Ngày 05 tháng 08 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

    SỞ GD-ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
TỔ TD – QPAN
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2014 - 2015
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 -2015 của Bộ Giáo dục - Đào tạo, của Sở GD-ĐT Tỉnh Sóc Trăng.
  - Căn cứ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của Trường THPT Kế Sách.
Tổ TD - GDQPAN xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi:
1.1:Đối với trường:
     - Chi bộ: 35 đảng viên, nữ 17, đảng viên chính thức 33, đảng viên dự bị: 2.
     - Hiện toàn trường có tổng số cán bộ, giáo viên, viên chức: 106. Đa số trẻ nhiệt tình trong công tác, nhiều giáo viên giảng dạy lâu năm có nhiều kinh nghiệm, năng nổ, hòa đồng với đồng nghiệp, tinh thần đoàn kết cao, chung sức vì mục tiêu giáo dục và đào tạo của nhà trường.
      + Ban Giám Hiệu (BGH): 04 (Trình độ: 02 thạc sỹ, 02 Đại học)
      + Giáo viên (GV): 95 (Trình độ: thạc sỹ 07, Đại học: 88)
      + Công nhân viên chức (CNVC): tốt nghiệp 12: 06
      + Có 09 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng.
     Tổ Toán: 13(nữ 8); Tổ Lý-KTCN:13(nữ 6); Tổ Hóa: 08(nữ 4); Tổ Sinh-KTNN: 08(nữ 4); Tổ Văn: 14(nữ 12); Tổ Sử-GDCD: 14(nữ 8); Tổ Địa: 4(nữ 3); Tổ Ngoại ngữ: 09(nữ 6); Tổ Tin học: 07(nữ 4); Tổ TD-QPAN: 09(nữ 2); Tổ văn phòng: 06(nữ 4)
     - Học sinh (HS) toàn trường 3 khối 10,11,12 có: 40 lớp gồm: 1424 HS.
      + Khối 12: 16 lớp: 522 (515)HS. Lớp từ A1-A6 lớp khá; Lớp từ A7-A16 cơ bản
      + Khối 11: 11 lớp: 396 (379)HS. Lớp từ A1-A6 lớp khá; Lớp từ A7-A11 cơ bản
      + Khối 10: 13 lớp: 506 (522)HS. Lớp từ A1-A6 lớp khá; Lớp từ A7-A13 cơ bản
     -  Phòng học: 29, 17 phòng kiên cố, 12 phòng học bán kiên cố đã xuống cấp.
     - Khu hành chính: 1 phòng bán kiên cố, 1 phòng họp giáo viên.
     - Khu phục vụ dạy học:
      + 02 phòng máy dạy tin học.
      + 03 phòng thí nghiệm, thực hành.
      + 01thư viện.
1.2:Đối với tổ:
* Tóm tắt lý lịch của tổ:
 
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH HỆ ĐÀO TẠO NĂM VÀO NGÀNH QUÊ QUÁN GHI CHÚ
1 Phùng Văn Minh 1962 ĐHTDTT 1981 KS, Sóc Trăng Tổ trưởng
2 Nguyễn Văn Phui 1971 ĐHTDTT 2003 Lai Vung Đ.Tháp  
3 Trương Văn Đợi 1983 ĐHSP Địa 2005 KS, Sóc Trăng Dạy QP
4 Lưu Minh Đường 1978 ĐHSP Văn 2005 Phú Tâm C.Thành Dạy QP
5 Nguyễn Tiến Anh 1982 ĐHSP(CT) 2007 KS, Sóc Trăng Dạy QP
6 Quách Hồng Tươi 1985 ĐHTDTT 10/2010 TAH. Kế Sách  
7 Nguyễn Thị Nương 1988 ĐHTDTT 10/2010 Đại Hải. Kế Sách  
8 Nguyễn Đức Toàn 1985 ĐHTDTT 10/2010 Kế An. Kế Sách  
9 Ngô Công Bằng 1989 ĐHTDTT 10/2011 Phú Tâm C.Thành  
 
  • Tổ TD-QPAN có 9 giáo viên: môn TD 6 giáo viên, môn GDQPAN 3 giáo viên, đa số đều đạt chuẩn quy định. Giáo viên trẻ có đạo đức, phong cách tốt.
  • Tinh thần tự học rất cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
  • Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
     - Các giáo viên của tổ nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt, có nhiều sáng tạo trong công việc.
  • Được sự quan tâm của Ban Giám Hiệu giúp tổ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch năm học.
  • Rất nhiều phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học tập của học sinh.
2. Khó khăn:
2.1:Đối với trường:
     - Lực lượng giáo viên trẻ nhiều rất nhiệt tình trong công tác nhưng giảng dạy không được đồng đều, còn thiếu kinh nghiệm.
     - Nhiều mặt giáo dục học sinh chịu sự tác động của xã hội rất lớn như: bạo lực trong học đường, đánh lộn với nhau; 1 số ý thức chấp hành luật ATGT còn yếu. Học sinh về học lực yếu kém còn nhiều; Việc giáo dục học sinh không bỏ học dưới 3,5% cũng là một thách thức không nhỏ. …
     - Các phòng học bán kiên cố, bàn ghế học sinh, trang thiết bị phục vụ dạy học 1 số bộ môn còn hạn chế: thiếu thiết bị phòng thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học….
     - Bị áp đặt chỉ tiêu đỗ tốt nghiệp đạt trên tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh 1 thách thức không nhỏ đối với Ban Giám hiệu và giáo viên năm 2014-2015. Tỷ lệ đỗ vào các trường Đại học nguyện vọng 1 đạt 25%.
2.2:Đối với tổ:
  - Là tổ ghép môn Thể dục và môn Giáo dục Quốc phòng an ninh.
  - Thể chất và thể trạng học sinh còn hạn chế.
- Trang thiết bị phục vụ học tập trong luyện tập còn thiếu nhiều (Môn Cầu lông, Đá cầu, Đẩy tạ, Bóng chuyền …). Khối 10,11 không có phòng học lý thuyết môn giáo dục quốc phòng an ninh. 
- Giáo viên dạy môn TD việc dạy ứng dụng CNTT còn khó khăn khi soạn bài và dạy theo PPCT.
- Đời sống giáo viên vẫn còn khó khăn.      
II.CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
 1.  Thực hiện nhiệm vụ năm học : 
     “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới phương pháp quản lý; đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy của cán bộ giáo viên”
 a) 100% thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cụ thể là thực hiện thật tốt nhiệm vụ của người giáo viên; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là gia đình văn hóa”.
b) 100% thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn (hồ sơ, giáo án, kế hoạch cá nhân, sổ điểm, sổ chủ nhiệm, sổ hội họp), bảo đảm dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành; thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BGH và kế hoạch của tổ.
     - Giảng dạy bám sát chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định của Bộ. GV giúp HS nắm kiến thức và có kỹ năng vận dụng tốt trong học tập và cuộc sống. (Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống và vận dụng giảng dạy tích hợp).
c) Trong giảng dạy cần chú trọng giáo dục toàn diện. Trước nhất giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS, biết ứng xử có văn hóa trong các mối quan hệ trong cũng như ngoài nhà trường. Thứ hai giáo dục kiến thức, kỹ năng trong học tập và trong cuộc sống xã hội.
 2. Về việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp đánh giá:
         Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp đánh giá coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như sau:
a)Khâu soạn bài
  • Bài giảng phải tinh gọn và có tính hệ thống, HS dễ hiểu và dễ luyện tập.
  • Mỗi bài GV phải định hình phương hướng triển khai bài giảng, bao gồm: xác định trọng tâm, thiết kế hệ thống ý, các hoạt động của thầy và trò. Soạn những câu hỏi trả lời trắc nghiệm và trả lời tự luận. Đối với môn thể dục đánh giá theo cách nhận xét. (Thông tư số 58/BGD-ĐT ngày  tháng 12 năm 2011)
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tìm kiếm tư liệu, ứng dụng phần mềm Power point, Violet 1.7, Adole, Preserter, E-learnning ... để soạn một số bài mà mình cho là cần thiết và có hiệu quả thật sự trong giảng dạy. 
       b) Khâu lên lớp:  
  • Mục tiêu đề ra: giúp HS nắm được kiến thức cơ bản.
 + Vận dụng kết hợp các phương pháp dạy học, không xem nhẹ bất kì phương pháp nào, điều quan trọng là vận dụng phương pháp đó một cách thích hợp và đạt hiệu quả. Tránh việc vận dụng có tính chất hình thức một số phương pháp như thảo luận, phát vấn (GDQPAN)
 + Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Yêu cầu HS làm việc nhiều hơn (trả lời câu hỏi của GV, thảo luận, luyện tập nhóm khi GV giao bài tập).
  + Hạn chế việc đọc – chép, nhìn - chép
  + Giáo viên tránh viết quá nhiều trên bảng, hạn chế cho học sinh ghi lại sách giáo khoa trong vở.
  + Rèn luyện kỹ năng diễn đạt cho học sinh nói; hướng dẫn nội dung, phương pháp luyện tập.
      c) Khâu hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài:
  + Hướng dẫn học sinh soạn bài và luyện tập trước ở nhà
  + Hướng dẫn học sinh tiếp cận với nguồn tài liệu từ thư viện, từ mạng internet
     3. Những hoạt động nâng cao :
      a) Coi thao giảng là một hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm.  Mỗi GV dự giờ 9 tiết/năm; mỗi GV phải thao giảng 2 tiết/năm. Mỗi đợt thao giảng đều phải góp ý, đánh giá rút kinh nghiệm để vận dụng chung cho tổ.
      b) Mỗi GV phải thực hiện ít nhất 2 tiết dạy sử dụng giáo án điện tử. 
      c) Giáo viên giỏi đăng ký đề tài viết sáng kiến kinh nghiệm từ đầu năm học.
     d) Mỗi GV phải dự giờ đồng nghiệp đúng theo quy định của Bộ. Người dự giờ phải báo trước với người dạy đầu tuần. Tổ trưởng có thể dự giờ đột xuất và chỉ cần báo trước 15 phút.
      e) Tham gia các phong trào do trường tổ chức thi ĐDDH, thi thiết kế bài giảng GAĐT, thi viết bài “Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn và vận dụng giảng dạy lồng ghép chủ đề tích hợp …
   4. Bồi dưỡng HS giỏi :
 + Tháng 10/2014, GV dạy hình thành đội tuyển thi HSG các môn thế mạnh. Tổ chức giải điền kinh cấp trường và Lập kế hoạch huấn luyện HS tham dự giải Điền kinh truyền thống Tỉnh tháng 3/2015
    + Môn QPAN tuyển chọn HSG huấn luyện tham dự hội thao QP Tỉnh.
    + GV tập luyện các môn TDTT chuẩn bị Hội thao ngành GD tháng 11/2014 .
 5. Thực hiện tốt quy định về kiểm tra – đánh giá – thúc đẩy trong hoạt động chuyên môn.
    a) Mỗi HK tổ trưởng kiểm tra toàn diện 04 GV, dự giờ mỗi GV 2 tiết.
    b) Dự giờ, thao giảng
    c) Kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo quy định của BGH và tổ chuyên môn theo kế hoạch.
 6. Hoạt động bổ trợ :
    a) Duy trì câu lạc bộ thể thao (Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bi sắt ...)
    b) Phối hợp với Đoàn trường tổ chức phong trào thể thao cấp trường chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
    c) Tổ chức tốt các buổi giao lưu thể thao giữa các lớp với các trường bạn.
7. Xây dựng đội ngũ :  
  + Đi học để nâng cao trình độ (Hướng năm học 2015-2020 phấn đấu có từ 1-2 GV đi học sau đại học). Khuyến khích GVGDQP đăng ký học văn bằng 2.
   + Tất cả GV trong tổ coi tự học là biện pháp chính nâng cao trình độ chuyên môn; nghiên cứu khai thác công nghệ thông tin vào giảng dạy.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Đối với học sinh:
a) Môn TD: Phấn đấu cuối năm đánh giá đạt 100%; không có HS đánh giá chưa đạt; Thi giải Điền kinh tỉnh phấn đấu có huy chương. Xếp hạng trong tốp10.           
b) Môn GDQPAN:HSG: 40%; HS khá: 50%; HS TB: 10%, không có HS yếu kém.
c) Cuối năm môn TD-QPAN lên lớp 100%.
2. Đối với GV: 100% đạt LĐTT; CSTĐ cơ sở: 1; CSTĐ Tỉnh: 0
3. Đối với tổ : Tổ đạt danh hiệu “Tổ vững mạnh”
4. Đối với lớp chủ nhiệm:
    Cuối năm đạt LĐTT: 2 lớp; GVCN giỏi: 2GV. Tỷ lệ xếp loại Hạnh kiểm: Tốt 95%, không có yếu-kém; Tỷ lệ xếp loại Học lực: Trung bình trở lên: 95%, Yếu kém không quá 5%; Bỏ học không quá: 3%; Lưu ban không quá: 3%
* Biện pháp thực hiện:
- Bám sát kế hoạch trường, kế hoạch tổ theo chủ điểm hàng tháng thực hiện.
- Tổ trưởng thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các thành viên thực hiện công việc được phân công; kiểm tra đánh giá kịp thời.
- Từng thành viên phải thật sự nổ lực, phấn đấu hết khả năng của mình để cống hiến, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
IV.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
 
Tháng Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
8/2014 - Ổn định hoạt động dạy và học
- Phân công CM
- Thực hiện giảng dạy PPCT
- Khảo sát chất lượng học sinh
Cả tổ
Tổ trưởng
 Cả tổ
GV kiểm tra
- Từ 4/8/2014
- Từ 1/8/2014
- Từ 4/8/2014
 
9/2014
- Khai giảng năm học 2014-2015 Cả tổ dự - Từ 5/9/2014
- Dạy và học theo TKB, đúng PPCT Cả tổ - Từ 3/9/2014
- Làm kế hoạch tổ và Thảo luận Kế hoạch của tổ
- Tập huấn CM
 Tổ trưởng và GV
Tổ trưởng,gv
- 10/9/2014
- 23/9/2014
 
- 30/9/2014
 
- Lập kế hoạch tổ chức giải Điền kinh cấp trường, hội thao QP, hội thao ngành GD. Tổ trưởng
10/2014 - Dạy và học theo TKB, đúng PPCT; Thi HKI khối 12 môn QP Cả tổ và GV QP cho K/Tra 1/10/2014
- Chuẩn bị nội dung  SH chuyên đề Nhóm GVQP 2/10/2014
- Tổ chức giải Điền kinh cấp trường và môn QPAN tuyển đội HSG huấn luyện thi hội thao QP tỉnh Cả tổ 26/10/2014
- Kế hoạch huấn luyện đội tuyển Điền kinh  chuẩn bị thi tỉnh tháng 3/2015 Cả tổ 30/10/2014
Thống nhất đánh giá nhận xét môn TD. Cả tổ Theo hướng dẫn
- Dự giờ, thao giảng, kiểm tra hồ sơ chuyên môn 
- Nộp ĐDDH, Bài giảng điện tử
Cả tổ
TD, QP
Theo lịch BGH
27/10/2014
11/2014 - Dạy và học theo TKB, đúng PPCT Cả tổ Theo kế hoạch
- Dự Lễ nhà giáo Việt Nam 20-11 Cả tổ 20/11/2014
- Tiếp tục huấn luyện đội tuyển điền kinh; đội tuyển HSG, QPTỉnh; Tham gia hội thao ngành GD (nếu có)
- Kiểm tra hoạt động sư phạm GV
- Triển khai chuyên đề
- Thi ĐDDH, Bài GĐT cấp trường
Cả tổ và GV trường
 
2-3 GV
Thầy T.Anh
Toàn,Bằng,TAnh
Từ 1/11/2014 đến tháng 3/2015
 
Tổ trưởng+BGH
4/11 hoặc 11/11
Lịch trường
12/2014 - Dạy và học theo PPCT Cả tổ Theo kế hoạch
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên Tổ trưởng KT Theo lịch BGH
- Chuẩn bị đề cương ôn tập HK1 Cả tổ Từ 9/12/2014
- Ra đề Kiểm tra HK I
- Thi HKII khối 12 QPAN, tổng kết.
- Đưa HS thi hội thao QP Tỉnh
GV trong tổ thống nhất ra đề chung.
GVQP đưa đi
Thi trước lịch của Trường.
Theo kế hoạch Sở GD-ĐT
1/2015 - Dạy và học theo PPCT - Cả tổ Theo kế hoạch
- Bình xét thi đua HKI - Cả tổ Theo KH BGH
- Sơ kết HKI của tổ CM - Tổ trưởng Theo KH trường
- Dạy TKB học kỳ II Cả tổ Kế hoạch trường
2/2015 - Dạy và học theo PPCT Cả tổ Theo Kế hoạch
- Nghỉ tết Ất Mùi
- Thi thiết kế bài giảng GAĐT; Viết bài vận dụng kiến thức liên môn; giảng dạy tích hợp dự thi cấp trường
Cả tổ
Nhóm QP; QP và TD
2/2015
Theo lịch BGH
- Thông qua đề cương SKKN GVG trình 22-27/2/2015
 
3/2015
- Dạy và học đúng PPCT Cả tổ Theo kế hoạch
- Dự giờ, thao giảng
- Kiểm tra HĐSP GV
Cả tổ
3-4 GV
Theo KH tổ
Tổ trưởng+BGH
- Đưa đoàn HS thi giải điền kinh Tỉnh ngày 16,17,18/3/2015 GV được BGH phân công đi Theo KH của trường, Sở GD
- Tổ chức thi đấu bóng chuyền chào mừng các ngày lễ lớn. Tổ TD kết hợp với Đoàn Từ 1- 25/3/2015
- Tham gia hoạt động ngày 26/3 Cả tổ Phối hợp với Đoàn trường
4/2015 - Dạy và học đúng PPCT Cả tổ Theo kế hoạch
- Thi thử 12 GV gác thi Theo KH trường
- Ôn tập cho Khối 12 thi TN GV dạy k.12 Theo KH trường
- Kiểm tra học kỳ II TD Cả tổ       4/2015
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên. Tổ trưởng KH/ BGH
5/2015 - Dạy và học đúng PPCT Cả tổ Theo kế hoạch
- Nghiệm thu SKKN ở tổ - Tổ trưởng Theo KH trường
- Thi HK 2 khối 10 và 11 GV gác thi Theo KH trường
Họp tổ tổng kết năm học Cả tổ 15-20/5/2015
- Tổng kết năm học BGH Theo KH trường
6/2015 - Coi thi TN THPT - GV được phân công đi Theo điều động của Sở QĐ
- Chấm thi TN THPT - GV được phân công đi Theo điều động của Sở QĐ
- Triển khai công tác hè. Cả tổ Kế hoạch trường
- Tham gia công tác tuyển sinh vào  lớp 10 . GV được phân công Kế hoạch trường
7/2015 - Tổ chức thi lại GV được PC K/hoạch BGH
8/2015 - Nhập học khối 12 năm 2015-2016 - Học chính trị hè năm 2015 GV lên lớp
GV toàn trường
Theo KH trường
Kế hoạch BTG/HU
 
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:
- Đối với trường:
  + Xây dựng thêm đường chạy đà hố nhảy xa.
  + Trang bị vợt cầu lông, Cầu đá, Banh bóng chuyền, lưới và tạ …    
             
      Tổi thống nhất ký                             Kế Sách, ngày 29 tháng 9 năm 2014
 1. Nguyễn Tiến Anh                                                  Tổ trưởng
 2. Ngô Công Bằng                                                        Đã ký
 3. Lưu Minh Đường                                                                       
4. Trương Văn Đợi                                         
5. Nguyễn Thị Nương                                         Phùng Văn Minh                               
6. Nguyễn Văn Phui
7. Nguyễn Đức Toàn
8. Quách Hồng Tươi
 
 
Kế Sách, ngày 7 tháng 10 năm 2014
                 Duyệt của BGH
                    Hiệu trưởng
                       Đã ký
 
             
                   Lê Tứ Hải
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT