Ngày 05 tháng 04 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

Kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
- Kế hoạch cải cách hành chính 
Xem chi tiết: Tại đây
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính
Xem chi tiết: Tại đây.
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT