Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA NHẬN TIỀN HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 116 CỦA NĂM HỌC 2017-2018 VÀ 2018-2019

THÔNG BÁO
Thời gian qua, trường đã thông báo và tiến hành cấp phát chế độ hỗ trợ tiền ăn cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 09 học sinh chưa nhận. Nay thông báo đến những học sinh này (Danh sách kèm theo) vào gặp cô Mai để nhận. Đến cuối tháng 10/2020, nếu các em không nhận, nhà trường sẽ lập danh sách, làm thủ tục hoàn trả ngân sách nhà nước.
Xem Danh sách học sinh tại đây.
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT