Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

Báo cáo công khai tài chính quý 2 năm 2020.
Xem chi tiết tại đây.

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT