Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

Báo cáo 6 tháng thực hiện cải cách hành chính năm 2021

xem tại đây: /NG/uploads/files/BC_CCHC__6_TH%C3%81NG_N%C4%82M_2021.PDF
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT