Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Công văn từ Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng
http://www.soctrang.edu.vn/DesktopModules/CMSP/DinhKem/64_469_SGDDT_VP_tiep_tuc_cho_tre_MN-HS_pho_thong_va_sinh_vien_nghi_hoc_phong_dich_benh_Covid-19.pdf
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT