Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2019

Biểu số 2- Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của BTC
Xem chi tiết tại đây.

Biểu số 3- Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của BTC
Xem chi tiết tại đây.

Biểu số 4- Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của BTC
Xem chi tiết tại đây.
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT