Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ ĐỊA


  

Họ và tên: Mai Thanh Thúy

- Năm sinh:

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:

- Email: nguyenthanhthuy.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Nhung

- Năm sinh:04/10/1968

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:0907376394

- Email: hoangthihongnhung.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên: Đặng Đức Ngọc

- Năm sinh:06/12/1973

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:01659888575

- Email: đangucngoc.c3ks@soctrang.edu.vn

 Họ và tên: Trần Kim Lâm

- Năm sinh:16/06/1982

- Năm vào ngành:

- Điện thoại:0979411165

- Email: trankimlam.c3ks@soctrang.edu.vn

Họ và tên:  Sơn Hảo

 - Năm sinh:01/01/1988

- Năm vào ngành:2013

- Điện thoại:01262829606

- Email:sonhao.c3ks@soctrang.edu.vn

 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT