Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

Hướng dẫn GVCN nhập vắng, hạnh kiểm trên hệ thống vnEDU

Bấm vào link sau để xem:
http://hoangdieust.net/tailieu/HuongDan_GVCN_Nhap_HanhKiem_DiemDanh.pdf
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT