Ngày 13 tháng 12 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

NỘI DUNG HỌP CHI BỘ THÁNG 02/2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
NGHỊ QUYẾT
Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 02/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2019
PHẦN I. SINH HOẠT CHI BỘ
          1. Thời gian, địa điểm
          a) Thời gian: 13h30 ngày 01 tháng 03 năm 2019
          b) Địa điểm: Phòng họp hội đồng
c)Thu nộp đảng phí: Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 02/2019.
d) Tình hình đảng viên chi bộ
- Tình hình đảng viên của chi bộ.
+ Tổng số đảng viên: 48, đảng viên chính thức: 48 (nữ 23), đảng viên dự bị: 0; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác: không có.
+ Số đảng viên có mặt dự họp: …; Số đảng viên vắng mặt:
     e) Nội dung họp chi bộ
Nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận.
     1. Sinh hoạt chính trị
2. Thông qua dự thảo báo cáo.
3. Công tác tổ chức chi bộ.
4. Công tác xây dựng đảng
Công tác kiểm tra, giám sát
*Cử thư ký cuộc họp: Bùi Thị Như Ngọc
PHẦN II . NỘI DUNG
I. Thông tin tình hình thời sự, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của đảng, nhà nước và các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy cấp trên
1. Thông tin về tình hình thời sự
          Thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới: ….
2. Các chủ trương, chính sách, chỉ thị và nghị quyết mới của Đảng, nhà nước, các cấp.
          Triển khai, quán triệt những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên:
          - Công văn số 448-CV/HU về việc tổ chức Lễ kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.  
          - Công văn số 98-CV/BTCHU về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.
          - Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư  về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng .
          - Hướng dẫn số 06-HD/BTGHU về học tậpchuyên đề năm 2019 và “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
          - Báo cáo số 169-BC/BTGHU về tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
          - Báo cáo số 80-BC/UBKTHU về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giá sát năm 2018; phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2019.
          - Báo cáo số 41-BC/BTCHU về việc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
          - Giấy mời số 240-GN/VPHU viề việc dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.
          - Chương trình số 07-Ctr/UBKTHU về kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy năm 2019.      
          II. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 02 năm 2019.
1.  Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị
- Tuyên truyền thông qua các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh( Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 02/2019 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam .
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 02/2019 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tiếp tục thực hiện chuyên môn tháng 02 và học chéo buổi các tuần tiếp theo;
- Nghỉ Tết DL 01/01/2019 (03 ngày 30,31 và 01/01/2019);
-Đưa đội tuyển thi HSG QG đầu tháng 01/2019;
- chấm sản phẩm cuộc thi “Sáng tạo trẻ” ;
- Tổ chức Hội thảo Hóa học;
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng giáo viên giỏi tiết thực hành thứ 2;
- Tiếp tục thực hiện SHCM và CĐ theo kế họach của tổ;
- Kiểm tra hồ sơ của GVCN;
- Tiến hành sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 , thực hiện các báo cáo kịp thời và đầy đủ;
-Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG tỉnh K10-11, thi 30/4 không chuyên, giải Toán bằng tiếng Anh v.v…
- Họp BCH hội cha mẹ học sinh và họp cha mẹ học sinh toàn trường;
- Tổ chức hướng nghiệp cho học sinh khối 12;
  - Hoàn thành hồ sơ, phương án thi nghề cho học sinh khối 11;
  - Hoàn thành hồ sơ, danh sách dự thi giải điền kinh, bóng rổ và bơi do Sở GD – ĐT Sóc Trăng tổ chức;
- Tiếp tục ôn tập và hoàn thành hồ sơ đội tuyển HS thi bằng tiếng Anh cho các môn Toán, Vật lý và Hóa học;
3.  Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
Chuẩn bị quà tết cho GV, CBCNV trường.
    b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Phổ biến các  cuộc thi, và khuyến khích học sinh tham gia.
Tổ chức hội trại mừng Đảng, mừng Xuân.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng, xét hạnh kiểm cho học sinh.
Thực hiện tiết ngoài giờ lên lớp theo qui định.
Ổn định việc thực hiện nề nếp học sinh.
          4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
          Rà soát bổ sung qui hoạch cán bộ theo Công văn số 98-CV/BTCHU.
          5. Công tác xây dựng Đảng
          6. Công tác khác:
III. Phương hướng công tác tháng 03 năm 2019
1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:
- Tuyên truyền các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05 của Bộ chính trị). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 03 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền ý nghĩa thành lập đoàn TNCS HCM.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 03/2018 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Thực hiện chuyên môn tháng 03 và ôn tập cho học sinh K12;
- Họp PHHS K12 chuẩn bị cho công tác ôn thi THPTQG;
- Tiến hành kiểm tra HK2 cho học sinh K12;
- Đưa đoàn học sinh dự giải điền kinh, bóng rổ và bơi lội cấp tỉnh;
- Đưa đội văn nghệ dự thi giai điệu tuổi hồng năm 2019;
- Tổ chức thi Nghề PT vào 16-17/3/2019;
-  Đưa đoàn học sinh giỏi các môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh dành cho học sinh THPT tỉnh Sóc Trăng tại trường chuyên NTMK ;
- Tiếp tục bồi dưỡng cho HS các đội tuyển: HSG K10-11, 30/4 không chuyên v.v…
- Tổ chức cho học sinh tham gia tư vấn tuyển sinh do Sở GD và ĐT Sóc Trăng tổ chức;
- Đưa đoàn học sinh dự thi Olympic tháng 4;
          - Tổ AV có KH tiếp tục tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh định kì hàng tháng;
3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
Tổ chức lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vào ngày 04/3/2018.
    b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Các cuộc thi các cấp.
Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng cho học sinh.
Tiếp tục ổn định nề nếp của học sinh.
Phân công đoàn viên giáo viên hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa cho học sinh ở xa.
c. Công đoàn, Đoàn TN tích cực làm tốt công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.
    4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
5. Công tác xây dựng Đảng
* Thực hiện các hoạt động khác
- Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.
- Tiếp tục hoàn chỉnh lý lịch của người xin vào Đảng tiến hành xác minh, thẩm tra lý lịch (nếu có):
- Duy trì đẩy mạnh việc thực hiện và đánh giá việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ  giáo viên công nhân viên.
6. Công tác khác
 
Nơi nhận:
- Bí thư chi bộ (để triển khai và thực hiện);
- Chủ tịch CĐCS (để thực hiện);
- Bí thư Đoàn trường (để triển khai và thực hiện);
TM. CHI BỘ
P.BÍ THƯ
 
 
Trần Thanh Mộng
 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT