Ngày 14 tháng 12 năm 2018 Xem lịch
NỘI DUNG

LỊCH THI HỌC KÝ I NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH KiỂM TRA HKI KHỐI 12
HKI NĂM HỌC 2017-2018
THỜI GIAN T. HAI T. TƯ T. SÁU T. Hai
18/12 20/12 22/12 25/12
SÁNG
(7giờ)
N.Văn
(120ph)
Lịch sử
(45ph)
Địa lí
(45ph)
Tóan
(90ph)
V. LÍ
(60ph)
Hóa Học
(60ph)
Sinh học
(60ph)
Anh văn
(60ph)
  GDCD
(45ph)
   

LỊCH KiỂM TRA HKI KHỐI 11
HKI NĂM HỌC 2017-2018
THỜI GIAN T. Hai T. Tư T. Sáu T. Hai
18/12 20/12 22/12 25/12
CHIỀU
(13 giờ)
N.Văn
(90ph)
Lịch sử
(45ph)
Địa lí
(45ph)
Tóan
(90ph)
V. LÍ
(45ph)
Hóa Học
(45ph)
Sinh Học
(45ph)
Anh văn
(45ph)
  GDCD
(45ph)
CN
(45ph)
 

LỊCH THI HKI KHỐI 10
HKI NĂM HỌC 2017-2018
THỜI GIAN T. BA T. NĂM T. BẢY T. Ba
19/12 21/12 23/12 26/12
SÁNG
(7giờ)
N.Văn
(90ph)
Lịch sử
(45ph)
Địa lí
(45ph)
Tóan
(90ph)
V. LÍ
(45ph)
Hóa Học
(45ph)
Sinh Học
(45ph)
Anh văn
(45ph)
  GDCD
(45ph)
CN
(45ph)
 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT