Ngày 05 tháng 04 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

Tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Các Chỉ thị, công văn chỉ đạo về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Chỉ thị Ủy ban tỉnh Sóc Trăng
/NG/uploads/files/15_UBT_Chi_thi_ve_viec_to_chuc_don_tet_Nguyen_dan_Canh_Ty_2020%281%29.pdf

Chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng
/NG/uploads/files/18_TU_Chi_thi_cua_BTV_don_tet_nguyen_dan_Canh_ty_2020.pdf
Sở Giáo dục và đào tạo Sóc Trăng
/NG/uploads/files/41_SGD%C4%90T_VP_to_chuc_don_tet_Nguyen_dan_Canh_Ty_2020_va_che_do_thong_tin_bao_cao.pdfCÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT