Ngày 03 tháng 12 năm 2021 Xem lịch
NỘI DUNG

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA

Một số văn bản chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
/NG/uploads/files/chi-thi-05-ct-ttg-2020-phong-chong-virus-corona_301202014_(1).doc

Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng
- Phối hợp phòng chống dịch bệnh 
/NG/uploads/files/phoi_hop_phong_chong_dich_benh_vien_duong_ho_hap_cap.doc
- Thông báo cho học sinh nghỉ học
/NG/uploads/files/145_SGD-T_VP_cho_HSSV_nghi_hoc_phong_chong_virus_corona(1).pdf
- Thư mời dự hội nghị trực tuyến
/NG/uploads/files/143_SGD-T_TM_du_Hoi_nghi_truc_tuyen_cong_tac_phong_chong_dich_benh_viem_duong_ho_hap_cap_do_virus_corona(1).pdf
 Clip Thông điệp phòng chống virut CORONA
- Thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học
/NG/uploads/files/188_SGD%C4%90T_VP_tiep_tuc_chi_HS-SV_nghi_hoc_de_phong_dich_benh.pdf
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT