tục thao giảng giáo viên giỏi vòng Trường (đợt 2).
         -Thao giảng: Cô Phấn, cô Ngọc
        2. Các hoạt động giáo dục khác :
- Nghỉ tết âm lịch 10 ngày, từ ngày 15/2/2015 đến hết ngày 1/03/2015.
- Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN.
          - Họp tổ ngày 5/2/2015
 
Tháng 3 : Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
 
1. Hoạt động dạy và học :
- Tiếp tục thực hiện dạy và học theo kế hoạch chuyên môn.
- Thực hiện kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12.
- Sinh hoạt chuyên đề: Nhật kí đọc sách.
           - Tiếp tục thao giảng giáo viên giỏi vòng Trường (đợt 2).
           - Kiểm tra định kì 2 giáo viên: Cô Trinh, Cô Bích Đào.
           - Thao giảng: Cô Trinh, Cô Bích Đào.
- Thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ II, hình thức ra đề, chuẩn bị ra đề kiểm tra học kỳ II nộp về tổ ngày 15/3/2015 (khối 12), nộp về BGH ngày 23/3/2015.
 - Kiểm tra học kỳ I Khối 12 vào tuần lễ thứ 33 (bắt đầu ngày 31/3-4/4/2015)
- Thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ II khối 10,11 chuẩn bị ra đề kiểm tra học kì, nộp về tổ ngày 25/3/2015 ngày, nộp về BGH ngày 3/4/2015.
      2. Hoạt động giáo dục khác :
- Họp mặt kỷ niệm ngày 8/3.
- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Đoàn vào ngày 26/3/2013.
- Hướng dẫn học sinh
khối 12  làm hồ sơ dự thi đại học
- Kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp khối 12.
- Họp tổ lần 1 ngày 5/3/2015
- Họp tổ lần 2 ngày 19/3/2015
 
Tháng 4 : Mừng đất nước thống nhất 30/04- Quốc tế LĐ 01-05 1. Hoạt động dạy và học :
- Tiếp tục thực hiện chương trình học kỳ II.
- Thực hiện kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12.
         - Ngày 9/4/2015 duyệt kết quả khối 12.
- Kiểm tra định kì 2 giáo viên: Cô Ngọc, Cô Phấn, Thầy Thái.
-Thao giảng: Thầy Thái.
-Nộp đề kiểm tra học kì về BGH ngày 3/4/2015.
- Tổ chức kiểm tra học kỳ II cho khối 11,10  tuần lể 35 từ 14-22/4/2015.
2.Các hoạt động giáo dục khác :
-Họp PHHS khối 12 ngày …/4/2015
- Điều chỉnh xong các loại hồ sơ dự thi khối 12.
- BGH kiểm tra việc đóng học phí của học sinh các lớp.
- Họp tổ lần 1 ngày 8/4/2015
- Họp tổ lần 2 ngày 22/4/2015
 
Tháng 5 : Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.
 
1. Hoạt động dạy và học :
- Tập trung hoàn tất chương trình của bộ môn.
- Thực hiện chương trình ôn thi tốt nghiệp cho khối 12.
- Ngày 5/5/2015 duyệt kết quả khối 11,10.
           - Sau khi kiểm tra học kỳ xong khối 10 và khối 11 tiếp tục thực hiện chương trình, giáo viên bộ môn chấm và chữa bài kiểm tra học kỳ II.
- Giáo viên bộ môn hướng dẫn ôn tập kiến thức trong hè để học sinh thi lại ôn thi .
- Tổng kết năm học  và tri ân ngày 15/5/2015.
        2.Các hoạt động giáo dục khác :
- Chủ nhiệm khối 10 và khối 11 họp PHHS tổng kết lớp và phát thành tích biểu ngày 17/5/2015.
          - Nộp hồ sơ giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua về BGH.
           - Chủ nhiệm khối 12 làm học bạ, nộp học bạ khối 12 về văn phòng.
- Hoàn chỉnh học bạ khối 10 và khối 11 nộp về văn phòng.
    - Họp tổ lần 1 ngày 14/5/2015
    - Họp tổ lần 2 ngày 20/5/2015
 
Tháng 6
 
 
- Thi tốt nghiệp THPT các ngày 02,03,04 tháng 6/2015.
- Giáo viên được điều động coi thi và chấm thi tốt nghiệp thực hiện theo quyết định của Sở Giáo dục – Đào tạo.
 
Tháng 7 - Ôn thi lại .
- Tổ chức thi lại cho học sinh khối 10 và khối 11.
 
Chú ý : Kế hoạch có thể điều chỉnh theo kế hoạch thay đổi của SGD và trường
 
BAN GIÁM HIỆU   
DUYỆT
 
 
 
Lê Tứ Hải
     
            Kế Sách, ngày 29 tháng 9 năm 2015
         Tổ trưởng
 
                       
 
                 Trần Thị Ngọc Phấn

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT