Ngày 05 tháng 04 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2018-2019

Xem chi tiết thông báo tại đây
/NG/uploads/files/TBnhan_b%E1%BA%B1ng_t%E1%BB%91t_nghi%E1%BB%87p_2019.pdf
CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT