Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

BÁO CÁO THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH VÀ KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH NĂM 2020

XEM TẠI ĐÂY: /NG/uploads/files/BC_THUC_HIEN_VA_TUYEN_TRUYEN_CCHC%281%29.PDF
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT