Ngày 27 tháng 02 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH

SỞ GD-ĐT SÓC TRĂNG
Trường THPT Kế Sách
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh Phúc
 
Kế sách, ngày 30 tháng 12 năm 2018
                                                                                                

LỊCH TRỰC TẾT

 
Kính gởi: Sở Giáo Dục v Đào Tạo Tỉnh Sóc Trăng;
                                       
Căn cứ  Thông báo số 37/TB-UBND về việc nghỉ và treo cờ tổ quốc trong các ngày Lễ, Tết  tháng 9 năm 2019;
Lãnh đạo trường THPT Kế Sách phân công lịch trực Tết Dương lịch 2019, như sau:
Ngày Trực lãnh đạo Trực bảo vệ
Họ v tên Số ĐT
30/12/ 2018
 
Trần Thanh Mộng
(Phó Hiệu Trưởng)
0977559937 Trần Minh Trí
31/12/ 2018
 
Đỗ Tuấn Phương
(Phó Hiệu trưởng)
0986184973 Trần Minh Trí
Phạm Hòang Mỹ
01/01/2019 Nguyễn Thị Thy Trang
(Phó hiệu Trưởng)
0919455354 Phạm Hòang Mỹ
 
            Ngòai các buổi trực trên, Bảo vệ nhà trường trực theo qui định.                                    
                                                                                                                 P. Hiệu trưởng
                                                                            
 
 
 
                                                                                       Trần Thanh Mộng
 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT